71reacties

Doorgedraaid

Ik ben gisteren verrast door de Raadsinformatiebrief van 2 oktober (pdf) waarin Elly Blanksma en haar secondant gemeentesecretaris Erik de Ruiter de problemen in de opvang van/met de Oekraïners aan de Nachtegaallaan schetsen en ‘oplossen’. Formeel is het een brief en daarmee een standpunt van het hele college. Niet zo zeer de boodschap van de burgemeester, maar het meegestuurde onderliggende rapport (pdf) van Cor Vulders, regiomanager van VluchtelingenWerk Nederland, getuigt van een doorgedraaide vooringenomen visie.

Het resultaat van deze ‘samenwerking’ tussen het college en de vluchtelingenorganisatie is dat morgen 4 gezinnen worden ‘gedeporteerd’ naar andere locaties buiten Helmond. Twee gaan naar Eindhoven, één naar Den Haag en één naar Lelystad. Ze zijn gisteren voor een voldongen feit gesteld. In een brief getekend door alleen de gemeentesecretaris is hen verteld dat ze donderdag (5 oktober) om één uur met heel hun hebben en houden klaar moeten staan voor de taxi die hen wegbrengt. Wie het er niet mee eens is, moet zelf maar elders een onderkomen zoeken. Opmerkelijk is dat dit tegen dit deportagebesluit van de gemeentesecretaris geen bezwaar mogelijk is.

Hebben Oekraïense vluchtelingen dan iets verkeerd gedaan? Nee, ze hebben zich op een nette manier en gestaafd met bewijzen uitgelaten over de manier waarop het ingehuurde locatiepersoneel met hen en met hun kinderen omgaat. Samen met Helmonds vrijwilligers die hen in deze problematiek hebben bijgestaan, zijn ze als grote groep zelfs naar de burgemeester gestapt om daar hun verhaal te doen. Na dit gesprek zijn ze vol verwachting huiswaarts gekeerd. De burgemeester stelde namelijk de goede vragen en toonde zich verbijsterd over wat zij hoorde. Ze zou hierop terugkomen. Gelijktijdig zijn enkelen van hen naar de klachtencommissie van de gemeente gegaan. Dit alles volgens de geldende regelingen en procedures die de gemeente Helmond hanteert. De burgemeester is inhoudelijk nooit op het gesprek teruggekomen en de klachten zijn in de procedure niet gehonoreerd.

In mijn eerdere columns ‘Doornroosje’ en ‘Charmeoffensief verbergt problemen opvang Oekraïners’ heb ik stilgestaan bij de actualiteit rond de opvang in de voormalige Dr. Knippenberg school. Op 5 september, tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad op deze locatie zijn de politici door onze gasten uit Oekraïne bijgepraat. Het Eindhovens Dagblad heeft meerdere malen over de situatie gerapporteerd. Toch blijkt dat dit allemaal water naar de zee dragen is geweest. Alle goede bedoelingen en informatie van bijvoorbeeld de vrijwilligers zijn gewoon terzijde gelegd om daarmee te maskeren dat dit college niet in staat is te zorgen voor een goed en menselijk management op de locatie. In tegendeel: de aanpak is gericht op de klokkenluiders, de klagers, die deugen niet en die moeten verdwijnen! 
En de vrijwilligers, die worden in het rapport van VluchtelingenWerk Nederland feitelijk weggezet als niet integer: “Deze personen zijn geen vrijwilligers werkzaam op de opvanglocaties of anderszins gelieerd aan ons of andere organisaties, maar belangenbehartigers van een aantal bewoners. Vrijwilligers in dienst bij ons of de gemeente werken onder een vrijwilligerscontract met daarbij een overlegde VOG.” Alsof je als ‘gewone Helmonder’ die andere helpt eerst moet bewijzen dat je geen strafblad hebt…

Morgen wordt een zwarte dag in de geschiedenis van Helmond die zijn oorsprong vindt in een doorgedraaid machtsvertoon dat zich rechtvaardigt door het negeren en ontkennen van aangedragen feiten. Wat er achter de schermen van de omheining aan de Nachtegaallaan gebeurt, mag kennelijk niet naar buiten komen. Alleen het goede nieuws is toegestaan!

Hanneke Hegeman

Harrie Fotografie maakte de bijgaande foto’s.

In de reacties hieronder staan updates.