Buiten is het 3 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 104.134 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
37reacties

De afgelopen weken stonden in het teken van de begroting. Jaarlijks hoogtepunt van de Helmondse politiek. Dit keer voor het eerst digitaal. Je merkt dat daardoor veel minder discussie plaatsvindt. Jammer! Sowieso zijn er deze gehele bestuursperiode maar weinig debatten. En als er al een debat op gang komt, dan wordt dat gesmoord door de tijd. Op aandringen van Helder Helmond is er een onderzoek gaande of er daardoor zo weinig discussie plaatsvindt. Of zou het komen omdat we zijn gewijzigd van bestuurssysteem?

Bij de begroting wordt ieder jaar een overvloed aan moties ingediend. Ik vind het opmerkelijk dat collegepartijen pas moties indienen na goedkeuring van heel het college. De coalitie wordt daarmee in een soort wurggreep gehouden. Of erger nog: dat doen ze zelf. Want er wordt net zo ondemocratisch gehandeld bij zaken die niet in het collegeakkoord staan vermeld. Dualisme? 0,0! Dat bewijst ook het volgende: We hebben als Helder Helmond de afgelopen periode een aantal onderwerpen aangekondigd die we graag met de raad wilden bespreken. En wat gebeurt er? Voordat de discussie heeft plaatsgevonden ligt er al een voorgekauwd collegevoorstel! Met als gevolg dat de collegepartijen dit voorstel klakkeloos gaan verdedigen. De Helmondse politiek wordt op deze manier monddood gemaakt.

De politiek van vele collegepartijen staat steeds verder van de inwoners af. Alleen net voor de verkiezingen beginnen ze het publiek te bombarderen met leuzen en folders. Deze manier van politiek bedrijven is echt schadelijk voor onze lokale democratie. En wie is hiervan de dupe? De inwoner. Hoe zou het toch komen dat Helmond de laagste verkiezingsopkomst van Nederland heeft behaald? Als Helder Helmond laten we al 15 jaar zien dat het ook anders kan. Met onze ‘’andersom-politiek’’ geven we inwoners een stem in de gemeenteraad.

Als we grootschalig het vertrouwen van onze bewoners willen terugwinnen, dan zullen we ook onze lokale democratie moeten versterken. Democratie is gebaat bij meer inspraak van inwoners, participatie en politiek van onderop. De komende jaren staan we voor een aantal ingewikkelde maatschappelijke opgaves waarbij de inspraak van inwoners essentieel is. Daarom wil Helder Helmond een Quick Scan (pdf) van onze lokale democratie laten maken. Door de input van inwoners, gemeenteraad, college en ambtenaren krijgen we een integraal beeld van de lokale democratie in Helmond. Dit instrument heeft al bij vele gemeentes meer inwoners bij de politiek betrokken. Het wordt tijd dat we prioriteit aan onze lokale democratie gaan stellen.

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

37 reacties:

Goed plan Martijn! 👍👍

Beantwoorden

Het idee is goed, maar de democratie is al jaren dood, zowel plaatselijk al landelijk.

Beantwoorden

Dag Martijn,

Ik ben het heel erg met je eens dat er snel een Quick scan van de Helmondse politiek gemaakt moet worden. Dat is echt een super plan.

Maar gezien het voorgaande wat je schrijft, hoe denk je dat voor elkaar te gaan krijgen? Je schrijft “de coalitie zit in een wurggreep, maar je bedoeld…”de oppositie zit in een wurggreep.

En dat is nou net waar het om draait, Ik ben echt heel erg benieuwd hoe je dat voor elkaar wil gaan krijgen want de coalitiepartijen gaan dit plan tegenhouden.

Ik denk zelfs dat jij je te pletter gaat schrikken van de uitkomst van de Quick scan van de Helmondse politiek.

Maar goed, ik steun je, vind het een goed plan.

Groetjes,

Yasmine

.

Beantwoorden

Dag Martijn,

Wat goed dat je de kat de bel aanbindt! Ik begrijp wat je bedoelt.

Ik heb 2 opmerkingen:
– Als je wilt dat het college je plannen niet zelf invult en die vervolgens in aangepaste vorm in de raad brengt, kun je wellicht beter zelf met een uitgewerkt plan komen. Proactief werken levert vaak meer rendement op dan reactief werken.

– Het democratisch proces leidt in Helmond te vaak tot woorden zonder daden. Dat is gewoon een feit. Wij hebben nu als Belangengroep Vinkelaan e.o. het college herinnerd aan een toegezegd democratisch proces dat alsmaar niet van de grond komt!
Zie deze link: https://www.deweblogvanhelmond.nl/wp-content/uploads/2019/05/Brief-College-voortgang-pilot-Helmondselaan-Adelaarplein-Vinkelaan-Helmond.pdf

Onze brief sluit helemaal aan bij jouw statement. Ik hoop dan ook dat we op de steun van Helder Helmond mogen rekenen.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Beantwoorden

Niet democratisch is het bestuur van Helmond, de burgemeester wordt altijd ons strot in geduwd, er zijn alleen gemeenteraad verkiezingen met mensen uit het bedrijfsleven.
De ambtenaren zijn de baas.

Beantwoorden

@jet.
Ambtenaren zijn beleidsbepalend. Het is mijn stellige overtuiging dat er zaken gebeuren die niet bij college bekend zijn, laat staan bij de Gemeenteraad. Komt nog bij dat B&W ook nog bepaalt wat er bij de raad terecht komt. Dit weet de Gemeenteraad, maar enige proactiviteit is ook daar ver te zoeken.
De grote verliezers zijn de burgers.

Beantwoorden

Schrijft dhr Rieter over onkruidbestrijding dan komen er tientallen reacties.
Wordt er echter geschreven over iets wezenlijks als de democratie komen er nauwelijks reacties, zo erg is het dus al.
En ga er maar vanuit dat de opkomst over twee jaar niets gaat verbeteren. Het is niet alleen college dat daar een rol in speelt.
Het is ook de raad zelf die daar debet aan is

Beantwoorden

@E Betgem op woensdag 11 november 2020 om 10:20:

Ik zie het verband niet helemaal tussen het eerste en het tweede deel van je reactie. Als het onderwerp “onkruidbestrijding” heel veel en “democractie” heel weinig reacties oplevert, lijkt mij dat het eerste veel meer leeft dan het tweede.

De meeste mensen vinden blijkbaar dat de volksvertegenwoordigers het volk goed genoeg vertegenwoordigen. Vergelijk het met brood bakken: reuze belangrijk werk, en toch laten we het aan een beperk aantal mensen over.

Blijkbaar leven de hier geuite zorgen vooral bij de politiek. Ook het feit dat deze Quickscan door de landelijke overheid is ontwikkeld wijst in die richting.

Beantwoorden

@Sander Lam op woensdag 11 november 2020 om 10:51:

Dag Sander,

Ik deel je mening niet. De belangstelling van de Helmondse inwoners voor de politiek, en zeker voor de grotere politieke vraagstukken, is al jaren één van de laagste van Nederland. “Ze doen toch wat ze zelf willen” is de motivatie. De column van Martijn Rieter geeft hier een duidelijk voorbeeld van.

Pas op het moment dat het onderwerp direct de Helmonders raakt, komen er reacties. Vaak zijn dat reacties van ongenoegen.

De oproep van Martijn is terecht! Aan de andere kant: hij heeft nog niet op mijn verzoek gereageerd. Dat is jammer, want juist nu kan hij laten zien dat hij de Helmondse burgers steunt als ze daar nadrukkelijk om vragen! En dat heb ik dus gedaan. Ik wacht af.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman

Beantwoorden

Ja hoor @sander lam, iedereen is heel tevreden in Helmond, daarom de laagste opkomst vh land tijdens GR2018.
Het vergelijk met een bakker ontgaat me volledig.
En ja, daar heeft u wel gelijk in. Onkruidbestrijding buiten heeft meer belangstelling.

Nu het politieke onkruid nog even kuisen.

Beantwoorden

Weekkrant De Loop Helmond zou graag een GESCHOOLDE journalist aanstellen, die zich op feiten baseerd en die o.a. de gemeentelijke politiek onpartijdig kritisch volgt, deze zal dan ook de ‘misstanden’ door jou geschetst Martijn, boven water brengen. Helaas hebben we de financiele middelen daar niet voor op het moment. Goede content is cruciaal om de bewoners te informeren. Maar helaas, de beschikbare subsidies worden ergens anders in apparatuur en huisvesting gestoken… maar toch op een dag…

Beantwoorden

@ad klaasen. Volledig met u eens. Het ontbreekt aan onderzoeksjournalisten. Het is hap snap verslaggeving.

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op woensdag 11 november 2020 om 12:15:

“Pas op het moment dat het onderwerp direct de Helmonders raakt, komen er reacties. Vaak zijn dat reacties van ongenoegen.”

Precies, dat bedoel ik. Over alles dat de politiek goed doet, of dat iets verder dan een neuslengte van de Helmonders af staat, hoor je niemand.

@E Betgem op woensdag 11 november 2020 om 13:23:

Politici zijn gewone mensen, net als bakkers en al die anderen die elk hun eigen steentje bijdragen aan de samenleving. En hoe beter politici en bakkers hun werk willen doen, hoe meer ze zich zullen moeten verdiepen in zaken waar anderen geen weet van hebben. Bij bakkers doen we daar niet moeilijk over, die vertrouwen we. Waarom zou je niet net zo de gekozen volksvertegenwoordiging vertrouwen?

Dat Helmonders minder dan gemiddeld van hun stemrecht gebruikmaken, zegt misschien iets over het beeld dat Helmonders van de politiek hebben, maar niet of dat beeld klopt.

Beantwoorden

@ ad Klaassen… Weekblad de loop zou zooooo graag onderzoeksjournalisten hebben.? Die had de Loop…namelijk Jan Boltjes …die op schandelijke wijze is af geserveerd onder druk van de politiek. Ga je dus schamen voor deze beweringen…je bent zelf actief onderdeel van het systeem hier in Helmond.

@ Sander Lam…in welke achterlijke waarheid bevind jij je? Dat ellendige ongefundeerde gezeik van je…. Helmond heeft de laagste opkomst met verkiezingen van het hele land… dat is een feit. en met cijfers bewezen.

Wanneer ga jij je eens afvragen wat je nou moet gaan doen om de bevolking bij de besluitvorming te betrekken ipv ze te naaien en buiten spel te zetten…Voor welke partij…College figuur treed jij hier ieder keer op?

Ik ben hier woedend over…en vind het schaamteloos… wat je hier uitbraakt op het weblog.

Overigens Weblog…die chinezen houden wel heel erg van jullie….wederom sinds een paar dagen site alleen via Chinese tekens te bereiken… ze houden dus blijkbaat van jullie en jullie zijn erg interessant!

Beantwoorden

@Yasmine op woensdag 11 november 2020 om 18:59:

Het is niet mijn bedoeling jou of iemand anders kwaad te maken, wel trek ik in twijfel dat die lage opkomst aan de politiek ligt.

Zeker vraag ik mij af wat je moet gaan doen om de bevolking bij de besluitvorming te betrekken, maar hoe meer ik erover nadenk, hoe lastiger ik de vraag vind. Ik zie gewoon niet voor me hoe je met 92.000 mensen ordelijk kunt vergaderen. Weet jij iets beters dan het overleg uitbesteden aan een hanteerbaar kleine groep?

Deze zelfde problematiek, dat het ondoenlijk is de bevolking bij de besluitvorming te betrekken terwijl dat toch wel zou moeten, speelt overal buiten Helmond net zo goed en kan dus geen verklaring zijn van de lage opkomst in Helmond. Anders zou de opkomst overal elders net zo laag moeten zijn.

Beantwoorden

Jan Boltjes was columnist bij de terzielen gegane Trompetter Helmond, helaas geen onderzoeksjournalist…

Beantwoorden

@Yasmine op maandag 9 november 2020 om 14:50:
Bedankt voor de complimenten Yasmine. Je gaf aan: ”want de coalitiepartijen gaan dit plan tegenhouden.” Gelukkig is dat niet gebeurt. De motie Quick Scan Lokale Democratie van Helder Helmond is gisteren aangenomen in de gemeenteraad. Behalve de SP was iedereen voor de motie. Kijk vooral op de onderstaande link voor meer informatie:

https://lokale-democratie.nl/cms/view/57979411/quick-scan-lokale-democratie

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op maandag 9 november 2020 om 21:16:
Bedankt voor de complimenten Hanneke. Wel merkwaardig je uitspraak: ”kun je wellicht beter zelf met een uitgewerkt plan komen. Proactief werken levert vaak meer rendement op dan reactief werken.” Als je Helder Helmond goed zou volgen dan zou je op de hoogte zijn dat we niet alleen maar reactief te werk gaan en juist volop proactief met eigen ideeën komen. Alleen haalt niet alles de krant of overige media.

Ik heb de brief gelezen. Zoals je weet ben ik naast raadslid ook bewoner van de wijk Helmond Noord en volger van dit proces. Helder Helmond kan uw worden onderschrijven en gaat er dus vanuit dat de gemaakte afspraken inzake het participatietraject worden nagekomen.

Beantwoorden

@Martijn Rieter op donderdag 12 november 2020 om 01:36:

Dag Martijn,

Dank voor je reactie. Fijn dat je onze brief als Belangengroep Vinkelaan e.o. politieke steun toezegt.

Voor wat betreft je opmerking dat Helder Helmond proactief werkt: dat klopt. De partij is heel erg actief in het indienen van moties. Dat is inderdaad ook proactief werken. Een motie is echter een gemotiveerd verzoek aan het college. (“Wilt u dit of dat doen/onderzoeken”.) Dus zoals je schrijft: een idee. Mijn advies is: kom met een uitgewerkt plan waar niemand omheen kan. Dan voorkom je dat het college met je ideeen aan de haal gaat (zoals je in je artikel schrijft) en daar een eigen invulling aan geeft. Concreet: geef als politieke partij zelf inhoud aan wat je wilt bereiken voor Helmond en laat dat niet aan anderen over.

Hartelijke groet,

Hanneke Hegeman.

Beantwoorden

@martijnrieter. U draait om de hete brij heen. U weer heel goed wat de echte problematiek is in Helmond. Dat u zich daar weigert over te informeren zal u redenen voor hebben net als de overigens raadsleden.

Beantwoorden

@Sander Lam op woensdag 11 november 2020 om 21:00:

Ik weet wel zeker dat de lage opkomst bij het stemmen op de lokale politiek te maken heeft met de besluitvorming, de politiek, lokaal, provincie en landelijk trekt zich niets aan van de kiezer, wij, het stemvee worden keihard uitgelachen en genaaid.
Ik heb altijd gestemd maar de laatste jaren niet meer, ik gun ze die 5 minuten van mijn tijd nog niet meer.
Het zou zo moeten zijn dat de partijen waarop het meeste is gestemd een regering/stadsbestuur zou MOETEN vormen, dus niet meer uitsluiten van partijen, doe het er maar mee!
En het referendum terug, BINDEND!!
Dan zou ik en ik denk veel anderen weer gaan stemmen.

Beantwoorden

@Twanneman op donderdag 12 november 2020 om 08:58:

Ook als wat jij schrijft de reden is waarom de opkomst in het algemeen laag is, blijft de vraag waarom de opkomst uitgerekend in Helmond de laagste is van heel Nederland.

Beantwoorden

@Sander Lam op donderdag 12 november 2020 om 10:39:

Omdat in Helmond de slimste mensen wonen?

Beantwoorden

@Twanneman op donderdag 12 november 2020 om 11:14:

Dat is inderdaad een mogelijke verklaring. 🙂

Maar zelf vind ik het toch slimmer om als er werkelijk geen enkele partij in jouw ogen deugt, in elk geval nog de schade te beperken door op de minst slechte te stemmen.

Beantwoorden

@Sander Lam op donderdag 12 november 2020 om 11:35:

Er zijn wel partijen die deugen, maar ik vind het ronduit een vreselijk onbeschofte harde trap in het gezicht van de kiezer om op voorhand (nog voor de verkiezingen) partijen uit te sluiten, dat ben je geen knip voor de ogen waard, partijen die dat doen zouden onmiddellijk ontbonden moeten worden en de partijleden vervolgt voor landverraad, welke partij het ook is.
Ik ga nog niet stemmen al wordt ik opgehaald met een fanfare en limousine en word de rode loper uitgerold, die tijd heb ik gehad, de politiek heeft het in mijn ogen voorgoed verknald.
Steeds meer mensen zullen/zijn dat gaan inzien, tenminste, in mijn kennissenkring wel.

Beantwoorden

@ Twanneman en @ Sander Lam

Het is heel normaal dat de Helmondse bevolking het vertrouwen in de politiek heeft verloren en daardoor dus niet meer naar de stembus gaat.

Dit is het gevolg van de verwevenheid onderwereld/bovenwereld, zoals beschreven in o.a het boek van Pieter Tops.

Het is inmiddels algemeen bekend dat de criminaliteit zich middels het openbaar bestuur vooral in Zuid Oost Brabant stevig genesteld heeft.

Het zou dus beter zijn om deze signalen over de oorzaak van het stemgedrag van de Helmondse bevolking serieus te nemen en ze zeker niet te bagatelliseren.

Lees eerst eens aandachtig het boek van Tops….

Gr. Yasmine

Beantwoorden

@Yasmine op vrijdag 13 november 2020 om 15:48:

Wat je overwegingen ook zijn, er zijn altijd partijen die je liever aan de macht ziet dan andere partijen. Misschien hebben relatief veel niet-stemmers wel dezelfde partij bovenaan hun lijstje staan, en heeft die partij nu dus onnodig weinig zetels, dus onnodig weinig invloed, doordat hun achterban massaal is weggebleven.

En kwesties waarvoor je aandacht wilt vragen, zoals hoe partijen met elkaar omgaan of de verwevenheid van boven- en onderwereld, kun je op andere manieren veel effectiever aankaarten dan door bij verkiezingen weg te blijven.

Ik bagatelliseer die kwesties niet, ik pleit er juist voor om aan de slag te gaan met de mogelijkheden die je hebt om er iets aan te doen.

Beantwoorden

@ Sander Lam

Hoi Sander, dank je voor je antwoord.

Echter….hoe zou volgens jou dan dit gegeven….meest lage opkomst en verwevenheid onderwereld/ bovenwereld in Zuid Oost Brabant moeten worden aangepakt?

Jij reageert er tenminste op en ik begrijp daaruit ook dat het probleem bekend is.

Wat dus inhoud dat er in het bestuur van de stad en in de ambtenarij mensen zitten die omkoopbaar/ CQ. chantabel zijn.

De Helmondse bevolking voelt zich niet gehoord en niet serieus genomen bij de besluitvorming. En laten we eerlijk zijn….als je kijkt naar de kwaliteit in de raad dan schrik je enorm en stijgt je het schaamrood naar de kaken.

Blijkbaar geld hier het standpunt…iedere bevolking krijgt het bestuur dat het verdient???? Is dat het dan…het wegkijken…totaal geen initiatief tonende raad…opleidingsniveau van de gemiddelde raadsleden ver onder het gemiddelde…..neem van mij aan …dit is een voedingsbodem waarin de georganiseerde misdaad zich prima kan nestelen.

Neem daarbij dat het onder Wim van Elk als burgemeester, en een figuur als Sjef Jonkers die destijds Helmond uit de ellendige art. 12 situatie heeft gehaald eigenlijk wel weer goed ging…..tot de komst van Fons Jacobs….( die dus vervroegd is weggegaan wegens een strafrechtelijk onderzoek van de rijkspolitie) en dan nu mevr. Blanksma….nou ja….die kwaliteiten zijn natuurlijk ook bedroevend.

Beantwoorden

@Yasmine op zondag 15 november 2020 om 13:34:

Het komt op mij plausibel over dat er een verbindingslijn politiek-macht-geld-onderwereld is. Dat is iets van alle tijden en overal. Maar dat ik het plausibel vind, betekent niet dat ik me erin heb verdiept. Dat laat ik graag over aan onderzoeksjournalisten en mensen zoals Pieter Tops. Wel vind ik het een belangrijk punt, en ik meen ook begrepen te hebben dat er achter de schermen aandacht voor is. Het is denk ik vooral een kwestie van elkaar scherp houden om niet in valkuilen te stappen.

De kwaliteit van de raad is ook zoiets. De lokale politiek is, als onderste tree van de ladder, voor iedereen met politieke ambities relatief makkelijk te bereiken. Daardoor zit er onvermijdelijk kaf tussen het koren. Ook dit is iets van alle tijden en overal, en ook hiervoor heb ik geen kant-en-klare oplossing. De combinatie met het vorige punt is inderdaad zorgwekkend, maar ook hiervan weet ik niet of de situatie in Helmond wezenlijk anders is dan elders.

Alleen van de opkomst valt objectief vast te stellen dat die in Helmond wezenlijk anders is dan elders. Maar die constatering zegt nog niets over de oorzaak. Het zegt volgens mij alleen iets over de Helmonders zelf, niets over wat er speelt in de politiek.

Dat andere punt, dat mensen zich niet gehoord en niet serieus genomen voelen bij de besluitvorming, is ook al van altijd en overal. Het is gewoon puur praktisch niet te doen om iedereen overal bij te betrekken. En veel kwesties lijken heel simpel, tot je je erin verdiept. Dan blijken er allerlei haken en ogen aan te zitten, en kan de volksvertegenwoordiging een besluit nemen dat op het vertegenwoordigde volk heel onlogisch overkomt.

De landelijke overheid legt op http://www.internetconsultatie.nl veel besluiten in wording voor aan het brede publiek, zodat iedereen die zich geroepen voelt erop kan reageren, en de ambtenaren die ermee bezig zijn naar aanleiding van die reacties nog wat details kunnen aanpassen of verhelderen. Misschien zou de gemeente Helmond zoiets ook kunnen doen. Maar ook deze werkwijze heeft zijn beperkingen.

Beantwoorden

@Sander Lam op zondag 15 november 2020 om 18:10:

Ondermijning is een soort kapstok geworden waar vanalles aan opgehangen wordt. Wat betreft die verwevenheid van onder- en bovenwereld komt het zelden voor dat het lokale bestuur getroffen wordt. De meeste politieke partijen zijn namelijk prima in staat om gelukszoekers en charlatans op een zijspoor te zetten. Het is niet zo makkelijk om hoog op de lijst te komen bij een politieke partij, omdat je de leden moet overtuigen en dat betekent een paar jaar je gezicht laten zien en ook nog wat zinnigs te melden hebben. Nieuwe leden die zich vlak voordat de lijst wordt vastgesteld melden moeten wel een flink palmares hebben om die drempel te kunnen overwinnen.

Als ik de incidenten op een rijtje zet dan zijn het meestal de politici die zich presenteren als succesvol ondernemer en/of een soort persoonscultus om zich heen bouwen waarbij het niet altijd zuivere koffie is. Dat varieert dan van het aannemen van steekpenningen tot het overtreden van regels omdat hun ego zo groot is dat ze denken onschendbaar te zijn.

Concreet wordt het echter zelden. Zo’n geval als laatst die wethouder met dat transportbedrijf bijvoorbeeld is klip en klaar, maar wel een hoge uitzondering. Wat wel gebeurt is het onder druk zetten van raadsleden/burgemeesters in de hoop de besluitvorming te beinvloeden. De verwevenheid van boven en onderwereld is voornamelijk gericht op het geheim houden van de illegale activiteiten en het witwassen van geld. Winkeltjes waar niemand binnen komt die toch een recordomzet draaien, de Rabobank die een miljoenenboete krijgt omdat ze hun klanten niet goed controleren op witwassen, dat soort werk.

Wat betreft de internetconsultatie, dit kan alleen met zaken waarvan de besluitvorming nog wel even op zich laat wachten. Het college worstelt nu al af en toe met de termijnen omdat er idealiter een maand zit tussen opniniecommissie en adviescommissie en dat tijd voordat iets besloten moet worden te kort is. Mooi instrument dus, maar niet altijd mogelijk.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 16 november 2020 om 09:44:

Bedankt voor je uitvoerige reactie. Ik zie het inderdaad niet gebeuren dat een crimineel kort voor de verkiezingen bij een politieke partij actief wordt en na de verkiezingen in het bestuur zit, maar wel dat iemand van goede wil met gemiddelde capaciteiten geleidelijk opschuift naar een positie met enige invloed, en net zo geleidelijk afglijdt naar het grijze gebied tussen wat duidelijk wel en duidelijk niet in de haak is.

Wat betreft de internetconsultatie, er zijn vast wel onderwerpen waarbij dit wel kan. Elk stapje vooruit is meegenomen. Verder zou je wat meer bekendheid kunnen geven aan de kanalen die er al zijn om mee te praten, en waar welk kanaal voor is bedoeld. Ik heb zelf weleens ingesproken op een raadsvergadering, om pas achteraf te ontdekken dat ik beter naar de betreffende commissievergadering had kunnen gaan. En het onderscheid tussen opniniecommissies en adviescommissies is compleet nieuw voor mij.

Beantwoorden

@MFvGeel. Indien je weigert je in te lezen in bv gerechtelijke stukken handelend over integriteit van uw Gemeente, dan mag je eigenlijk als (semi) politicus dit soort onzin niet verkondigen.
Dus… volgens u kan het niet voorkomen dat een oplichter zaken doet met de Gemeente Helmond en daar nog voor betaald wordt ook?

Beantwoorden

@MFvGeel @martijnrieter.
Mooie woorden over integriteit en democratie. Maar beiden gaat u de dagvaarding zoals gisteren betekend niet lezen. Misstanden moeten onder het tapijt blijven. De deksel moet op de beerput blijven en de Helmondse burger krijgt alleen de eenzijdige promopraatjes van lokale politici te lezen.
En dan maar niet begrijpen waarom de opkomst zo laag is. Dat komt omdat u de burger dom houdt. Zo sprak dhr van Geel jaren lang over misverstandjes.
Welnu hr van Geel. De dagvaarding bevat 53 punten van misverstandjes.

Beantwoorden

@E Betgem op woensdag 18 november 2020 om 08:33:

Door de manier waarop je mij meermalen geschoffeerd hebt op twitter heb ik je daar ontvolgd en zelfs geblokkeerd, ook omdat je het nodig vond op volstrekt ongerelateerde gesprekken in te breken en me voor rotte vis uit te maken. Ik heb je altijd gezegd dat ik geinteresseerd was in het verdere verloop van je rechtszaken tegen de gemeente, maar je hebt het mij zelf onmogelijk gemaakt om op de hoogte te blijven.

Je mag de dagvaarding naar me mailen als je wil dat ik er naar kijk en mijn mening erover met je deel.

Beantwoorden

@E Betgem en @Michiel van Geel en wie het betreft:

De persoonlijke situatie over de dagvaarding en alles wat daarom heen hangt, beschouwen we hier als off topic en reacties daarover hieronder verwijderen we daarom van nu.
Je zou daarover in de reacties bij
https://www.deweblogvanhelmond.nl/columnisten/gastblogger/van-restaurant-berlaer-naar-hartbewaking/ kunnen doorpraten.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op woensdag 18 november 2020 om 11:32:

blijft die Betgem nou nog steeds zeuren? Hoe diep moet dit wel bij hem zitten? Slecht voor jouw hart, besef dat wel! Ga verder met je leven.

Beantwoorden

@s.w. Dappere anoniem, discussie is gesloten hier.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *