1reactie

Column Perry Vermeulen Helmond

Helmond is relatief onveilig; de mate van onveiligheid ligt zelfs fors hoger dan het gemiddelde. Dat blijkt uit de eerste Gemeentelijke Veiligheidsindex die afgelopen vrijdag is gepubliceerd op de website van het blad Binnenlands Bestuur. De cijfers beslaan de jaren 2004 tot en met 2007. Uit de gegevens blijkt dat Utrecht de lijst al sinds 2004 aanvoert. Amsterdam staat tweede, Eindhoven op de derde plaats, Den Bosch vierde en Rotterdam vijfde; Helmond staat op plaats 42. Vooral als het gaat om vernieling en geweld, zijn we sterk achteruit gegaan de laatste jaren – maar ook diefstallen en inbraken zijn bij ons aan de orde van de dag.

Tsja, ik als man zijnde, moet zeggen dat ik me toch redelijk veilig voel. Ik heb in het episch centrum van de binnenstad gewoond en heb persoonlijk niets vervelends meegemaakt in die jaren. En nu zit ik in het centrum, maar ook daar heb ik geen overlast. Even afkloppen. Ik kan me echter voorstellen dat er andere groepen zijn, ouderen of vrouwen bijvoorbeeld, die zich vaak wat minder prettig voelen. Ik heb wel eens met dames in de omgeving van de kubuswoningen gelopen, en vaker dan gewenst staat men er dan obscene gebaren te maken naar die schoonheden. En ook bij de Heistraat staan vaak groepen jongeren – ik kan me voorstellen dat een oudere inwoner van onze heerlijke stad dan liever een blokje om loopt. Maar hier blijft het dan bij stoer gedrag – kennelijk zijn er ook genoeg mensen die hun beperkte normen en waarden omzetten in acties als inbraak en vandalisme.

Mooi moment om er ook eens een artikel van 31 oktober jongstleden bij te pakken. Het Eindhovens Dagblad berichtte over jeugdgroepen en -bendes. Helmond kent volgens die inventarisatie 18 hinderlijke groepen en 4 overlastgevende groepen. Die eerste groep is nog redelijk 'netjes': ze hangen rond en plegen lichte vernielingen, maar gaan wel gewoon naar school of werk en zijn nog aardig te corrigeren. Die 4 overlastgevende groepen vormen wel een probleem, en hier ligt dan ook een enorme uitdaging voor de autoriteiten en de gemeente. In de hele regio zijn er 17 groepen te noemen, en daarvan kent Helmond er dus 4. Ze plegen ernstige geweldsdelicten, dragen soms zelfs wapens, zijn alcohol- en drugsgebruikers. De werkloze jongeren of schoolverlaters komen regelmatig in contact met de politie – ze zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor een aanzienlijk percentage van die indexcijfers van de Gemeentelijke Veiligheidsindex. Overigens zijn er in de regio ook 6 criminele groepen te vinden, nog een tandje erger dan de overlastgevende groep. Gelukkig blijft dat Helmond vooralsnog bespaard.

Gemeente en autoriteiten: stroop die mouwen op! Succes!

Perry Vermeulen

33reacties


Tussenstand:
3 punten: wilma*
2 punten: Helga
1 punt:en Tim én Anita én Noud*

Midden op de Zuidwal
Tussen eeuwige lindebomen
– Waar zag men of bestond
verval? –
Is de jongen teruggekomen

Spelend met herfstbladeren
Sneeuw onder de klompen
Bloesem op het hoofd
Loopt hij door kniehoog
Beemdgras, spijkerpunthard

De pijlen, de boog schietklaar
Zoekt de jongen door de dagen
Struikelt wanneer hagel
Naar de tanden slaat, zeewind
Blaast en vol verzet water breekt

In zijn blauwvalies herinnert
De jongen wegen en scapulieren
Vroeg neon buigt er het glas van de
Droom, zondig speeksel tast in
Lommerrijke avonden. Alles ligt klaar

Op de Zuidwal: de zee, de reizen
De kazige schimmel van de nacht
De omkeerbaarheid van het woord
De luchtspiegeling van de dood
En altijd late nazang in het oor

Lippen vol kus en huidherinnering
Sluimeren, haken nog niet aan taal
Raken traag de binnenwand. Zo bedenkt
Hij haar, onstuimig, telkens weer
Terwijl kruitdamp vervliegt

De vader vult de glazen, de moeder breit
In treur. De jongen buigt de takken
Van de hemel. Even is hij terug
Verdwijnt in zichzelf en schemert
In een toekomst die zo lang verleden is.

