Buiten is het 9 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 109.555 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

54reacties

Onlangs vond ik in het Gemeentearchief van Tilburg een ansichtkaart van het Peapark, die mij terugzoog naar mijn eigen jeugd, toen het Peapark allang was afgebroken. Een vreemde gewaarwording. Alsof iemand mij verzocht de geschiedenis ervan te heroverwegen.

De kaart zat in een dossier over August van Spaendonck, de architect van het landgoed, naar wie ik nog nauwelijks onderzoek had verricht. In De Hemel van Helmond betitelde ik hem als Amsterdammer, maar ik had natuurlijk moeten melden dat hij hoorde bij de bekende Tilburgse fabrikantenfamilie. Alhoewel het dossier vrij dun was, bleek eruit dat August net als het Peapark een tragisch einde heeft gekend. Sterker nog: ik heb het ooit gehad over de blues van de vroegere elite, nou, zelden klonk die blues zo droevig als bij hem.

Aanvankelijk koos August (1870 – 1963) voor een geestelijk leven, hij werd jezuïet. Op zijn dertigste trad hij echter uit omdat hij zich ‘artist’ voelde. De soberheid van het klooster verruilde hij voor de mondaine wereld: hij ging dure huizen ontwerpen. Een zwager in Breda bezorgde hem vermoedelijk zijn eerste opdracht: villa Trianon, een robuuste suikertaart in de trant van de Franse Neo-renaissance. Het pand is tegenwoordig een rijksmonument, wel een teken dat August zijn vak verstond. De naam verwijst naar het Trianon in Versailles, waarvan twee exemplaren bestaan: le Grand en le Petit.  

Vol goede moed opende August kantoren in Amsterdam en Parijs. Op een of andere manier kreeg Helmonder Piet de Wit hem in de gaten. Van 1912 tot 1914 werkte August onafgebroken aan Piet’s droom. Het Peapark werd barokker dan de Bredase villa, maar was zowel technisch als esthetisch moderner. In Helmond leeft het idee dat le Petit Trianon ervoor model heeft gestaan; ik heb dat indertijd braaf overgenomen maar het slaat eigenlijk nergens op.  

Na het Peapark kon August direct aan de slag voor de Helmondse burgemeester Van Hout. Zijn stijl ontwikkelde zich. Tilly Home, nu een gemeentelijk monument aan de Pres. Rooseveltlaan, staat te boek als ‘expressionistisch met Jugendstil-elementen’. Jan Traverse noemde het ooit de mooiste villa van de stad. 

August had inmiddels een vrouw en dochter; het leven lachte hem toe. Maar begin 1915 ging het mis. Hij vertrok met onbekende bestemming. Maanden later kreeg zijn vrouw bericht uit Engeland dat August aldaar ‘homeless’ en ‘foodless’ rondscharrelde,‘living the life of a dog’. Opname in een psychiatrische inrichting volgde, wat overigens bij een zus van hem eveneens gebeurde, dus misschien ging het om een familiekwaal. Acht jaar lang zou hij daar dwangverpleging krijgen. Na zijn terugkeer in Nederland scheidde zijn vrouw van hem en hij verhuisde in zijn eentje naar Parijs, waar hij met steun van familie een tin- en kopergieterij dreef. Hij moest het nog decennia uitzingen: pas op 83-jarige leeftijd overleed hij.

Arme August. Blijkens zijn dossier heeft hij geweten wat er met Piet’s droom is gebeurd. Op een briefkaart voor zijn dochter, met wie hij spaarzaam contact had, noteerde hij tamelijk incoherent:

‘Vanitas omnitatum. Ik krijg de tranen in mijn oogen wanneer ik denk dat na zooveel studie, zooveel nachtarbeid & idealen – in korten tijd verwoest. ’t Was mijn beste werk. Jaren heb ik erover gedaan & finantieel slechts een ruïne. Nooit heeft iemand het voor mij opgenomen. Men weet niet wat studie is & schoonheid door abject oordeel. God heeft het toegelaten.’   

