Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Stadshistoricus

3reacties

De Bad Bots Brothers?

In 1919 besloot de Helmondse gemeenteraad de straten in de nieuwe stadsuitbreiding, rond de Heistraat, grotendeels te noemen naar hun illustere voorvaderen. Zo kwamen de bewoners van de nieuwbouw van Volksbelang terecht in straten die bij het Helmondse geschiedenisverhaal behoren. Tenminste, die een deel ervan illustreren, het betrof (zoals gebruikelijk voor die tijd) alleen witte mannen.Lees verder »

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.
2reacties

(Bijna) verdwenen industrieel erfgoed

Een jeugdherinnering, vast herkenbaar voor velen die in de jaren zestig en zeventig de Veestraatbrug passeerden: de mannen en soms ook mennekes in tig tinten blauwe overalls die rond schafttijd tegen de relingen van het kanaal stonden en zaten: Begemanners die kennelijk blij waren om wat zon en frisse lucht te zien. Hadden ze bij de nabijgelegen Koninklijke Nederlandse Machinefabriek v/h E. H. Begemann dan geen fatsoenlijke kantine?Lees verder »

6reacties

Dertien rijksmonumenten

Dertien rijksmonumenten en vijftien gemeentelijke monumenten. Verspreid in Zuidoost-Brabant en enkele zelfs daarbuiten. Van wie? Een Helmondse architect? Lambert de Vries? Die ken ik nie. Dat was de standaardreactie als ik de afgelopen tijden vertelde over de publicatie over deze architect die ik met een medeauteur aan het maken was. Tuurlijk een teken van weinig oplettende lezertjes. Notabene mijn eerste column voor de weblog was mede gewijd aan hem en een van zijn creaties. Vervolgens komt ‘onze’ Lambert voor in een verhaal over ‘t Patronaat in het Haagje. En redelijk recent (hoewel, ook al weer ruim vier jaar geleden) hebben we de ophef gehad over de sloop van de gevel van Oudt Peelandt.Lees verder »

12reacties

Vlisco be(te)kent kleur

Helmond was en is nog steeds een centrum van textielfabricage. Sterker nog: we zijn sinds decennia textielstad nummer 1 van Nederland. Dit op basis van een hoogwaardige specialisatie: velours (Raymakers, sinds 1773), trijp (Vescom Textiles B.V., voormalig Léo Schellens) en uiteraard de wax prints van Vlisco (sinds 1846 volgens eigen opgave, maar feitelijk nog ouder). De huidige textielproductie is mede gebaseerd op toelevering vanuit lagelonen-landen: de garens voor de veloursweverij komen uit Griekenland, het drukdoek van de Vlisco uit China.Lees verder »

1reactie

Duur in Helmond? Dan toeslag?!

We leven momenteel, begin 2023, in dure tijden. Dat wil zeggen, ons geld is steeds minder waard. De voornaamste reden: oorlog. In combinatie met onze energieverslaving en afhankelijkheid van energiebronnen van buitenaf, manipulatie op de energiemarkten, enz., wordt alles waar energie bij te pas komt duurder & duurder. De vis komt niet vanzelf aan boord en op de wal en voordat deze op ons bord belandt is er aardig wat brandstof en elektriciteit verbruikt.Lees verder »

4reacties

Familieoverlevering & sociaal Helmond

Hij blijft een van de meest intrigerende figuren in de Helmonds geschiedenis: Sjef ofwel Jos. (zo kortte hij zijn eerste doopnaam af, klonk blijkbaar beter) van Wel (Helmond 1881-1957). Heel veel meer over hem lees je hier (pdf) en hier. Ik was ergens in het begin van de jaren tachtig zijdelings betrokken bij een publieke actie om hem zijn straatnaam af te nemen. Voornaamste reden: zijn antisemitische uitingen in zijn columns in het blad van de foute beweging Zwart Front.Lees verder »

1reactie

Energiearmoede in Helmond: van alle tijden

De recente crisissen leiden onder meer tot groeiend wantrouwen en meer armoede maar ook – bittere tegenstelling – tot taalverrijking. Opvangdwang: waar gaat dat nu weer over? En dan de energiecrisis die leidt tot de actuele energiearmoede, een nieuw begrip voor een aloud verschijnsel. Want ook in eerdere tijden waren de laagbetaalde bewoners van veelal slecht geïsoleerde panden de klos wat betreft hun energievoorziening. En dan hebben we het in de periode voor het olietijdperk vooral over steenkool. Die werd destijds door een ieder gebruikt als huisbrandstof, voor verwarming en soms ook om te koken.Lees verder »

9reacties

Auw Helmond beweegt (maar dan op film)

Bewegen is goed, te veel natuurlijk weer niet. Regelmatig rusten, thuis of buitenshuis, in café of bijvoorbeeld in de bioscoop. Dat gold een eeuw geleden ook: cafés waren er zat in Helmond, de bioscoop was met zijn opmars bezig. Kort voor de eeuwwisseling van 19e naar 20ste eeuw deed het bewegend filmbeeld zijn intrede in de stad. In het jaar 1899 had de kermis in Helmond vermoedelijk de primeur met de zogeheten biomatograph.Lees verder »

3reacties

De herinnering aan ’n goei mister

Ze waren, ze zijn en blijven bestaan: die bijzondere leerkrachten die je de rest van je leven bijblijven en soms zelfs nog na de schooltijd bijstaan. Ik zelf had zoiets met wijlen mijnheer (zo spraken we hem aan) Steerneman, aan wiens lippen we hingen tijdens de verteluren. Hij was, meen ik, ook leider bij de knutselclub (of heette dat de hobbyclub?) die buiten de lesuren werd gehouden.Lees verder »

14reacties

De oude Jan

Na ruim anderhalve eeuw lijkt de voormalige Rijks Hogere Burgerschool, beter bekend als de hoofdvestiging van de Jan van Brabant, een nieuwe huisvesting op `Suytkade te krijgen. De rijksmonumentale lesgebouwen aan de Molenstraat zullen vast een goede herbestemming krijgen. Op een centrale locatie in de stad is een dergelijk pand goed te herbestemmen als appartementencomplex.Lees verder »

Vintage? Neie, tweedekans!

In mijn vorige column stond duurzame vervaardiging en gebruik van textiel centraal. Een manier is natuurlijk kleding maken die lang meekan en ook opgelapt wordt totdat het op de draad is versleten. Dergelijk hergebruik van kleding is eeuwenoud, hele generaties Helmonders gingen gekleed in afdankertjes. Met de toenemende welvaart en het groeiend aanbod aan relatief goedkope confectiekleding werd dat gebruik in de loop van de 20e eeuw minder. Maar in tijden van crisis en schaarste zat er voor velen niets anders op dan genoegen te nemen met tweede- of meerdere handskleding of zelfmaakmode.Lees verder »

3reacties

Karelstein & kunstwol

Ik ben geen bierdrinker van huis uit: al dat pils smaakte mij amper en leek op elkaar. Ik heb me beperkt tot vakantiewerk bij d’n brouwer (lees Bavaria) en een paar publicaties over lokale brouwerijen. Maar sinds de bierrevolutie valt er wat te kiezen en waag ik me graag aan een van de vele lokale biertjes. Die echter bij nader inzien toch niet zo lokaal blijken te zijn. De lijst van ingrediënten is niet altijd even duidelijk, maar niet zelden prijken er allerlei exotische hopsoorten op die lijst. Die hop van veraf, moeten we dat willen? De voetafdruk van deze import grondstoffen is best groot. Maar er zijn natuurlijk ook brouwerijen die met lokale hop, gerst en andere grondstoffen werken. Een tip nog voor de Helmondse brouwers: op de hoek van de zwaaikombrug met het Vlisco-parkeerterrein groeit wilde hop.Lees verder »

3reacties

Bevrijding

Het woord bevrijding heeft in deze dagen van coronabeperkingen een bijzondere lading gekregen. Maar in het algemeen denkt men bij ‘de bevrijding’ toch aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het houdt een afschudden van een periode van onvrijheid en onderdrukking in, begrippen die natuurlijk redelijk rekbaar zijn en niet precies te definiëren. Ze zijn mogelijk niet goed te bevatten, zeker voor de naoorlogse generatie – waartoe ik ook behoor – die de Duitse bezetting niet heeft meegemaakt. Wel kunnen we ons een voorstelling maken van de onbeschrijfelijke feestvreugde die onze stadgenoten, in ieder geval de overgrote meerderheid daarvan, voelden toen Helmond op 25 september 1944 was bevrijd van de Duitse overheersing.Lees verder »

1reactie

Helmond technisch bij

In deze tijden van streaming, nee screaming media, Netflix, Twitter en Instagram is het welhaast onvoorstelbaar dat een organisatie mensen op de been krijgt voor een lezing over pakweg De vervaardiging van kunstijs of een filmavond met vertoning van een rolprent over atoomsplitsing onder de pakkende titel Alchemie.Lees verder »

3reacties

Marinebekleidungslager

De Duitse bezettingstijd blijft een bron vol verhalen die blijkbaar nooit uitgeput raakt. Ook voor Helmond is men nog lang niet uitgepraat en ‘uitgeschreven’. Er is al heel wat gepubliceerd, een eerste golf dateert van direct na de bevrijding en in de bijna 77 jaren na Helmonds bevrijding is met name bij herdenkingsmomenten een behoorlijk aantal boeken en artikelen verschenen. Ook op diverse websites als https://www.tracesofwar.nl/helmond/ zijn heel wat Helmondse verhalen te vinden. Maar er is nog genoeg te onderzoeken, zoals de economische collaboratie die ook in het Helmondse bedrijfsleven plaatsvond. Er komt mogelijk een Brabants onderzoeksproject over dit onderwerp.Lees verder »

5reacties

Tram-brug-weg

Helmond beschikt niet alleen over bijzondere en unieke inwoners maar ook over bijzondere en een aantal unieke straatnamen. Heel bijzonder is dat natuurlijk niet allemaal. Zoals in veel plaatsen zijn straten vernoemd naar lokale grootheden die zo hun soms unieke stempel op de straatnaamgeving hebben gedrukt. Dan zijn er natuurlijk nog de naamgevingen ontleend aan oude topografische namen zoals in Helmond het Bijsterveld of de Heistraat. Maar bij nadere bestudering blijken die namen toch vaak wat meer algemeen voor te komen. Zo kennen in de naaste omgeving Veldhoven, Eindhoven en Waalre ook een Heistraat. Dus, afgezien van straten vernoemd naar plaatselijke personen inclusief bijvoorbeeld hun specifieke belang of status zoals de Wethouder van Wellaan en de Jonkheer Karel Frederik Wesselman van Helmondlaan, heeft onze stad toch weinig echt unieke straten, qua naam dan.Lees verder »

3reacties

Wandelen: goedkoop én gezond

We zijn inmiddels weer meer aan de wandel gegaan: goede beweging en je bent eruit. We herontdekken op deze manier iets wat voorheen doodnormaal was. De benenwegen was immers eeuwenlang gewoon het belangrijkste vervoermiddel voor de mens. Je leest dat ook ondernemers in Helmond begin 19e eeuw voor hun zakenreizen te voet naar bijvoorbeeld Den Bosch toe gingen. Er waren dan ook weinig alternatieven: reizen met paard met of zonder wagen was een kostbare aangelegenheid, slechts voor weinigen weggelegd.Lees verder »

2reacties

Levend industrieel erfgoed (2 filmpjes)

Toen ik eind jaren zeventig terugkwam in Helmond, na mijn studie geschiedenis in Nijmegen, was het wat troosteloos hier: de naweeën van de teruggang van de plaatselijke industrie had alom zichtbare sporen én gaten gelaten. Wat industrieel erfgoed (al was dat begrip toen amper bekend)? Slopen die meuk, weg met die tekenen van ons ‘zwarte’ (excuus voor dit taalgebruik) verleden. En daarmee verdween toch ook een groot deel van ons verleden, fraai en minder fraai. Lees verder »

3reacties

Helmonders & hun huisdieren

Helmonders hebben al eeuwenlang iets met de natuur. Niet alleen hebben nu nog velen groene vingers (hoewel dat niet altijd aan de voortuinen is af te zien), men heeft in het algemeen ook iets met de levende have. Zoals bekend zijn we grote kattenknuffelaars. Dat in het verleden door onze voorouders niet altijd zachtzinnig met deze dieren werd omgegaan, past in de wat ruwere – meer natuurlijke – omgang met deze viervoeters. Raar maar waar: naast katten zijn hun natuurlijke prooien, de vuggelkus, de grootste liefhebberij van de Helmonder. Lees verder »

2reacties

Alphons & László

De afgelopen tijden was ik regelmatig in Maarssen te vinden. Om de eenvoudige reden dat een van onze dochters daar met haar gezin woont. Met het dorp Maarssen is weinig mis. Het heeft behalve een fantastische kinderboerderij een aardige historische bebouwing langs de Vecht. Maar geen bijzondere of oude dorpskern. Ook de Heilig Hartkerk, de parochiekerk van Maarssen centrum, hier is geen echt bijzonder bouwwerk, hoewel rijksmonument. Wat haar in mijn ogen bijzonder maakt is een plaquette die herinnert aan een van pastoors van deze kerk: Alphons Ariëns (1860-1928).
Lees verder »