11reacties

Kort voor middernacht is een fietser op de Vondellaan beschoten en raakte daarbij verwond. Hierboven de foto van de stille getuigen van kort na dit schietincident, gemaakt door een bewoonster van de Vondellaan.
Volgens ooggetuigen waren er tenminste 1 man en 1 vrouw bij deze schietpartij betrokken. Hoewel het er ernstig uitzag en er bloed op straat lag zou de verwonding niet levensbedreigend zijn volgens de politiewoordvoerster. De man ging met de ambulance naar het ziekenhuis.

18reacties

Eindhoven had Peter en zijn Rockets om andere tijden aan te kondigen, Helmond had motorcoureur Jan Clynk (1930 – 1986).
Zijn naam alleen al! Hoe kreeg hij het voor elkaar die met een c en een i-grec te spellen, terwijl je slechts ‘klink’ hoorde. Nog zo vreemd was dat hij vlakbij de Steenweg in de Zestien Woningen woonde, een eiland van krotten in een zee van villa’s. En toch was hij het die van zich deed spreken. Gelovigen in de Mariakerk konden tijdens de zondagse mis af en toe het brullend getest van zijn Norton of BSA horen. Iedere jongen in de banken veerde dan centimeters op.
Wat was het precies met motocross? Als wielrennen voor de boetedoening na de biecht stond dan was motocross de vergiffenis. Het feit dat hiervoor bossen werden misbruikt, gaf de sport weer iets illegaals, alsof de vergiffenis om vergiffenis moest vragen. En dan vertegenwoordigden de motoren zelf een luxe die tegelijk haar eigen ontkenning was – de luxe van het boerenland, niet steriel blinkend maar met modder bespat.
In Helmond was Jan al vermaard voordat hij racete. Als leerling aan de Ambachtschool pikte hij regelmatig de motor van zijn vader, een aannemer met weinig succes. Scherp in de gaten gehouden door de politie, die hem tientallen keren bekeurde, leerde hij in de binnenstad jakkeren en sjezen. Op een dag stak in de Willem Prinzenstraat plotseling een kind over. Jan aarzelde geen tel. Hij legde zijn motor dwars op het wegdek, gleed door, en kwam enkele centimeters voor het kind tot stilstand. Een legende was geboren. Lees verder »

26reacties


Tussenstand:
4 punten: wilma
3 punten: Els
2 punten: Ad én Arjen
1 punten: Mien én Anita én Jeroen Sanders én Niek én willion
-1 punten: Michael Rieter

Meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
1reactie

Naw zie je aan de Wethouder Ebbenlaan 1 van de 2 locaties van de Brede Basisschool Helmond-Noord. Die school ontstond in het schooljaar 2008/2009 na de fusie van de Leonardus en De Paardebloem.
Vruuger (in de jaren 60) was dit de Sint Leonardusschool.

2reacties

Sportclubs moeten rekening houden met hogere kosten. De kans dat de gemeente daarin bijpast, is minimaal. Dat zei burgemeester Jacobs onlangs tijdens de laatste klankbordgroepvergadering in de Rijpelberg.
parkeerterrein voetbalvereniging Rood Wit '62 Helmond Aanleiding waren de parkeerproblemen van voetbalvereniging Rood Wit '62. Deze club heeft ruim 950 leden en 5 velden tussen de kanaalomlegging en de Bouvignehof. Met meer dan 45 teams van vooral jeugdleden, blijkt het parkeerterrein elke dag tijdens de trainingen en in de weekenden tijdens wedstrijden veel te klein. Bouvignehof, Nemelaerhof en Weg door de Rijpel staan dan vol met geparkeerde auto's. De wijkvereniging Rijpelberg en de voetbalclub maken zich daar ernstig zorgen over. Met name op de oprit van en naar de velden van Rood Wit, komen gevaarlijke situaties voor. "Met 1 scheefstaande auto is de weg al geblokkeerd. Vroeger stonden hier in de weekeinden zelfs vrachtwagens geparkeerd," verteld voorzitter Piet Verlijsdonk.
De beste oplossing zouden meer parkeerplaatsen zijn. Volgens de club kan dat niet op eigen terrein maar zou een van de buren (Buitenlust of een woonhuis) een stukje grond kunnen afstaan. Dat kost echter hoe dan ook geld; 200.000 euro in de goedkoopste variant. En dat geld heeft de club niet.
Burgemeester Jacobs liet tijdens de klankbordgroepvergadering weten dat de gemeente ook geen geld heeft. Er moet bezuinigd worden en ook de sportclubs zullen dat gaan merken. De bijdragen van leden zullen omhoog moeten of clubs moeten op een andere manier bijdragen in de kosten. Want het is niet de bedoeling dat de gemeente en gemeenschap opdraaien voor de kosten van sportclubs.
Dat geldt voor alle Helmondse sportclubs. De huur van accommodaties gaat omhoog en dus zullen zaalsporters het ook in hun portemonnee gaan voelen. Er is zelfs al voorspeld dat clubs zullen moeten fuseren of failliet gaan.
Voorzitter Verlijsdonk en vice-voorzitter Wilfried Mansvelders van Rood Wit vinden een hogere contributie geen optie. Het lidmaatschap kost nu ongeveer 100 euro per jaar voor jeugdleden en 150 voor senioren. "Zelfs 'n tientje per jaar erbij, is voor onze leden veel geld. Bovendien kom ik dan nog niet aan 2 ton," zegt Verlijsdonk. "En geld lenen kun je als amateurclub nauwelijks."
De club hoopt dat her en der nog wat geld uit subsidiepotjes kan komen. "Rood Wit '62 groeit nog steeds, dus de parkeerproblemen worden alleen maar groter," zo waarschuwde Mansvelders de burgemeester.

4reacties

Catwalk of Fame bij De kennisquiz over Helmond

In de linker groene kolom van de weblog hebben we een nieuwe Catwalk of Fame laten aanleggen. Vele redenen lagen daaraan ten grondslag, we noemen er 3. Door veelvuldig gebruik was de inmiddels oude Catwalk ietwat uitgesleten en bood niet meer genoeg ruimte om alle winnaars te plaatsten. Tevens konden we daarmee in deze moeilijke economische tijden niet-werkende Helmonders een mooie renovatieklus bieden.
Op de Catwalk of Fame krijgen Helmonders die een ronde in De kennisquiz van Helmond winnen hun welverdiende tegel. Tot in lengte der dagen kan daar dan van genoten worden. Over een kleine 2 maanden is bekend wie de lopende ronde wint. En daarmee dus de eerstvolgende tegel op de nieuwe Catwalk of Fame heeft verdient. Treur niet als jouw naam daar deze keer niet bijkomt. De komende jaren volgen nog vele rondes. Maar realiseer je óók dat je deze ronde nog voldoende kansen hebt. De race van deze ronde is zeker nog niet gelopen! De koploopster wilma is met haar 4 punten nog allerminst zeker van de overwinning.
Omdat de weblog het verleden niet weggooit, kan een ieder hier de nu inmiddels oude Catwalk of Fame altijd blijven bekijken en bewonderen.

2reacties

Column Michael Rieter Helder Helmond

Onlangs heeft het nieuwe college haar zogenaamde 3-daags 'Antwerpen-overleg' gehouden en wel in de Belgische zusterstad Mechelen. Behalve een mooi moment om elkaar wat beter te leren kennen, voor een zo goed mogelijke bestuursperiode 2010-2014, stonden de besprekingen toch vooral in het teken van de aanstaande bezuinigingen. Genoemd worden bedragen van zo rond de 15 miljoen Euro per jaar de komende jaren; zeg maar 2 college-periodes en dat is dan tot circa 2018. Wat niét is gebeurd is het consulteren van de raad in deze. Zij had toch de zogenaamde kaders mogen en eigenlijk zelfs moeten stellen? Weliswaar ligt er een college-akkoord, sorry 'coalitie-akkoord' (college plus Helmondse Belangen), dat in ieder geval als een algemeen program namens een meerderheid van de raad gezien kan worden. Vooralsnog echter op 6 april j.l., tijdens de installatie van het nieuwe college, slechts 'Voor Kennisgeving Aangenomen'. Oftewel een inhoudelijk debat c.q. een raadsbreed oordeel is er nog niet gegeven.
Dat er echter bezuinigd moet worden staat als een paal boven water. Althans dat wordt ons mondiaal via alle media en deskundigen nadrukkelijk voorgehouden. Overigens sprak ik laatst iemand die zei dat er wellicht feitelijk niets aan de hand is. Vergelijk het met je spaartegoed dat ineens is verdwenen wat louter betekent dat je zonder dat gespaarde geld gewoon weer verder moet. En je kunt als het ware gewoon opnieuw beginnen met sparen. Héél wrang maar in principe in dit voorbeeld geen reden tot bezuinigen maar slechts een reden tot opnieuw gaan sparen. Ben benieuwd of een economisch ingesteld lezer hier een reactie op kan geven?
Wáár gaan we op bezuinigen? Als het aan mij en Helder Helmond ligt niet aan die zaken die de mensen die het toch al niet makkelijk hebben nog verder op achterstand zetten. En dat zijn dan zaken als zorg, werk en wonen. Maar in ieder geval niet met twee maten metend bezuinigen. Aan de ene kant geld in een bodemloze put laten verdwijnen en aan de andere kant zeggen dat er geen geld is vanwege de crisis. Ik kan tenminste zoiets niet verkopen. In Brandevoort doet zich echter zo'n geval nadrukkelijk voor. Dit schooljaar zou de semi-permanente school van een paar miljoen Euro nabij de hoogspanningskabels in gebruik worden genomen. Diezelfde hoogspanning is echter reden dat dat niet is gebeurd. Een noodschool – voor één jaar – moest in de haast voor meer dan 1 miljoen Euro worden neergezet (gehuurd). Inmiddels komt er nog een tweede noodschool bij! Wéér voor meer dan 1 miljoen Euro? – wederom voor één jaar – plus dat de eerste noodschool voor veel geld ook weer minstens een jaar moet worden betaald. Onderwijs moet toch, zult u zeggen! Inderdaad, maar dat moet dan niet ten koste gaan van andere zaken. En dat is een gepland archeologisch onderzoek van wat wel eens het dorp zou kunnen zijn van een eerder onder de nabijgelegen wijk Ashorst gevonden grafveld. Kosten inderdaad zo'n half miljoen Euro máár dan heb je wel als Helmond een complete nederzetting opgegraven! Iets wat sinds een Europees verdrag uit 1992 v.w.b. de kosten gefinancierd moet worden uit de zogenaamde 1-procentsregeling van de totale bouwkosten. Helmond wil dat niet doen. Er moet immers bezuinigd worden. Maar wel miljoenen weggooien door een verkeerd beleid t.a.v. het bouwen van scholen. Waar gaan we nog meer de plank misslaan?

Michael Rieter
FractievoorzitterHelder Helmond