Buiten is het 15 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.917 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
33reacties

Met temperaturen zoals die van vandaag en afgelopen weekend, is de energierekening niet iets waar je snel aan denkt, tenzij je over moet stappen. Toch is het ook nu relevant. Het is een thema dat terug komt bij de voorjaarsnota. De wereld is bezig of staat op het punt te beginnen aan een energietransitie. Nederland is inmiddels ook bezig aan deze transitie. Binnen niet al te lang zal Nederland grootschalig de overstap gaan maken naar een aardgas vrije samenleving. Die transitie kan en mag echter een stuk sneller. Nederland hobbelt namelijk, wat ontwikkelde landen betreft, een beetje achteraan.
Je hoort wel eens dat deze transitie een verantwoordelijkheid is van de markt en dat die markt het ook wel oplost. Helaas laat zij het in dit geval sterk afweten. De door aandeelhouders afgewezen vergroening en verduurzaming van een van de meest korte termijn gerichte bedrijven ter wereld, Shell, is hiervan een goed voorbeeld. Het onafhankelijk zijn van aardgas en steenkool biedt een enorme flexibiliteit en toekomstbestendigheid. China, de grootste kolenvreter op aarde, investeert op dit moment bijvoorbeeld tientallen miljarden in duurzame energie en dat is niet zonder reden. Als Nederland zijn koppositie terug wil pakken, zullen er snel stappen genomen moeten worden. Nu gaat het simpelweg te langzaam. In het huidige tempo blijven we achter de feiten én potentiële inkomsten aan hollen. De voordelen van verduurzamen en vergroenen zijn niet enkel leuk voor klimaatactivisten en mensen met groene vingers. Ook economisch zijn de voordelen enorm en gelukkig wordt dit steeds meer gezien.

Jammer genoeg plukt nog niet iedereen hiervan de vruchten. Dit zou wel de basisvoorwaarde moeten zijn bij verduurzaming. Een groot deel van de voordelen eindigt nu bij de hogere inkomens en de lagere inkomens profiteren procentueel gezien nauwelijks. De Nederlandse Energiecommissie stelt voor om al in 2030 100% van de energie duurzaam op te wekken, waarbij de energierekening voor iedereen omlaag gaat.

Helmond kan hierin als deel van de slimste regio ter wereld voorop gaan lopen. De raad had al uitgesproken dat Helmond in 2035 klimaatneutraal wil zijn. Omdat de transitie naar aardgasvrij leven daar een deel van is, vraagt GroenLinks bij de behandeling van de voorjaarsnota hier aandacht voor. Binnenkort verandert de wetgeving, waar Helmond op in zou kunnen spelen om sneller van gas los te zijn. Verwarmen en koken op aardgas is niet meer van deze tijd door steeds efficiënter wordende elektronica en manieren van energieopwekking. Of je nu voor of tegen vergroening bent, het voordeel in de portemonnee is altijd mooi meegenomen. Dat voordeel hoort dan natuurlijk wel in iedere portemonnee en niet alleen in de hele dikke.

Voor meer informatie over aardgasvrij leven is er de website https://www.hierverwarmt.nl/

Thomas Tuerlings
Burgercommissielid GroenLinks

In de reacties hieronder staan updates van de weblog.

33 reacties:

@Thomas Teurings:
Ik mag je columns graag lezen, maar nu draaf je een beetje door vind ik.

Helmond is een deel van de slimste regio ter wereld? Dat was in 2011 en als je het breed wil zien de twee jaar daarvoor. Check maar even The Top7 Intelligent Communities of the Year op http://www.intelligentcommunity.org/top7. De regio Eindhoven-Helmond staat al zes jaar niet meer in dat lijstje. 🙁 Correct zou zijn als je schrijft dat Helmond een deel is van ooit de slimste regio ter wereld.

Ik weet dat de huidige verplichting om nieuwbouwwijken op het aardgasnet aan te sluiten misschien wordt geschrapt. Maar om daar als Helmond nu al op vooruit te gaan lopen en euro’s in te steken is onverstandig want het wijzigen van de gaswet kan nog jaren op zich laten wachten, hoe die wet gaat worden weet nog niemand en de vraag is of die ook daadwerkelijk veranderd wordt. Binnenkort verandert de wetgeving schrijf jij. Hoe weet je dat? Wat zijn de voorstellen van GroenLinks daarover bij de voorjaarsnota?
Zou het geen duurzamer idee zijn om eerst de kolossale windmolens op de Traversebrug te laten repareren? Dat is het meest zichtbare van de verduurzaming in het centrum en die zie ik al jaren niet meer draaien. 🙁

Beantwoorden

Ik zou juist inzetten op het energieneutraal maken van sociale huurwoningen. De bewoners hebben zelf niet de middelen om te investeren in duurzaamheid en met een lage energierekening houden ze geld over voor andere dingen.

Beantwoorden

Als je van gas los wil zul je toch voldoende alternatieven moeten hebben voor het opwekken van warmte. Dus mijn vraag aan jou Thomas:

Als je van gas los wil, hoe ga je in Helmond dan aan je warmtevraag voldoen zonder miljoenen euro’s te investeren? Zou je niet eens met die vraag beginnen?

Beantwoorden
Michiel van Geel

Hoi Thomas,

Ik ben het helemaal eens met Michiel van Geel. Hoe ga je dit financieren?

Nederland heeft sinds de ontdekking van de gasbel in Slochteren een zeer hoge dichtheid van aardgasaansluitingen, simpelweg omdat het gas voorhanden was en omdat de infrastructuur in Nederland vrij makkelijk en goedkoop te realiseren was. (wij waren makkelijk in staat om de buizen aan te leggen). Daar zul je nu dus andere voorzieningen voor moeten creëren.
Nog even afgezien, hoe we de aardgasbaten (nog steeds miljarden elk jaar) op moeten vangen in onze rijksbegroting, want dat is door de Helmondse politiek niet op te lossen.

Last but not least: is het wel verstandig om de gaskraan versneld dicht te draaien? Aardgas is twee keer zo schoon dan steenkool. Laten we nu het eerste half jaar van 2015 27% meer steenkool hebben verbruikt. (bijna voor 95% toe te wijzen aan de electriciteitscentrales). Daarnaast is het rendement op het opwekken van elektriciteit met aardgas nog eens bijna dubbel zo hoog dan met steenkool.
Als het goed is kom jij nu met een dalend cijfer voor 2016, maar dat haalt het bij lange na niet met de stijging in 2015 (CBS).
Is het dan niet verstandiger om bij de electriciteitscentrales te beginnen? Ik heb nu toch meer het gevoel dat je eerst probeert af te wenden op de consument, zo is het leuk dat je stelt dat koken op aardgas niet meer van deze tijd is, het enige alternatief op dit moment is dus met elektriciteit en die komt weer uit de electriciteitscentrales…. dat is dus voorlopig het probleem verleggen. (totdat de omzetting van energie in elektriciteit echt groen en duurzaam wordt). Daarnaast: Wat daarbij opvalt is dat de belasting op elektriciteit relatief veel hoger is dan die op aardgas: 5 keer zo hoog. Voor aardgas betaalt een kleinverbruiker € 6,72 per GJ en € 33,22 per GJ elektriciteit. Het gevolg hiervan is dat de energiegebruiker wordt ‘gestraft’ als deze, in plaats van aardgas, elektriciteit gaat gebruiken voor bijvoorbeeld verwarming en warmwater.

Ik zou zeggen, pas op de plaats, mensen niet weer op kosten jagen, maar dit rustig aan doen zodat iedereen daar rekening mee kan houden voor de toekomst.

Nog 2 vraagjes voor de voorjaarsnota: warmtepompen en bodemenergie beginnen wat in opkomst te komen. Wat zijn de (jaarlijkse?) kosten voor een inwoner van Helmond aan de gemeente? (omgevingsvergunning, boorvergunning, heffingen en belastingen etc.)
Hoe monitoren jullie de opgelegde regels? En wie betaalt dit monitoren? (dat je maar 1 keer per 5 jaar een energie-overschot mag hebben, dat drinkwaterveiligheid geborgd is, dat het systeem niet interfereert met andere systemen)

Beantwoorden

Momenteel maak ik al gebruik van een zogenaamde duurzame oplossing, namelijk stadsverwarming. Dit merk ik reeds in de portemonnee; het is namelijk veel te duur. Maar bij gebrek aan een goed alternatief ben ik er toch tot veroordeeld.

Als ik berichten zoals deze column lees, schieten bij mij in ieder geval de tranen in de ogen. Hoe ver buiten de realiteit kun je staan? Als ik het zelf voor het zeggen had, wilde ik vandaag nog een aansluiting om het gasnet. En met mij vele duizenden huishoudens meer.

Beantwoorden

@Thomas.

In politiek weet je het niet helemaal zeker. Vrijwel nooit dus.

Jesse haakt af vanwege een zgn. discussie over migratie. Misschien kun je hem eens wijzen op jouw item. Misschien heeft hij daar aandacht voor?

Dan gaat hij misschien weer aan tafel met het motorblok.

Met Shell-aandelen en -dividend gaat het overigens naar wens.

Nodig Marjan van Loon en Ben van Beurden maar eens uit op een Groen Links-meeting.

Beantwoorden

Onder verwijzing naar het artikel “Stadsbus dreigt te verdwijnen uit Helmond” in het Eindhovens Dagblad van begin juni én de reacties daarop en naar bovenstaande teksten, is de campagne voor de Helmondse gemeenteraadsverkiezingen van begin 2018 begonnen!

En een aantal onderwerpen staan ook al vast, bijvoorbeeld het openbaar vervoer in Helmond en (de bezuiniging) waarmee de Helmondse bibliotheek geconfronteerd wordt als het aan de gemeente Helmond ligt. Én – het belangrijkste – de gevolgen daarvan voor de inwoners van Helmond!

In een breder kader dienen de Helmondse politieke partijen en individuele gemeenteraadsleden regelmatig in de spiegel te kijken – zo ongeveer 1x per week – en zich af te vragen, of ze het begrip “marktwerking” in de afgelopen jaren niet teveel omarmd hebben ten nadele van het welzijn en ook van de welvaart van de Helmondenaren die zij (zeggen te) vertegenwoordigen.
Ik verwijs daarbij ook naar Senzer. Waar komt deze naam trouwens vandaan? Van COMMON SENSE? Of misschien van SENSITIEF?

Er is een tegenwind opgestoken – die uit zou kunnen monden in een storm of zelfs een orkaan – tegen de marktwerking die een direct gevolg is van het neoliberale (= puur kapitalistische) gedachtengoed. In mijn ogen dient het tij gekeerd te worden en dienen er dijken en golfbrekers opgeworpen te worden tegen dit neoliberalisme, waarbij bedrijven NIKS in de weggelegd wordt en burgers ALLES in de weg gelegd wordt door… het publieke en openbare bestuur.

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op maandag 29 mei 2017 om 10:58:

Aardgas heeft inderdaad allerlei voordelen, waarvan jij er enkele noemt. Een ander belangrijk voordeel van koken op aardgas is dat de energie verbruikt wordt op de plaats van productie. Bij stroomopwekking in een centrale en verbruik elders heb je te maken met transportverlies. Dus voor de stroom om een fluitketel water aan de kook te brengen is meer aardgas in de centrale nodig dan de hoeveelheid die je met een gasfornuis gebruikt om dezelfde ketel op te warmen.

Maar aardgas heeft ook een belangrijk nadeel: het makkelijk winbare aardgas begint op te raken. Met een blijvende vraag naar aardgas stimuleren we de winning van minder makkelijk winbaar aardgas, zoals schaliegas, en daarbij wordt de bodem verontreinigd met chemicaliën.

De beperkte voorradigheid van aardgas is ook een reden waarom energiecentrales nog altijd grotendeels draaien op steenkool. Dat is er nog volop. Een definitieve oplossing om energiecentrales schoon te laten zijn, zou kunnen komen van kernfusie. Anders dan kernsplijting levert dit geen gevaarlijke bijproducten op. Maar de techniek staat nog in de kinderschoenen, onder meer door de hoge kosten van de ontwikkeling ervan.

@Peter op zaterdag 3 juni 2017 om 08:10:

Als het om energiebesparing gaat, geeft Senzer het goede voorbeeld. Tijdens de afgelopen hete dagen stond op De Blikhalm de airco op de laagste stand. Een fraai voorbeeld hoe economisch en maatschappelijk belang met elkaar kunnen samengaan 🙂

Beantwoorden

Thomas T. zou maar eens in gesprek moeten gaan met Donald T.

Beantwoorden

@Edwards op zaterdag 3 juni 2017 om 11:11:

Laat Thomas maar eerst hier even de vragen beantwoorden! Het zijn toch keurige vragen en na een week is dat toch niet te veel gevraagd?

Beantwoorden

@Tineke T op dinsdag 6 juni 2017 om 07:59:

Tips en adviezen van Donald vergemakkelijken de beantwoording van gestelde vragen.

Beantwoorden

Ik reageer nu pas, omdat ik eerder geen tijd heb weten te vinden voor een fatsoenlijke reactie.

Er worden een aantal vragen gesteld over onderwerpen die niet aan bod komen in mijn column. Daar zal ik natuurlijk ook op antwoorden, maar ik wil er graag bij zeggen dat vanuit de weblog geadviseerd wordt ongeveer 400 woorden te gebruiken, zodat de lezer niet afhaakt. Ik ga hier vrijwel altijd ruimschoots overheen, maar ook dan blijft de ruimte beperkt en kan ik niet álles behandelen…

@Tineke T:
Helmond een deel van de slimste regio? Ja, daar heb je me. Scherp. Dank voor de informatie, want ik wist niet dat we er al weer een tijd uit waren. Het terugpakken van de koppositie waar ik het over had, krijgt hiermee extra lading, ook op lokaal niveau.

Wat betreft de wet VET (Voortgang Energietransitie), het klopt dat deze nog niet aangenomen is, maar de vraag daarbij is niet óf maar wanneer deze wordt aangenomen. De VNG dringt hier sterk op*1 aan en ziet deze liever nog voor het nieuwe kabinet aangepast worden. Ook pleit de VNG voor een sterkere regierol voor gemeenten en heeft Minister Kamp gezegd vanaf 2018 de aansluitplicht te schrappen *2. In mijn column zeg ik niet dat Helmond geld moet steken in het vooruitlopen op deze wijziging. Bovendien is het een zekerheid dat het gas op zal raken. Ergens rekening mee houden en erop anticiperen, hoeft geen geld te kosten.

De windmolens op de Traverse hadden wat mij betreft al ver voor mijn column gerepareerd mogen zijn! Zonde dat ze nu niet draaien.

1: http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/vng-omgevingswet-en-energietransitie-niet.9560989.lynkx
2: http://energeia.nl/nieuws/578983-1701/vng-leg-regierol-voor-gemeenten-vast-in-wet-vet

@Brandevoorter:
Helemaal mee eens! De energietransitie zoals ik die voor me zie, raakt zeker ook de sociale huurwoningen. Op dit moment gaat een groot stuk van de voordelen van duurzaamheid naar de hoogste inkomens, terwijl het juist de lagere inkomens zou moeten helpen. In mijn optiek, en daarin sta ik achter de energiecommissie, verdwijnt de energierekening in zijn geheel!

@Michiel van Geel en @G.Ekkehenkie:
De vragen die jullie stellen, behandel ik niet in mijn column, omdat die zich daar niet op richt. Natuurlijk mag je de vragen stellen, omdat ze wel aan het onderwerp gerelateerd zijn, maar dit was niet de focus van mijn column.

Ik heb het in mijn column niet over investeringen. De gasaansluiting weglaten bij een nieuw te bouwen woonwijk is bijvoorbeeld geen investering, maar een andere methode dan we gewend zijn. Nul-op-de-meter woningen zijn weliswaar iets duurder dan niet-nul-op-de-meter woningen, maar dit verdient zich gewoon terug. Dit kun je een investering noemen, maar het is er wel een mét rendement. Zowel economisch als ecologisch. Dingen die aan vervanging toe zijn, kun je ook met een andere methode dan gewend aanpakken. Het probleem hier is dat we niet creatief genoeg durven zijn in hoe we onze toekomst in richten en dat waar we dit wel durven, de wet vaak niet bij de tijd is. Er zijn tal van alternatieven en de alternatieven die er zijn worden ook steeds beter. We missen alleen het out of the box denken als het gaat om de lange termijn. Als je weet dat een huis gesloopt gaat worden, is het dan nog wel de moeite waard om er een nieuw dak op te leggen voor twee weken? Nee klinkt als een heel logisch antwoord voor velen. Waarom, als je weet dat het gebruik van gas tegen zijn einde loopt, is het dan nog wel de moeite waard om alle nieuwbouw te voorzien van een aansluiting terwijl die binnen de levensduur van de nieuwbouw overbodig zal worden?

Aardgas is twee keer zo schoon als steenkool zeg je, maar het is nog steeds oneindig veel smeriger dan zonne-energie bijvoorbeeld. Nog los van de problemen die het in Groningen met zich meebrengt… De mogelijkheid voor schone energie is er. Zonne-energie verdient zichzelf ook ruimschoots terug. Is het heel gek om een voorkeur voor een schonere wereld te hebben en niet voor een smerigere?

Zoals ik eerder schreef, ik kan in een column niet álles behandelen. Toevallig koos ik voor deze column een focus op consumenten en het eerlijker verdelen van de voordelen van schone energie. Dat sluit absoluut niet uit dat elektriciteitscentrales aangepakt moeten worden. Het is geen kwestie van het probleem voorlopig verleggen, maar van een totaaloplossing die te breed is voor een column van 400 tot 800 woorden. Alleen met het aanpakken van het gehele energiesysteem is een oplossing te realiseren, dat ben ik volledig met je eens! In bovenstaand antwoord op Brandevoorter geef ik al aan dat ik mensen niet op kosten wil jagen, maar juist kosten wil verlagen. De zon is gratis. Laten we daar van profiteren zolang ook die niet geprivatiseerd wordt…

Een specifiek alternatief, waar we met de TU/e, de TU Delft en de TU in Twente iets van zouden moeten kunnen maken, zijn de wegen in Nederland. De SolaRoad (een fietspad met geïntegreerde zonnepanelen) functioneert ver boven verwachting en het lijkt er sterk op dat dit zichzelf gewoon terug gaat verdienen. We hebben in Nederland genoeg wegoppervlak om het hele land van energie te voorzien als we dit potentieel zouden benutten. En het leuke van wegen: ze moeten hoe dan ook ooit vervangen worden, dus is er geen extra investering nodig… Het concept bestaat ook reeds voor autowegen en wordt alleen maar beter. Maar dit vereist wel het out of the box denken.

De vragen die je stelt over de kosten van warmtepompen van een inwoner aan de gemeente, het monitoren van opgelegde regels en het borgen van drinkwaterveiligheid kun je denk ik het beste via https://www.helmond.nl/contact doen. Dit zijn zulke specifiek technische vragen dat er zich waarschijnlijk meerdere gespecialiseerde ambtenaren over moeten buigen…

@Dan:
Waar ik in mijn column voor pleit is dat iedereen voordeel zou moeten hebben bij de energietransitie, ook de mensen met stadsverwarming. Dat wil zeggen dat de rekening voor iedereen omlaag gaat, ook voor mensen met stadsverwarming. Ook voor jou!

@Edwards:
In de politiek weet je dingen inderdaad niet altijd helemaal zeker. Laten we daarom ook de uitslag van de formatie afwachten en hopen dat er een kabinet komt dat ook naar de lange termijn durft te kijken! Want wat ik wel zeker weet, is dat ik graag een mooi land door wil geven aan volgende generaties en dat is niet een land waar Shell al 30 jaar waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering maar er zelf geen f*ck aan doet. De kans is vrij groot dat ik binnenkort een gesprek zal hebben met Marjan van Loon en daar zal ik haar dan ook over bevragen, maar dat gesprek is niet GroenLinks gerelateerd. Daarnaast zou ik héél graag in gesprek willen met Donald (als we het allebei over Donald met de blonde kuif hebben natuurlijk). Regel jij een afspraak?

@Peter:
De naam Peter komt regelmatig voor als het thema openbaar vervoer besproken wordt. Ik neem aan dat het steeds om dezelfde Peter gaat die zich al lange tijd inzet voor een beter OV in Helmond. Als dat klopt, dan vind ik het jammer en misschien ook wel een beetje oneerlijk dat je o.a. het OV hierbij betrekt. Ik ben in meerdere columns behoorlijk kritisch geweest over hoe het OV hier geregeld is en op die columns heb je ook gereageerd, dus je weet dat ik daar aandacht voor heb. Maar het moet natuurlijk niet alleen maar over het OV gaan. Daarom wijd ik soms een column aan een ander onderwerp.

https://www.deweblogvanhelmond.nl/onze_helmondse_politici/tuerlings-treinen-met-koffie-en-gebak/
https://www.deweblogvanhelmond.nl/onze_helmondse_politici/tuerlings-met-de-auto/
https://www.deweblogvanhelmond.nl/onze_helmondse_politici/tuerlings-met-de-bus/
https://www.deweblogvanhelmond.nl/onze_helmondse_politici/tuerlings-bravo-voor-de-fiets/

Wat ik wel volmondig met je eens ben is dat er een stevige rem mag komen op de steeds neoliberalere richting die Nederland op gaat. Ik heb een behoorlijke afkeer tegen marktwerking en het blijkt ook steeds vaker een doodlopend spoor. Laten we hopen dat met de energietransitie waar ik marktwerking het liefst 100% uit zie verdwijnen (het is bizar dat de NAM een half miljard aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil uitkeerde…), ook een transitie plaats vindt in het marktdenken.

@Sander Lam:
Als je je voedsel bereidt op zonne-energie, komt het meestal van veel dichterbij dan aardgas. Een andere definitieve oplossing zou zijn het grootschalig switchen van aardgas naar een smartgrid voorzien van lokaal opgewekte duurzame energie afkomstig uit zon of wind. Het is het totaalplaatje. Niet alleen de aansluiting moet veranderen, maar ook de manier van opwekken, het distributiesysteem en de belastingen op energie moeten veranderen. Alleen dan kan de rekening structureel omlaag, waarbij de voordelen veruit opwegen tegen de kosten. Stel je eens voor wat voor economische kansen het biedt als je géén energierekening meer hebt in Nederland, omdat wij koploper zijn geworden met duurzame energie?

Beantwoorden

Dag Thomas,
Prima voornemen met de blik vooruit naar de toekomst. Vergeten we niet naar de realiteit van elke dag te kijken.
Gas naar het verleden verbannen is nobel, maar wat doen we dan met de middeleeuwse of misschien wel prehistorische methode van houtstook, die steeds meer in zwang komt. Niet alleen de vuurkorven, bbq enzovoort, maar als de dagen korter worden en de temperaturen dalen, gaan de houtkachels weer aan. Ze vervuilen de leefomgeving, verzieken de buurt (burenruzies en veroorzaker van allerlei enge ziektes).
Slimmere wijken prima, maar zelfs de Belgen weten al dat 2 uurtjes houtstook net zo vervuilend zijn als een rit met de auto van Brussel naar Wenen. Alleen tijdens de rit laat je de uitstoot van rook, roet, fijnstof en andere ellende achter je. Bij een houtkachel blijft het in de directe omgeving hangen. Daar hoef je dus geen Brainport voor te zijn.

Beantwoorden

Omdat natuurlijk niet alles te maken heeft met de transitie naar een aardgasvrij Helmond, het volgende:

@Peter op zaterdag 3 juni 2017 om 08:10:
Daar waar jij het wil hebben over het openbaar vervoer in Helmond, zijn de door Thomas vanmiddag benoemde columns een prima plek om je mening te geven.

@Puck op woensdag 7 juni 2017 om 16:11:
Wat betreft jouw bespreking van vuurkorven, barbecues en dergelijke in onze stad, verwijzen we je graag naar https://www.deweblogvanhelmond.nl/qa/qa-over-schadelijke-rook-uit-houtkachels/

Beantwoorden

@Thomas Tuerlings op woensdag 7 juni 2017 om 15:55:

Misschien gaat Donald op termijn wel verplicht vertrekken uit zijn ambt. Daarom lijkt het me beter even te wachten met het maken van een afspraak.

Er bestaat overigens een serieuze studie die aangeeft dat met toepassing van alle mogelijke aanpassingen in energiegebruik de aarde opwarmt met maximaal 0.05 graden C in een tijdsbestek van ca. 100 jaar.

Dan moet je bij huidige nieuwe investeringen wel goed nadenken alvorens te besluiten.

