Buiten is het 7 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.269 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Rene

5reacties

Column René Vetjens Trots op Nederland Helmond

Trots Op Nederland heeft een bewogen jaar 2010 achter de rug. Er is veel gebeurd en er moet nog veel gedaan worden. Ook al hebben we bij de landelijke verkiezingen geen zetels gehaald, dan nog blijven we actief. Actief met het raadswerk en onze volksvertegenwoordigende rol in ons mooie Helmond en actief bij het verder opbouwen van de landelijke organisatie van Trots Op Nederland. Uiteindelijk willen wij er over 3 jaar weer zijn.

Inmiddels hebben we enige ervaring opgedaan met het raadswerk waardoor we weten wat voor inzet sommige onderwerpen vragen. Zeker in de perioden van begrotingen. Dat kost veel tijd. Het belangrijkste is echter dat wij ons maximaal willen blijven inzetten voor de burgers van Helmond. Ons verdiepen in bepaalde problemen en zorgen dat we de stem van de inwoner van Helmond zelf goed horen maar ook kunnen laten horen.

Omdat wij onze tijd maar één keer kunnen besteden, hebben wij besloten om met onze bijdrage aan de Weblog van Helmond te stoppen. Met pijn in ons hart. Maar we moeten keuzes maken. Daarom willen wij iedereen bedanken voor de interesse en het lezen van onze column. De Weblog van Helmond willen wij bedanken voor de mogelijkheid om onze denkwijzen naar buiten te brengen.

Zoals gezegd, Trots Op Nederland gaat gestaag door. Wij blijven bouwen en onze bijdrage aan Helmond leveren. U kunt ons blijven volgen op onze website.

René Vetjens
Raadslid
Trots op Nederland, Helmond

13reacties

Column René Vetjens Trots op Nederland Helmond

Er zijn allerlei grootse plannen om het winkelcentrum van Helmond uit te breiden, om er een publiekstrekker van te maken en om een stadscentrum te creëren dat past bij Helmond nu en in de toekomst. Op zich zijn plannen altijd welkom. Het is belangrijk om naar de toekomst te kijken. Hoewel je in tijden van bezuiniging best even pas op de plaats mag maken.

Het College schijnt te vergeten dat er mensen moeten zijn die het winkelcentrum bezoeken. Dat het winkelcentrum uitnodigt om er te gaan shoppen en uit te gaan. Daarvoor zijn randvoorwaarden nodig. Een daarvan is het juiste parkeerbeleid. Trots Op Nederland vraagt zich dan ook af wat het college bezield heeft om de parkeertarieven drastisch te verhogen.

Wanneer het winkelcentrum van Helmond nu platgelopen werd door bezoekers, bedrijven in de rij stonden om er een pand te huren of te kopen, de jeugd de stad platwalste om uit te gaan, dan kan ik mij er nog iets bij voorstellen. Maar Helmond heeft te kampen met een grote leegstand van winkelpanden in het stadscentrum en voor de wat oudere jeugd geen aantrekkelijke uitgaansgelegenheden. Blijkbaar is Helmond niet zo aanlokkelijk. Blijkbaar heeft het winkelcentrum van Helmond onvoldoende bezoekers om bedrijven er toe te brengen hun winkels in Helmond te vestigen. Blijkbaar hebben wij te beperkte uitgaansmogelijkheden. Misschien dat daar eerst eens aan gesleuteld moet worden.

Inmiddels zijn verschillende winkeliers al in actie gekomen. Zij zien de impact van deze te hoge tarieven. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat winkeliers hun klanten het parkeergeld terugbetalen. Eerdere reacties van de zijde van de winkeliers hebben geen gehoor gekregen bij het College. Ook de voorstellen tijdens de begrotingsronde van Trots Op Nederland om het parkeertarief ongewijzigd te laten werden ter zijde geschoven.

Inmiddels gonst het bij de bewoners van Helmond. Men vindt de verhoging van de parkeertarieven ongehoord. Overigens werd ik zelf ook geconfronteerd met het veranderde parkeertarief. Bij een kort bezoekje aan het Stadskantoor vroeg ik mij af waarom de parkeerautomaat de tijd niet per minuut verhoogde. Ik kreeg minimaal 30 minuten aan mijn broek, terwijl ik slechts 10 minuten binnen hoefde te zijn. Uiteindelijk viel het kwartje. Het nieuwe parkeerbeleid!!! Die 10 minuten kostten mij € 0,90.

Al eerder heeft Michael Rieter het parkeerbeleid van Helmond in zijn column aan de orde gesteld. Ik wil daar met deze column een schepje bovenop doen. Trots Op Nederland pleit er voor om de parkeertarieven weer per minuut te berekenen en de parkeerschijf in te voeren voor het kortstondig parkeren. Onze lokale economie verdient het om gestimuleerd te worden.

René Vetjens
Raadslid
Trots op Nederland, Helmond

4reacties

Column René Vetjens Trots op Nederland Helmond

Het is toch wel even wennen, die politiek. Uiteindelijk ga je er vanuit dat de Raad en het College gezamenlijk de stad besturen met als doel een goed en veilig Helmond. En dan loop je tegen zo'n geval aan, het leerlingenvervoer. Een noodzaak voor gezinnen die kinderen hebben met een beperking.

Dat er bezuinigd moet worden, weet iedereen. Dat de keuzes daarvoor moeilijk zijn, dat weet ook iedereen. Uiteindelijk wil niemand er financieel op toeleggen. Dat je eerst iets moet onderzoeken op haalbaarheid, is meer dan normaal. Maar om dan als College tijdens de onderzoeksfase al een brief te sturen aan de betreffende ouders met de mededeling dat een afstand van 6 km de bepalende factor wordt om wel of niet voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, lijkt mij erg voorbarig. Maar vooruit, een fout is snel gemaakt en kan altijd rechtgezet worden. Toch?

Wat is het geval? Tijdens de raadsvergadering van 1 februari jl. werd het leerlingenvervoer door de voltallige Oppositie inclusief Trots op Nederland middels een ingediende motie aan de orde gesteld. De brief had bij de betreffende ouders voor nogal wat onrust had gezorgd. De strekking van die motie was: "Best college hanteer naast de 6 km grens ook andere criteria". Een debat volgde waarbij het college zich verschuilde achter de datum 14 maart 2011 (De resultaten van het onderzoek worden dan in de Commissie Samenleving besproken). Blijkbaar is het onderzoek nog gaande en zijn er geen beslissingen genomen!? Klaarblijkelijk is de brief prematuur verstuurd.

Uiteindelijk werd de motie door de volledige Coalitie weggestemd. Zij durfden geen stelling te nemen, dekte het College in de standpunten en wilden wachten tot 14 maart. Wat schetst mijn verbazing, de dag erna stelt het SDOH als lid van de Coalitie op papier vragen aan het College met de zelfde strekking als de motie die zij die avond daarvoor wegstemden?

Wat schetst mijn tweede verbazing dat meteen een Raads Informatie Brief verstuurd werd met de mededeling dat 10 lokalen van de Hilt niet doorgaan in verband met een andere rekeningmethodiek van kosten!! Deze informatie was door mij in de Raad aan de orde gesteld en blijkbaar geen gemeen goed. Meteen werd een brief aan de betreffende ouders gestuurd met de strekking dat je kind wel naar een andere school kan in Helmond, Horn of Stevensbeek! Hoezo kostenbesparing?
Waarom staan kinderen (met een beperking) nu ineens niet meer centraal zoals bij de kwestie Brandevoort waar € 900.000 is uitgetrokken voor tijdelijke schoollokalen?

Trots Op Nederland blijft dit volgen en adviseert de ouders om zich duidelijk te laten horen, ook in de Commissie Samenleving van 14 maart 2011. Laat de bewuste brief geen voorbode zijn van een definitieve beslissing!

René Vetjens
Raadslid
Trots op Nederland, Helmond

9reacties

Column René Vetjens Trots op Nederland Helmond

Trots Op Nederland wenst iedereen een gezond, gelukkig en voorspoedig 2011. Het eerste volledige jaar dat wij vertegenwoordigd zijn in de Helmondse gemeenteraad. We zien met een gerust hart terug op 2010 als een jaar waarin voor Trots op Nederland veel gebeurd is. We hebben veel geleerd, verschillende onderwerpen aangepakt en duidelijk onze inbreng getoond. En dat doen we in 2011 ook.

Een van de onderwerpen die onze gemoederen beroeren is het softdrugsbeleid in Nederland en de spin-off daarvan voor Helmond. Jarenlang gedogen heeft ertoe bijgedragen dat in Nederland een levendige "illegale" handel is ontstaan. Goed georganiseerd, op grote schaal en met geweld als bijproduct. Een en ander heeft onacceptabele proporties aangenomen met onder andere de aanslagen in Helmond als gevolg. Het is van de zotte dat Burgemeester Jacobs als gevolg van bedreigingen moest onderduiken. Gelukkig is hij weer terug en wij wensen hem alle sterkte en wijsheid toe.

Verkopen mag. Gebruiken wordt gedoogd, maar de teelt is verboden. Een kromme onbegrijpelijke situatie. Blijkbaar vergeet men dat we de drugs kunnen verbieden, maar de behoefte daaraan niet. Met andere woorden; de markt is er en zal er altijd blijven. En een markt die vraagt, wordt bediend.

Naar aanleiding van de aanslagen op de coffeeshop in Helmond is de overheid in actie gekomen. Echter tot onze grote verbazing wordt niet de aanvoerkant aangepakt maar de afnemerszijde!! En wel met pasjes, waardoor menigeen bij een coffeeshop geweigerd wordt en dus terugvalt op de illegale handel. Deze laatste wrijft zich in de handen. Zij zien de omzet stijgen, met dank aan de overheid.

Er is een "Taskforce" in het leven geroepen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken. Wederom een praatgroep waarvan nog maar moet blijken wat deze zal opleveren. Het is inmiddels al weer akelig stil. We wachten toch niet tot het volgende probleem zich in Helmond voordoet? Wellicht dat Helmond de overheid duidelijk kan maken dat met de huidige genomen stappen het probleem nooit opgelost wordt.

Trots Op Nederland is voor legalisatie van softdrugs inclusief de handel en het gebruik. Op deze wijze is de aanvoer gecontroleerd en het gebruik veilig en betaalbaar. Vergelijk het maar met alcohol en tabak. Zolang dat niet gebeurt, rest ons niets anders dan alles te verbieden. Maar dan ook alles, dus en het gebruik en de handel en de teelt. En overtredingen hard aanpakken zodat men zich wel verschillende keren zal bedenken alvorens met deze activiteit aan de slag te gaan. Dus geen gedogen, maar Vertrouwen scheppen en Handhaven.

René Vetjens
Raadslid
Trots op Nederland, Helmond

7reacties

Column René Vetjens Trots op Nederland Helmond

Het is niemand ontgaan dat het huidige kabinet een zeer onstabiele en wankele basis heeft. Het feit dat de meerderheid in de kamer van één zetel in handen is van een in opspraak geraakt kamerlid maakt dit erg duidelijk. Wie weet welke konijnen het huidige kabinet nog meer uit de hoge hoed tovert. Dit soort calamiteiten is niet goed voor de geloofwaardigheid van Nederland, het vertrouwen van de burger in de regering en de economische wederopbouw. Wij gaan er dan ook van uit dat dit kabinet geen lang leven beschoren is.

Daarom is het goed om te weten dat Trots Op Nederland springlevend is en betrouwbaar. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft Trots Op Nederland alle kandidaat raadsleden en de locale bestuursleden meerdere malen onderworpen aan een strenge screening. De ervaring heeft geleerd dat je ook dan nog niet 100% zeker kunt zijn. Inmiddels heeft dit proces zich bij Trots Op Nederland gestabiliseerd, is het kaf van het koren gescheiden en kunnen we landelijk verzekerd zijn van de ondersteuning van een zeer grote groep gemotiveerde mensen met een onberispelijke staat van dienst.

In maart hebben we in 39 gemeenten vanuit het niets 62 raadszetels veroverd, waarvan 2 in Helmond. Een prestatie die er zijn mag. In juni hebben we dit resultaat helaas niet weten om te zetten in klinkende Kamerzetels. Een harde les van de kiezer waaruit wij onze lering getrokken hebben. Er wordt dan ook hard aan de weg getimmerd om ons te wapenen voor de toekomst.

De organisatie van Trots Op Nederland is kritisch onder de loep genomen. Er is veelvuldig intern geëvalueerd. Ideeën, plannen en structuren zijn aangepast. We hebben kritisch gekeken naar onszelf en eenieders rol. Langzaam maar zeker ontstaat er een nog betere samenwerking tussen de vertegenwoordigers van Trots Op Nederland in alle Nederlandse gemeenten.

15 December 2010 komen Rita Verdonk en alle Brabantse afdelingen van Trots Op Nederland die raadszetels hebben verkregen naar Helmond. Dit in het kader van bovengenoemd proces en een verder gaande samenwerking tussen de verschillende afdelingen van Trots Op Nederland. Daar zijn we erg blij mee. Uiteindelijk is Rita het boegbeeld van Trots Op Nederland en zij staat aan de wieg van onze partij en ons partijprogramma "Vertrouwen en Handhaven".

De bijeenkomst start op 15 december aan het begin van de avond en is een besloten bijeenkomst. Maar wilt u haar toch ontmoeten, wilt u haar een boodschap doorgeven, laat het ons dan tijdig weten zodat wij in ons programma hiermee rekening kunnen houden.

René Vetjens
Raadslid
Trots op Nederland, Helmond

31reacties

Column René Vetjens Trots op Nederland Helmond

Het is ons als Trots op Nederland en zeker mij, ook hondenliefhebber, opgevallen dat het college de hondenbelasting wil verhogen. Met als argument dat het huidige tarief lager ligt dan het gemiddelde van de overige B5 gemeenten. Voor de eerste hond zal € 71,40 betaald moeten worden en voor iedere volgende hond € 142,80. Inmiddels leidt dit tot een storm van verontwaardiging bij de Helmondse hondenbezitters.

Helmond heeft veel moeite en geld gestoken in het hondvriendelijk maken van de gemeente. De vele hondenwerkgroepen, geïnitieerd door de gemeente, zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. Er zijn schitterende resultaten bereikt. De meeste wijken zijn hondvriendelijk gemaakt zodat de overlast is weggenomen. Kijk maar eens op www.hartvoorhonden.com. Veel vrijwilligers hebben zich hiervoor ingezet met instemming van de gemeente, de hondenbezitter en de niet-hondenbezitter. Veel van deze vrijwilligers zijn hondenbezitters die nu gestraft worden voor hun inzet.

Minder overlast betekent minder behoefte aan controle door de stadswacht en zelfs politie!! Dus minder werk en dus wellicht ruimte voor bezuinigingen of aanpassing van doelstellingen. Dan wordt er ook niet in afgelegen gebieden gespeurd naar dat ene hondje wat mogelijk de regels overtreedt. Hierbij vermeldend dat er veel opmerkingen zijn gemaakt over het minder tactvolle optreden van sommige medewerkers van de Stadswacht.

Helmond kent ca. 7000 honden bij ongeveer 14% van de huishoudens. Hierbij zijn huishoudens die het niet breed hebben. Iedere hondenbezitter geniet van zijn hond, vaak het enige vertier dat resteert, om de eenzaamheid te verdrijven, om sport te bedrijven, als onderdeel van de opvoeding van kinderen, als onmisbaar deel van het dagelijks leven en ga zo maar door. Deze huishoudens worden door de belastingmaatregel recht in hun hart getroffen. Hun huisdier wegdoen, doen zij natuurlijk niet en zij moeten dus nog dieper in de buidel tasten.

Nu wordt de hondenbelasting ingezet als een doelbelasting, straks als een algemene belasting. Ofwel 14% van de huishoudens gaat extra bijdragen aan het algemeen belang, andere huishoudens hoeven dit niet. Dat is meten met twee maten, een benadeling van de Helmonder die een hond bezit. Overlast van katten en paarden wordt niet aangepakt middels belastingheffing. Natuurlijk weet ik dat dit wettelijk niet mogelijk is. Het is wel zo dat deze wetgeving oorspronkelijk dateert uit de tijd dat de hondenkar door de armen gebruikt werd als transportmiddel.

Trots Op Nederland wil op basis van argumenten voorkomen dat de verhoging van de hondenbelasting doorgaat. Verlaging van de hondenbelasting zou eerder op zijn plaatst zijn om de vele vrijwilligers te belonen voor hun inzet voor ons mooie Helmond.

René Vetjens
Raadslid
PvdA

22reacties

Vanaf vandaag heeft Trots op Nederland-raadslid René Vetjens hier elke 6 weken zijn column met zijn bespiegelingen over Helmond. Wij wensen René alle succes.
_______________________________________________________________________________

Column René Vetjens Trots op Nederland Helmond

Onze allereerste column op De weblog van Helmond. We zijn er zeer vereerd mee. Een goede mogelijkheid om de mensen van Helmond nader kennis met ons te laten maken. We zullen er dankbaar gebruik van maken. Allereerst om te melden dat we in Helmond volop aan de weg timmeren. We hebben een gemotiveerd bestuur en een gemotiveerde 2 mansfractie. De vakanties zijn voorbij. Het navelstaren hebben we achter de rug. Dus alle tijd om gas te geven. Later kom ik hier nog wel op terug. Ik zeg "we"omdat ik de weblog namens Trots op Nederland gemeente Helmond schrijf.
Een van de eerste onderwerpen waarover wij onze mening willen geven is de ontsluiting van Stiphout. Recent heeft het College een beslissing genomen over de tweede ontsluiting als onderdeel van de Structuurvisie Stiphout. Wij zijn blij met deze beslissing. Het betekent een ontlasting van de Dorpstraat en biedt daardoor goede mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de Dorpskern. Al het door de dorpskern razende verkeer inclusief zwaar vrachtverkeer is mij en ik denk velen een doorn in het oog.
Wat ons enigszins verbaast, is dat men aansluit op de Gerwenseweg, zoals die nu is, naar ik aanneem. Het gevolg is dat de Gerwenseweg richting Gerwen blijft dienen als aan- en afvoerroute van het nieuwe tracé. Vrachtverkeer, bussen, etc. blijven dan toch door het Stiphoutse Bos rijden over de smalle en gevaarlijke Gerwenseweg met grote bomen. Daarbij komt het meeste verkeer door Dorpsstraat via de President Rooseveltlaan richting Nuenen en vice versa. Het lijkt ons niet aannemelijk dat dit verkeer nu de omweg zoals voorgesteld gaat rijden. Men kiest gewoon de route door het dorp. Geen obstakels en vertragingen en keurig alsmaar rechtdoor. Het lijkt ons daarom verstandig om ook het gedeelte van de Gerwenseweg aan te passen vanaf de aansluiting van de nieuwe weg tot en met de kruising met de kruising Smits van Ooyen/Lieshoutseweg/Gerwenseweg. Het zou echter veel beter zijn om in samenwerking met de gemeente Nuenen een oplossing uit te werken waarbij men vanaf de kruising Schootense Dreef/ Europaweg (N270) naar de kruising Smits van Ooyen/Lieshoutseweg/Gerwenseweg gaat en daar een grote rotonde aanlegt. Het verkeer wordt hierdoor een echt snellere optie geboden.
Niet alleen vanuit Gerwen is het dan aantrekkelijker om de nieuwe ontsluiting te kiezen. Ook vanuit Helmond en met name de President Rooseveltlaan biedt het voordelen om de nieuwe route te kiezen.

René Vetjens
Raadslid
PvdA