25reacties

Helmond


Tussenstand:
-2 punten: Els (als winnares van de vorige ronde met 2 punten minder gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
42reacties

Vrijdag starten voor het negende jaar weer de Kasteeltuinconcerten. Tot en met vrijdag 21 augustus kunnen we in de kasteeltuin gaan genieten van:

10 juli: The Soul Snatchers
17 juli: Kara Dara (& F.O.O.B. )
24 juli: Antwerp Gipsy Ska Orkestra
31 juli: Rude Rich & The High Notes
7 augustus: Toro Ensemble
14 augustus: Bernie’s Lounge
21 augustus: Ziggi and The Renaissance band (& Momenteel)

Op de sites van de bands kun je hun muziek beluisteren en hun filmpjes bekijken. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Hopelijk hebben de weergoden de komende 7 vrijdagavonden goede zin (controleer hier wat ze in petto hebben). Want dán staan die avonden (van 20.30 uur tot 23.00 uur) weer garant voor mooie kasteeltuinfeesten. Veel plezier!
Zoals voorgaande jaren, kun je ook dit jaar hier weer de foto’s van alle 7 Kasteeltuinconcerten zien. Dit jaar verschijnen alle foto’s in een lopende band hieronder. Kort nadat het betreffende Kasteeltuinconcert is afgelopen staan daar de eerste foto’s.

8reacties

logo of embleem van Helmondse HeldenHelden hebben een omgeving nodig. Verdwijnt die omgeving dan verdwijnen zij insgelijks. Slechts een enkeling ontsnapt hieraan doordat hij tot een hogere heldenhemel is toegelaten, vanwaar hij als een eenzame engel op ons neerkijkt.
Willem Prinzen (1847 – 1919) is misschien wel de meest bewonderde Helmonder ooit, in Helmond maar ook daarbuiten. Aan zijn fysiek lag dat niet. Hij was klein van stuk, had een bolle buik, een loensend oog, een vlasbaard en een hoge kikkelende lach: je reinste kabouter. Ook zijn gedrag imponeerde niet steeds. Een journalist beschreef ooit hoe hij hem in de Eerste Kamer, waarvan hij jarenlang lid  is geweest, aantrof. Tijdens de lange redevoeringen zaten zijn collega-senatoren in de groene banken genoeglijk te dutten, maar Willem viel op doordat hij hóórbaar snurkte.
Desondanks was hij een man van gezag en gaven. Zijn van origine Duitse familie dreef in Helmond een stoomweverij en handelde van oudsher in boter. Van de bevriende familie Jurgens kreeg Willem het patent om in zijn geboortestad margarine te vervaardigen, wat een bijzonder lucratieve aangelegenheid werd. Hij sloot met dezelfde familie joint ventures voor vestigingen in Antwerpen en Goch, zonder dat hij zich met de dagelijkse gang van zaken bemoeide, want dat deed zijn jongere broer Anton. Toen deze Anton stierf hield Willem de productielijn in Helmond nog enige jaren aan, maar verkocht deze uiteindelijk aan Van den Bergh, die samen met Jurgens Unilever zou oprichten. In 1910 was Willem de vierde rijkste inwoner van Brabant, met een geschat vermogen van omgerekend naar nu 32 miljoen euro.

Lees verder »

11reacties

Column Theo van Mullekom Helmond AktiefGrote onrust in Brandevoort? Is dit wel terecht? Door een kleine groep mensen uit Brandevoort  is inmiddels veel geschreven over de “gevaren van hoogspanningslijnen”. Daardoor is er bij veel ouders ongerustheid en emotie ontstaan over de gezondheidsrisico’s voor kinderen die naar de nieuwe school zouden gaan. Dat is erg jammer. Het begin. Bij de eerste schetsen op papier moesten nagenoeg alle boerderijen verdwijnen en ontstond er een nieuw stadsdorp ” Brandevoort”. De masten weg?, de masten ondergronds?, een verkabeling van de masten?, (van twee naar een ?).Maar een ding was en is zeker, wie een huis gekocht of gehuurd had in het zicht van de hoogspanningsmasten wist, dat die dingen niet van vandaag of morgen uit het zicht van koper of huurder zouden verdwijnen. Zijn ze gevaarlijk voor de gezondheid? Ik heb me in dit onderwerp verdiept en hoop hiermee een hoop misverstanden en angsten uit de weg te ruimen. In het electromagnetisch spectrum staan bronnen op een rij die electrische en magnetische straling geven. Ze lopen van laagfrequent naar hoogfrequent. Het begint met de magneet (frequentie nul) tot aan het eind de hoogfrequente röntgen en radioactieve gammastraling. De magneet is volledig onschadelijk en de röntgen en radioactieve straling zijn zoals u weet heel schadelijk.Daartussen in zitten allerlei andere bronnen. Hoe lager de frequentie, hoe veiliger. Hoe hoger de frequentie hoe schadelijker. In het spectrum staat zonlicht naast de röntgenstraling, je kunt er huidkanker van krijgen. En zo staan de hoogspanningslijnen naast de magneet. Zij hebben dus hele lage frequenties. Lager dan HEEL VEEL apparaten die wij allemaal in huis hebben en gebruiken. Als u zich dus zorgen maakt over hoogspanningslijnen moet u zich zeker zorgen maken over uw computer, uw TV, uw mobieltje, (hoeveel kinderen gebruiken er al een), uw magnetron, uw boormachine, uw wekkerradio, uw lampen, uw scheerapparaat, uw stopcontacten door uw gehele huis enz. De electromagnetische veldsterkte die alle bovengenoemde dingen veroorzaken is te meten. De eenheid waarmee gemeten wordt is microTesla. Hoogspanningslijnen geven (vooral direct onder de lijnen) een bepaalde veldsterkte. Als je van de hoogspanningskabels wegloopt wordt die sterkte al snel niet meetbaar laag. De hoeveelheid microTesla die door de lijnen ontstaat, weegt niet op tegen de hoeveelheid die u in uw eigen huis door de aanwezigheid en het gebruik van al die apparaten creëert. Als u uw haren föhnt, (ik ben m’n hele leven kapper geweest), dan kunt u meer dan honderd keer zoveel microTesla meten. Iets dergelijks geldt voor de wekkerradio die de hele nacht vlakbij uw hoofd staat. De normen die wij in Nederland hanteren voor “Continue blootstelling” zijn erg streng nl. 0,4 microTesla. Europees is dat 100 microTesla. Maar of je nu 0,4 of 100 microTesla neemt, medisch gezien is er NOG NOOIT een onderzoek geweest dat ondubbelzinnig aantoont dat laagfrequente electromagnetische velden gezondheidseffecten hebben.. Je kunt er geen huidkanker, geen longkanker en geen Alzheimer van krijgen om er maar eens een paar te noemen. Er is onder leiding van een Engelse geleerde een wereldwijd onderzoek geweest waar veel over te doen was. Een onderzoek onder ruim 29.000 kinderen met kanker. Er zou toen ‘n verband gevonden zijn tussen wonen in de buurt van een hoogspanningskabel en de kinderen die leukemie kregen. Je kon becijferen dat er jaarlijks één extra dode viel als gevolg van die woonsituatie. Maar………..dit verhoogde risico deed zich ook voor op meer dan 600 meter afstand van de kabels. Dat betekent dat de oorzaak van die extra dode waarschijnlijk niets te maken heeft met het magnetisch veld. Ik hoop met bovenstaand verhaal veel ongerustheid bij Brandevoortse gezinnen weggenomen te hebben.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter Helmond Aktief

 

PS  De norm voor de nieuw gebouwde school in Brandevoort (kosten 4 miljoen) is 0,4 microTesla. Deze norm wordt naar mijn overtuiging niet overschreden, de afstand van ‘t hart hoogspanningsmast tot school is 79.5 meter. De school moet voorlopig gesloten blijven. De rechter heeft een uitspraak gedaan op procedurele gronden, (of de gemeente de juiste procedure gevolg heeft) en niet over de gezondheidsgevolgen, daar ging deze rechtszaak niet over.

26reacties

Een brand boven de LETS-Ruilwinkel aan de Vondellaan heeft flinke schade veroorzaakt in die winkel. Er werden 6 bewoners van het appartementencomplex tijdelijk geëvacueerd. Niemand raakte gewond.De brand brak omstreeks 6.00 uur uit. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand lijkt vrij duidelijk. Een rieten hekje op een dakterras boven de Ruilwinkel raakte na een feestje in de brand. Dat viel omlaag op het platte dak waardoor de bitumen en de lichtkoepel van Ruilwinkel in brand vloog en behoorlijke grote schade heeft veroorzaakt.

De LETS-Ruilwinkel stelt zich ten doel om mensen de gelegenheid te geven diensten en goederen te laten ruilen met een gesloten beurs. De Ruilwinkel heeft 1230 leden. De schade die vanochtend is ontstaan werd veroorzaakt door brandschade, maar ook rook- en waterschade. Tijdelijke sluiting van de winkel lijkt onafwendbaar.

10reacties

Een nieuwe ronde in De kennisquiz van Helmond is weer begonnen. De zeventiende alweer. Deze ronde hebben we enkele wijzigingen in de opzet doorgevoerd. We gaan 1 vraag per week stellen. De lengte van de ronde wordt daarom verlengd naar een half jaar. Het aantal straatnaamvragen wordt lager, want deze ronde willen we vaker andersoortige vragen stellen. Het team van vraagbedenkers is daartoe uitgebreid omdat het maken van dergelijke vragen meer tijd kost.
Deze ronde kun je ‘enkel’ de eer, de eeuwige roem én de tegel op de Catwalk of Fame winnen. Alsof dat niet genoeg is! Maar we willen het toch even duidelijk mededelen. Het pure spel dus weer, waarbij we de knikkers even laten voor wat ze zijn. Het kan zijn dat we soms een keer een aardige attentie hebben, maar reken daar niet op.
Voor de rest blijft het spel gewoon zoals het is. Dus iedereen kan, zonder aanmelden, meedoen aan De kennisquiz over Helmond.
Er zijn slecht enkele eenvoudige spelregels:

  • Per reactie mag je maar 1 antwoord geven.
  • Spel je antwoord correct! Een spelfout in je antwoord is dodelijk.
    Een naam begint bijvoorbeeld altijd met een Hoofdletter.
    Bij Google Maps kun je zien hoe je bij deze kwis de straatnaam schrijft.
  • Als we bij een vraag extra spelregels nodig achten, staan die erbij. Bijvoorbeeld: “haar voornaam is voldoende” of “vandaag niet meer dan 3 antwoorden” (waarbij babbelen zonder antwoord dus gewoon mogelijk blijft).
  • Wie als eerste het goede antwoord geeft, scoort 1 punt in de tussenstand. Tenminste, als dat antwoord bij die quizvraag op www.deweblog.nl staat.
  • Een deelnemer mag in 1 ronde maar onder 1 (altijd hetzelfde geschreven) (nick)naam deelnemen.
  • De winnaar van het vorige ronde begint de nieuwe ronde met 2 punten achterstand. Die persoon wordt het dus ietsjes moeilijker gemaakt om 2 rondes op rij te winnen.


Het heeft geen nut hieronder je antwoord op een quizvraag te geven.
Want die moet je geven bij de betreffende vraag.

22reacties

De gemeente Helmond heeft de Cacaofabriek aan de Engelseweg en de daarnaast liggende bedrijfspanden aangekocht. Daarmee is ze eigenaar van het hele complex op die hoek, dat eerder eigendom was van onder meer Slits, Van de Ven en Koolen. Wethouder Stienen van stedelijke ontwikkeling wil in die hoek bij de spoorbrug, aan de rand van Suytkade, een steunpilaar van kunst en cultuur vestigen. Niet minder dan een ‘hotspot.’ U weet wel, zo een plek waar een vulkaan dreigt uit te barsten.
De gemeente legt € 2.060.000,– op tafel om de voormalige cacaofabriek te kopen. Daar staat tegenover dat de Helmondse CDA-prominenten Van Geel en Van Heugten in Den Haag 5 miljoen subsidie hebben losgepeuterd om het gebied op te knappen. De provincie doet daar nog eens eenzelfde bedrag bij, mits de stad ook vijf miljoen investeert. Daar kun je toch ‘n aardige hotspot voor bouwen lijkt me.
Het kunstenaarsinitiatief De nederlandsche Cacaofabriek lijkt daarmee veilig gesteld. Een opluchting voor iedereen die bij beeldende kunst betrokken is. Poppodium Plato zou ook daarheen moeten verhuizen. Dat vind ik raar, want in de meeste gemeenten liggen die zaken juist ver in de periferie of zelfs in de weilanden. En elke nieuwbouw van zorgenkindje Plato is natuurlijk kapitaalvernietiging.
Er is wel haast bij, want om het geld veilig te stellen moet eigenlijk volgend jaar al de schop de grond in gaan. En in die haast gebeuren kennelijk rare dingen. Want wat is naast het niet zo opvallende monument cacaogebouw het meest opvallende kenmerk van dat gebiedje? Juist ja, de uit 1928 daterende hijskraan op rails. En die kan wel verdwijnen, vindt o.a. Stienen. Dat er nauwelijks meer van die dingen bestaan is voor deze voortvarende wethouder geen bezwaar.
Vergelijkingen met Afrika zijn al getrokken, terwijl we helemaal niet zo ver weg hoeven. Een paar kilometer naar het noorden, in Beek en Donk, staat een soortgelijke kraan die kort geleden keurig opgeknapt is en ingepast in de nieuwbouw van wat ook daar een verloren stuk industrieterrein was. Ik zou niet weten waarom dat niet in Helmond kan. Zo een hijskraan kan uitgroeien tot het symbool, ik zou bijna zeggen landmark van het gebied.
Gelukkig hebben enkele wakkere geesten al gepleit voor het bewaren van de kraan. Maar nu zet eigenaar Dries Slits druk op de ketel. Hij gaat het ding slopen en voor oud roest verkopen. Een pure centenkwestie als je het mij vraagt. Hij wil meer geld voor het ding. Stienen lacht denk ik stiekem in zijn vuistje. Hoeft de gemeente het sloopwerk niet te doen. En dreigt alweer een van onze schaarse monumenten verloren te gaan. Het is te hopen dat onze gemeenteraadsleden even wakker schrikken. Om te beginnen in de commissie MO&E van 18 juni a.s.

                                                          Was getekend,

Naw zie je appartementencomplex Oeros in de Heistraat, op de hoek met het Hemelrijksdijkje. Vruuger (1969) zat op die hoek Hekkens Textiel. Daarnaast zat de firma Vincent Loodgieter, Sanitair en Haarden en Kachels. Daarnaast zat de drukkerij en kantoorbenodigdheden van Zeeuwen. Zeeuwen zit er Naw nog.

19reacties

Vandaag de prijsuitreiking van het tweede kwartaal van 2009 van De kennisquiz over Helmond. Na 25 vragen eindigt zij duidelijk als eerste. Haar kennis over Helmond en haar inzet bleek, zoals ook al in het derde kwartaal van 2008, het beste. Haar naam is Els.
Van harte gefeliciteerd met je zege Els. De eer, de eeuwige roem én de tegel op de Catwalk of Fame vallen je weer ten deel:

els-geel-klein

Net als alle andere tegels, zal ook jouw tegel elke pagina van De weblog van Helmond tot in lengte der dagen sieren. Met deze overwinning verdien je ook nog 2 extra vrijkaartjes voor in ‘t Speelhuis. Want net als Ad en Niels won je gedurende dit kwartaal al 2 vrijkaartjes. Welke voorstellingen dat gaan worden, kunnen we nu nog niet vertellen. Zodra wij het weten, weten jullie het ook en zetten we dat in een reactie hieronder. We verwachten deze maand. Omdat het theaterseizoen pas in september begint, nog ruim op tijd dus.
Het woord is aan Els.


Hallo Weblog (van Helmond) bezoekers,
Ik had gedacht dat een overwinning bij deze kennisquiz mij geen tweede keer zou lukken. Dus daarom ook geen overwinningsspeech.
Maar verbazingwekkend is het dan toch een feit. Ik vind dat er verschillende deelnemers aan deze quiz zijn die behoorlijk wat kennis van Helmond hebben. Alhoewel ik toch geboren en getogen ben in Helmond moet ik soms  toch nog erg lang zoeken naar de straat of soms ook gokken.
Ik heb dan ook al vele malen geroepen: “ik stop ermee ! er gaat veel te veel tijd in zitten.” Maar ik kon het dan toch weer niet laten om te reageren.En tot de oplossing bekend is  te blijven denken en zoeken.Dit gaf vaak reakties van de rest van ons gezin, zoals: “Er is ook nog een leven behalve de weblog Mam,” Of :”Mam wanneer stop je nu echt met dat spelletje?”Maar ik denk toch dat mijn kinderen en echtgenoot moeten leren leven met dit “Helmond spelletje” binnen ons gezin.
En nu dan ook nog de leuke overwinning met naamtegel en zo. KEI LEUK TOCH!!!Ik hoop dat we als Helmonders samen nog veel leuke Puzzelstraatjes zullen proberen te achterhalen.En daarom medewerkers van De Weblog van Helmond HARTSTIKKE BEDANKT en ik hoop dat jullie nog veel” zoekstraatjes” zullen plaatsen.
Groetjes Els

16reacties

Helmond, het Helmonds Volkslied, WilHelmondsOp een mooie avond in maart 2008 ontstond tijdens een gezellig gesprek aan een Helmondse bar spontaan een idee: WilHelmonds. Vandaag, ruim 15 maanden later, het laatste wapenfeit van deze zoektocht naar hét Helmondse lied: een indrukwekkende lijst met namen van alle personen, bedrijven en instanties die belangeloos aan dit schitterende project meewerkten. Zonder jullie geen WilHelmonds, dus namens het achtkoppige WilHelmonds-team: DANK JE WEL!

‘t Akkoordje, 38mm, Anika Etman, Anjo van Café ‘t Vat, Annique & Monkey Beeez,  Arie Willems, Bart Kuipers, Bavaria, Bea Vervoordeldonk, Ben van der Velden, Blendomatic, Bob Heiliger, Café Zeezicht, CassetteBandje, CBP, Cindy Rigters, Cofoto, De Greef, De Helmvlegels, De Houtse Bazar, De Loop, De Oefenruimte, De Pingelaars, De weblog van Helmond, Désirée Verkaar, Eindhovens Dagblad, Femke Verhees, Ferdi van Hout, Floor Hofman, Frank van der Vorst, Frans van Rijt, Gabriël van Neerven, Gebroeders Tel, Geert Blenckers, gemeente Helmond, Hangover Sunday, Hans Goddefroy, Har Dirkx, Helmonds Hoops, Herbie Guldenaar, Joris van Laarhoven, Juriaan Achthoven, Keiegalmers, Kirstin de Visser, Knippenberg, Koolen’s New Project, Leon Snijders, Lieke de Groot, Ling Fung Ko, Maartje van der Rijt, Marie-Elise Rijke, Marije, Mark Verlijsdonk, Markant Recording Studios, Martijn van de Sanden, Met Roosen, Momenteel, Monald Aben, Muziekcafé, Nivko, NKV Gebouw, Oude Aa Posse, Patrick van de Pol, Pep Comics, provincie Noord-Brabant, Rabobank, Rhyzz, Riekie, Rik Schreurs, Riky Verhees, Rob Huybers, Rob Verbakel, Rob, Roland van der Heijden, SLG licht en geluid, Solveg van Kooten, Stadsradio Helmond, Stefan Bollars, Stichting Impact, Stichting SEM, Stippent licht en geluid, Tacoola, The Frowns, Theo van Mullekom, Tim Achthoven, Tom Smeenk, Uitvaart Frits Spierings, vanLeest, Vender’s Breakfast, Veul Skik, Vincent van den Heuvel, Willemien Waterreus, Wim Maasakkers, Wim van den Broek, Zomoessie, Zondagsnieuws + alle duizenden Helmonders die stemden en wiens naam we niet kennen.

Mocht je naam in deze lijst staan en heb je het officiële WilHelmonds t-shirt nog niet van ons ontvangen, maar je zou dat wel graag willen? Laat ons dat dan hieronder in een reactie weten (niet per mail). Geef je volledige naam en je maat (XL L M S, regular of girlie) op, en zet je mailadres in het daarvoor bestemde hokje “E-mailadres: (Niet getoond bij de reactie.)”. We hebben er namelijk een aantal voor jullie bewaard. Mochten er meer gegadigden zijn dan wij shirts hebben, dan bepaalt het lot of je er één krijgt. Wees er snel bij, want op = op natuurlijk!