Buiten is het 29 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.380 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
39reacties

Senioren 2013 is er altijd voor geweest om echte vluchtelingen tijdelijk, maar met slechts de hoogstnoodzakelijke voorzieningen worden opgevangen. Dat hebben we naar buiten toe ook steeds zo gecommuniceerd. Opvang moet strikt beperkt blijven tot echte vluchtelingen. Daarom moet iedereen sowieso uitputtend gescreend zijn voordat hij hier aan kan komen. Zonder paspoort (omdat ze dat al weggegooid hebben) of met een vals paspoort zou helemaal niemand hier terecht moeten kunnen. Echte vluchtelingen zijn doorgaans gezinnen met kinderen en soms hun bejaarde ouders, ten einde raad, uitgeput van de lange bizarre tocht die zij vaak gemaakt hebben, blij met alles wat aan voedsel en onderdak wordt aangeboden, die zeker geen eisen gaan stellen. We zien steeds vaker, dit is een kleine minderheid.

In Zweden is recentelijk vastgesteld dat 71% van alle instromers/migranten gezonde, jonge mannen zijn. Die massa ziet er op de foto’s in kranten en de beelden op de televisie agressief en strijdlustig uit en eist met geweld voorzieningen op, die ze in hun eigen land niet eens kenden. Dat kun je, als ze hier of in Zweden of in Duitsland aankomen, (in de drie landen dus waar ze het verste voor moesten reizen, omdat ze hebben begrepen dat de voorzieningen er het florissants zijn) onmogelijk vluchtelingen noemen. Zij hebben dan al 1,5 continent en ca. 10 landen doorgereisd om hun doel te bereiken. De route naar het beloofde land hebben ze met hun moderne smartphones onderling uitgestippeld. Hun doel is dan niet meer ‘veiligheid’, maar een toekomst van welvaart en onuitputbare overheidsvoorzieningen.

Ook hier in Helmond is de discussie betreft de vluchtelingenopvang tijdelijk of langdurig nog in alle hevigheid gaande. Wij als Senioren 2013 zijn het met het college eens dat het COA geen nieuwe schouw bij Carolus moet uitvoeren. Dat heeft het college geopperd nadat begin deze week bleek dat het voormalige Carolus niet geschikt is. De buurt is zeer blij met deze uitkomst en wij voor hen.

De gemeente moet niet proactief met mogelijke partners op zoek gaan naar andere locaties voor noodopvang met kleinschaligheid. Om de volgende redenen: wie zijn pand rendabel wil maken moet dat op eigen kracht doen. En daar zou de gemeente geen bemoeienis mee moeten hebben. Als die weg toch wordt bewandeld, wordt Helmond toch opgezadeld met alle kosten die aan het verblijf vastzitten en die ver boven de tegemoetkoming van het Rijk uitgaan. De kosten blijven niet beperkt tot de zorg voor de eerste golf. Maar omdat ze het plan hebben om hun gezin hier te herenigen, zijn de kosten niet te overzien.

Het college heeft primair de taak om op allerlei gebied voor de eigen ingezetenen te zorgen. Daar zijn er genoeg van die hulp nodig hebben en die voortaan niet of veel minder dan tot voor kort krijgen. Denk aan bv. gepaste huisvesting, intra- en extramurale zorg en huishoudelijke ondersteuning. Aan huisvesting van weer 50% meer statushouders, daar moet Helmond niet aan beginnen. Als daar geld voor is dan zou dat primair besteed moeten worden op terreinen waar nu de botte bezuinigingsbijl doorheen gaat, zoals nu in het ambtelijk apparaat, cultuur, wijkcentra, etc.

Wie niet goed voor zichzelf zorgt, kan ook niet goed voor een ander zorgen.

Sandra Stijkel
Raadslid Senioren 2013

39 reacties:

Helemaal mee eens Sandra!

Beantwoorden

Kijk dat noemen we nu transparantie.

Beantwoorden

Helemaal mee eens Sandra.

Beantwoorden

“Daarom moet iedereen sowieso uitputtend gescreend zijn voordat hij hier aan kan komen.”

Waar moet de echte vluchteling opgevangen worden in afwachting van de screening waaruit blijkt dat hij recht heeft op opvang?

Beantwoorden

@ Sandra wie alleen voor zichzelf zorgt is vaak een egoïst en die heeft geen oog voor anderen! Zo staat het op een bekend Chinees spreekwoorden bordje! Ik proef uit het verhaal van Senioren 2013 een grote potentie van “egoïsme”. Niets overlaten aan derden maar eerst voor jezelf zorgen. Dat had ik nou niet van 55+-ers verwacht. Senioren die mogelijk zelf ooit vluchtelingen waren in de 2e WO ! Toen waren zij oh zo blij dat men werd geholpen ( thuis of op de vlucht !).

Beantwoorden

Zo te zien had mevr. Stijkel kunnen volstaan met:

Senioren 2013 is mordicus tegen elke vorm van opvang in Helmond. Wat de argumentatie betreft verwijs ik kortheidshalve naar het beginselprogramma van onze vrienden van de PVV.

Beantwoorden

@V.L.Uchteling op maandag 18 januari 2016 om 15:59:

Recht is recht en krom is krom. Feiten ontkennen of niet benoemen is niet slim, dat zien we na “Keulen”. Wat is de waarheid? De waarheid zal voor een ieder anders zijn. Ik ben er van overtuigd dat Mevrouw Stijkel de mening van vele Helmonders vertegenwoordigt. Mijn mening baserend op vele recentelijk gepubliceerde onderzoeken en artikelen in de media.

Helaas wordt er vaak gereageerd als de problemen worden benoemd, of als je mening “niet sociaal genoeg” is, met: Wilderitus, WOII, fascisme, egoïst, xenofobie of zaken die in die in die richting zitten. Dat is jammer. Daarmee kom je geen stap verder in het proces om te zoeken naar een oplossing. Ook met het verdraaien van hetgeen gezegd wordt, maak je de discussie monddood.
Mevrouw Stijkel heeft wel degelijk oog voor anderen, alleen ze is reëel genoeg om te zeggen dat we niet de hele wereld kunnen opvangen en dat de uitwassen ingedamd moeten worden. En last but not least: dat we problemen moeten voorkomen, die we om ons heen steeds meer zien als we op deze manier doorgaan.
Een schitterend ander voorbeeld is dan ook @Freek om 16.10uuur die gewoon stelt dat “Senioren 2013 mordicus tegen elke vorm van opvang is”…. Hoe verdraai je de woorden van iemand en hoe ga je iemand demoniseren?

Grappig is in deze wel dat juist Senioren 2013 geen “moeder”-partij heeft op landelijk niveau. Misschien maakt dat het ze daarom makkelijker om wel eerlijk hun mening te verkondigen? 🙂

Mevrouw Stijkel, ik bewonder u dat u bovenstaande hier verkondigt! Ik hoop dat u blijft doorgaan met dit tegengeluid verkondigen. Daarnaast ben ik het 100% met u eens dat we geen verdere bezuinigingen moeten doorvoeren, om de “grote socialist” uit te hangen. Ik vind ook dat we meer dan voldoende doen en dan mag je best af en toe eens aan jezelf denken.

ps: naar mijn bescheiden mening: vorige column een 6- , nu een 8+ 🙂

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op maandag 18 januari 2016 om 17:23:

Natuurlijk mogen feiten worden benoemd, maar daarbij moet je niet wegkijken van de proporties. Ja, rond de jaarwisseling zijn in Keulen massaal vrouwen aangerand, maar wat zegt dat? Nog de afgelopen week zijn massaal vrouwen veilig op straat geweest in de omgeving van het AZC in Alkmaar. Welk van deze twee voorbeelden zegt het meest over wat er gaat gebeuren als Helmond vluchtelingen opvangt?

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op maandag 18 januari 2016 om 17:23:

“Grappig is in deze wel dat juist Senioren 2013 geen “moeder”-partij heeft op landelijk niveau. Misschien maakt dat het ze daarom makkelijker om wel eerlijk hun mening te verkondigen?”

Laten we Senioren 2013 in een recent (Helmonds) historisch perspectief zetten, wellicht dat e.e.a. dan wat duidelijker wordt. Ik laat de jaartallen weg want dat ging wel erg snel 🙂 : VVD, Ton Helmond, toen even splitsing HA, VVD en TROTS Helmond en toen pas…..Senioren 2013.

Beantwoorden

Hoewel ik voorstander van opvang van vluchtelingen in Helmond ben, zet deze column me wel aan het denken. Het is gelukkig eens op een wat andere toon dan de schreeuwers hierover overal. Mijn complimenten, dat mag ook wel eens gezegd worden door een tegenstander. 🙂

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 18 januari 2016 om 18:43:

Het gaat mij er om dat het benoemd mag worden, vandaar mijn reactie op de twee bewuste comments. Nuanceren van proporties laat ik geheel over aan een ieder, vrijheid van meningsuiting toch? Ik geef aan, tussen de regels door, dat niet benoemen een voedingsbodem voor rechts is…..

Wel grappig dat jij juist Alkmaar benoemd…. Juist daar was het de plaatselijke VVD die alle “vluchtelingen” een belofte wilde laten tekenen dat ze zich zouden gedragen. (waaronder de belofte van respect voor vrouwen, homo’s, etc.)
Dit kwam niet zomaar uit de lucht vallen: er was eerder een marechaussee in elkaar getimmerd door “vluchtelingen”. En ook de vestigingscoördinator (Mevrouw Van der Vlag) gaf toe in het overleg met de bewonerscommissie dat er veel incidenten waren. 😉

Beantwoorden

@Frans op maandag 18 januari 2016 om 19:09:

Het punt is dat ze geen partijdictaat van bovenaf hoeven te volgen. En dus niet zo heel erg politiek correct hoeven over te komen. Slim van ze, je verkondigt de mening van veel Helmonders, denk ik zo maar.

Ik denk als Noureddine op persoonlijke titel, nu bijvoorbeeld op Twitter zet dat er minder, minder moskees moeten komen, dat Kereltje Pechtold hem persoonlijk belt dat het er nu af moet en dat hij afstand moet nemen van die minder, minder uitspraak ….. Zomaar een verzonnen voorbeeld, maar je snapt mijn punt hopelijk 🙂

Maar ik vind het een mooie uiteenzetting van je, zo kennen we in Helmond natuurlijk genoeg partijruilers….. 🙂 (of niet dan; Berry, Maarten, Sacha, Henriëtte, Jan, ……..) en fusiepartijen kennen we ook genoeg (met of zonder geheime bankrekeningen) 😉

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op maandag 18 januari 2016 om 19:39:

“Nuanceren van proporties laat ik geheel over aan een ieder, vrijheid van meningsuiting toch?”

Aan proporties valt niets te nuanceren. Aan meningen wel, door de proporties nader te beschouwen. Jammer als je precies op dat punt afhaakt.

Wat is erop tegen om gewoon maar een groep vluchtelingen naar Helmond te laten komen, en op eventuele problemen op maat te reageren? De opvang in VeKa Sportcentrum is toch ook goed gegaan?

Beantwoorden

Onderstaand de bijdrage van Lokaal sterk! bij de besprekingen vorige week in de commissievergadering:

De gemeente Helmond had haar verantwoordelijkheid genomen m.b.t. de noodopvang van vluchtelingen. Ze had het COA laten weten mogelijkheden te zien in het leegstaande gebouw van de voormalige Carolusschool.

Het COA geeft aan dat dit niet haalbaar is, mits men de omliggende percelen ook mag inrichten voor de noodopvang. Lokaal sterk is, net zoals het college, van mening dat noodopvang alleen in het Carolus-gebouw moet plaatsvinden en niet daarbuiten.

Wij begrijpen dan ook de keuze van het college om geen schouw te laten plaatsvinden.

Een vanzelfsprekendheid voor Lokaal sterk is het voornemen om proactief, met diverse partners in de stad, op zoek te gaan naar locaties waar kleinschalige noodopvang geschikt zou kunnen zijn.

Voorzitter,

Lokaal sterk heeft wel vraagtekens bij de vraag om in 2016 en 2017 te taakstelling voor huisvesting van statushouders met tenminste 50% te verhogen.

Dit mag en kan niet ten koste gaan van de huidige woonvoorraad voor onze eigen ingeschreven woningzoekenden! Het college moet onomstotelijk kunnen bewijzen dat deze groep niet door de extra verhoging verdrongen wordt?

Want wat wij horen, is dat er nog steeds een grote wachtlijst voor deze doelgroep is.

Lokaal sterk vraagt zich af welke woningen het college denkt vrij te kunnen spelen, of worden er nieuwe woningen bij gebouwd of worden leegstaande panden omgebouwd? Wij zijn benieuwd welke dan?

Naar ons inziens, zal het bij de toewijzing van een woning voor statushouders vooral gaan om woningen in het goedkope segment. Wij denken dat we hiermee een situatie creëren, waarbij statushouders allemaal bij elkaar wonen. Dan zal er weinig sprake zijn van integreren!

Lokaal sterk gaat er van uit dat het Rijk met de huidige taakstelling voor gemeentes de verdeling van de statushouders eerlijk verdeeld heeft over het hele land.

Lokaal sterk vraagt zich dan ook af, waarom dit college kiest om tenminste 50% meer statushouders te huisvesten in onze stad?

Beantwoorden

@Sandra Stijkel
“wordt Helmond toch opgezadeld met alle kosten die aan het verblijf vastzitten en die ver boven de tegemoetkoming van het Rijk uitgaan”
Kunt u dit onderbouwen? Waarop baseert u dat het Rijk die kosten niet zou vergoeden? Dit is opmerkelijk, omdat de geluiden tot nu toe altijd geweest zijn dat gemeenten juist geld overhouden aan AZCs. Alleen de crisisopvang bleek duurder, maar daar heeft de VNG dan ook over aan de bel getrokken.

“voorzieningen die ze in hun eigen land niet eens kenden”
Waar haalt U die wijsheid vandaan? Kunt u mij vertellen waar ik de informatie kan vinden hoe de sociale voorzieningen in Syrie geregeld waren voor de oorlog daar uitbrak?

U neemt het asielzoekers kwalijk dat zij niet in de overvolle kampen in Turkije en Libanon blijven zitten. Kampen waar tekort heerst aan alles, hun kinderen geen onderwijs krijgen en er geen zicht is op verbetering en een toekomst voor hen en hun gezin. Dat de mannen vooruit gestuurd worden in de hoop dat ze later hun gezin kunnen laten overkomen is een bekend gegeven.

Had U dan liever dat ze hun vrouw en kinderen meenamen, dat die ook de gevaarlijke oversteek in gammele bootjes maken? Het feit dat een groot deel mannen is is dus een direct gevolg van ons Europese asielbeleid en de hordes die wij opwerpen om de asielstroom in te dammen. Dat moet je die vluchtelingen niet kwalijk nemen, dat moet je de politiek kwalijk nemen. Waar blijft het Europese “green card” systeem, de humane oplossing voor gecontroleerde immigratie?

Ik proef uit Uw stuk vooral “we willen ze niet hebben hier in Helmond”, zelfs “We willen ze niet hebben hier in Nederland”. Maar Senioren2013 is geen landelijke partij en de beslissingen over het wel of niet toelaten van vluchtelingen worden toch echt op landelijk niveau gemaakt. Dan kun je als lokale partij je kop in het zand steken en NIMBY gedrag vertonen, maar die vluchtelingen zullen toch ergens opgevangen moeten worden. Als we hier in Helmond er geen opvangen betekent dat dat we de opgave voor andere gemeenten vergroten. En ja, dat is asociaal.

@Henriëtte op dinsdag 19 januari 2016 om 00:09:
“mits” moet “tenzij” zijn in die tekst neem ik aan.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op dinsdag 19 januari 2016 om 10:26:

Dus is de reactie van Mevr. Verouden ook overbodig. Lokale partij. Volgens dhr v Geel gewoon luisteren naar de landelijke politiek.Naar Meneer Pechtold?

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 18 januari 2016 om 22:10:

Dank u voor deze terechtwijzing mbt nuance aanbrengen bij proporties. 🙂
U heeft helemaal gelijk.

Met betrekking tot de proporties van het aandeel “vluchtelingen” in de statistieken die over problemen gaan, vind ik niet dat u gelijk heeft.
Het meest gebruikte excuus, of misplaatste nuance 🙂 , “ja maar achtergrond- of cultuurverschil” vind ik een slap excuus. Ik ben het dan ook volledig met Mevrouw Stijkel eens, als ze stelt dat opvang beperkt zou moeten worden tot de echte vluchteling die onze gastvrijheid wel kan waarderen, zonder daar veeleisend in te zijn.

Beantwoorden

Vroeger (paar weken terug) waren alle vluchtelingen nog IS “paarden van Troje”,
Vandaag de dag zijn het allemaal “aanranders”
Elke vechtpartij tussen vluchtelingen word breeduit in de diverse media behandeld, terwijl elk weekend blank Nederlands tuig elkaar, bij hun “gezellige avondje stappen” de hersens inslaat. En, al dan niet, nèt meerderjarige meisjes staan te betasten op de dansvloer.

Beantwoorden

@eric op dinsdag 19 januari 2016 om 10:55:

Elke partij heeft recht op zijn eigen mening. Maar de instroom wordt niet minder als we in Helmond de deur dicht gooien. Dus moet die zelfde hoeveelheid vluchtelingen door de andere gemeenten opgevangen worden. Als de lokale partijen willen dat er minder of geen vluchtelingen komen, dan zullen ze toch echt landelijk samen actie moeten gaan voeren of via de VNG de druk opvoeren op het kabinet. Botweg zeggen dat we ze hier niet opvangen betekent anderen met een groter deel van de verantwoordelijkheid opzadelen.

Vergelijk het met belasting betalen. Dat wil eigenlijk iedereen liever ook niet. Als je je aan die verantwoordelijkheid onttrekt, dan zullen anderen meer moeten betalen en je dat (terecht) kwalijk nemen. Als je vindt dat we met zijn allen te veel belasting betalen, dan heb je wel de kans om te proberen de hoogte van het bedrag te beinvloeden. Maar dan zul je wel met goede alternatieven moeten komen.

Zo is het ook met de opvang van asielzoekers. Terugsturen gaat niet zomaar en zolang ze hier zijn moet je dus iets met die mensen. Ze de straat op schoppen is immers geen optie (en kan ook niet volgens verdragen die wij ondertekend hebben als land). Het lijkt me niet meer dan normaal dat je dan als gemeente een deel van de opvang doet, net zoals iedere burger ook een deel van de lasten draagt qua belastingen.

Dit alles staat overigens los van de discussie hoeveel overlast asielzoekers veroorzaken. Als daar sprake van blijkt te zijn, dan moet je daar maatregelen tegen nemen. Maar dat er sprake zou zijn van overlast of zelfs kosten ontslaat je niet van de morele verplichting om als gemeente een deel van de opvang voor je rekening te nemen. Dat je vervolgens een discussie hebt met de landelijke politiek over wie die kosten zou dragen is ook weer een separate kwestie.

Beantwoorden

Om misverstanden te voorkomen, Helmond heeft opvang aangeboden aan het COA. ( Carolus 250 mensen)
Het COA maakt daarvan dus geen gebruik.
Of willen we een dergelijke vluchtelingenfabriek neerzetten midden in het Havenpark,zoals b.v. in andere steden of dorpen.

Kleinschaligheid zoals door de gemeente met Carolus is aangeboden is de weg.
Ik kan niet zien, waar de gemeente het af heeft laten weten op dit gebied na de eerdere crisisopvang in de Veka.
Volgens mij kun je B&W hierin weinig verwijten en is het m.i. een wijs besluit.
Door daarbij 50% meer statushouders onderdak te willen bieden, ontlast je ook andere gemeenten.

Verder waardeer ik hier het schrijven van Mevr. Strijkel en doet het er niks vanaf dat zij namens een plaatselijke partij hier haar zienswijze weergeeft, en daarmee de mening van een deel van de bevolking.
Of je het er nou mee eens bent of niet.

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op dinsdag 19 januari 2016 om 11:03:

Ik heb niets gezegd over het aandeel “vluchtelingen” in de statistieken die over problemen gaan, en ik heb ook niet geprobeerd problemen te bagatelliseren met “ja maar achtergrond- of cultuurverschil”.

Dat alle aanranders rond de jaarwisseling in Keulen “vluchtelingen” waren, betekent niet dat alle “vluchtelingen” aanranders zijn. Meer zeg ik niet. Vervang “vluchtelingen” door “mannen”, dan wordt het punt misschien duidelijker.

De Nederlandse regering wil net als u en mevrouw Stijkel de opvang beperken tot “echte” vluchtelingen, maar heeft tijd nodig om uit te zoeken wie dat zijn. Ik ben dan ook heel benieuwd naar het antwoord van mevrouw Stijkel op mijn vraag van maandag 18 januari 2016 om 11:14.

Beantwoorden

Het stuk van mevrouw Stijkel kan ik samenvatten in drie woorden: eigen volk eerst. Met een dergelijke houding wil ik niets te maken hebben.
Dat ze zelfs meent te weten wat mensen op lange termijn willen en wat hun ‘werkelijke’ motieven zijn, betekent voor mij dat zij zich als gesprekspartner diskwalificeert. Het betreffen immers sentimenten die als argumenten worden gebruikt.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op dinsdag 19 januari 2016 om 13:58:

Uitgebreid antwoord.Maar het ging me eigenlijk over de rol van lokale politieke partijen.

Beantwoorden

Weet niet hoe oud Michiel van Geel is, maar het lijkt er op dat hij zijn hele leven op een andere planeet heeft vertoeft. Waar geen serieuze kranten verschenen en geen tv-beelden te zien waren. Vanuit dromenland komend is beleren en theoretiseren heel gemakkelijk. Over de onomkeerbare consequenties van politieke besluiten voor de nu levende en voor de komende generaties nadenken en zich daarbij de zware verantwoordelijkheid van een lokale politicus realiseren vergt realiteitszin. Daar beschikt Sandra Stijkel duidelijk wel over.

Beantwoorden

@Sjef op woensdag 20 januari 2016 om 22:15:

Als je geen argumenten hebt kun je altijd nog op de man spelen nietwaar? Je poneert hier jouw denkwijze als de enige juiste en iedereen die het daar niet mee eens is is compleet wereldvreemd en heeft onder een steen geleefd.

De realiteit is dat de media van incident naar incident holt. Dat is immers nieuwswaardig en daar verkoop je kranten mee of haal je kijkcijfers. Pogingen om een statistisch helder vergelijk te maken door bijvoorbeeld te corrigeren voor leeftijd, inkomen en dergelijke worden weggehoond als “wegkijken” of “goedpraten”. Hiermee worden pogingen om meer zicht te krijgen op de werkelijke omvang van het probleem dus geweerd uit het debat, dat vervolgens gevoerd wordt op basis van onderbuikgevoelens.

Daarom heb ik Sandra Stijkel ook gevraagd waarop ze haar aannames baseerde, omdat je geen beslissingen moet maken op maken van aannames, maar op basis van feiten.

Beantwoorden

Ik heb ook al eens aangegeven dat we bij het spoor enkele mooie panden hebben staan. Ik gaf aan dat je deze goed kan verbouwen voor het onder brengen van studenten uit Eindhoven, maar dit zou te duur zijn. Dit zal dan ook wel weer zijn voor de vluchtelingen. Maar deze zouden in Turkijen blijven?????

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 21 januari 2016 om 12:21:

Wie de schoen past trekke hem aan 🙂 Volgens mij doe jij precies hetzelfde, maar dan nog ff paar graden erger. Sjef speelt de bal op jou, niet op de hele wereld.
Voor wat betreft “corrigeren van cijfers”, waarom zou je? Bang voor de feiten? Dus liever niet corrigeren, maar gewoon benoemen wat er is. Ja, dan kom je inderdaad uit bij hetgeen Mevrouw Stijkel benoemt in haar column; de screening verloopt waardeloos en dat de kosten komende jaren niet te overzien zijn.
Ik pleit voor vingerafdrukken en irisscan met een Europese database om uitwassen te voorkomen. (zomaar om het maar ff te benoemen; die mafkees in Parijs had al tig namen opgegeven en al in tig landen asiel aangevraagd)
Klinkt misschien heftiger dan het is, maar ik als Nederlander moet me ook kunnen identificeren.
Bovendien kun je dan meer “vluchtelingen” helpen. De achterstand die er nu is bij de IND, is voor een groot deel te wijten aan het niet kunnen tonen van identiteitsgegevens, vaak bewust veroorzaakt zoals Mevrouw Stijkel terecht stelt in haar epistel.
Net zo min als de tegenstanders kunnen zeggen dat er iets gaat gebeuren, net zo min kun jij niet zeggen dat er niks gaat gebeuren. Mevrouw Stijkel benoemt genoeg feiten, heeft weinig te maken met de onderbuik.
(Over buik gesproken: jij mag ook wel weer eens naar de sportschool 🙂 )

Ik zou het hele gebeuren niet bagatelliseren, anything that can go wrong will go wrong 🙂 Beter met open vizier strijden ten einde tot een oplossing te komen, of ergens in het midden om iedereen te plezieren.
Als het weggehoonde (met jouw partij voorop) verwachtingscijfer van 90.000 voor 2016 waarheid wordt, zullen we toch een echt probleem krijgen, dan kom je niet meer weg met de verwachte kosten van 2,3 Miljard van 2015 voor de opvang van “vluchtelingen” in Nederland. (komt nog een flink deel bij van het deel Nederland mag ophoesten voor de 3 Miljard die is beloofd aan Turkije door de EU).

Dat kan ik dan weer niet snappen dat we dan maar uit gaan van weer 58000 “vluchtelingen” voor 2016. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Of niet Michiel: Teeven zat toch maar te lullen volgens jou, toen hij zij dat er wel 45000 werden verwacht voor 2015, dat was volgens jou toch een luchtkasteel dat werd gebruikt om repressief beleid er door te drukken? :
http://www.deweblogvanhelmond.nl/nieuw-helmonds-nieuws/qa-brandbrief-stichting-vluchteling-als-naaste/#comment-96081

Of is dat commentaar van een andere wegkijkende bagatelliserende Michiel? 🙂

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op donderdag 21 januari 2016 om 17:52:

zij is zei…. stom van me!

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op donderdag 21 januari 2016 om 17:52:

Die buik is het resultaat van een bourgondische inslag gecombineerd met verminderde mobiliteit. (Binnenkort naar de reumatoloog om uit te zoeken wat het is). Mag inderdaad wel een kilootje of 10 vanaf 🙂

Dat corrigeren van de cijfers gaat over statistiek. Als je een goede vergelijking wil maken hoeveel het gedrag van de asielzoekers afwijkt van autochtone Nederlanders, dan moet je zorgen dat je twee groepen hebt die qua samenstelling en leeftijd zoveel mogelijk overeen komt. Anders ben je appels met peren aan het vergelijken.

Dat cijfer van 90.000 voor volgend jaar lijkt best waarschijnlijk. Kan zelfs nog hoger worden. De daadkracht en samenwerking op Europees niveau is immers weer ver te zoeken. Het is weer koehandel als vanouds. Door niet tijdig te helpen bij de opvang in Libanon en Turkije heeft Europa de huidige vluchtelingenstroom ook over zichzelf afgeroepen. Met als bijkomend gevolg dat Erdogan nu gemerkt heeft dat hij een pressiemiddel heeft richting de EU.

Wat die eerdere opmerking betreft die je aanhaalt, daar sta ik nog steeds achter. De voorspelling van Teeven had namelijk betrekking op een piek aan Eritrese asielzoekers die ons land binnen kwamen. Ten tijde van die uitspraak van Teeven was al duidelijk dat die trend niet had doorgezet. De explosie aan Syrische asielzoekers moest toen nog beginnen. Maar touché, we hebben zelfs de 47.000 gehaald vorig jaar.

Je hoort mij ook niet zeggen dat er niets gaat gebeuren. Sterker nog, ik weet vrij zeker dat er vroeger of later iets gebeurt. De vraag is alleen of je je eigen vrijheden of kernwaarden moet verloochenen voor de relatief kleine hoeveelheid slachtoffers die je er mee kunt voorkomen. Bij leven hoort ook het accepteren van risico, je kunt niet alles voorkomen. Voor mij weegt het helpen van die echte vluchtelingen dan op tegen het extra risico en de groep “nepvluchtelingen”.

Beantwoorden

Ik neem aan dat Sandra nog met een reactie komt. Of zou ze er voor gekozen hebben niet alleen Geert’s dogma’s, maar ook diens PR strategie over te nemen: van alles roepen, maar vervolgens de publieke discussie met andersdenkenden zoveel mogelijk uit de weg te gaan?

Beantwoorden

Beste weblog lezers, allereerst wil ik een ieder bedanken voor zijn/haar reactie op mijn column over de opvang van vluchtelingen. Interessant om te lezen, velen van jullie ken ik niet maar wat niet is kan nog komen.☺ Ik denk dat het inderdaad niet verstandig is om beslissingen te maken op basis van aannames maar dat dat dient te gebeuren op basis van feiten. Onze euro commissaris Frans Timmermans heeft deze feiten al benoemd. Maar liefst 60% van de vluchtelingen is economisch vluchteling. Het is helaas zo dat veel zorgen die geuit worden bewaarheid worden. Daar zijn tegenstanders van massale opvang niet blij mee zoals wel vaak wordt gesuggereerd. We zullen zeer kritisch moeten blijven kijken naar hoe we hier mee om gaan. Deze discussie is nog lang niet gevoerd en zal nog lang een gevoelig onderwerp in onze samenleving blijven. Vriendelijke groeten Sandra.

Beantwoorden

@Sandra Stijkel

Ter info: Die uitspraak van Timmermans wordt dus niet door feiten/cijfers ondersteund. Sterker nog, die cijfers laten een heel ander beeld zien. Lees bijvoorbeeld dit maar eens:

http://www.flipvandyke.nl/2016/01/60-procent-van-de-asielzoekers-komt-uit-een-veilig-land-volgens-timmermans/

Kritisch volgen betekent ook constant je positie bijstellen. Want voorlopig is het nog koffiedik kijken. In de loop van dit jaar, als een deel van de eerste golf vluchtelingen de procedure hebben doorlopen, zal duidelijk worden wat nu echt het percentage “gelukszoekers” is en hoeveel procent echt recht heeft op hulp. In de tussentijd kunnen we niet anders dan opvangen en selecteren.

Maar uiteindelijk zal het allemaal wel loslopen durf ik nu al te beweren. 10 jaar geleden met de Irakese vluchtelingen is het ook gewoon goed gekomen, dus dat zal nu ook wel lukken.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 28 januari 2016 om 12:34:

Prima toch dat het benoemd wordt? Al waren het maar 1000 gelukszoekers/ betere toekomst-willers (jouw woorden uit een eerder comment van je 🙂 ), deze nemen wel duurbetaalde plekken in beslag van echte vluchtelingen. En om dan maar in cijfers te blijven; de meeste Nederlanders (en Helmonders dus ook = reële aanname) vinden het niet erg om echte vluchtelingen op te vangen. Het is te makkelijk om te zeggen dat 60% niet klopt….en dan maar weg te kijken. Al wordt het 40% dan is dat nog veel en veel te veel. Het is niet voor niets dat er steeds minder wordt gesproken over “vluchtelingen”, maar wel over migranten. Als het 50% is dat dus geen “vluchteling” is, spreek je wel over ruim een MILJARD euri, dat dus niet op de juiste plek terecht komt.

Als laatste wil ik graag, speciaal voor jou omdat je graag de cijfers nuanceert 🙂 , eraan toevoegen dat het cijfer van Timmermans genuanceerd mag worden met het percentage toegekende verblijfsvergunningen, daarin staat Nederland namelijk in vergelijk met de rest van de landen erg hoog (top 3). 70% kennen we namelijk toe, rest van Europa zit op 46%. linkje naar een voor acceptabele website: http://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/cijfers/bescherming-europa
In de exploratieve statistiek heb je het dan wel over een toename van duizenden economische migranten die nu dus de azc’s bevolken.

Ik vind dat je wel heel makkelijk zegt dat het wel allemaal goed gaat komen. Regeren is vooruitzien en dus ook proberen de problemen voor te zijn. Zorg dat je de uitwassen aanpakt en voorkomt en de zetels van Wilders verdwijnen weer als sneeuw voor de zon.

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op donderdag 28 januari 2016 om 13:06:

Goed te zien dat de economische vluchtelingen voor een groot deel dus niet door de screening heen komt. Het verschil tussen de “rijkere” EU landen (Zweden, Zwitserland, Nederland) en de rest is opvallend te noemen. Vooral ook omdat onze procedures aan de lange kant zijn en dus waarschijnlijk zorgvuldiger. Dit kan ook een teken zijn dat “gelukszoekers” deze landen mijden omdat ze weten dat ze minder kans maken door de procedure heen te komen. Het kan ook een teken zijn dat de bulk van de opvang en screening dus inderdaad in de rest van europa plaats vindt en daar het kaf al van het koren wordt gescheiden. Hoe dan ook zijn dit cijfers van begin vorig jaar, terwijl juist de periode vanaf de 2e helft 2015 interessant is. Daarom ook mijn opmerking dat in de loop van dit jaar meer duidelijkheid gaat komen. Dan zijn de cijfers over het 2e deel van 2015 gereed en kunnen er meer conclusies op basis van de cijfers getrokken worden.

Overigens blijkt uit de cijfers wel dat het “meeliften” van economische vluchtelingen op de stroom asielzoekers dus absoluut geen nieuw fenomeen is. Dit ter relativering van de ophef die daarover afgelopen tijd in de media was. Ik heb het gevoel dat ze bij COA en IND ook niet achterlijk zijn en ze het nu gewoon wat drukker hebben dan normaal. Dat betekent dat ze wat harder moeten lopen (wat na de enorme bezuinigingen niet meevalt), maar onbeheersbaar lijkt het voorlopig niet te zijn.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 28 januari 2016 om 12:34:

Kleine aanvulling: ook het NRC plaatst vraagtekens bij de verhouding 60:40.

http://www.nrc.nl/next/2016/01/27/waar-zijn-de-cijfers-van-frans-timmermans-1581154

Beantwoorden

@Sandra Stijkel op donderdag 28 januari 2016 om 11:37:

Stel, de verhouding is inderdaad 60:40, en Helmond vangt 250 aszielzoekers op. Dan zijn het dus 150 “gelukzoekers” en 100 vluchtelingen. Na verloop van tijd heeft het COA het kaf van het koren gescheiden. De 150 “gelukzoekers” worden teruggestuurd en de 100 vluchtelingen mogen blijven. Wat is dan precies je punt?

Moet Helmond die 150 “gelukzoekers” weigeren en de 100 vluchtelingen wel opvang bieden? Hoe moet Helmond aan de poort dat onderscheid maken waar het COA zoveel tijd voor nodig heeft?

Beantwoorden

@Sander Lam op donderdag 28 januari 2016 om 14:37:

Dus 150 keer 36.000 Euro door de gootsteen is wat jou betreft okee? (per jaar)
Weet je wel hoeveel wijkhuizen je daar van kunt ophouden? Of hoeveel fonteinen je kunt laten aanstaan? Dat is gewoon meer geld dan hele Helmondse bezuinigingsoperatie.
Sorry, maar dat vind ik dus niet okee.

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op donderdag 28 januari 2016 om 15:30:

Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag waar die 100 vluchtelingen dan moeten worden opgevangen zolang die 150 “gelukzoekers” er niet uit zijn gefilterd.

Senioren 2013 wil dat iedereen gescreend wordt, maar wil niemand tot de screening toelaten. Dat komt op mij tegenstrijdig over.

Beantwoorden

Ook naar mijn bescheiden mening: vorige column een 6- , nu een 8+ 🙂 Zet die lijn voort, dan heeft Helmond er weer een goede columnist bij!

Een Helmondse screening van de vluchtelingen zou ik trouwens wel wat vinden. Want behalve Nederlands moet je ook Hellemonds kunnen en willen spreken. 🙂 Zo’n extra plaatselijke screening zou uniek in de wereld zijn! Dat zet ons op de kaart. Ik zeg ja!!!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *