9reacties

Vandaag is het zover: de officiële bekendmaking wie de eerste helft 2013 van De kennisquiz over Helmond won.
Ook deze keer won natuurlijk de beste. Deze ‘nieuwe’ winnaar bewees dat inmiddels voor de zesde keer. Daarom mag hij zich nog altijd én onbetwist een kenner van onze stad noemen, want dat is hij. Een recordaantal van maar liefst 24 verschillende Helmonders behaalde deze ronde 29 punten bij de 26 vragen. Mede daarom schreef de winnaar deze ronde met ‘maar’ 4 goede antwoorden op zijn naam. Het laagste puntenaantal waarmee iemand ooit een tegel op de Catwalk of Fame veroverde.
Zijn naam is Ad. Van harte gefeliciteerd Ad. De eer, de eeuwige roem én deze zesde tegel op de Catwalk of Fame zijn voor jou:

Net als alle andere tegels, zal ook deze tegel élke pagina van De weblog van Helmond tot in lengte der dagen sieren. Het woord is aan Ad:


Weer is er een eind gekomen aan een ronde van de “Kennisquiz van Helmond”. De eerste helft van 2013 heeft 24 personen opgeleverd in de tussenstand. Nog nooit hebben zo veel mensen punten gehaald in de quiz. Dat wil dus zeggen dat de kennis van Helmond over veel mensen verspreid is. Dat is mooi. Nog meer mensen hebben een poging gedaan om een vraag op te lossen. Dat is nog mooier. Of het ook allemaal Helmonders zijn weet ik niet, maar voor de meerderheid zal dat zeker gelden. Soms zijn de vragen moeilijk, soms zijn de vragen makkelijk. Vooraf valt er weinig van te zeggen. Vooral de vragen in de categorie “In welke straat stond de fotograaf” bied je een andere kijk op Helmond. Je kijkt ook anders naar dingen. Als ik nu rond loopt (fietst, auto rijdt) in Helmond denk ik, dat zou wel eens een vraag kunnen worden en dat moet ik onthouden. Uiteindelijk komen verschillende dingen mij dan bekend voor maar weet ik de locatie niet meer zo 1-2-3 thuis te brengen.
Lees verder »

3reacties

Michael Rieter van Helder Helmond stelde zojuist schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het voortbestaan van de kermis van Brouwhuis.
Vandaag hieronder zijn vragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die in zijn geheel in de reacties.

Het voortbestaan van de kermis van Brouwhuis wordt bedreigd. Met name de tegenvallende inkomsten zouden daarvan de oorzaak zijn. Helder Helmond beschouwt de kermis als een stukje cultuur van en voor Brouwhuis. En we weten dat cultuur vaak geld kost of mag kosten. Alle culturele evenementen krijgen wel op de een of andere manier subsidie. En we leggen jaarlijks heel veel geld bij het Speelhuis, de bibliotheek, het Kunstkwartier, het gemeentemuseum, etc. Dat verdient ons inziens ook de kermis in Brouwhuis. De kermis is in het oude dorp wel een echt sociaal gebeuren; een ontmoetingsplek bij uitstek. Het pleintje wordt volop benut en de kermis is goed voor de samenhang in de wijk. Niet alleen bij de allerkleinsten maar ook bij ouders, grootouders en de jeugd. Die laatste groep zoekt dan ook beide café’s op, waar soms een bandje speelt. Helder Helmond denkt dat het daarom goed zou zijn dat in het nieuwere deel van Brouwhuis de kermis en het belang ervan voor de gemeenschap bekender gemaakt zou moeten worden. De winkeliersvereniging zou weer samen met de kermis acties kunnen houden? Misschien is het een idee om er een jaarlijkse nostalgische kermis van te maken? Dat zou misschien kunnen in samenwerking met de carnavals- en andere verenigingen in Brouwhuis? Daarnaast kunnen wellicht de staanplaatsen aantrekkelijker worden gemaakt? Misschien is een experiment met gratis staanplaats, waarbij wél de stroom wordt betaald, een optie? Is aanpassing van de ritprijzen een optie?
Wij vertrouwen erop met onze suggesties een bijdrage te hebben geleverd aan het behoud van de kermis voor Brouwhuis. Wij zijn dan ook benieuwd naar uw antwoord.

54reacties

– PRIMEUR –
Open brief van CDA-gemeenteraadslid Pieter Vervoort  aan burgemeester Elly Blanksma:

Zoals voor vele bekend ben ik directeur en mede eigenaar van Westvoort BV. Mijn bedrijf verricht al zo`n 8 jaar opdrachten voor de gemeente Helmond. Dit gebeurde ook tijdens mijn raadslidmaatschap (sinds 2010). Voor de beëdiging als raadslid heb ik keurig aangegeven bij de gemeente Helmond dat ik DGA ben van onder andere Westvoort BV.
Pas vorige week realiseerde ik mij deze omissie na berichtgeving in de pers over vergelijkbare situaties in andere gemeenten. Ik heb dat ook meteen zelf bij u gemeld. Namelijk in artikel 15 van de Gemeentewet is bepaald dat een raadslid geen werk van de gemeente mag aannemen, tenzij daarvoor vooraf ontheffing is verleend door Gedeputeerde Staten.
Toen ik raadslid werd, had ik die ontheffingen moeten aanvragen op het moment dat er een offerteaanvraag bij mijn bedrijf werd ingediend. Dat heb ik niet gedaan, omdat ik mij daarvan niet bewust was.
Ik heb altijd volledig te goeder trouw gehandeld en er ook nooit een geheim van gemaakt dat mijn bedrijf voor de gemeente Helmond werkt. Daarin was ik altijd open en transparant in. Echter, het feit is dat ik heb verzaakt de bovengenoemde ontheffingen aan te vragen. Ik had dit als raadslid moeten weten, daarvoor neem ik de volledige verantwoordelijkheid.
Daarom dien ik nu mijn ontslag in. Met spijt, want ik heb altijd met veel plezier en betrokkenheid invulling gegeven aan mijn raadslidmaatschap. Helmond en haar inwoners gaan mij aan het hart.
Ik wens mijn collega raadsleden alle succes en veel wijsheid toe bij het besturen van onze mooie stad.
.
Met vriendelijke groet,
Pieter Vervoort

Pieter Vervoort was als raadslid lid van de raadscommissies Middelen, Ondersteuning en Economie en van de Rekenkamercommissie.
De in Stiphout wonende Vervoort is Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van Westvoort BV Aannemers Helmond, een bedrijf in de kabel- en leidingenbranche dat onder meer gas, water en elektra aanlegt. Tevens is hij bij een flink aantal daaraan verbonden ondernemingen ondernemer/aandeelhouder (screenshot).

26reacties

Column Maarten Janssen Raadslid D66 (lid fractie SDOH-D66-Helmondse Belangen) HelmondAls de rook om je hoofd is verdwenen, schalde jaren geleden regelmatig door de ether dankzij de ietwat rauwe stem van Boudewijn de Groot. De maand juni 2013 ligt net achter ons en ook in politiek Helmond lijken de rookdampen weer wat op te trekken.

Op zaterdag 1 juni 2013 is de stad opgeschrikt door een vermeend schandaal omtrent declaraties door oud wethouder Tielemans. Wat je vaker ziet bij dit soort affaires is dat er een versnelling ontstaat die niet meer te stoppen is. Vergelijk het maar met een boomstam die van een helling rolt, het gaat sneller en sneller en er is geen houden meer aan.
Heel snel, op vrijdag 7 juni 2013 heeft D66 middels een ingezonden stuk in het Eindhovens Dagblad nadrukkelijk gemeld dat elke bestuurder integer dient te zijn, zowel naar de letter als in de geest van een regeling. Dat is en zal zo blijven. Maar ook vindt D66 dat zorgvuldigheid ook een groot goed is wat me moeten koesteren. Dus wees verstandig en handel niet overhaast.
Maar het leek wel of deze rollende boomstam niet meer te stoppen was en iedereen buitelde over iedereen. In mijn politieke carrière heb ik zelden zo vaak en zo kort op elkaar vergaderingen van de Raad, intern fractie overleg, besprekingen met derden gehad als in deze maand. Het beheerste in alle opzichten mijn agenda. En terecht want nogmaals als een bestuurder onoorbaar gedrag vertoont is er maar een oplossing: wegwezen.

Wat me verder opgevallen is bij de hele gang van zaken is de grote rol die de emoties hebben gespeeld en dan moeten we erg opletten vindt D66. Het moet toch vooral het gezonde verstand zijn dat ons leidt en stuurt bij de besluitvorming en niet het gevoel dat vaak in de onderbuik zit. Handelen op basis van emotie heeft vaak iets weg van ‘banden plakken’ en lijkt de oplossing voor de korte termijn. Want ja wat als er nu uit het onderzoek, waarvan ik de kosten toch wel op meer dan € 100.000 schat straks blijkt dat de declaraties allemaal wel binnen de spelregels hebben plaatsgevonden ? Ze zijn immers allemaal volgens de procedure in de administratie verwerkt met de benodigde handtekeningen. En ik heb nog geen andere (oud) wethouders of bestuurders met klamme handen en een zwetend hoofd door de stad zien lopen omdat hen iets vreselijks boven het hoofd hangt. Natuurlijk is het goed dat we kijken naar de regels omtrent het indienen van declaraties van onze bestuurders maar blijf wel realist en gebruik middelen die ervoor geschikt zijn. (Voor wie het niet weet oud wethouder Tielemans heeft op 2 juni 2013 aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek op zeer korte termijn en wel dit af te ronden voor 6 juni 2013, de behandeling van de voorjaarsnota.)

Eind september, begin oktober hopen we de resultaten van onderzoek te vernemen en laten we hopen dat er dan niet weer andere mistdampen boven de stad komen te hangen.
Ik wens u allen tot slot een fijne vakantie.

Maarten Janssen
Raadslid

D66 Helmond