(Hans van de Waarsenburg, Zuidwal,
uit de gelijknamige dichtbundel, Meulenhoff Amsterdam 1995)

De laatste strofe van dit gedicht kwam in 2005 bij deze vraag in De kennisquiz over Helmond aan de orde.

RozenhofVanaf de Broekwal zien we Naw het appartementencomplex en tevens steunpunt voor de wijk Rozenhof. Vruuger (1991) zie je het toenmalige bejaardencentrum Rozenhof, eerder ook wel de bejaardenzorg St. Jozefszorg genaamd.

12reacties

Bewoners van de Bindersestraat en Lithoyenseweg hebben grote bezwaren tegen de plannen van de gemeente met die laatste weg. Vrijwel deur voor deur hebben de bewoners een bezwaarschrift tegen de plannen ondertekend. De omwonenden hebben grote moeite het voorstel om de straat recht te trekken, verkeersremmende maatregelen te verwijderen en vooral met het verdwijnen van parkeerplaatsen. “We hebben nu al parkeerplaatsen tekort. Wat moet het dan worden wanneer ze die ook nog weghalen?” vragen initiatiefnemers Bevers en Lahlah zich af.

Helmond Lithoyenseweg

De halfronde muur van speeltuintje Kindervreugd aan de Lithoyenseweg is afgelopen zomer nog opgeknapt. In de tekeningen zoals die op 28 oktober gepresenteerd werden, wordt de halve cirkel die nu automobilisten dwingt af te remmen, recht getrokken. Daardoor verdwijnen tenminste 15 parkeerplaatsen. Door het aanleggen van stukjes stoeprand verdwijnen elders in de straat nog meer parkeerplekken.
Ook het verdwijnen van de verkeersdrempel zint de bewoners niet. “Je wordt hier gek van de vrachtwagens,” zegt 1 van hen. “Dat los je niet op met ‘n 30 km-zone.”

40reacties

Geef zijn volledige naam, dus zowel voornaam, eventuele tussenvoegsels en achternaam.


Tussenstand:
3 punten: wilma*
2 punten: Helga
1 punt:en Tim én Anita

2reacties

Mijn tante is een eindje de zeventig jaar gepasseerd. Dat wil zeggen dat ze, voordat ze haar rijbewijs mag verlengen, een medische keuring dient te ondergaan. Goede actie, zou je denken.
Vroeger waarschuwde de gemeente dat je rond de vacatieperiode vooral geen nieuw rijbewijs of paspoort aan moest vragen, want dat kon wel eens lang gaan duren. Dat probleem is gelukkig opgelost. Maar niet voor de ouderen onder ons.
Want wat blijkt?
Welgemoed belt mijn tante een paar maanden geleden een huisarts voor zo een keuring. Die heeft geen tijd. Nummer twee zegt dat ze in de vakantie nooit keuringen doen. En bij nummer drie is het ook nul op het rekest.
Ergens vertellen gemeente en CBR wel dat je tijdig je verlening moet aanvragen. Maar hoe lang ‘tijdig’ is, staat nergens. En dat dit in een vakantieperiode vrijwel onmogelijk blijkt, al helemaal niet.
Tante kreeg uiteindelijk toch een huisarts aan de lijn die een afspraak wilde maken. Voor over zes weken of daaromtrent. Ze zat dus minstens een maand zonder geldig rijbewijs.
Het zou heel wat duidelijker zijn als de gemeente Helmond of de gezamenlijke huisartsen toch maar eens gaan waarschuwen dat een medische keuring voor het rijbewijs erg lang kan duren.
Na die zes weken wachttijd is tante naar de dokter geweest. Helaas, ze liet haar bril thuis liggen en kon dus de leestest niet doen. Niks even terugkomen. Nee, nieuwe afspraak maken, opnieuw in de wachtrij en opnieuw betalen.
Als klap op de vuurpijl staat in de stadswinkel een automaat om pasfoto’s te maken. Ook goede service denk je dan. Helaas: tot drie keer toe werd de foto door de dame achter de balie afgekeurd. Tante is uiteindelijk maar naar een echte fotograaf gegaan.
Intussen heeft ze weer een geldig rijbewijs, na enkele maanden zonder zitten. Over vijf jaar is ze weer aan de beurt voor een keuring…

Was getekend,

  GGG Helmond

De politie regio Brabant Zuid-Oost, waar de politie van Helmond onder valt, kampt met een financieel tekort. Wie niet tegenwoordig? Landelijk heeft men daarom de maatregel aangekondigd om verplicht langer door te werken. Dit alles onder het moto “Meer grijs bij blauw op straat”.
Zoals wel vaker ‘loopt’ Helmond ook op deze maatregel vooruit. Maar of men daar zo gelukkig mee moet zijn?

voor de gevolgen.
.

Alle voorgaande GGG’s kun je hier lezen.

9reacties

Column Michael Rieter Helder Helmond

Wat Helder Helmond betreft is er in principe maar één lokatie voor een nieuw stadion. En wel aan de oostzijde van de stad, omgeving Berkendonk. Sterker nog: de huidige contouren van de bergen van de zandwinning geven wat mij betreft een prima beeld hoe een nieuw – multifunctioneel ! – stadion eruit zou kunnen zien. Een nog betere lokatie zou zijn geweest het nabij – weliswaar op Deurnes grondgebied – gelegen MOB-complex. Daar komt echter een Deurnes transportbedrijf dat uit het centrum van Deurne moet wijken (maar nu wél tegen Berkendonk komt aan te liggen! Deurne heeft er geen last meer van maar Helmond des te meer. Pogingen van o.a. Helder Helmond om dat te voorkomen, bleken vanwege de vergaande staat van vorderingen niet meer te stuiten; helaas!)
Vier weken geleden heb ik nog geprobeerd de Helmondse raad tot een uitspraak te verleiden. Namelijk willen wij een nieuw stadion op De Braak of moet dat elders in de stad komen? Eerder was namelijk een ruime meerderheid van de raad, 24 van de 37 raadsleden, al voor een andere plek dan De Braak. Máár toen ging het er alleen maar over wáár elders in de stad men een dergelijk stadion zou willen zien. De PvdA (9) ging toen voor het Hartmann-terrein, tegenover de Cacaofabriek aan het kanaal, overigens mijns inziens een mogelijke alternatieve lokatie maar dat terzijde. De overige 15, Helder Helmond, de Combinatie (SDOH, Helmondse Belangen en D66), VVD, Helmond Aktief en Fractie de Voogd, waren voor Berkendonk. Het CDA, SP en GroenLinks (samen 13) bleven voor de Braak. Desondanks stemde een meerderheid van de raad begin dit jaar voor een onderzoek naar een zogenaamde sportboulevard inclusief een stadion, op De Braak. Maar het rapport daarover is begin oktober in de ijskast geplaatst met min of meer de opdracht aan Helmond Sport dat zij nu aan zet zijn. Tot dat moment was er dus nog steeds een politieke impasse over wáár een nieuw stadion zou moeten komen. De PvdA verraste ons onlangs met een veranderde keuze en wel voor Ruwe Putten (aan de westzijde onder Stiphout), een lokatie die Helder Helmond drie jaar geleden al heeft afgewezen o.a. vanwege een veel te dichte ligging bij Eindhoven. Maar nu lijkt de deur weer open richting Berkendonk. En mocht dat positief uitvallen en mocht er alsnog een meerderheid voor te krijgen zijn, dan is het probleem stadion éindelijk opgelost. In tegenstelling tot de eerdere grootschalige plannen mét een recreatief park met huisjes en hotel, wordt dit wat kleinschaliger. En de ernaast gelegen natuur ondervindt daar nauwelijks last van; nooit meer dan van een nabij gelegen transportbedrijf! Voorwaarde is wel dat o.a. de gratis Berkendonkse plas blijft.
Overigens wordt het nu wel eens tijd om aan te geven wát voor stadion de raad nu eigenlijk wil hebben. Want volgens mij is er nog nooit eerder zo gepraat over wáár iets zou moeten komen zonder dat men heeft aangegeven wát men nu precies wil hebben. Wat Helder Helmond betreft een multifunctioneel stadion, samen met Rood Wit en Dijkse Boys?, beurs en wellicht een transferium?
Wordt vervolgd………..

Michael Rieter
FractievoorzitterHelder Helmond

57reacties


Tussenstand:
2 punten: wilma* én Helga
1 punt:en Tim én Anita

Tov gebouwNaw het Ontmoetingscentrum TOV aan de Azalealaan. Vruuger (begin jaren 50) de noodkerk van de Bernadetteparochie van bouwpastoor Van Lieshout