Buiten is het 19 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.952 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Henriëtte_

13reacties

Brouwhuis Belang wil actie! Brouwhuis Belang  geeft mensen in Brouwhuis een negatief stemadvies.

Nou ben ik sowieso voorstander van een positief stemadvies: GA STEMMEN! Maar als wie dan ook meent daarbij te moeten zeggen op wie je dan vooral niet moet stemmen, dan is dat de verantwoording van diegene.

Maar ik snap het niet! Waarom krijgt Lokaal sterk een negatief advies? Ik had het geluk afgelopen zaterdag even van gedachten te kunnen wisselen met de adviseurs. Het blijkt dat we een negatief advies hebben gekregen door één woordje in de toelichting bij de stemwijzer van de gemeente. Lees verder »

10reacties

Op dit moment is er eigenlijk maar een onderwerp, waar iedereen het over heeft, een onderwerp dat de gemoederen nogal bezig houdt, een onderwerp, wat ook mij nogal bezig houdt,een onderwerp, waar deze column dus ook over zal gaan: het vluchtelingenvraagstuk.

Voor mij staat een ding buiten kijf: een mens in nood moet worden geholpen!

Dus ook als het veel mensen in nood zijn, dan moeten die worden geholpen! Daar hoeft wat mij betreft geen discussie over te bestaan. De discussie zit hem in het feit hóe die mensen moeten worden geholpen. Lees verder »

8reacties

De vakantie is weer voorbij, en daarmee ook de komkommertijd.
Vanaf vandaag begint het gewone leven weer, niks luieren in de zon, bbq’tje, wijntje erbij, nee, gewoon vanochtend vroeg uit de veren en hup naar het werk.
De scholen zijn vandaag ook weer begonnen en via allerlei sociale media zijn ouders erop gewezen dat er vandaag extra controle zal zijn op luxe-verzuim, ze zijn gewaarschuwd!

De komkommertijd is dus voorbij, niks meer geleuter in de krant over van alles en nog wat, nee het wordt weer tijd voor serieuze zaken! Lees verder »

6reacties

De zomervakantie is ook in Helmond weer begonnen. Velen trekken erop uit, velen blijven thuis, en velen komen naar Helmond (en omgeving) om hun vakantie hier te vieren. Wij Helmonders vinden allerhande dingen maar heel gewoon, maar Helmond heeft ook in vakantietijd heel veel te bieden.
Omdat ook de politiek op dit moment met zomerreces is, wijd ik mijn column ditmaal graag aan een stukje Helmondpromotie!
Want wat dacht u van de Zomerweken (pdf) van de LEVgroep? De diverse kindervakantieweken die georganiseerd worden; deze week al in Brandevoort de laatste weken van de vakantie in veel andere wijken. Lees verder »

7reacties

Het zal u niet ontgaan zijn dat het rommelt in Peel 6.1. Helmond zou de afspraken die gemaakt zijn bij de start van Peel 6.1 niet meer willen nakomen. Ze wil diverse uitvoerende taken niet langer bij het samenwerkingsverband onderbrengen, maar blijft voor de Wmo en jeugdzorg wel binnenboord.
De raad staat in dit gebeuren tot nu toe buitenspel, die wordt woensdag a.s. bijgepraat.
Woensdag komen de raden van de 6 peelgemeenten bij elkaar om bijgepraat te worden over verdere stappen en besluitvorming. Ook zullen de eerste kwartaalcijfers, trends en ontwikkelingen over Wmo, Jeugd en BMS (bijzondere bijstand, minimaregelingen en schuldhulpverlening) worden gepresenteerd. Dat is woensdag, tot die tijd moeten ook de raadsleden het hebben van de informatie die ze vooral via de krant krijgen. U snapt dat dat niet de openheid en transparantie is die wij van dit college hadden verwacht! Er zal nog stevig over gesproken worden! Lees verder »

Sinds januari van dit kalenderjaar zijn niet slechts de namen van de diverse Helmondse commissies aangepast, maar is er tevens inhoudelijk gesleuteld aan de diverse pakketten. Zo zijn sport en cultuur toegevoegd aan de commissie Omgeving (voorheen: Ruimtelijk Fysiek) en dat zullen we weten ook…!

Naast ruimtelijk fysieke zaken worden we binnen Omgeving voortaan geconfronteerd met belangrijke dossiers waar vele inwoners van onze stad direct of indirect mee te maken hebben. Denk daarbij aan de Cacaofabriek, het Speelhuis, de toekomst van zwembad De Wissen en de gang van zaken rondom de bibliotheek. Daarnaast spelen er op dit moment een tweetal andere kwesties die bij de diverse betrokken partijen voor de nodige beroering zorgen nl. de uitbreidingen van hockeyclub Helmond en tennisvereniging Carolus. Lees verder »

2reacties

A.s. woensdag is het zover, de provinciale verkiezingen.
In 2012 scoorden de Provinciale statenverkiezingen nog een hoger percentage dan de gemeenteraad van 2014, zij konden toen rekenen op 45,9% van de stemmers de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 44,8%
De vraag is echter of ook dit jaar dit opkomstpercentage gehaald zal worden, steeds vaker hoor je de verzuchting: het haalt allemaal toch niks uit.
Toch zal het u niet verbazen als ik daar anders over denk. De Provinciale Staten hebben hun provinciale vinger bij veel beslissingen in de pap. Lees verder »

31reacties

Een aantal bewoners van Rijpelberg en Brouwhuis, samen de Werkgroep Stadsverwarming Helmond heeft een burgerinitiatef ingediend bij de gemeente om gedaan te krijgen dat de Stadsverwarming niet enkel van een aanbieder afhankelijk is, maar dat men, net als de rest van Nederland, kan kiezen welke aanbieder de voordeligste tarieven hanteert.

De stadsverwarming is al vanaf dag één een ‘zorgenkind’. Helaas kan ik er zelf ook over meepraten.
Ik heb een aantal jaren in de wijk Rijpelberg gewoond en was toen ook aangewezen op De Stadsverwarming. Toen ik ging verhuizen naar de Pronto, was ik dolgelukkig dat ik weer gewoon op gas kon koken, maar ik werd nog gelukkiger, toen mijn maandelijkse energienota werd vastgesteld. Ik ging een aanzienlijk lager bedrag betalen, terwijl het huis niet kleiner was, en de gezinssamenstelling gelijk. Het heeft ruim 4 jaren geduurd voordat ik weer op het niveau van betalen zat, waarmee ik de Rijpelberg had verlaten. Daarin was uiteraard ook de jaarlijkse verhoging opgenomen.
Ik concludeerde destijds voor mezelf al dat ik voor mijn stadsverwarming dus jaren teveel had betaald! Lees verder »

7reacties

Afgelopen zaterdag werd voor de eerste keer een vredesmars gehouden in Helmond, georganiseerd door de werkgroep Christenen en Moslims.
‘Vrede is ons gezamenlijk doel en daarom keuren wij elke vorm van geweld af.’ Dat was het uitgangspunt voor de tocht, die zowel een moskee, een protestantse als een katholieke kerk aandeed. Een groep van +/- 80 mensen liep mee, voor de eerste keer geen slecht resultaat, zeker als je bedenkt dat het weer niet echt meezat.
Onderweg zijn er onderling veel gesprekken gevoerd, waar vooral bleek dat de tegenstellingen tussen christenen en moslims steeds verder vergroot worden, terwijl we uiteindelijk allemaal hetzelfde willen, vrede en in Helmond op een goede manier met elkaar omgaan. Helpt zo’n mars? Nee, als het daarbij blijft, dan zet dat geen zoden aan de dijk. Maar het uitstralen van een verbondenheid van mensen naar de stad, kan niet anders dan een positief effect hebben. Lees verder »

13reacties

Afgelopen week was politiek gezien een drukke week. Eerst op dinsdag de ‘gewone’ maandelijkse raadsvergadering, daarna op donderdag de begroting 2015.
Dinsdag stonden o.a. de Ruit, versterking Stadsmarketing, de jeugdhulp voor 2015-2016 én een veranderde werkwijze en invulling van de raadscommissies op de agenda.

Helmond heeft het signaal afgegeven dat wij, op dit moment, de Ruit niet willen hebben. Een amendement van D66, SP, GroenLinks, Senioren2013, Helmond Aktief, Helder Helmond en mij op persoonlijke titel, kreeg gelukkig een meerderheid. Lees verder »

24reacties

Vrijdagmiddag is de begroting voor 2015 gepresenteerd. Een heel pak papier, waar de inkomsten, uitgaven, bezuinigingen en investeringen, voor 2015 in staan.
Voor de geïnteresseerden: de gemeentebegroting. Als voorzitter van het Armoedeplatform Helmond ben ik uiteraard heel blij te lezen dat de inkomensgrens voor o.a. bijzondere bijstand verhoogt zal gaan worden naar 120%. Dit betekent dat wanneer men bijv. werkt en meer dan het minimuminkomen heeft, men toch voor een bijzondere bijstand en andere inkomensondersteunende regelingen (zoals maaltijdvoorziening, Collectieve Aanvullende Verzekering en participatieregeling schoolgaande kinderen) in aanmerking kan komen. Compliment voor dit college! Lees verder »