Ik moet zeggen, August’s klaagzang zette mij aan het denken over de afbraak van het Peapark. Om dat gebeuren op te rakelen: na Piet’s faillissement in 1926 kocht Pasturke van Thiel het landgoed op een veiling voor een tiende van de kostprijs. Volgens de Helmondse overlevering was Pasturke stinkend jaloers op Piet en wilde hij niets liever dan diens paleis met de grond gelijk maken. De waarheid is dat hij twee jaar lang heeft geprobeerd er anderen te laten wonen, wat niet lukte, waardoor sloop onvermijdelijk werd. Pasturke zal ook weinig aan zijn aanschaf hebben verdiend, want hij liet het kale terrein na aan de Kerk.

Het Peapark wàs natuurlijk een opzichtig bouwsel. Wie het wilde betrekken moest zich een grand seigneur wanen, en zo iemand was in de wijde omtrek niet voorhanden. De reden laat zich raden. In tegenstelling tot elders waren de meeste Helmondse fabrikanten van huis uit geen kapitalist, zij hebben zich eigenhandig opgewerkt. Om geen afgunst bij familie en vrienden op te wekken, onthielden zij zich van al te triomfantelijk materieel vertoon. Je kunt die teneur nog terugzien in wat ervoor het Peapark in de plaats kwam: een hertenkamp; lulliger kan het bijna niet. 

Anderzijds is het zo dat glamour de massa betovert; dat gold vroeger net zo goed als nu. De villa van Piet trok veel bekijks, mede vanwege haar hoopgevende romantiek. Piet, rijk geworden dankzij de fabricage van paardendekens uit textielafval, trad in het huwelijk met zijn dienstbode, Anna Arts, en naar verluidt keken de notabelen van de stad op haar neer. Piet’s reactie was magistraal: hij liet zijn huis op een kunstmatige heuvel van acht meter hoog plaatsen, zodat Anna op die notabelen kon neerkijken. Hij zal overigens niet bevroed hebben dat Anna eigenlijk geen haar beter was: haar boerenfamilie vond zij te min om op het Peapark te ontvangen. 

De vraag blijft: was het een mooi gebouw? Het was in elk geval een uiterst excentrieke poging om mooi te zijn; kitsch is veel braver en banaler. En het feit dat twee andere scheppingen van Van Spaendonck de status van monument hebben bereikt, staat borg voor enige kwaliteit.

Daarmee is niets gezegd over de geschiktheid als woonhuis. Bij gebrek aan schriftelijke getuigenissen zouden foto’s hiervan een beeld kunnen geven. Van de erven Cor de Vries heb ik destijds tientallen opnamen van het interieur ontvangen. Ik kan daarover kort zijn. Kosten noch moeite waren gespaard, het barstte van de Franse behangetjes en meubels, aangevuld met Duits porselein, maar allemaal splinternieuw, dus levenloos.

Ook het echtpaar zelf straalt niet van levensgeluk. Anna poseert in en rondom het huis hardnekkig als de honnepon die zij niet meer is; een beetje pijnlijk. Van Piet bestaat een kiekje op de trap voor de ingang, samen met een van zijn zonen en een butler, zou ik zeggen. Hij oogt wel uit als de eigenaar maar maakt toch een betrapte indruk.

Laat het geen ideaal woonhuis zijn geweest. De terrassen en de fontein horen volgens mij bij een groter paleis en het pand leek eerder ontworpen met het oog op toeschouwers dan op bewoners, waardoor het een haast publiek karakter kreeg. Ja, het was een paviljoen! Als locatie voor tentoonstellingen en festiviteiten zou het werkelijk onovertroffen zijn geweest.

Ik nam de ansichtkaart van het Peapark weer ter hand. Of het aan de belichting of de ruime uitsnede lag, opeens herkende ik het zandpaadje langs de eikenbomen die van oudsher de Aarle-Rixtelseweg omlijsten. Als jochie van tien heb ik op dat paadje gelopen, samen met onze hond Flora. Ook de brede sloot was er destijds nog, ik kon de geur ervan opsnuiven. Ik keek opzij en zag, verdomd als het niet waar is, op de plek van het hertenkamp een schitterend paviljoen.   

Jef de Jager    

54 reacties:

Interessant, bedankt.
Heb ook nog ergens een foto van de villa liggen.

Beantwoorden

Ik heb twee ansichtkaarten van het peapark.

Beantwoorden

Mooi stukje, dank!

Beantwoorden

Misschien leuk om een fotocollage te plaatsen op het weblog?

Beantwoorden

Fijn en informatief geschreven .

Echt de Weblog waardig !

Beantwoorden

@Twanneman op vrijdag 11 mei 2018 om 13:30:

Als jij, Jan en/of Mark de afbeeldingen (eventueel met begeleidende teksten) mailt naar [email protected] , dan plaatsen wij er die hieronder natuurlijk graag voor je bij.

Beantwoorden

Loes Rüland heeft Tilly Home geschilderd, waarschijnlijk zonder te weten dat de villa ontworpen is door dezelfde architect als van het Peapark, August van Spaendonck.
De naam Tilly Home heeft een grappige oorsprong. Een van de latere eigenaren had een vrouw genaamd Tilly, die onbedaarlijk verliefd was op een andere man. Haar man liet op zijn huis Tilly Home zetten, om haar te laten weten: Tilly, hier hoor je thuis. Of het bij deze fijngevoeligheid is gebleven, vermeldt de geschiedenis niet.

Beantwoorden

@weblog

Ik heb helaas geen foto’s van het peapark, maar ik denk veel mensen wel. En dit peapark verdient wel een collage dacht ik zo.

Beantwoorden


Het Peapark, m.i. de meest bekende foto van deze villa.
Fotograaf was de heer Dolf Kat van Atelier Prinses in Helmond (Molenstraat).

Beantwoorden

Zo ontzettend jammer dat dit al zo lang geleden is afgebroken. Los van dat ik het graag zelf had willen zien, zou dit een behoorlijke toeristentrekken zijn geweest lijkt me. Prachtig gebouw met een prachtig park.

Beantwoorden

Tilleyhome, daar zat vroeger huisarts Sleijfers, toch?

Beantwoorden


Dit is de allereerste ansichtkaart van het Peapark, uit 1914. Het pand was niet eens af, want het wapenschild op de dakrand ontbreekt nog, evenals de beeldentuin. Maar de fotograaf kon niet wachten; zelfs dat er een ladder tegen de gevel stond, was voor hem geen bezwaar. Blijkbaar gold van meet af aan de opvatting dat hier iets bijzonders aan het ontstaan was. De ansichtkaart is de enige ingekleurde opname van het Peapark. Ik neem aan dat de kleuren correct zijn, althans ik kan me niet voorstellen dat de muren van het pand egaal wit waren, maar een basis van crême, op z’n Frans, afgewisseld met witgeschilderde stucpartijen.


Plattegrond van de beletage. De souterrains bevatten allerlei dienstvertrekken en de eerste verdieping kende naast de gebruikelijke slaapkamers een rooksalon en een biljartzaal voor Piet, plus een boudoir voor Anna. Het RHC-Eindhoven bezit een opname van de bijzondere rooksalon, maar die is om een of andere reden beschermd.


Zicht vanaf de Aarle-Rixtelseweg. Op de voorgrond het zandlichaam dat als oprit fungeerde.


De ingang van het Peapark lag in de huidige Jan van Brabantlaan. De oprit van gewoon zand liep achter het huis langs naar een platform aan de voorkant.


De achterkant van het Peapark, gezien vanuit de Warande.

Beantwoorden

@Jef de Jager op zaterdag 12 mei 2018 om 21:23:

Hoi Jef,

Tilly Home is een schitterend gebouw, ik wist inderdaad niet dat het van dezelfde
architect was.

Beantwoorden

Op twee foto’s staat de naam Aarle-Risctelscheweg. Is dit een zetfout van de drukker omdat de X toen niet gebruikt werd? een keer is een fout, maar twee keer?

Beantwoorden

Beantwoorden

Bedankt Jef en Loes voor de mooie foto’s, wat een gebouw moet dat in het echt zijn geweest, onvoorstelbaar.

Beantwoorden

Beste Jef de Jager,

Ik heb sinds kort contact met Laurent de Wit, de kleinzoon van Piet en Anna.
Hij komt met zijn vrouw in het weekend van 9 en 10 juni naar Helmond om samen met mij naar de fabrieken en andere bezittingen van Piet te kijken!
Hij woont ook in Brussel, en zo zie je maar weer Piet en Anna zijn nog lang niet vergeten.

Vriendelijke groet,

Henry Emons

Beantwoorden

@Henry Emons,

Wat leuk dat je je inzet om de herinnering aan Piet Tod levend te houden. In een reactie op mijn stukje over zijn vrouw Anna suggereerde je zelfs dat hij de grootste Helmonder aller tijden is. Of dat klopt, betwijfel ik, maar hij was wel een echte Man van de Daad, toentertijd het ideaalbeeld. Wij zijn meer Mannen én Vrouwen van het Overleg, met alles wat erbij komt: subsidies, goedbetaalde baantjes, sociale bewilliging en andermans schuld; niet per se slecht maar toch minder indrukwekkend. Ik denk niet dat Piet het in onze tijd ver geschopt zou hebben, tenzij misschien als bankier of europoliticus.

Als ik je kan helpen, neem gerust contact op. Mijn mailadres is bij de redactie bekend. Hartelijke groet.

Beantwoorden

Beste Jef de Jager,

Bedankt voor uw reactie, ik ga zeker contact met U opnemen !
Misschien kunt U mij nog meer verhalen vertellen die ik nog niet ken, dat zou Laurent de wit en de rest van de familie in Brussel geweldig vinden.

Met vriendelijke groet,

Henry Emons

Beantwoorden

Beantwoorden

Helaas vergane glorie maar leuk dat het verhaal wel de tijd doorstaat en bewaard blijft.

Beantwoorden

⬆ De muzieksalon te PeA park.
Piet de Wit was zeer bekwaam in het bespelen van alle toets, strijk, en blaas instrumenten , zijn muzikale talent was meer dan eens te horen buiten PeA park.

⬇ Piet de Wit met zijn onderscheiding van de paus, gekregen voor al zijn goede daden voor kerk en samenleving.
Dit was in die tijd de hoogste onderscheiding die je kon krijgen.

⬆ Piet de Wit op het pensionaat st Louis te Weert.
Hierna vervolgde hij zijn opleiding op de hogere Pruisische textielschool te Munchengladbach, na deze afgerond te hebben begon hij in 1887 op 18 jarige leeftijd in het textielbedrijf van zijn vader Peter de Wit te Karelstein grens Helmond, Aarle-rixtel.

⬇ De biljartzaal te PeA park.
Ook een van Piet’s grote hobbies.

⬆ De kleine eetzaal te PeA park (er was ook nog een grote eetzaal)

⬇ Piet de Wit met zijn chauffeur in een van hun auto’s.

⬆ De rooksalon te PeA park.
De plek waar Piet de wit met zakenpartners veel havana’s heeft genoten.

Beantwoorden

Heb jij ook foto’s die je in een weblogreactie wilt plaatsen? Mail die dan naar [email protected]. Wij plaatsen die dan voor je met de eventueel bijgeleverde toelichting. Zo deden we dat ook bij de bovenstaande afbeeldingen.

Beantwoorden

@ Henry Mooie foto’s, bedankt !

In de rooksalon was het goed toeven, de rook staat nog op de foto 🙂

Prachtig stuk geschiedenis.

Beantwoorden

Hartelijk dank, Henry. Als ik deze foto’s eerder had gezien dan was mijn oordeel over het interieur van het Peapark anders uitgevallen. De wonderlijke rooksalon kende ik, de muzieksalon niet, en je kunt niet anders concluderen dan dat die met zorg was samengesteld. Alleen al de gestucte cartouches, als die zo heten, naast de deur: puur vakwerk. En dan die verrassende berenhuid op de vloer… Er werd gelééfd op het Peapark!

Henry Emons, beste mensen, is voortaan de Helmondse ambassadeur van Piet de Wit. Hij heeft al voor elkaar gekregen, wat mij en anderen niet is gelukt: er komt een Piet de Witstraat en wel op het terrein van de voormalige houthandel van Raaymakers. Piet zal daar verenigd worden met een andere Helmondse held, Addy Kleijngeld, plus een of andere wethouder, want die neiging is in Helmond niet uit te roeien: politici en functionarissen die gewoon hun plicht vervullen, met eer overladen.

Beantwoorden

@Twanneman op vrijdag 24 augustus 2018 om 14:32:

Beste Twanneman, bedankt voor je reactie, mocht je ooit meer foto’s willen zien ik heb er meer dan 100 .
Niet alleen van het PeA park maar ook van de rest wat met Piet te maken had.

Groetjes,
Henry Emons

Beantwoorden

@Jef de Jager op vrijdag 24 augustus 2018 om 16:00:

Helemaal terecht.

Beantwoorden

De tweeling van Piet en Anna de Wit werd in 1912 geboren Eén daarvan heette August (de Wit). August van Spaendonck begon, zoals ik uit het verhaal van Jef de Jager begrijp, op welhaast frenetieke wijze vanaf 1912 aan zijn bouwplannen van Peapark-plannen.
Is bekend of August de Wit (1912) is vernoemd naar architect August van Spaendonck, die in 1912 aan zijn Peapark-plannen begon?

Beantwoorden

Naast Peapark deed Piet de Wit een flinke duit in het (katholieke) zakje. OLV Maria Ten Hemelopneming, de bijna oosters aandoende Helmondse kerk kwam grotendeels dankzij zijn inspanningen en gulle bijdrage tot stand (en was er zonder Piet de Wit misschien wel nooit geweest – zoals ook Helmond er vandaag de dag wellicht een tikkeltje anders had uitgezien, zonder hem). De katholieke HBS is net zo’n schoolvoorbeeld van Piets versteende visie.

Overigens net als statie 9 van het Processiepark Mariaoord te Ommel (zie onderstaande foto). Het uit zandsteen gehouwen beeld stelt de derde val van Jezus onder het kruis voor (Piet de Wit had er toen z’n tweede faillissementen opzitten…) en is geschonken door Piet die in zware tijden vaak bad in de kapel.

Er liggen vier rode rozen de sokkel van de statie. Die zijn vanochtend (4 september 2018) neergelegd door een groot kenner en bewonderaar uit Helmond van de Piet-biografie (niet door mij, want ik ben Oosterhouter en maar een achterneef van “ons Piet”).

De vier warm-rode rozen symboliseren de (1) toewijding van de gever om de herinnering aan een bijzondere man levend te houden, (2) de instroom van de De-Wit-kant via Pirke de Wit en Maria Swinkels, (3) de voortzetting van de De-Wit-stroom door August de Wit en (4) tenslotte de bewondering mij als De-Wit-telg via mijn grootmoeder, zus van Piet.

Net als een van de zoons van Piet was de architect van Peapark een August. En laat me bij die naam nu een oud Duits lied te binnen schieten: “Ach, du lieber Augustin – alles ist hin.” Ofwel “sic transit gloria mundi”: al het geschapene is (maar) vergankelijk, een gelijkenis.

Exit Peapark. Exit OLV Maria Ten Hemelopneming als sacrale plek. Exit de RK HBS (nu omgebouwd tot high-end appartementen). Alleen de Koninklijke fanfare Phileitonia dendert voort. Maar herinneringen blijven. En verhalen die we aan elkaar moeten doorvertellen tot ook hiervan de laatste druppel ooit verdampt is.

Beantwoorden

@Rolf Wennekes op zaterdag 1 september 2018 om 22:10:

Grappige kwestie of Piet’s zoon August is vernoemd naar architect August van Spaendonck. Ik vermoed van niet. Zoon August dateert van april 1912 en drie maanden later pas vond de aankoop plaats van het Peapark-terrein. Het is best mogelijk dat Piet de architect al langer kende maar ik betwijfel of hij meteen als rolmodel heeft gefungeerd. Van Spaendonck was een beginnend architect met een smet op zijn blazoen, want uitgetreden paters waren destijds onder katholieken bepaald niet populair. Het tekent de ruimdenkendheid van Piet dat hij toch met hem in zee is gegaan. Daarom, wat maximaal gespeeld kan hebben is dat Piet diens naam August zo aardig vond dat hij die ook voor zijn zoon heeft gebruikt, zonder een vernoeming op het oog te hebben.

Beantwoorden

@Jef de Jager op woensdag 5 september 2018 om 10:16:

Toen ik die vraag van Rolf in het weekend las, dacht ik eerlijk gezegd “da’s een inkoppertje.” Natuurlijk is die zoon naar de architect vernoemd want 1 + 1 = 2. Maar zo blijkt maar weer dat dat niet is.
Ik kwam trouwens nog een mooi stuk over Anna de Wit tegen dat je misschien wel kent 😉 https://www.deweblogvanhelmond.nl/helmondse_helden/helmondse-helden-anna-de-wit/

Beantwoorden

Nu lees ik eindelijk eens iets over het z.g. Pea park.
Ik ben de kleindochter van August van Spaendonck, kind van zijn enige dochter Roosje. Ik ben nu 82 jaar oud.
Mijn grootvader heb ik goed gekend. Hij woonde in Parijs en hij is in 1962 daar overleden. Hij was een kleurrijke man met een mooie baard, klein van stuk en hij droeg een hoed, die het midden had van een gewone en een hoge hoed.
Hij was een goede architect, maar hij was niet zakelijk en zijn gebouwen kwamen altijd veel duurder uit, dan afgesproken.
Ik logeerde bij hem in Parijs als meisje en hij heeft mij veel geleerd over geschiedenis en architectuur. Kortom: een bijzondere opa.

Beantwoorden
Liesbeth Verschure

@Liesbeth Verschure.

Wat leuk dat u dit bericht hebt gelezen en reageert. Voor de volledigheid: hebt u nog weet van andere gebouwen van uw grootvader dan Le Trianon in Breda, het Peapark en wat Helmonders kennen als Tilly Home?

Vriendelijke groet,

Beantwoorden

Mijn grootvader August van Spaendonck heeft indertijd een ontwerp ingediend voor het Vredespaleis in Den Haag. Deze opdracht heeft hij niet gekregen.
Voor mijn andere grootvader Willem Verschure bouwde hij Le Trianon in Breda. Mijn vader is daar opgegroeid.
Hij ontwierp in Zeist 2 Engelse landhuizen aan de Waterigeweg, die nog bestaan. In het leven van mijn grootvader zijn leemtes, die ik niet weet en ook aan niemand meer kan vragen. Ik vind het al heel bijzonder dat ik zoveel nieuws over hem las in dit weblog.

Vriendelijke groet,
Liesbeth Verschure

Beantwoorden
Liesbeth Verschure

Beste Liesbeth Verschure,

Wat ontzettend leuk dat U reageert op de weblog! Uw grootvader was een ware kunstenaar, dat mag gezegd worden!
Wist U dat Uw grootvader in Helmond wordt geëerd door en net gebouwde appartementen villa genaamd ,,Villa Spaendonck”.
Dit ter ere van zijn onvermoeibare inzet tijdens de bouw van het PeA park.
Zo zie je maar: Ere wie eer toekomt!

Met vriendelijke groet,
Henry Emons

Beantwoorden

@Liesbeth Verschure op maandag 1 juni 2020 om 20:54:

U moet wel de dochter van mijn peettante (maar geen familie) Roosje Verschure zijn en het portret van mijn moeder en uw vriendin Mariette Zink getekend hebben dat ik kort geleden vond. Ik herinner me dat uw hele familie erg artistiek/creatief was. Volgens de verjaardagskalender was uw moeder op 8 januari jarig. Klopt dit?

Beantwoorden
Monique van de Kamp

Ik heb onlangs gehoor dat mijn Opa Willem Arts een Koetsier was in het
Peapark. Nu vraag ik mij af of dit in de stoeterij de Dompt geweest is.
Ze woon de nl in 1927 in Hubert en Mill en in 1928 hadden zij een Café in Mierlo.
Daarvoor woonde zij in Krefeld en ,,Bleric, dus dat is te ver weg.
Ik begrijp dat het toen al in 1926 te koop stond. Kan iemand iets meer hierover vertellen. dat ik ook Arts heet is denk Ik toeval.
Groeten Mirriam Arts

Beantwoorden

Beste Mirjam,

Ik ben een groot bewonderaar en tevens familielid van Piet de Wit, Als U meer wilt weten kunt U contact met mij opnemen.
Ik ben woonachtig in Helmond en wil eventueel ook afspreken.

Met vriendelijke groet,

Henry Emons

Beantwoorden

Beste Henry Emons,

Ik heb ook nog een filmpje waar Piet de Wit nog enkele seconden op te zien is! Je ziet hem op het filmpje lachen…
Mocht u geen weet hebben dat er bewegende beelden zijn dan kunt u zich tot mij richten…

M.v.g Ankr

Beantwoorden

Beste Henry Emons,

Ik heb ook nog een filmpje waar Piet de Wit nog enkele seconden op te zien is! Je ziet hem op het filmpje lachen…
Mocht u geen weet hebben dat er bewegende beelden zijn dan kunt u zich tot mij richten…

M.v.g Anke ( mijn tel is 06-40526029)

Beantwoorden

Beste Anke,

Bedankt voor Uw reactie! Ik ken deze beelden op het marktplein in 1923, was dat.
Eerder in dit filmpje kunt U hem ook uit het kasteel zien lopen, in de voor hem en anderen bekende trotse loop.
Ik heb deze film ongeveer 6 jaar geleden bij EYE filmmuseum gevonden, en U?

Groetjes, Henry

Beantwoorden

Beste Henry Emons,
ik ben Beeldend Kunstenaar en nu aan het werk bij AIR Helmond, ik heb als thema voor nieuw werk PeApark en ben geinteresserd in alles wat erover te vinden is. Op deze pagina is al veel te vinden, maar is het misschien mogelijk om op korte termijn af te spreken, voor nog meer informatie? Graag hoor ik van u.

groetjes Katja

Beantwoorden
Katja van den Eijnden

Beste Katja,

Fijn dat U interesse toont in PeApark en Piet en Anna de Wit!
Ik wil graag afspreken met U, om verdere informatie met U te delen.
Mijn email adres is; [email protected]
Ik hoor het wel!

Met vriendelijke groet,

Henry Emons

BeantwoordenIk heb deze foto’s gekregen van een ouder stel waarvan de overgrootouders de meubeltjes gekocht hebben in 1926 achter het PeA park.
De klok met kandelaars zijn gemaakt in 1803 in Parijs.
De meubeltjes hebben in de greenroom gestaan, helaas wisten ze hier verder niets over te vertellen.

Nog even het volgende, toen ik Laurent de Wit (de kleinzoon van Pieter de Wit) sprak, liet ik hem interieurfoto’s van PeA park zien en hij herkende heel veel meubeltjes die hij in Brussel bij zijn oma had zien staan. Hieruit blijkt dat Piet en Anna veel dingen ondanks het faillissement hebben kunnen behouden.

Beantwoorden

Inhuldiging Piet de Witstraat,

Eindelijk is het dan zover, as woensdag 11 mei de feestelijke opening van de Piet de Witstraat!
Deze erkenning krijgt hij voor al zijn goede daden die hij voor Helmond en de Helmonders heeft gedaan.

Verschillende nazaten van Piet en Anna de Wit zullen aanwezig zijn.

Beantwoorden

@Henry Emons op maandag 2 mei 2022 om 23:08:

Kijk, dit is dan weer eens leuk nieuws!

Beantwoorden

@Henry Emons op maandag 2 mei 2022 om 23:08:

Dat is mooi nieuws inderdaad. Keek even bij de andere reacties en zag dat Jef de Jager dat al in 2018 aankondigde. Dus ik snap het woord eindelijk. 🙂 Weet je ook waarom het zo lang moest duren?

Beantwoorden

Beste Jan,

Ik begrijp dat U dit raar vindt, ik heb de Piet de Witstraat bij de gemeente aangevraagd in 2017, in 2018 kreeg ik het bericht dat ze dit een zeer goed idee vonden.
Wel nu begint het! De bouw aan de groene loper zou in 2020 afgerond zijn, maar door het stikstof probleem heeft het project lang stil gelegen.
Toen kregen we vanwege corona nog drie keer een bericht dat het zou worden verzet.
Je snapt nu wel waarom ik het woord eindelijk gebruikte!

Beantwoorden

@Henry Emons op zaterdag 7 mei 2022 om 12:14:

Dat is een duidelijk tijdsverloop. Poeh, poeh. Geduld is een schone zaak
Ik zie nu dat die straat al op Google-maps staat: https://goo.gl/maps/T9vjCga4nRsPmKv17

Beantwoorden

@Jef de Jager op zaterdag 12 mei 2018 om 21:23:

CDA-Europarlementariër Toine Manders gaat samen met zijn vrouw in Tilly Home wonen. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft hij die villa gekocht waar nu Samen Verder kantoor houdt. Deze organisatie die onder meer huishoudelijke zorg biedt vertrekt in december uit het gebouw.

Vaak wordt gedacht dat Toine Manders in 1999 de eerste Helmonder in het EU-parlement werd. Het ligt er aan hoe je ‘een Helmonder’ definieert. Maar doe je dat op basis van inwonerschap dan was hij geen Helmonder. Toine woonde tot zijn 13de bij zijn vader en moeder in de zelfstandige gemeente Stiphout en werd door de annexatie Helmonder. Pas toen hij in de gemeente Asten woonde en dus Astenaar was, werd hij Europarlementariër. Feit is dat Mohammed Chahim in juli 2019 als de eerste Helmonder in het Europees parlement werd beëdigd .

Beantwoorden

@Jef de Jager op zaterdag 12 mei 2018 om 21:23:

Wat een geweldig verhaal schreef u. Dat heb ik het afgelopen uur met erg veel smaak gelezen en gekeken en daarna ‘even’ het wereldwijde web door gestruind en dan kom je veel tegen. Hoopte eigenlijk een mooie video van het interieur te vinden. Dat werd me niet gegeven. Wel veel feiten en op Wikipedia een geweldige grote foto van Tilly Home aangetroffen. Die werd (als ik het goed begreep) op 4 februari 2015 om 09:26:19 uur gemaakt. Die foto lijkt veel op dat schilderij van Loes Ruland.

Beantwoorden

Heel goed dat dit soort villas bewaard blijft in Helmond, zo jammer dat v Pea’s park niets over is en de meeste mensen maar amper weten dat het in de warande heeft gestaan

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op maandag 21 november 2022 om 20:20:

Mooi, nu nog netjes verbouwen en verduurzamen, geld mag geen rol spelen als Europarlementariër, succes.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op maandag 21 november 2022 om 20:20:

Die is waarschijnlijk al aan z’n toekomst aan ‘t werken want in 2024 loopt de termijn van Elly Blanksma af en zal ie wel een gooi doen naar het burgemeesterschap want toevallig in datzelfde jaar zijn ook de Europese parlementsverkiezingen, en er bestaat dus de kans dat ie niet herkozen wordt!
En op deze manier voldoet ie meteen aan de verplichting (mocht ie aangesteld worden als burgemeester) om zich binnen een jaar na aanstelling te vestigen in de gemeente zelf.
Het is maar een gedachte maar toch, hoe was het ook alweer….,iets met ijzers in het vuur o.i.d.?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *