Buiten is het 15 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 96.291 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
3reacties

Om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren werkt de gemeente samen met de Stichting Stadswacht Helmond, de politie en woningbouwcorporaties. Meer en meer wordt daarvoor ook de samenwerking gezocht met burgers, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. “De wijze waarop het groeiende aantal buurtpreventieteams bijdraagt aan toezicht, beschouwen we daarbij als een zeer positieve ontwikkeling” aldus burgemeester Elly Blanksma. Want via hun meldingen kan er ook handhavend worden opgetreden tegen overtredingen.
Handhaving en toezicht zijn belangrijke taken die de gemeente uitvoert op basis van diverse landelijke en plaatselijke wet- en regelgeving de richtlijnen. Vorig jaar, zo blijkt uit het Jaarverslag handhaving en naleving 2016 (pdf), werden:

  • 3871 parkeerboetes (officiële term: naheffingsaanslag parkeren) uitgeschreven. Dat zijn er 1150 meer dan een jaar eerder. Ook het aantal lichte overtredingen (officiële term: Mulderbeschikkingen) steeg fors (van 1436 naar 2103). Deze stijgingen wordt veroorzaakt omdat het aantal uren dat de stadswacht daarop controleerde met ruim 20% toenam.
  • 16 drugspanden (11 woningen en 5 bedrijfspanden) gesloten, in 2015 was dat er maar 1. Reden voor deze toename is dat onze burgemeester sinds maart 2016 sneller en strenger optreedt bij panden waar drugs aangetroffen wordt.
  • in totaal 108 boetes uitgeschreven voor het rijden met (brom)fiets binnen de diverse voetgangersgebieden. Fors minder dan een jaar eerder toen (nadat de controle was verscherpt) er alleen al in het centrum 227 werden uitgeschreven.
    Het stallingsverbod voor (brom)fietsen in het centrum en op de stations wordt ook steeds beter nageleefd. Vorig jaar werden daar 47 (brom)fietsen verwijderd, een jaar eerder waren dat er nog 107.
  • 186 incidenten van hondenoverlast gemeld. Een stijging van 71 incidenten ten opzichte van 2015. Wellicht (aldus de burgemeester) is die stijging het gevolg van het ontstaan van een vacature waardoor de preventieve aandacht voor hondenoverlast sterk verminderde.
  • 955 bedrijfsgerelateerde stankklachten ontvangen. In 2014 waren dat er 396, het aantal in 2015 weten we niet (en hebben we daarom opgevraagd bij de gemeente).
  • in het totaal 4245 meldingen/incidenten verwerkt door de stadswachten. Dat betrof vooral meldingen van het onjuist aanbieden van afval, parkeerovertredingen en andere zogenaamde ‘kleine ergernissen’. De meeste meldingen werden middels een gesprek, waarschuwing en/of handhavend direct afgewerkt. De stadswacht werd 14.350 uren wijkgericht ingezet, de meeste toezichturen waren in de Binnenstad, het centrum en Helmond Noord.

3 reacties:

Ja parkeer boetes is een goudwinkel

Beantwoorden

Je ziet wel waar de prioriteit ligt….

Beantwoorden

Het (bij de vijfde bullit) ontbrekende aantal stankklachten in 2015 blijkt 1057 te zijn. In het Jaarverslag handhaving 2015 (pdf) stond “Van de 1162 klachten had meer dan de helft betrekking op stank-/geuroverlast.”
Bij de beantwoording van onze vraag meldde de woordvoerder van de burgemeester meteen dat het aantal bedrijfsgerelateerde stankklachten in 2014 niet 396 maar 562 bedroeg. Onze fout want er blijken in Helmond dus meer inrichtingen te zijn die stank veroorzaken dan de “twee inrichtingen waar de provincie het bevoegd gezag is” die in het Jaarverslag handhaving 2014 (pdf) werden benoemd.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *