4reacties

GGG Helmond

De bewoners rondom de speeltuin Helmond-West aan de Itterestraat hebben nu ook actie ondernomen. Zij hebben B & W uitgenodigd voor een wandeling door de straten waar de eventuele rondweg moet komen.
De speeltuin wordt ook aangedaan. Inlevend, creatief én attent als die bewoners zijn, hebben ze 1 van de speeltoestellen tijdelijk aangepast, speciaal voor de hoge heren. Zo kan B & W hetzelfde gevoel krijgen als de bewoners nu hebben.

voor wat mogelijk B & W plezier. 
.

Voordat we boze reacties krijgen: het jongetje is alleen maar voor de foto even zo neergelegd.

5reacties

Helmond behoort tot de 50 goedkoopste gemeenten van Nederland voor de leges bij bouwkosten tot 10.000 euro. Met een maximaal bedrag van 160 euro in deze categorie ligt Helmond 37% lager dan het landelijk gemiddelde. Bij de bouwleges in de categorieën tot 45.000 (-12%) en tot 130.000 euro (-8%) euro doet Helmond het ook beter dan landelijk gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek bij alle Nederlandse gemeenten van de Vereniging Eigen Huis.

Volgens een vergelijkend klanttevredenheidsonderzoek van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (door TNS/Nipo) doet Helmond het ook niet verkeerd. Een aantal constateringen:
Het totaaloordeel over het aanvragen van een bouwvergunning is boven gemiddeld. De gemeente is duidelijk over de procedure, looptijd, kosten en verwachtingen. Het contact met de gemeente Helmond wordt als beter dan gemiddeld beoordeeld. De duur van de afhandeling van de vergunningaanvraag is veelal korter dan of net zo lang als verwacht. De meeste Helmonders zijn het eens met het besluit dat de gemeente nam over hun aanvraag. De aanvragers zijn positief over de bouwinspecteurs die beduidend minder vaak langs komen dan bij andere gemeenten.

Kortom: goed nieuws voor de bouwers en verbouwers in Helmond.

5reacties

vinkenlaan ROC vroegerNaw zie je in Helmond-Noord de mooie koopwoningen aan de Vinkelaan en het Vinkehof. Vruuger (1994) zat daar een onderdeel van het ROC Ter AA College dat eerder het opleidingsinstituut voor gezinsverzorgenden, Maria Christina, was.

6reacties

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Helmond

De zaaleigenaren in Helmond gaan gouden tijden tegemoet. Tot de gemeenteraadsverkiezingen worden steeds meer (discussie) bijeenkomsten, evenementen, picknicks, forums en politieke cafés georganiseerd. De politieke partijen gaan weer roosjes uitdelen, op marktbezoek, bobo’s naar Helmond halen, soep en köfte uitdelen, woonwijken bezoeken en wie weet een event organiseren.
Leeft de verkiezingsstrijd? Bestaat er politiek in Helmond en komen burgers en politici elkaar wel eens tegen? In dit log kunnen de politieke partijen al hun activiteiten, bijeenkomsten enz. aankondigingen. Dus ben je op zoek naar de gunst van de kiezer en organiseert jouw partij een leuke activiteiten? Maak daar dan hier zelf melding van! Zorg dat de Helmonders naar jouw bijeenkomst kunnen komen, omdat ze weten dat die er is.
Het grote voordeel is dat de activiteiten van alle politieke partijen op 1 plaats bij elkaar staan, en zelfs heel actuele aankondigingen tot op het laatste moment geplaatst kunnen worden. Kortom, dit is dé plaats waar de politieke partijen de komende maanden al hun activiteiten kunnen aankondigen.

7reacties

logo of embleem van Helmonds West under construction

Sinds kort heb ik twee nieuwe banen. Semiambtenaar op mijn werk en semiambtenaar thuis. Opgeteld mag ik me fulltime ambtenaar noemen en kom ik wekelijks ruim boven de zestig uur noeste arbeid. Alles voor de goede zaak. Het inlezen van dossiers is verworden tot sport. Dossiermap nummer drie is in de maak. Het voorzitterschap van de belangenvereniging kost veel tijd maar loont de moeite. Langzaam begint het netwerken vruchten af te werpen.

Zo stond de opbouwwerker plots op mijn voicemail. Vers terug van vakantie had hij geluiden van onrust gehoord in de wijk over de wijkontwikkelingsplannen. Of ik op gesprek wilde komen. Ik was verrast. Zou de gemeente Helmond en woningbouwvereniging woCom eindelijk rooksignalen gaan herkennen? Ik had een onderhoudend gesprek, over onrust in de wijk, slechte communicatie, het klein houden van informatie en de oprichting van  belangenvereniging BUITEN(ONS)OM. De tam tam snelde ras door naar hogere regionen in het ambtelijke apparaat.

Zo stond de senior projectmanager Samenleving & Economie van de gemeente twee dagen na het gesprek met de opbouwwerker op de voicemail. Een aantal wethouders wilden graag kennismaken met het bestuur van belangenvereniging BUITEN(ONS)OM. Zo gezegd zo gedaan. In een onderhoudend gesprek werd duidelijk gemaakt waar de belangenvereniging voor stond en wat de aanleiding was voor de oprichting. Het opkomen voor de belangen van de mensen die gedupeerd worden door op handen zijnde wijkontwikkelingsplannen, en de beperkte en slordige communicatie van de gemeente naar wijkbewoners en gedupeerden.

Lees verder »

6reacties

Helmond
(Die 2 woorden staan in zijn geheel in hoofdletters en meteen onder deze schildering. Wil je dat jouw antwoord goed gerekend kan worden, schrijf jouw antwoord dan in zijn geheel in hoofdletters.)


Tussenstand:
4 punten: Michael Rieter én wilma
2 punten: Ad
1 punt:en Noud
0 punten: Els (gestart met 2 punten minder)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
5reacties

Column Michael Rieter Helder Helmond

Buiten alle goede zaken in het Helmondse zoals bijvoorbeeld de veelal alom geroemde projecten Dierdonk, Brandevoort en Boscotondo, zijn er ook de nodige vraagtekens te zetten bij alle drang naar vernieuwing. Helder Helmond stelt al jaren de hoeveelheid nieuwbouwprojecten zoals Groene Loper, Suytkade, Brandevoort-2, Binnenstad en Centrumplan ter discussie. Ambitie is goed maar overdaad schaadt. Inmiddels legt de huidige financiële en economische crisis de vinger op de zere plek en zien we de stagnering dagelijks toenemen. Met heel veel moeite verschijnt dan eindelijk de eerste waterburcht in Suytkade. Maar hoe staat het met Houtse Akkers? Het voorste deel van de Groene Loper gaat opnieuw op de tekentafel! En met uitzondering van de nieuwe bibliotheek is er in deze raadsperiode niets gebeurd met de Centrumplannen. Had de SP toch mee kunnen doen in het huidige college.
Maar wat te denken van al die lelijke plekken die er in Helmond ontstaan. En dan doel ik nog niet eens op die vermaledijde toren op het Willem Prinzenplein. Want over smaak valt zogenaamd niet te twisten; maar toch…. En ik was persoonlijk slechts een van de weinigen die het meer dan jammer vond en nog vind dat 't Speelhuis door de nieuwbouw van de bibliotheek geheel onterecht wordt verstopt. Met die creatie van Piet Blom – en ook Har Sanders – kunnen we (inter)nationaal scoren en wat doen we? Het Centrumplan moet maar gauw worden aangepast. Maar wie Helmond vanuit het noorden binnenkomt en via de onlangs geverfde Julianbruggen naar ons centrum gaat wordt al weer jaren geconfronteerd met een oerlelijke lege plek waar ooit het PTT-sorteercentrum stond. En zo zijn ook naast de kleine Jan van Brabant aan de Deltaweg oude bomen gekapt voor een nieuwbouwplan. Maar dat gaat voorlopig weer niet door. Het wordt tijd dat we in Helmond voordat we tot realisatie van al onze ambities overgaan ook zeker weten dat er een eerste schop de grond ingaat. Dan hoeven er niet onnodig bomen gekapt te worden en voorkom je lelijke plekken. En wanneer bepaalde terreinen noodgedwongen toch langere tijd braak komen te liggen maak er dan tijdelijk kleine parkjes van. Egaliseer het gebied, zaai er gras in en zet wat bankjes aan de rand neer. Heb jezelf ook nog heldere ideeën?

Michael Rieter
FractievoorzitterHelder Helmond

1reactie

logo of embleem van Helmondse HeldenJe bent je halve leven kwijt aan het ontmaskeren van andermans hypocrisie en onzin. Daarom is het weleens prettig wanneer iemand zichzelf ontmaskert, hoewel dat tegelijkertijd pijn doet, alsof je hem  liever hoger had ingeschat.
Sjef van Wel (1881 – 1957) was ontegenzeggelijk een getalenteerd man. Zijn vader dreef een bakkerswinkel in de Heistraat, waar de algehele stemming tegen het establishment gekant was. Vader van Wel onderscheidde zich doordat hij zijn gezin juist hogerop trachtte te brengen. Hij stuurde Sjef naar een broederinternaat om onderwijzer te worden, een opleiding die weliswaar niets kostte maar het gezin een kinderloon scheelde. Gelukkig was de opleiding aan de jongen besteed; hij zou uiteindelijk een middelbare acte Economie behalen.
Al tijdens zijn studie raakte Sjef verzeild in de jonge katholieke arbeidersbeweging, die ook de ontplooiing van haar leden ter hand nam. Idealisme was toen: je niet elk weekend bezatten, wat in de Heistraat de gangbare liefhebberij was. Eerst bij de geheelonthouders, vervolgens bij de toneelvereniging leerde Sjef zich creatief te uiten. Hij werd redacteur en zelfs hoofdredacteur van de plaatselijke krant Het Nieuws van de Week. Zijn definitieve ontsnapping naar een ander milieu bewerkstelligde hij door met een meisje Noten te trouwen, wier vader hem het startkapitaal bezorgde voor een ijzerwarenwinkel op de Markt en een drukkerij in de Molenstraat. Toch zou Sjef zijn herkomst nooit verloochenen. In zijn kolommen nam hij voortdurend sociale misstanden op de hak, met gedegen analyses maar ook met schelmerij, waardoor hij waarschijnlijk zijn krant weer kwijtraakte. Lees verder »

3reacties

1e haagstraat vroegerNaw in Helmond West in ‘t Haagje de 1e Haagstraat met allemaal keurige woningen. De foto is genomen richting Mierloseweg. Vruuger (1960) zie je nogal wat oude woningen. Rechts op de hoek zit het buurtwinkeltje van “Cis de Wit” oftewel van Van den Meulenhof. In het midden van de straat slagerij Beks en wat verder naar achter zat én zit nog steeds het café De Haagse Rozenknop. Vruuger met  Dommelsch, Naw Bavaria. Naast het café de ijsmakers van Van Melis die hun ijs lieten uitventen met bakfietsen door geheel Helmond.

24reacties

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Helmond

Kees Bethlehem, Jos Boetzkes, Trix Houthooft-Stockx, Frans Stienen, Seyit Yeyden; wie kent ze niet? Het zijn de 5 wethouders die de afgelopen jaren onze stad bestuurd hebben. Met goede en slechte ideeën, met concrete zaken en vage plannen kwamen zij onder de mensen, voor de gemeenteraad én in het nieuws.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar zal opnieuw de rondedans beginnen wie dan wethouder van Helmond wordt.
Daarop vooruit lopend, krijg jij nu de kans om jouw mening te geven. Welke wethouder deed het volgens jou goed en welke slecht?
Je kunt je mening deze keer geven via 2 polls. Die staan in de groene kolom links bovenaan. In de bovenste poll kun je aangeven wie jij de beste wethouder vindt. In de poll daaronder kun je stemmen op de slechtste wethouder. Ja, bij onze verkiezing kun je dus 2 keer stemmen!

Het stemmen is heel eenvoudig:
1. Zet een vinkje bij de wethouder van je keuze.
2. Klik daarna op de felrode button Stem om je stem te activeren.
3. Nadat je stemde zie jij bij elk weblogbezoek de actuele tussenstand.
4. Herhaal het bovenstaande bij de andere poll.

Je kunt je mening over onze wethouders natuurlijk ook hieronder op de gebruikelijke wijze geven.