Marjan is een bekwame Shell (Nederland) -directrice. En zij weet als geen ander: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Beantwoorden

@Thomas Tuerlings op woensdag 7 juni 2017 om 15:55:

Bedankt voor het uitgebreide antwoord! 🙂
Komt op jullie website nog de inbreng die GroenLinks daarover had bij de behandeling van de voorjaarsnota? Het terugkijken van die vergadering doet het namelijk al een week niet bij mij. 🙁

Beantwoorden

@Thomas Tuerlings op woensdag 7 juni 2017 om 15:55:

Dank voor je uitgebreide reactie. Het zou inderdaad mooi zijn als Nederland koploper wordt met duurzame energie. Maar zolang we nog niet volledig zonder fossiele brandstoffen kunnen, is de enige reden om nu al van aardgas los te willen de eindigheid van de voorraden. Aardgas brandt “schoon” op tot water en CO2.

Koken op zonne-energie is natuurlijk prima, maar op winteravonden is die niet beschikbaar. Misschien loop ik achter, maar bij mijn weten kom je zelfs met de modernste technieken voor lokale opslag van energie niet 100% los van de traditionele energiecentrales, die jouw besparing aan aardgas compenseren met een extra schepje steenkool.

Terzijde: één manier van energie-opslag is methaniseren: CO2 uit de lucht halen en combineren met water tot methaan oftewel aardgas. Het lijkt mij wel wat om te koken op kringloop-aardgas. 🙂

Beantwoorden

@Edwards:
Laten we dan alle mogelijke aanpassingen doen zodat we in ieder geval niet nóg verder van huis geraken en meer kapot maken dan ons lief is? Het is een beetje als stoppen met roken. Er is al schade gedaan, maar stoppen is voor de gezondheid en portemonnee altijd beter dan doorroken…

Ik geloof meteen dat Marjan een bekwame directrice is! Anders was ze niet opgeklommen tot de top van zo’n enorm bedrijf! Daarom ben ik erg benieuwd naar het gesprek dat de Jonge Klimaatbeweging waarschijnlijk met haar gaat voeren.

@Tineke T:
Sinds gister op de website:
https://helmond.groenlinks.nl/nieuws/voorjaarsnota-unaniem-aangenomen-0

@Sander Lam:
Inmiddels bestaat de mogelijkheid om energie lokaal (in je meterkast, garage of op zolder) op te slaan. Hier zit nu nog een prijskaartje aan, maar die gaat de komende tijd hard omlaag zodat het een serieus alternatief wordt.

Met methaniseren kom je een stukje in de buurt van de totaaloplossing waar ik graag meer van zou horen in het wetenschappelijke en publieke debat.

Scheikunde is onder andere gebaseerd op twee basiswetten van de natuur. Dat zijn de wet van behoud van energie en de wet van behoud van massa (of behoud van atomen). Het vormen van een molecuul uit een ander molecuul levert energie op of het kost juist energie. De verbranding van methaan levert energie op naast CO2 en water. Het terug opbouwen van methaan uit CO2 en water kost energie. Die energie kun je er dan later weer uithalen en zo kun je methaan dus gebruiken voor opslag. Dit principe geldt voor iedere stof. De energiewaarden en de vereiste temperaturen en druk zijn echter voor iedere stof verschillend en daardoor is de ene stof geschikter dan de andere. Je zou het zelfde kunnen doen met suiker, zout of zelfs plastic, maar ook met CO2 zelf. Het wordt alleen ingewikkelder. Het afbreken van CO2 tot pure koolstof en pure zuurstof is wel mogelijk, maar kost zoveel energie en is zo ingewikkeld dat het op dit moment niet interessant is. Elke stof is af te breken tot de atomen waaruit de stof bestaat als je er maar genoeg energie in stopt. Perfecte metafoor is een Lego bouwwerk dat je uit elkaar haalt en waarvan je alle blokjes sorteert.

Waar wil ik naartoe? De hoeveelheid zonne-energie die de aarde bereikt, is ongeveer 9000 keer groter dan de totale vraag naar energie. Dat betekent dat we met 1/9000e van die energie aan álle vraag kunnen voldoen en nog 8999 keer zoveel over hebben als we alles zouden kunnen benutten. Dat hoeft natuurlijk niet. Als we de vraag naar energie ruimschoots kunnen dekken met iets dat gratis naar ons toekomt, kunnen we ook andere problemen oplossen. Afval houdt op te bestaan, omdat we dan genoeg energie hebben om zelfs het hardnekkigste afval af te breken tot hanteerbare bouwsteentjes. Schaarste houdt op te bestaan, omdat we álles kunnen hergebruiken. Enige reden dat deze oplossing niet gewaardeerd wordt, is, omdat er geen winst op gemaakt kan worden. De techniek is er gewoon maar het denken en vooral de wil (met name bij de vermogenden en bij de ‘vrije markt’) ontbreken.

Beantwoorden
Thomas Tuerlings

@Thomas Tuerlings op vrijdag 9 juni 2017 om 12:14:

Als je de oplossing op moleculair niveau zoekt, kijk dan ook naar biochemie. Fotosynthese is al een paar miljard jaar geleden uitgevonden, dus met onze zonnepanelen zijn we rijkelijk laat. En het fossiele aardgas is eigenhandig (nou ja, bij wijze van spreken dan) gemaakt door microben, ware Willie Wortels die ons ook al helpen met de zuivering van drinkwater en die vast nog wel meer creatieve bijdragen kunnen leveren, als we het maar aan ze vragen.

Ik geloof niet dat bepaalde partijen de ontwikkelingen willens en wetens tegenhouden. Dat kunnen ze niet, er zijn altijd andere partijen die er wel degelijk brood in zien. Wel is er op dit moment veel onzekerheid, in welke technologieën te investeren. Er zijn heel veel mogelijkheden om de samenleving en je eigen portemonnee vooruit te helpen, maar ook heel veel kansen om onderuit te gaan.

Beantwoorden

@Thomas Tuerlings op vrijdag 9 juni 2017 om 12:14:

Ik ben het met je eens. Je moet je te allen tijde inzetten voor een zo goed mogelijk resultaat als het gaat om leefbaarheid.

De aanpak van nu is niet bepalend voor het resultaat op termijn.
De bedoeling van de aanpak is goed.

Niemand heeft de gave om alles volledig en correct te voorspellen.

Beantwoorden

Update 1:
Helmond gaat gasloos
Het eerste nieuwbouwproject zonder gasleiding in Helmond is ‘Stiphout-Zuid’. Bij 29 projectwoningen en op 26 bouwkavels wordt geen gasleiding meer aangelegd. Deze keuze is een logische stap richting een klimaatneutraal Helmond in 2035. Op steeds meer plaatsen in Nederland wordt gekozen voor het bouwen van duurzame woningen. Gasloos bouwen is immers bouwen voor de toekomst aldus onze gemeente in een persbericht vanochtend. In mei besprak Thomas Tuerlings van GroenLinks die mogelijkheid al in zijn bovenstaande column.
De projectwoningen worden door projectontwikkelaar BOTS Bouwgroep uit Deurne energieneutraal opgeleverd. Een CV-ketel en koken op gas is daarmee voor de kopers verleden tijd, maar een nieuwe wereld van warmtepompen, zonnepanelen en elektrisch koken gaat open. De extra investering voor kopers van de bouwkavels wordt zonder gasaansluiting binnen aanzienlijke tijd terugverdiend. Daarnaast zijn er (landelijke) subsidiemogelijkheden, waaronder de Helmondse duurzaamheidslening, waarmee extra kosten gedrukt worden.
Het bouwen van een gasloze woning is voor de meeste mensen onbekend terrein, maar bij aankoop van een kavel wordt er door gemeente Helmond 4 uur advies van een energiespecialist aangeboden om samen de mogelijkheden van gasloos bouwen te onderzoeken. Natuurlijk staat het Energiehuis in Helmond ook klaar om alle vragen over gasloos bouwen, maar ook het verduurzamen van bestaande woningen te beantwoorden.
De projectwoningen worden eind 2017, uiterlijk begin 2018 te koop aangeboden, voor de bouwkavels wordt een loting georganiseerd. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Eind september wordt er meer bekend over de inschrijftermijn, de loting is naar verwachting eind oktober. Een overzicht van de kavels, prijslijst, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Beantwoorden

De eerste gasloze woningen zijn momenteel in uitvoering in de dolfijnlaan!

http://www.woneninmierlohout.nl/energieneutraal/

Beantwoorden

@Flipper op woensdag 13 september 2017 om 12:48:

Dat wordt dan pijlsnel verkassen naar de Dolfijnlaan!

Beantwoorden

Ik vraag me nog steeds af wat er aan de “duurzame” stadsverwarming gedaan gaat worden. Want tot dusver is deze vooral duur. Dat dit één van de milieuvriendelijkere manieren is van een huis verwarmen, mag zich financieel best wat voordeliger uiten voor bewoners.

Beantwoorden

Ik heb ook geen gas maar “mag” gebruik maken van stadsverwarming. Een door en door verrot systeem dat aan alle kanten lekt en onevenredig duur is. Ik zou heel graag een gas-aansluiting krijgen.

Beantwoorden

Stadsverwarming is een geweldige melkkoe…

Beantwoorden

Begin van onze ondergang zometeen afhankelijk van een grote graaier mischien wel unne VVDer

Beantwoorden

Dat doen ze ook al met stadsverwarming ????

Beantwoorden

Update 2:
Alle te ontwerpen Helmondse nieuwbouwwoningen vanaf 2018 aardgasvrij
Het Rijk heeft vorig jaar vastgelegd dat Nederland in 2050 geen gebruik meer maakt van aardgas. Dat lijkt ver weg, maar het betekent dat iedereen zijn woning en kraanwater op een andere manier moet gaan verwarmen en zijn gaskookplaat moet vervangen. Voor bedrijven ligt er minstens zo´n grote uitdaging. Om die reden hebben Helmondse woningcorporaties, bedrijfsleven, nuts- en energiebedrijven, Energieclub Helmond en de gemeente de handen ineen geslagen. Zij pakken gezamenlijk de handschoen op om van onze stad een aardgasvrije stad te maken.
Woningcorporaties Compaen, Volksbelang, woCom en Woonpartners, Stichting Bedrijventerreinen Helmond, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, Vereniging Industrieel Contact Helmond, energie- en netwerkbedrijven Enexis Groep en Ennatuurlijk, Brabant Water, Energiehuis Helmond en de gemeente maakten hiervoor vandaag concrete afspraken. Zij tekenden (zie de foto onderaan) deze intentieverklaring (pdf). Daarin hebben zij afgesproken om nieuwbouw én bestaande bouw aardgasvrij te maken.
1 Van de afspraken is dat vanaf 2018 alle nieuwe initiatieven voor nieuwbouw aardgasvrij ontworpen worden. Voor het afkoppelen van bestaande bouw grijpen ze waar mogelijk natuurlijke momenten aan, zoals vervangen gasleidingen, renovatie woningen, bedrijven etc.. Ter voorbereiding hierop maken de partijen voor 2021 voor elke wijk en elk industrieterrein een energieplan. Hierin staat welke duurzame alternatieven voor aardgas op die specifieke plek het meest geschikt zijn en wat deze financieel betekenen. Dit biedt houvast voor iedereen in de keuze voor een energieoplossing in een wijk, buurt, woning, op een industrieterrein of in een bedrijfspand.
Om ervaring op te doen met de energieplannen starten de partijen in 2018 met onderzoekslocaties in Stiphout Zuid (nieuwbouw), Annawijk en Straakven en Groot Schooten (industrieterrein). Uitgangspunt hierbij is dat de inwoners en ondernemers in deze gebieden nauw betrokken worden bij de ontwikkeling van de energieplannen. Huurders- en bewonersorganisaties, VvE ‘s, particuliere woningeigenaren en ondernemers spelen hierbij een grote rol.
Met de samenwerking tussen de partijen en de bevestiging van het gezamenlijk belang en nut en noodzaak loopt Helmond op de troepen vooruit. Landelijk wordt uitgegaan van 2020 als start voor energieneutrale nieuwbouw. De Helmondse partijen zorgen dat ze al 2 jaar eerder projecten voorbereiden op deze nieuwe wetgeving. De weg naar aanpassingen in de bestaande wijken en op industrieterreinen is nog een lange zoektocht waarin veel uitgekristalliseerd moet worden, maar de verbondenheid van de woningcorporaties, het bedrijfsleven, de nuts- en energiebedrijven, Energiehuis Helmond en de gemeente geeft een goede basis om op verder te gaan.
Met de realisatie van de plannen uit de overeenkomst, kan Helmond ook een flinke slag maken in de doelstelling voor een klimaatneutrale stad. Uit de vandaag gepresenteerde Klimaatbegroting (pdf) van de gemeente blijkt dat industrie (33%) en woningen (27%) samen verantwoordelijk zijn voor 60% van de CO2-uitstoot in onze stad. Wanneer aardgas vervangen wordt door een duurzaam alternatief heeft dat een groot effect op het terugdringen van de CO2-uitstoot. In Helmond moeten uiteindelijk in totaal bijna 40 duizend woningen een alternatief krijgen voor verwarming, warm water en koken. Dit zijn bijna 21 duizend koopwoningen en ruim 18 duizend huurwoningen. Ook voor de bijna 7 duizend bedrijfspanden, waarvan bijna 900 op de bedrijventerreinen, moet een alternatief komen. We komen dus allemaal aan de beurt.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 12 oktober 2017 om 16:05:

Koppel eerst maar eens het gemeentehuis af als proef

Beantwoorden

Wanneer worden we vrij van stadsverwarming ????

Beantwoorden

Update 3:
In Stiphout-Zuid is gisteren de bouw van de eerste aardgasvrije wijk met nul-op-de-meter woningen officieel gestart. Dat zijn 29 woningen zonder gas en zonder energierekening. Wethouder Gaby van den Waardenburg verrichtte de starthandeling waarna er nog een glaasje gedronken werd.
Meer informatie over dit nieuwbouwproject lees je bij update 1.

Beantwoorden

Ik ben zover na het plaatsen van 22 zonnepanelen goed voor ca 5500 kwh op jaarbasis .
Het plaatsen van een 100 liter electrische boiler tbv het warm water.Voldoende voor 3 personen
Het plaatsen van een multi split airco waarmee je 50% goedkoper verwarmd als op gas…65 % goedkoper als stadsverwarming.
Het plaatsen van een 4 kw electrische cv ketel voor noodgevallen als back up.
Een degelijke hout/kolen kachel had ik al.
Stadsverwarming laten afsluiten.
Electra rekening naar 20 euro per maand.
Ja dat leest U goed mijn gehele energie rekening is nog 20 euro per maand en daarvan verwacht ik zelfs nog geld terug te krijgen.
Geen lening geen onbetaalbare onbetrouwbare warmtepomp gewoon bewezen oude bestaande techniek.
En lekker veel heet water 80 graden
Een lekker warm huis 22 graden
Totale investering 9000 euro
Totale terugverdientijd drie en een half jaar.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *