3reacties

In 2018 veel geld naar De Braak en scholen


Goede voornemens, meer samenwerking, meer gebruik maken van de mogelijkheden die automatisering biedt en een toenemend vervangen van goede Nederlandse woorden door Engels jargon. Dat is het eerste wat ons opvalt in de begroting 2018 die de gemeente vanmiddag presenteerde. Het meeste geld in deze laatste begroting van dit College van B&W gaat naar ‘Sport en (be)leefcampus’ De Braak: 25 miljoen. Daarvan was al 9 miljoen euro gereserveerd. Naar onderwijs gaat 14,2 miljoen, onder meer voor uitbreiding van de Jan van Brabant aan de Deltaweg en De Taalbrug voor speciaal onderwijs aan de Hortensialaan.
De derde grote investering is het vervangen van sluis 8 à 7 miljoen euro.
Ondanks die voorgenomen investeringen, stijgen de gemeentelijke belastingen met slechts ongeveer 0,4%, een inflatiecorrectie. Ook zaken als paspoorten, hondenbelasting en andere gemeentelijke producten en diensten worden nauwelijks duurder. Het aantal buurtbeheerders gaat zoals bekend van 6 naar 8. Helmond-West krijgt er 1 bij en ook Mierlo-Hout krijgt 1 buurtbeheerder. In Brandevoort en Stiphout-Warande is slechts ‘incidentele inzet’ van deze functionarissen nodig.
Vanaf 2018 wil de gemeente in Brandevoort zo’n 200 woningen per jaar bouwen. De vraag naar woningen in de hele stad neemt naar verwachting toe. Tot 2029 groeit Helmond (volgens prognoses) naar 97.000 inwoners, waarvoor zo’n 400 woningen per jaar nodig zijn. Wel verandert de vraag naar woningen. De stad heeft te maken met een sterke groei van eenpersoonshuishoudens en het aantal 65-plussers in onze stad neemt met 24% toe. Tegelijkertijd gaat Helmond meer aandacht besteden aan het verduurzamen van de woningvoorraad én van de hele stad. Er wordt o.a geld vrijgemaakt voor het planten van 200 bomen per jaar. De nieuw Braak wordt nagenoeg energieneutraal en er komt geld voor het verduurzamen van sportcomplexen en wijkhuizen. Gasloze en andere ‘groene’ bouwprojecten en –initiatieven krijgen daarbij ook meer aandacht.
Helmond wil bovendien weer een fietsstad worden: komend jaar wordt 1 miljoen geïnvesteerd in fietspaden. Op het programma staan onder andere een fietsbrug bij station Brandevoort en het vervangen van de fietsbrug in het Janus Meulendijkspad.
Op cultureel gebied springen er 2 projecten uit: een tentoonstelling over Lucas Gassel, de Helmondse schilder die dan 450 jaar geleden overleed en de Cacaofabriek, die tot 2021 extra geld krijgt. Cacaofabriek en ‘t Speelhuis moeten bovendien (nog) meer gaan samenwerken. Daarnaast wordt onderzocht of een verzelfstandiging gunstig is voor het functioneren van het theater.
Ten laatste maar niet ten leste moeten de bedrijventerreinen worden onderhouden en opgeknapt. Daar is om te beginnen 1 miljoen euro voor uitgetrokken. Een onderzoek naar nut en noodzaak van het inrichten van BZOB-Oost is dit jaar begonnen. Na afronding daarvan besluit het College of het bestemmingsplan al dan niet in procedure wordt gebracht. Oftewel: blijft het daar tegen Brouwhuis aan een bos of wordt het industrieterrein?
De grootste investeringen op een rijtje:
• Sportcampus de Braak (2019-2022): 24,95 miljoen euro
• Onderwijshuisvesting (2018-2022): 14,2 miljoen euro
• Vervanging sluis 8: 7 miljoen euro (rond 2020 is sluis 9 aan de beurt)
• Herinrichting Mierloseweg: 1,8 miljoen euro
Aanpak De Waart: 1 miljoen euro
• Revitalisering Annawijk (2018-2019): 650.000 euro
• Verduurzaming sportaccommodaties (2018-2020) 430.000 euro
‘Onze agenda is ambitieus,’ schrijft het College in deze begroting. Wie zelf wil zien hoe ambitieus, kan de volledige begroting (216 pagina’s!) online (pdf) lezen. De gemeente Helmond nodigt inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen uit om ook dit jaar tijdens een hooravond op woensdag 25 oktober hun mening te geven over de begroting. De inhoudelijke behandeling in de gemeenteraad vindt plaats op donderdag 2 november.

Afgevoerd van de voorpagina
3 reacties
Reageer

De eerste foto's via Twitter vanuit de raadszaal:

Bron 1: programmabegroting 2018-2021
"Hiervoor investeren we samen met OMO € 55 miljoen de komende jaren. Als gemeente staan we voor € 24,95 miljoen aan de lat. In een apart raadsvoorstel wordt de ontwikkeling op de Braak aan u toegelicht en voorgelegd." (blz 72)

Bron 2: (Chiel Timmermans 07-10-16, 16:24 Laatste update: 20-02-17, 15:33)
https://www.ed.nl/helmond/45-miljoen-euro-nodig-voor-nieuw-sportpark-de-braak-in-helmond~a869a36d/

* grove schatting van het kostenplaatje: 45 miljoen.
* Ongeveer helft (22 miljoen) komt voor rekening van scholengemeenschap OMO,
* De gemeente wil tussen de 13 en 17 miljoen investeren voor onder andere negen voetbalvelden en de kantines voor de amateurvoetbalverenigingen. Samen zijn de twee ook verantwoordelijk voor de sportzalen die in het stadion komen.
* De rest van het benodigde geld moet worden opgehoest door een investeerder voor de fysiotherapieruimte (ongeveer twee miljoen) en Helmond Sport. De betaald voetbalclub moet vijf miljoen bij elkaar zien te brengen. Bovendien moeten de jaarlijkse inkomsten van de club ongeveer 150.000 euro omhoog om de hogere huur in de toekomst te kunnen betalen.

Bron 3: (Chris Ottens 27-01-17, 19:52 Laatste update: 21:58)
https://www.ed.nl/helmond-sport/helmond-sport-verwacht-dit-seizoen-negatief-resultaat-van-556-000-euro~adf67c70/

Helmond Sport verwacht dit seizoen een resultaat van 556.000 euro negatief op de begroting te draaien. Vorig seizoen was dat nog een verlies van 232.000 euro.

Bron 4: ( Rob de Bruyn 02-09-17, 08:54 Laatste update: 10:36)
https://www.ed.nl/helmond-sport/helmond-sport-legt-bal-bij-politiek~abd332a1/

Volgens bronnen rond de club gaat Helmond Sport niet de benodigde vijf miljoen euro inleggen. Dat dat überhaupt zou kunnen werd vorig jaar bij de presentatie van het herinrichtingsplan voor De Braak (totale kosten plusminus 45 miljoen) al direct in twijfel getrokken. Vijf miljoen is ruim twee keer de jaarbegroting van de eerstedivisionist.
Voorzitter Philippe van Esch van Helmond Sport bevestigt impliciet dat de financiële bijdrage van zijn club bescheidener zal zijn, in elk geval in eerste instantie. Er is, zo stelt hij, ‘voor een andere vorm gekozen’. „Die kan de toets der kritiek doorstaan; geen hocus pocus.” Het is volgens Van Esch denkbaar dat Helmond Sport alleen gaat huren. „Wij gaan in elk geval geen groot eigendomsrecht nemen.”
Dit zou betekenen dat een andere partij het nieuwe stadion (voor een groter deel) in eigendom krijgt. En dus dat die partij er in eerste aanleg meer geld aan kwijt is. Dit zou een private investeerder kunnen zijn, maar ook de gemeente Helmond.

Nu alles op een rijtje ...
Bron 2; Eind 2016 - begin 2017
Totale verwachtte kosten ca. 45 miljoen
OMO 22 miljoen
Gemeente max. 17 miljoen
Fysio 2 miljoen
Helmond sport 5 miljoen
De optelsom klopt ongeveer

Bron 1:
september 2017
Totale verwachtte kosten ca. 55 miljoen
OMO 22 miljoen
Gemeente 24,95 miljoen
Overig ????
Optelsom levert slordige 47 miljoen op.

Bron 3 & 4 vertellen mij dat Helmond Sport financieel niet sterk in z'n schoenen staat en mbt stadion geen eigendomsrecht wil hebben ... private investeerder of Gemeente Helmond?

Wacht even ... binnen een jaar zijn de kosten van het stadion grofweg 9 miljoen gestegen (46 naar 55 miljoen, stijging van bijna 20%)
De gemeente is in dezelfde periode ineens bereid om 7,95 miljoen extra uit te geven (24,95 ipv 17 miljoen, stijging van ruim 45%)
Heb ik iets gemist?
Hebben we iets gemist?

Of praten we over een paar jaar over een "financiële meevaller" van 8 á 9 miljoen en is de gemeente eigenaar van een nieuw stadion geworden?

Wie het weet mag het zeggen ...

rectificatie ...
"Wacht even … binnen een jaar zijn de kosten van het stadion grofweg 9 miljoen gestegen (46 naar 55 miljoen, stijging van bijna 20%)"

moet worden ...

"Wacht even … binnen een jaar zijn de kosten van het multifunctioneel complex de Braak grofweg 9 miljoen gestegen (46 naar 55 miljoen, stijging van bijna 20%)"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: