Buiten is het 12 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.412 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

187reacties

Helmond heeft op dit moment nog 8 sportparken waar veldvoetbal plaatsvindt. Daarbij is sprake van overcapaciteit: er zijn over de hele linie teveel velden voor het aantal voetballers. Bovendien is er sinds dit jaar minder geld beschikbaar voor het onderhoud. Daarom wil B&W Houtsdonk en De Warande binnen 3 seizoenen sluiten. Met de betrokken verenigingen HVV en PVV wordt de mogelijkheid onderzocht om samen te gaan met een andere vereniging. Dan blijven er 6 parken over, waarvan er 2 een breder gebruik kennen dan alleen voetbal: Brandevoort en het nieuw te ontwikkelen sportpark De Braak.
Op dit moment hebben de sportparken Brandevoort en Molenven juist te weinig capaciteit. Dat kan onder andere worden opgelost door op ieder sportpark een natuurgrasveld te vervangen door een kunstgrasveld dat intensiever bespeeld wordt. Dat kost in totaal 1 miljoen euro. Verder kan een aanpassing van het competitieschema uitkomst bieden zodat de velden efficiënter worden benut. Toewerken naar 6 sportparken en meer samenwerking tussen de verenigingen. Dat is de kern van de nieuwe visie (pdf) op amateurvoetbal die B&W heeft opgesteld. De gemeenteraad buigt zich naar verwachting in mei over het voorstel. Het voorstel borduurt voort op de gezamenlijke visie (pdf) van de voetbalverenigingen, die zij in het najaar van 2016 presenteerden. Daarin staat de intentie om meer samenwerking op te zoeken. Ook de clubs spraken over een ideaalbeeld van 6 accommodaties voor de langere termijn.
Sportwethouder Frans Stienen: “Het college wil uiteindelijk alleen vitale verenigingen ondersteunen. Dat zijn verenigingen die financieel gezond zijn én middenin de samenleving staan. En die bijdragen aan beleidsdoelstellingen als meedoen en gezond leven. Met deze visie zetten we daarin een belangrijke stap. Ik ben blij dat ook de verenigingen zelf de urgentie zien.”
Om de samenwerking tussen de verenigingen te intensiveren wil B&W een voetbalcoördinator aanstellen voor een periode van 3 jaar. Hij of zij moet ervoor zorgen dat de samenwerking concreet gestalte krijgt. Denk aan opleiding, talentontwikkeling, veiligheid en wijkactiviteiten. Deze coördinator (à 75 duizend euro per jaar) legt verantwoording af aan een stuurgroep, met daarin vertegenwoordigers van de gemeente, de verenigingen en de KNVB.

In de reacties hieronder staan updates.

187 reacties:

De plek sluiten waar Berry, Willy, Fredje en nog zoveel anderen groot werden. 🙁 Dat kun je niet maken!!!

Beantwoorden

Oei andere baan zoeken.

Beantwoorden
Tamara van de Kerkhof

Da minde zal het doorgaan want da zegge ze allang

Beantwoorden

Hoop dat het een 1-aprilgrap is

Beantwoorden

En iedereen moet meer bewegen en nu sluiten ze de sportparken beetje wazig je kunt beter de mensen stimuleren i.p.v alles weg of dicht te doen en als het te maken heeft met te weinig mensen doe dan de prijzen omlaag en doe er meer sporten bij elkaar op de buitenvelden

Beantwoorden
Elisabeth JansSen

Enkele jaren geleden was er ook al dit plan, we hadden teveel verenigingen. Een jaar later richten ze vv brandevoort op??? Nu moeten andere verenigingen waar vele Helmonders hun voetbalcarrière zijn begonnen hun deuren sluiten. Gemeente Helmond Toppie !!! Het is gewoon te triest voor woorden

Beantwoorden

Schande wat Stienen doet, hij wil de grond van HVV inpikken voor zijn investeringvriendjes We hebben niet voor niets rollen schijtpapier als logo, Stienen veegt zijn reet af met helmond

Beantwoorden

‘PVV’?

Helmond wil minder, minder, minder sportparken!

Beantwoorden

Willen ze op dat stukje grond huizen zetten of een dom stadion bouwen voor helmond frot

Beantwoorden
Johan van den Elzen

Op zich vind ik het altijd zonde als er iets van de historie verwijderd wordt. HVV is de oudste club van Helmond, opgericht in 1899! Zo’n instituut hoort gewoon bij Helmond.

Maar als ik de visie op het amateurvoetbal van het college doorblader, valt me wel op dat HVV maar 8 teams heeft en PVV maar 7. Dat zijn er erg weinig en daar verschiet ik van. Dat steekt schril af bij de andere Helmondse voetbalverenigingen die (als ik goed telde) tussen de 16 en 46 teams hebben.
Wat ik niet snap is waarom Oranje Zwart met maar 5 elftallen buiten schot blijft. Oranje Zwart is met alle vechtpartijen en dergelijke in de afgelopen jaren de paria van Helmond en omstreken geworden. Dat vond wethouder Stienen (CDA) toch ook? Of zou voormalig burgemeester Jacobs (CDA) die Oranje Zwart adviseerde zijn invloed hebben gebruikt?

Ik zou zeggen, geef de historische voetbalclub HVV de kans en streep Oranje Zwart van de lijst. Dat lijkt mij eerlijker want groter en beter voor het merk Helmond.

Beantwoorden

Een vuile corrupte zooi die gemeente
Deden ze ook met de haagse-boys. ! !!!! terrein heeft nog jaren braak gelegen

Beantwoorden

HVV Helmond en RKPVV moeten de handen ineen slaan en samen met een strijdplan komen tegen die wethouder die werkelijk nog helemaal niets voor de Helmondse sportverenigingen en dan m.n de voetbalsport gedaan en betekend heeft. Deze zelfingenomen man zie je overal speeches houden, lintjes doorknippen en winkels bouwen die voor de helft leeg staan.
HVV Helmond en RKPVV, jullie hebben een maatschappelijke functie voor Helmond West die in de plannen van Stienen het kind van de rekening wordt. Zij moeten volgens de plannen aansluiten bij Mierlo Hout en Stiphout!
Sla de handen ineen en laat je niet wegzetten door de prestigedrang van deze wethouder.

Beantwoorden

Op zich zie ik begrijpelijke keuzes welke gemaakt worden met betrekking tot het aanpassen van de capaciteit. Echter, ik vraag me wel af of er eventueel mogelijkheden zijn waarbij de bestaande accommodatie anders ingezet worden. Daarbij kijk ik dan vooral naar de HVV locatie aangezien deze op een niet te grote afstand ligt van de Mierlo Hout locatie waar momenteel een capaciteitstekort is.

Ik ken de situatie op de braak niet, maar als ik daar twee kleine verenigingen zie vraag ik me af in hoeverre dat houdbaar is. Echter, als ze met meerdere clubs dezelfde accommodaties delen dan valt het allemaal wel mee.

Beantwoorden
Johan van Ruijven

Johan,
Als je het rapport leest zie je dat alleen Brandevoort, Stiphout Vooruit en Mulo een capaciteitstekort hebben. Mierlo Hout wordt hierbij niet genoemd en beschreven.
Helmond West bestaat overigens niet alleen uit de Apostelwijk die inderdaad vlakbij Mierlo Hout ligt.
Bovendien beschikt van alle voetbalclubs, alleen HVV over een eigen veld en grond wat het lastiger maakt om dit sportpark te sluiten.

Beantwoorden

Helmond West,
Ik zat inderdaad Molenven en de Beemd door elkaar te halen inderdaad. De vraag is natuurlijk alleen wel, waar gaan de teams van HVV en RKPVV heen op het moment dat deze clubs inderdaad zouden ophouden te bestaan? Kan het zijn dat er dan een verschuiving van de bezetting plaatsvind. Maar inderdaad, Mierlo Hout lijkt dan voldoende capaciteit te hebben.

Je opmerking over “Helmond West bestaat overigens niet alleen uit de Apostelwijk die inderdaad vlakbij Mierlo Hout ligt.” raakt trouwens kant nog wal en ik vraag me sterk af wat je hiermee bedoeld. Ik vind het persoonlijk wel opvallend dat gezien de ligging van de clubs de aanwas bij HVV zo laag ligt. Deze lig tegenover Helmond West (de hele wijk) best goed tegenover een aantal andere clubs. Je zou verwachten dat er meer leden zijn. Maargoed, ik ken de redenen voor de krimp bij HVV niet.

Beantwoorden
Johan van Ruijven

Wat ik met die opmerking mbt Apostelwijk bedoel is dat die wijk dichtbij Mierlo Hout ligt en dat het voor die (potentiële) leden niet een onoverkomelijk probleem is om zich aan te sluiten bij Mierlo Hout, maar voor de overige bewoners van Helmond West een iets grotere drempel wordt om je aan te sluiten bij Mierlo Hout of Stiphout Vooruit

Beantwoorden

Klopt, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Juist vanwege de afstand ben ik van mening dat een club als HVV kwa ligging alleen al moet blijven bestaan. Er moet gezien het leden- en elftalaantal denk ik wel gekeken worden hoe de club weer gezond kan worden. Het mooiste zou zijn als de club kon blijven.

Beantwoorden
Johan van Ruijven

Grappig, ik hoorde net dat het eerste van PVV en HVV gistermiddag tegen elkaar moesten spelen. HVV won. Ben benieuwd of er veel verzet zal komen tegen de plannen om HVV en PVV op te heffen. Of er nog echte clubliefde bestaat.

Beantwoorden

Steun uit onverdachte hoek vandaag:

Hou vol, HVV Helmond
http://staantribune.nl/hou-vol-hvv-helmond/

Beantwoorden

Dit zat al in de planning, 10 jaar geleden. aangezien er andere prioriteiten waren is dit eerst blijven liggen Maar zoals altijd, wat in de pen zit wordt uitgevoerd. De boel wordt gewoon de nek omgedraaid. Dan wordt dezelfde smoes aangewend net als met de wijkgebouwen (De Terp) waar gespeeld is met mensen waarvan er nog steeds met een trauma thuis zitten. En zoals altijd kan dit de fijne beleids-geile gemeente Helmond geen barst schelen. Je kan protesteren, actie voeren, schelden, het heeft allemaal geen zin. Want, beleid is beleid en het wordt uitgevoerd, klaar!

Beantwoorden

CDA visie Amateurvoetbal

Na vele jaren van praten over het amateurvoetbal in Helmond is het CDA blij dat de verenigingen eind 2016 met een gezamenlijke visie zijn gekomen. Deze visie is gebruikt om de gemeentelijke visie mede vorm te geven. Over de laatst genoemde visie mogen we als politiek een uitspraak doen in de komende raadsvergadering van 9 mei.

In 2013 heeft de gemeenteraad de strategische sportvisie vastgesteld. Dit is het uitgangspunt van het CDA bij het verder vormgeven van het amateurvoetbal. De genoemde thema’s in de strategische sportvisie zijn een leven lang sporten en bewegen, sterke sportverenigingen en een goede sportinfrastructuur. Meer vertaald in CDA termen gaan we voor multifunctionele sportaccommodaties die voor velen toegankelijk zijn om georganiseerd en ongeorganiseerd te sporten. De gemeentelijke visie op het amateurvoetbal speelt daar wat ons betreft goed op in. Er zijn een drietal thema’s die we hieronder nader willen belichten.

De sportaccommodaties
Het CDA heeft altijd gepleit voor multifunctionele sportaccommodaties. We zijn blij dat de visie uitgaat van multifunctionele sportparken op de Braak en in Brandevoort. We willen uitgaan van vitale sportverenigingen die efficiënt gebruik maken van velden en publiek geld. Dit vraagt om het maken van keuzes. Er is in het amateurvoetbal momenteel een overcapaciteit aan velden en dan vooral op de Braak en aan de westkant van Helmond t.w. Warande en Houtsdonk. Voor het CDA is het geen wetmatigheid dat we perse in Helmond West een voetbalaccommodatie moeten hebben. Daarmee kunnen we instemmen met het afstoten van de sportaccommodaties waar momenteel PVV en HVV zijn gehuisvest.

Maar daarmee zijn we er niet, omdat er tegelijkertijd capaciteitsproblemen zijn op de parken Brandevoort en Molenven. Maar dan een tekort aan velden.
Het sportpark op Brandevoort kent vanaf de start al de beperkingen van de locatie, nl. Ecozone, hoogspanningskabels en de bebouwing. De opties die gepresenteerd worden, zoals een kunstgrasveld i.p.v. natuurgras en een andere competitievorm, zijn voor het CDA acceptabel. Met een verdere groei van Brandevoort willen we wel blijvend inzetten op de sportmogelijkheden in de wijk. Immers we willen als Helmond een aantrekkelijke stad blijven. In dat licht willen we het college vragen om de ontwikkelingen van de andere sportparken goed te monitoren. Met name Sportpark De Beemd zou immers het overlooppark kunnen worden van Brandevoort.
Ook voor sportpark Molenven geldt dat er een tekort is aan velden. Ook daarbij kunnen we als CDA instemmen met het voorstel en verder te onderzoeken wat de beste optie is voor het park, of een extra natuurgrasveld of een uitruil van een bestaand natuurgrasveld met kunstgras. Uiteraard gaan we er vanuit dat het college in gesprek blijft met de gebruikers van Molenven.

Overgangstermijn
Er wordt in de gemeentelijke visie gesproken over een overgangstermijn van 3 jaar om vorenstaande te realiseren. We vinden deze termijn alleszins redelijk. Als er een wil is om te gaan samenwerken dan moet je dat voortvarend ter hand pakken. Een termijn van 3 jaar is daarbij een stok achter de deur voor de verenigingen. We praten al vele jaren in Helmond over het amateurvoetbal en nu is de tijd rijp om door te pakken voor het CDA. Een langere periode is wat ons betreft vragen om vertraging en mogelijk uitstel. Temeer omdat we dan wederom diverse collegeperioden verder zijn met alle gevolgen van wisselende samenstellingen van dien.

Voetbalcoördinator
Met het realiseren van de gewenste sportparken en de verenigingen die er gebruik van gaan maken is het wenselijk er een voetbal coördinator aan te verbinden die dat proces gaat begeleiden. Ook deze coördinator zal 3 jaar worden ingezet en dat is wat het CDA betreft een goede keuze. De voetbalcoördinator speelt niet alleen een belangrijke rol bij de samenwerking van verenigingen, maar gaat ook een rol spelen bij het verder professionaliseren, zoals bij opleidingen en waarden en normen.

We zijn als CDA verheugd dat er na vele jaren van praten eindelijk een visie ligt hoe we omgaan met de sportparken in Helmond. De ontwikkeling op de Braak stemt ons gelukkig, maar ook de gemaakte keuzes voor de andere parken zijn wat ons betreft logisch en acceptabel.
We hopen dat de andere partijen nu, een jaar voor de verkiezingen, net als het CDA, keuzes durven te maken in dit dossier wat met veel emoties gepaard gaat. Uiteindelijk zullen we stappen vooruit moeten zetten en nu geen besluit is een doodlopende weg !

Beantwoorden

Update 1:
Sportparken van HVV en PVV worden gesloten
De gemeenteraad heeft vanavond ingestemd met het B&W-voorstel waarmee de sportparken van HVV (Houtsdonk) en PVV (de Warande) binnen 3 seizoenen worden gesloten. De fracties Senioren 2013, plan!, CDA, Lokaal sterk en VVD stemden daarmee in. GroenLinks, D66, Helder Helmond, Helmond Aktief en de SP (minus Ger Klaus) stemden ook in. Alleen de PvdA stemde tegen.
Michael Rieter (Helder Helmond) liet tijdens de vergadering weten het PVV-sportpark te willen behouden, zie het bijbehorende amendement (voorstel tot wijziging). Antoinette Maas (GroenLinks) wilde PVV verplaatsen naar het HVV-terrein. Mohammed Chahim (PvdA) diende (mede namens GroenLinks, D66 en SP) daartoe een amendement in. Daarin het voorstel het HVV-sportpark voorlopig niet te sluiten. Noureddine Zarroy (D66), Ger Klaus (SP) en Jan van Aert (Helmond Actief) sloten zich bij dat betoog aan. Beide amendementen werden echter verworpen.
Wethouder Frans Stienen liet in reactie op die verworpen wijzingsvoorstellen weten, dat hij HVV en PVV niet ziet opstaan in die periode van 3 jaar, want dat is in het verleden ook niet gelukt.

Beantwoorden

Zonde!!

Beantwoorden
Toon van Laarhoven

Schande!

Beantwoorden

Zelfs de gemeente moet met haar lange vingers van andermans eigendom afblijven en Sportpark Houtsdonk is gelukkig voor een belangrijk deel eigendom van HVV Helmond. Dus sluiting van Sportpark Houtsdonk is wat HVV betreft absoluut niet aan de orde.

Beantwoorden

schande die stienen moet met zijn poten van HVV afblijven

Beantwoorden

Ongekend. Het hvv terrein zullen wel woningen op komen. Hebben we niet het schitterende suitkade daarvoor? Maak dat eerst maar eens af evenals brandevoort. En Pvv zal wel omgetoverd worden tot hockey complex. En stienen moeten ze op een kanon zetten

Beantwoorden
Patrick Bijsterveld

Wie gisteravond de vergadering heeft bijgewoond kon zien en horen dat deze zelfingenomen wethouder dit hoe dan ook erdoor wil drukken. Het gaat niet om de verenigingen maar puur om de sportparken volgens hem. Als er vanuit de raad een aantal reacties komen over m.n. de wijk gerichte functie van Hout stonk, gaat het plotseling wel om de verenigingen die volgens hem niet vitaal genoeg zijn en hij ook geen perspectief ziet om deze vitaal te maken. Dit hadden volgens deze wethouder voormalige voorzitters als Luijben en v. Berlo ook al jaren tevergeefs geprobeerd. In dit verhaal m.b.t. vitaliteit mis ik dan Oranje Zwart; zijn zij dan wel vitaal genoeg?
Ook maakt deze gladjanus de opmerking dat het niveau van het amateurvoetbal in Helmond te laag is; diverse vaandelteams staan in het rechterrijtje. Kunnen we hieruit opmaken dat (kleine) sportverenigingen die sportief een minder seizoen draaien of op een lager niveau acteren moeten vrezen voor hun voortbestaan?
Kinderen die niet de sportieve kwaliteit of ambitie hebben op een hoog niveau te sporten moeten dan maar op het aan te leggen Krajicek-veldje ongeorganiseerd gaan sporten of zich vermaken in Speeltuin Helmond West. Want dat blijft er over in Helmond West als buitensportaccomodaties en dat is voor die wijken (West, Binnenstad West, Annawijk en Suytkade) voldoende.
Wat een lachwekkende situatie

Beantwoorden

@Helmond West op woensdag 10 mei 2017 om 07:57:

Helemaal met je eens! Ik zag gisteren helaas niet het hele debat omdat het agendapunt naar voren was geschoven.
Ik zei het hierboven al, dat probleemclub Oranje Zwart met 5 elftalletjes mag blijven en en de historie van HVV in de prullenbak gaat: on-be-grij-pe-lijk. Pluim voor de PvdA die als enige partij hun rug recht hielden en tegenstemden.

Beantwoorden

Eerlijk is eerlijk, HVV heeft dan wel een eigen veld, maar qua elftallen/leden zijn zij nog wel het minst vitaal ten opzichte van Oranje Zwart en RKPVV

Beantwoorden

is daar nog iets tegen te doen tegen dat besluit van de gemeente wordt er iets opgezet voor hvv om dit te voorkomen zoja waar kan ik me melden ben zelf ook oud hvver

Beantwoorden

Onbegrijpelijk dat het weblog teksten als dat Stienen op een kanon moet laat staan…maar dit terzijde.

De twee genoemde clubs hebben jarenlang de kans gehad om een gezond ledenbestand op te bouwen, en dat is helaas niet gelukt. Het kost de gemeente (en daarmee dus de gemeenschap) handenvol met geld om de terreinen te onderhouden. Dit terwijl er maar een handjevol teams gebruik van maakt. Verenigen die hun zaken wel op orde hebben kampen met tekort. Dan is het toch niet meer dan logisch dat je daar aan gaat sleutelen. Grond is schaars en dus mag je best kritisch zijn wat er met de beschikbare ruimte gebeurd. Ik ben er juist voor dat sentimenten in dit geval minder wegen dan sociaal-economische motieven. En zeg nou zelf: Helmond voetbalstad, met amper 2000 toeschouwers voor Helmond Sport bij één van de belangrijkste wedstrijden van het jaar en amateurverenigingen die in de krochten van het amateurvoetbal vertoeven.

Beantwoorden

Beste Roel,
Ben je op de hoogte van het feit dat er eigendomsrechten zijn bij HVV, dwz dat een groot deel van de grond van de vereniging zelf is. Dus je opmerking betreffende grondschaarste is helemaal niet van toepassing op Houtsdonk/HVV.
Dat zou in jou visie betekenen dat als jij een huis met omliggende grond hebt en deze niet volledig benut, bij geval van woningschaarste, dit onteigend zou worden en jij maar bij iemand in moet trekken. Dit kan natuurlijk niet en is onrechtmatig.
Wel ligt er een feit dat zowel HVV en RKPVV zouden moeten kijken of er een mogelijk zou zijn om het sportpark beter te kunnen benutten, en wellicht vitaliseren dmv meer bredere buitenactiviteiten daar te kunnen ontplooien.

Beantwoorden

@jan van grootel op woensdag 10 mei 2017 om 09:14:

Volgens mij is dat definitief en ben je nu te laat. Tot gisteren had je jouw invloed kunnen aanwenden. Volgens mij kon je zelf nog als burger inspreken bij die vergadering.

Was Berry van Aerle maar raadslid geworden, dan was het nooit zover gekomen.

Beantwoorden

Net als met klein Arsenal , dat moest ook weg nu ligt er al jaren een grote berg zand . Ons belasting geld wordt verkwanseld aan projecten waar de helmonder niet beter van wordt.

Beantwoorden

Beter Helmond sport opdoeken

Beantwoorden

@Helmond West
Wat heb je aan eigen grond als je financieel niet daadkrachtig genoeg bent om het noodzakelijk onderhoud van bijv. opstallen etc uit te kunnen voeren?

Beantwoorden

@Roel op woensdag 10 mei 2017 om 11:52:

Ik denk dat je je beter moet laten informeren. De kleedaccomadatie wordt opgeknapt (deel van het dak is al gerenoveerd), de kantine krijgt een onderhoudsbeurt (al een nieuwe keuken, koelingen worden vervangen en schilderwerk gaat gebeuren) Ook je opmerking mbt onvoldoende financiële daadkracht is wat voorbarig. De begroting en jaarcijfers worden door een onafhankelijk accountantsbureau nagekeken en goedgekeurd.
Maar dat is niet waar het om gaat; ten eerste moet het gedeelte van Helmond waar HVV en RKPVV liggen, ook een buitensportaccomodatie hebben, die er dan overigens al ligt op Houtsdonk en ten tweede is het juridisch gezien lastig om voorbij te gaan aan iemands eigendomsrechten

Beantwoorden

@Patrick Bijsterveld op woensdag 10 mei 2017 om 07:18:

De suytkade zou al met de bouw zijn begonnen we merken er weinig van we hebben er genoeg van met die loze beloftes wat ze doen

Beantwoorden
Anita van de Kerkhof

@De weblog van Helmond op dinsdag 9 mei 2017 om 21:50:

Zou Stienen ook weten dat nog niet zo lang geleden wethouders en notabelen zich op zondagmiddag lieten vollopen op Houtsdonk overigens ook zij staken hun poot niet uit als ze om een gunst gevraagd werd tenslotte zijn ambtenaren er niet voor ons maar vooral toch voor zichzelf. HVV moet haar grond met hand en tand verdedigen tegen dit waardeloos gemeente bestuur

Beantwoorden

Gistermiddag: Ollandia – HVV Helmond: 13-0 !!
Lijkt me duidelijk dat we van die club geen wonderen meer hoeven te verwachten.

Beantwoorden

In reactie op de bovenstaande reacties die over Oranje Zwart gingen:
Komende seizoen is het laatste seizoen dat voetbalclub Oranje Zwart een accommodatie heeft op sportpark De Braak. Dat en de reden waarom liet B&W vanmiddag per brief (pdf) aan de leden van de gemeenteraad weten.
Of de inmiddels betaalde schuld eind vorig jaar en/of de incidenten tijdens een uitwedstrijd en de daarop volgende brief van het bestuur van Oranje Zwart eerder dat jaar enige invloed hebben gehad, weten we niet.

Beantwoorden

Update 2:
Gemeente zegt huurcontract van de sportparken HVV en RKPVV op
Na dit seizoen zullen de thuiswedstrijden van voetbalvereniging HVV en PVV niet meer gespeeld worden op hun huidige sportparken. De huurovereenkomst van HVV met betrekking tot de huur van voetbalvelden op Sportpark Houtsdonk is namelijk per 1 juli 2020 door de gemeente opgezegd. Hetzelfde bericht kreeg R.K. PVV met betrekking tot de huur van hun voetbalvelden op Sportpark De Warande.
Dat besluit werd eerder deze maand door B&W genomen. Daarmee geven zij een vervolg aan het in 2017 genomen besluit (zie update 1) om deze 2 sportparken binnen 3 seizoenen te sluiten. B&W laat weten dat er later nog een persbericht komt waarin de context wordt aangegeven waarbinnen deze besluiten zijn genomen. Zodra wij dat persbericht binnen hebben, plaatsen wij dat in een update hieronder.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op zondag 29 september 2019 om 10:00:

Het is toch wat.
Ze zullen het zolang HVV treiteren totdat ze de grond van HVV af kunnen pakken.
Wat volgens mij moeilijk kan gaan lukken omdat het eigendom is van de sportclub is.

En daarbij ook om zo geld door te kunnen sluizen naar de herontwikkeling van De Braak.

Beetje creatief boekhouden noemen we dat.

Beantwoorden

Stienen waar ben jij in godsnaam mee bezig ????
Weer 2 clubs naar de klote
Géén supportershome bij helmondsport
Gaat lekker denk dat ze je net als bij roda heel snel de deur moeten wijzen en een plaatsje moeten gaan zoeken in keijzerinnendael ????????????

Beantwoorden

Dejavu met klein Arsenal destijds. En kijk hoe dat terrein er na al die, jaren bij ligt… Had m’n man met z’n maten nog jaren gezellig potje voetbal kennen spelen…. ????

Beantwoorden

Schandalig sporten motiveren en dan alles weghalen baba stienen

Beantwoorden

Heel triest

Beantwoorden

Diep triest

Beantwoorden

@Wim op zondag 29 september 2019 om 10:24:

Dat besluit werd eerder deze maand door B&W genomen, dat schrijft de Weblog toch. Niet dat ik Frans Stienen moet, maar die is geen wethouder meer. Wie zijn taak heeft overgenomen weet ik niet.

Beantwoorden

Oudste club van Helmond met meeste succes in het verleden en geweldig voetballers opgeleverd vd kuylen van aerle Vincent Meeuwsen en zal er nog wel vergeten zijn van vroeger ik hoop dat beide clubs blijven

Beantwoorden

@frank

Was Stienen zijn idee !!!

Beantwoorden

Heel Helmond Sport ?

Beantwoorden

En zo blijkt maar weer dat een stelletje amateurs in het gemeentebestuur meer kapot maakt dan je lief is

Beantwoorden

De gemeente stopt al het geld in de braak en laat kleine clubs kapot vallen dus de gemeente is alleen voor het grote geld schandalig ,wij als oldstars huren ook een veld van hvv maar wij willen gewoon blijven voetballen gemeente denkt tog eens na wat jullie beslissen

Beantwoorden

Update 3:
50PLUS pleit voor het behoud van Sportpark Houtsdonk. Daarvan zouden dan zowel voetbalvereniging HVV als PVV gebruik kunnen maken. Dat lieten Frans Mol, Jan van Aert, Jan Karel van de Zanden en René van Lierop van deze politieke partij B&W weten via schriftelijke vragen aan B&W.
Hieronder hun volledige pleidooi, zodra we de reactie van B&W hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

In de afgelopen week ontvingen wij als fractie 50PLUS een uitvoerig schrijven (pdf) van de voorzitter van HVV. Deze brief met als onderwerp de perikelen rond de velden op het HVV complex was naast uitvoerig ook informatief en leerzaam: hier spreekt/schrijft een voetbalhart in en voor Helmond.
En detail worden we meegenomen in het wel en wee van HVV; en passant wordt ook de relatie met PVV gelegd. Die koppeling is er niet alleen uit de Visie op het voetbal in Helmond, maar richt zich ook op de overeenkomsten van beide verenigingen qua ontstaan en geschiedenis.
Juist deze aspecten brengt het beraad in de fractie van 50PLUS er toe om zijn zorg uit te spreken over de toekomst van beide verenigingen onder het regime van de huidige voetbalvisie.
Tegen deze achtergrond pleit de fractie van 50PLUS voor voortschrijdend inzicht op die visie teneinde deze beide verenigingen de kans te bieden om de voetbalsport in Helmond West te blijven beoefenen. Concreet verzoekt de fractie van 50PLUS het college om het daarheen geleiden dat het complex van HVV in de huidige omvang zijn functie blijft behouden en dat gesproken wordt met beide verenigingen over de optie om deze verenigingen gebruik te laten maken van dit complex.
Juist gelet op hun overeenkomsten is naar het oordeel van de fractie het samen voetballen op het complex HVV een PLUS voor alle partijen.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 1 oktober 2019 om 15:39:

Top 50 Plus, dank je wel dat jullie ons wel proberen te helpen!

Beantwoorden

Prachtig brief van de HVV-voorzitter, maar ik ben bang dat het allemaal veel te laat is. B&W komen echt niet terug op dat besluit van 2 jaar geleden. 🙁 Eeuwig zonde!

Beantwoorden

Mooie brief Cissy, ben benieuwd wat de politiek hiermee doet. Misschien moeten we de boeren vragen om met hun tractoren te komen? Zoals we vandaag konden zien lijkt dit wel te werken. Politici die plotsklaps in andere mening hebben. Helmondse politici iets voor u om zieltjes… stemmen te winnen.

Beantwoorden

@Hans van Hoof op zondag 29 september 2019 om 17:38:

lijkt er op Hans dat we volgend jaar dan maar moeten gaan kamperen op de Houtsdonk om die gekken van de gemeente tegen te houden

Beantwoorden

Update 4:
B&W blijft bij besluit om per 1 juli 2020 de huurcontracten op te zeggen
Dat antwoordde B&W op de brief van 50PLUS met een pleidooi voor het behoud van Sportpark Houtsdonk (zie update 3 hierboven).
Hieronder het volledige antwoord van het stadsbestuur.

Op 30 september ontvingen wij het verzoek van uw fractie van om het complex van HVV op Sportpark Houtsdonk in huidige omvang en functie te behouden. Daarnaast het verzoek dat er samen met HVV en R.K. PVV gesproken dient te worden om beide verenigingen gebruik te kunnen laten van Sportpark Houtsdonk.
.
Op 9 mei 2017 is middels een raadsbesluit de “visie op amateurvoetbal Helmond” vastgesteld. Deze visie is het uitgangspunt voor een integraal en samenhangend plan met als doel een toekomstbestendige, vitale en financieel gezonde voetbalsector, effectieve en efficiënte inzet van publieke middelen en het behouden/realiseren van 2 multifunctionele en 4 wijkgerichte sportparken. Sportpark “Houtsdonk” (HVV) en Sportpark “de Warande” (R.K. PVV) dienen, conform voornoemde visie, binnen 3 seizoenen (uiterlijk 1 juli 2020) te worden afgestoten. Kort na dit raadsbesluit heeft er een bestuurlijk overleg plaats gevonden en daaropvolgend zijn er verschillende overleggen geweest over het vervolg.
.
Het college is van mening dat er voldoende mogelijkheden zijn voor inwoners om te kunnen voetballen in Helmond. Wij zien op dit moment geen aanleiding om de visie te herzien. Het besluit om toe te werken naar robuuste sportparken conform voetbalvisie wordt door het college nog steeds onderschreven en ziet geen argumenten om hiervan af te wijken.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op woensdag 30 oktober 2019 om 18:11:

Het ziet ernaar uit dat de gemeente bezig is om heel Helmond om zeep te helpen..

Beantwoorden
Jolanda Meulendijks

Gelukkig heeft hvv een veld en kantine wat eigendom is dus kan de gemeente vrij weinig

Beantwoorden

Ik dacht dat heel helmond móest sporten ze sponsen toch ook de club met heeeeel helmond sport

Beantwoorden

Te gek voor woorden. Er blijft niks meer over hier, in ons eens zo mooie Helmond met alles erop en eraan.

Beantwoorden

Hier zie je de gemeente wil geen sportpark helmond west .dit Is nu discriminatie , ze geven liever heel veel geld uit aan loze dingen , dan 1euro aan voetbal veld in helmond west ,dit moet kunnen !!!!!!

Deze gemeente raad is helmond aan het slopen ze schildere wa op een muur of brug en een voetbalveldje maaie vinde ze te duur maar hvv helmond blijft bestaan zekers .

Beantwoorden

dit is een historisch verkeerde beslissing. HVV en PVV zouden er verstandig aan doen een intensieve samenwerking aan te gaan op de terreinen van HVV. En de gemeenteraad zou terug moeten komen op dit voornemen vwb de HVV terreinen. En wel in deze volgorde. Wie de Hellemondse voetbalhistorie echt kent zou zo’n besluit niet nemen. In en jn triest Maar de bal ligt wel bij de clubs!

Beantwoorden

Pvv terrein moet verdwijnen voor het hockey. Sport voor de welgestelden uit de oranje buurt (dit is ook Helmond West). Evenals het Haagje waar Helmond is ontstaan.

Beantwoorden

Je kunt ook die “loosers”-club bij de Braak dichtmaken. Ook een oplossing. Iedere cent daar naartoe, is één cent te veel!

Beantwoorden

Allemaal doorgedrukt door stienen 4 jaar geleden zij hij dat helmond sport geen bestaansrecht had en nu is is hij voorzitter en nieuw stadion (zonder kantine) die smeerlap

Beantwoorden

Eindelijk een iets minder geld naar dat eeuwige voetbal. Wie het stuk echt gelezen heeft weet ook best dat er mogelijkheden genoeg zijn om te voetbalken. Daarmee wordt niets om zeep geholpen. De clubs kunnen gewoon door op andere plekken.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op woensdag 30 oktober 2019 om 18:11:

Bah bah. Op https://twitter.com/jackledoux/status/1189673252974727168 staat ze met het PSV-shirt voor brainpoort. 🙁 Vur welleke club bende gai?
Vanavond komen we met velen!

Beantwoorden
Vur welleke club bende gai?

Update 5:
‘Heroverweeg het afstoten van sportpark Houtsdonk en Warande’
Vandaag wordt de motie ‘Opschorten van het afstoten van sportparken Houtsdonk en Warande’ (pdf) ingediend door de PvdA en Helder Helmond. Zij willen die sportparken van respectievelijk voetbalvereniging HVV Helmond en RKPVV voorlopig behouden. Zo krijgen HVV en PVV de gelegenheid gezamenlijk “een financieel gezonde, vitale en maatschappelijk actieve voetbalfaciliteit op 1 sportpark te ontwikkelen” zo is de gedachte van die 2 politieke partijen. Tot gisteravond laat lieten Helmond Aktief, Bach Plus en 50PLUS weten deze motie te ondersteunen. Met de PvdA en Helder Helmond erbij hebben die 5 oppositiepartijen 9 van de 37 raadsleden.
Vorige week meldde B&W bij haar besluit te blijven om per 1 juli 2020 de betreffende huurcontracten op te zeggen. Daarmee voert het stadsbestuur het in 2017 genomen gemeenteraadsbesluit uit waarin bepaald werd dat die 2 sportparken binnen 3 seizoenen zouden worden gesloten (zie update 1).
De motie vandaag tijdens de belangrijkste gemeenteraadsvergadering van het jaar is waarschijnlijk de laatste strohalm voor deze voetbalverenigingen. HVV riep gisteren via Facebook haar spelers, bestuur en/of wie de club een warm hart toedraagt op om vanavond in HVV-shirtjes naar Boscotondo te komen “ter ondersteuning van deze motie ter behoud van het sportpark en HVV”.
Zondag plaatste Helder Helmond op haar website de stelling “Het afstoten van sportparken Houtsdonk en Warande moet worden uitgesteld!” Met 1 muisklik kun je daar aangeven of je het eens of oneens met die stelling bent. Dat deden tot nu toe 806 personen: 625 stemden eens en 181 oneens. “Mooi om te zien dat de stelling al zo vaak is ingevuld. Dit toont wel aan dat het onderwerp leeft in Helmond.” Dat liet Martijn Rieter van die partij desgevraagd aan ons weten. Hij roept elke Helmonder op om ook te gaan stemmen op http://helderhelmond.nl/?p=6826. Kortom: er kan vandaag gestemd worden door én de raadsleden én de Helmonders.

Beantwoorden

Niemand last van laat open..Helmondsport nieuw veldje daar hebben jullie wel geld voor. Maar de jeugt niet ????????
Dus oneens gestemd ????

Beantwoorden

Groenlinks en SP..Zijn vergeten waarvoor zij staan..Doe je plicht als de Ware Volksvertegenwoordigers.Beken kleur..

Beantwoorden

Het voetbalspel is begonnen op 22 november 1899, dit jaar 120 jaar geleden. Het begin was het voorbeeld voor groeiend Helmond en er volgden in de jaren daarna zeker 12 voetbalverenigingen. Daar is Helmond Sport er ook een van. Zonder dit begin hadden we geen voetbal in Helmond. Hoe is het mogelijk dat de mensen van de Gemeente dit niet zien of begrijpen. Een goede boom die vruchten af werpt en zorgt dat er meer bomen komen, die kap je niet om.
Dus laat voetbalvereniging HVV Helmond zijn voetbalspel voortzetten samen met hun 92 jarig vriendje RKPVV uit de dezelfde wijk. Als we Helmond bekijken zonder de oud-dorpen Mierlo-Hout, Stiphout en Bruheze (als je hun vraagt waar ze vandaan komen dan noemen ze, in plaats van Helmond, de naam van hun dorp) dan hebben we nog de jongere club Rood wit’62 (wijk Rijpelberg) en de nieuwe wijk Brandevoort ( zij zeggen dat ze uit Mierlo komen bij Eindhoven). Dus Gemeente Helmond “ben trots op je 2 oudste verenigingen van Helmond. Brand je mooie historie niet af en waardeer de oudheid die nog steeds met de toekomst bezig is.

Beantwoorden
Een echte inwoner van Helmond

Heel Helmond politiekt!
Nieuw duur groot gemeentehuis.
Is wel geld voor!
Waarom al die partijen? Dan ook gewoon opdoeken… 2 Grote partijen vind ik genoeg!
Het geld wat de gemeente aan deze voetbalclubs kwijt is,
is verwaarloosbaar t.o.v. alle andere sportuitgaven aan kunstgras en aan de Braak.

Beantwoorden

Voor wie het niet wist, je kunt live meekijken naar deze vergadering over het huishoudboekje: het politieke hoogtepunt van het jaar. De betreffende motie is hiervan een onderdeel.

Beantwoorden

Update 6:
Al 1000 stemmers gaven hun mening op de stelling van Helder Helmond:

Beantwoorden

Update 7:
Op het laatste moment toch nog een allerlaatste kans voor HVV en PVV
Míts HVV én PVV snel in actie komen én de gemeenteraad halverwege 2020 die actie ziet zitten, kúnnen die 2 voetbalclubs op 1 of andere manier gaan voetballen op waarschijnlijk sportpark Houtsdonk. Dat is kort samengevat de uitkomst van de raadsvergadering vanavond. Vanaf 5 uur 58 minuten en 17 minuten kun je dat deel van de raadvergadering terugkijken. Ga er maar eens voor zitten.
Toeval of niet, maar 3 weblogcolumnisten speelden de hoofdrol in die ‘wedstrijd’. Rond 22.43 uur (tijdens de laatste wedstrijdminuten) kwam GroenLinks fractievoorzitter Thomas Teurlings na een time-out (in de politiek heet dat een schorsing) met die verrassende mogelijkheid. Volgens ingewijden zouden de HVV- en PVV-voorzitter net ervoor een fusie of iets dergelijks ineens wel zien zitten. Daardoor kon de motie van PvdA-raadslid Nathalie Peijs (zie foto) en Martijn Rieter van Helmond Helder van tafel en hoefde die niet in stemming gebracht te worden.
De supporters van HVV en PVV op de tribune konden tevreden zijn. Zij waren echter al huiswaarts gekeerd. Waarschijnlijk niet wetende dat er voor hen toch nog een laatste kans aan zat te komen. Maar eerlijk gezegd, dat wás ook door de weblogredactie niet voorzien na de veelvuldige betogen van Nathalie Peijs, Michael Rieter, Berry Smits en Jan van Aert. Zij leken die strijd voorafgaand aan de time-out kansloos te verliezen van de coalitiepartijen en wethouder Harrie van Dijk. Maar ook bij deze wedstrijd in Helmond liep het anders…

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op woensdag 6 november 2019 om 01:41:

Kan wel zijn ,maar wij kantinebeheerders van rkpvv zijn hier wel de dupe van ????

Beantwoorden
Tamara van de Kerkhof

Flikker op met die zooi in burgemeester en wethouders. Totaal geen verstand van Sport. Maken alles kapot. Bestuurlijk gezien met voorop dat CDA vrouwtje, geen verstand. Centrum kapot, sport kapot. Zorg dat je daarin het geld steekt. Zakkenvullers!!!

Beantwoorden

Als lid van de voetbalvereniging Rood Wit ’62 wil ik de oudste voetbalclub van Helmond feliciteren. Want wat zou het zonde zijn geweest als jullie zouden hebben moeten stoppen. Voor alle Helmondse voetballers en eigenlijk voor heel Helmond.
Ik weet dat PVV een probleemkindje is en eigenlijk al zowat failliet is, maar pak ze erbij of ga in ieder geval aan het vrijen. De PvdA en Helder Helmond hebben volgend jaar geen poot meer om op te staan als het dan niet geregeld is. En ik kan het weten wat ik ben lid. 🙂

Beantwoorden

Rare opmerking over RKPVV

Beantwoorden

@Lid van Rood Wit,
Waarom is RKPVV een probleemkindje? Ik heb sterk het idee dat de buitenwereld -onterecht- een heel ander (vooral negatief) beeld heeft van deze prachtige club. Het is een club waarbij het ‘wij-gevoel’ uniek is ten opzichte van andere verenigingen in Helmond. Ja, ze hebben maar vijf seniorenelftallen maar dat is naar ons inziens geen probleem.. de rekeningen worden immers netjes betaald. Ik zou zeggen kom allemaal eens langs en maak het mee (voordat je oordeelt).. de gezelligheid, diversiteit, saamhorigheid maar bovenal kwalitatief hoogstaand voetbal. Jammer dat de gemeente quantiteit als graadmeter neemt om de vitaliteit van een vereniging te beoordelen, want het verdwijnen van RKPVV op sportpark de Warande doet heel veel mensen pijn in het hart.

Beantwoorden

Waarom is RKPVV een probleemkindje? Ik heb sterk het idee dat de buitenwereld -onterecht- een vertekend (vooral negatief) beeld heeft van deze club. Ja, ze hebben maar 5 seniorenelftallen waar waarom is dat een probleem? Ze betalen toch netjes hun rekeningen? Bovendien zijn er op korte termijn geen plannen voor de locatie van het sportpark. Ik zou zeggen ga allemaal eens een kijkje nemen op een zondagmiddag en maak het mee (voordat je oordeelt)… de gezelligheid, diversiteit, saamhorigheid maar bovenal kwalitatief prima voetbal. Jammer dat de gemeente het aantal leden als graadmeter neemt om een vereniging te beoordelen. Al denk ik zelf dat het een buitenkansje was voor B&W om dat als argument aan te voeren in plaats van de ware reden: Volksclubs moeten nu eenmaal wijken voor de ‘versjieking’ van Helmond. Als het slecht afloopt moeten kinderen in de wijk Helmond-West naar SV Brandevoort fietsen, in plaats van dat de kinderen in Brandevoort naar RKPVV mogen fietsen. Wel veel geld steken in het oprichten van een nieuwe vereniging, maar lak hebben aan de al bestaande verenigingen in die omgeving. Het past allemaal bij het degelijker maken van onze stad. Met het verdwijnen van sportpark de Warande gaat er weer een stukje identiteit van Helmond verloren, een cultuur die niet na valt te bootsen door geen èèn andere vereniging in Helmond. En dat doet veel mensen pijn in het hart.

Beantwoorden

@Maikel van Rijt op woensdag 6 november 2019 om 22:05:

Ik denk dat zowat heel Helmond (wat zeg ik? misschien wel zowat heel Nederland) van HVV houdt. De club van Willy en Berry mag echt niet verdwijnen!!!
Genoeg over het verleden. Je bent zo te horen niet aanwezig geweest bij die gemeenteraadsvergadering. Ik ook niet, maar ik had vannacht een rustige dienst dus ben die vergadering terug gaan kijken. 🙂 Advies van mij om dat ook te doen. Want luister maar eens naar de woorden van oa Rieter, Peijs, Teurlings en van Dijk. Dan hoor je ook dat zij allemaal weten van die financiële problemen van PVV. Anders vraag het eens aan jullie penningmeester, die weet het waarschijnlijk ook wel. 😉
Verder is er niks mis met PVV, een mooie club waartegen ik vaak voetbalde op de Warande. Maar wees er als PVV-er toch eens trots op dat een roemruchte club als HVV iets met jullie wil en je samen verder kunt! Maar als ik de verschillende vooral oudere PVV-leden afgelopen jaren hoor over een fusie met HVV, dan gaat dat er niet van komen vermoed ik. De krachttermen die ze daarbij gebruiken, zul jij ook wel kennen. Dat zou eeuwig zonde zijn, want daardoor gaat helaas ook de club van Willy en Berry verloren. 🙁

Beantwoorden
Karel, oud-lid van MULO

@Karel, oud-lid van MULO op donderdag 7 november 2019 om 04:41:

Welke krachttermen? Nee… die tijd is geweest

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 5 november 2019 om 05:05:

Ik heb gestemd: oneens.

Het nieuwe stadion voor Helmond Sport (herindeling De Braak) moet kosten wat kost slagen en daarvoor gaat de gemeente over lijken.
Door geld uit te sparen komt de droom voor een zeer klein groepje Helmonders steeds dichterbij.

Minder subsidies voor evenementen is ook zo’n bespaaractie.

Het wordt voor de gewone inwoners van Helmonders een stuk saaier.
Er zijn al veel elementen omzeep geholpen.
Dit jaar geen schaatsbaan.
En er wordt nog wel geroepen dat de jeugd meer moet bewegen.

Beantwoorden
Karin van der Werff

Update 8:
HVV en PVV gaan niet fuseren, PVV bekijkt nu de mogelijkheid om naar Sportkomplex de Rijpel te verhuizen. Daar ligt een veld dat Rood-Wit ’62 niet meer gebruikt. Dat is plusminus de laatste stand van zaken. De allerlaatste kans die de Helmondse politiek de 2 aan het begin van deze maand bood (zie update 7) wordt terzijde gelegd. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 26 november 2019 om 23:58:

Begint wel een soap te worden zeg! 🙁

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 26 november 2019 om 23:58:

???? Laat ik maar eerlijk zeggen: dat vind ik helemaal niks!
En ik zal niet de enige bij Roo-Wit zijn die dat vindt! ????

Beantwoorden

Afbraak hoort blijkbaar tot de “werkzaamheden” van Gemeente en politiek.
Ik heb niets met voetballen, maar om HVV de nek te willen omdraaien? Foei!!

Beantwoorden

@Karin van der Werff op zaterdag 9 november 2019 om 01:54:

Minder subsidies voor evenementen? De gemeente heeft sinds vorig jaar juist bijna drie keer zoveel geld voor evenementen gereserveerd. Van 150.000 naar ruim 400.000 euro… Maar er zijn zoveel evenementen dat zelfs 400.000 nog niet genoeg is. Maar dat is toch juist een goede ontwikkeling?!

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 26 november 2019 om 23:58:

Als er bij hvv niet betaald wordt hebben ze niet eens een 1ste elftal hvv wil wel met rkpvv fuseren maat niet andersom ?

Wat als de 100 actieve leden van rkpvv daar 20 procent van ZOU komen heb je het over maximaal 20’man ben je. Daar dan mee geholpen

Beantwoorden

Gewoon stoppen het wordt toch niet wat het geweest is

Beantwoorden

Beste mede (burger-)raadsleden en Helmonders,

Op 9 mei 2017 heeft de gemeenteraad Helmond de “Visie op amateurvoetbal Helmond” vastgesteld. Daarin was onder andere de intentie opgenomen om de sportparken Houtsdonk en Warande af te stoten, om zodoende het overschot aan voetbalvelden in de gemeente, en de daarmee gepaard gaande financiële gemeentelijke lasten, terug te dringen. In die visie werd onderkend dat een aanzienlijk gedeelte van sportpark Houtsdonk in eigendom van HVV is, en dat dat “zou worden meegenomen in de gesprekken die met die vereniging zouden worden gevoerd”.

In oktober/november 2019 heeft in de gemeenteraad een discussie plaatsgevonden of het toch niet mogelijk zou zijn om aan de westelijke zijde van het centrum van Helmond één voetbalaccommodatie te handhaven. Sindsdien is duidelijk geworden dat RKPVV (dus sportpark de Warande) de intentie heeft om zichzelf op te heffen, en dat HVV de sterke wens heeft om als zelfstandige vereniging op hun eigen sportpark voort te bestaan. De PvdA neemt hierbij – in samenwerking met HVV – het initiatief om dat mogelijk te maken, én om tegelijkertijd (nagenoeg) alle doelen van de “Visie op amateurvoetbal Helmond” te realiseren.

Wethouder Van Dijk heeft in een gesprek met het bestuur van HVV aangegeven dat een voorstel hiertoe niet van het College valt te verwachten, maar dat de gemeenteraad hiertoe het initiatief zal moeten nemen. Dat doen wij dus hierbij!

Wij willen in dezen graag met een zo breed mogelijk gedeelte van de raad samen optrekken. Vandaar dat wij nog géén motie hebben opgesteld. Het is een complexe zaak, en er is de afgelopen maanden veel gebeurd. Daarom hebben wij nu als eerste een notitie hebben opgesteld om zowel de voorgeschiedenis, de recente ontwikkelingen en de mogelijke oplossingsrichtingen overzichtelijk in kaart te brengen. Vervolgens vragen wij jullie aller medewerking. Willen jullie ons, op mailadres [email protected] binnenkort doorgeven of jullie samen met ons willen optrekken? Het is onze intentie om in de volgende raadsvergadering van 26 mei een zo breed mogelijk ondersteunde motie te kunnen indienen, waarmee we de weg openen naar een voor zowel HVV als de gemeente Helmond goed eindresultaat.

In een normale wereld, zonder beperkingen vanwege de corona-crisis, zou dit dossier in de afgelopen maand tot vele overlegsituaties hebben geleid. HVV had daartoe al initiatieven ontplooid. Dat is nu – hopelijk tijdelijk – niet mogelijk, en dat bemoeilijkt overleg en besluitvorming. Wij roepen jullie daarom op om – in het belang van de redelijkheid – ook minimaal te bewerkstelligen dat de huuropzegging en de feitelijke afbraak van de verlichtings- en drainage-installaties voor het mogelijk te behouden veld wordt uitgesteld.

Namens de fractie PvdA Helmond, contactpersoon Hans de Mare

Beantwoorden

Update 9 Samen met bovenstaande reactie/brief van de PvdA om 11.55 uur:

Vanochtend kregen we deze 3 pagina tellende notitie (pdf) in onze mailbox. Op 2 manieren denkt de PvdA dat de gemeente voetbalvereniging HVV kan (en eigenlijk moet) helpen. Zij presenteren 2 oplossingen:
• De gemeente beëindigt de huur van veld 3, maar blijft veld 2 verhuren
• De gemeente verkoopt veld 2 aan HVV

“HVV is voorstander van Oplossing 1, maar staat er ook voor open om ook Oplossing 2 in het overleg met de gemeente Helmond te betrekken”. De PvdA schrijft dat in die notitie. De weblog kan dat bevestigen. Want een tijdje terug hebben wij precies hetzelfde te horen gekregen. De Helmondse voetbalclub uit 1899, waar helden als Berry en Skiete Willy het spelletje leerden, zou daarmee meer dan geholpen zijn.

Beantwoorden

@PvdA fractie Helmond op woensdag 15 april 2020 om 11:55:

Geweldig mooi nieuws zou dat zijn in dit tijdelijk voetballoze tijdperk.
Gewoon ja zeggen gemeente Helmond, aub, gewoon doen.

Beantwoorden

Hoop egt dat het snel rond komt .kunnen we als de Corona over is onze trai ingen van onze oldstars helmond en ons jaarlijks toernooi en onze vriendschappelijke wedstrijden weer her vatten fftussen door wij als wvvoldstars helmond hebben een eigen club met een eigen bestuur wij huren tegen een magere prijseen veld en de kleedkamer van hvv , gr hanske

Beantwoorden

@Wil op woensdag 15 april 2020 om 12:59:

precies wil nu niet dit en dat gewoon doen

Beantwoorden

Gewoon stoppen met die club, had de knvb al moeten besluiten, komt alleen maar ellende vandaan.
Snap werkelijk niet dat de politiek in Helmond dit zooitje de hand boven het hoofd houdt.

Beantwoorden

Update 10:
Wordt het sportpark waar PVV voetbalde op 1 juli echt ontruimd?
Fractievoorzitter Berry Smits van Helmond Aktief stelde vanmiddag maar liefst 10 schriftelijke vragen aan B&W over het afstoten van sportpark De Warande. Op de velden van dat sportpark speelde voetbalvereniging PVV tot voor kort haar thuiswedstrijden. Voor wie meer wil weten over dit al 3 jaar lopende dossier, vindt hierboven meer dan voldoende leesstof.
Hieronder staat de volledige inleiding van de 10 raadsvragen. Zodra we de reactie van B&W binnen hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in een update hieronder.

Op 9 mei 2017 werd middels het raadsvoorstel 26 “visie amateurvoetbal Helmond” o.a. het besluit genomen op 2 sportparken, te weten de Warande en Houtsdonk, af te stoten. Het raadsvoorstel zou na 3 jaar zijn afgewerkt wat impliceert dat de werkelijke datum op 1 juli 2020 zou gaan uitkomen. We nadere deze fatale datum en via vragen van o.a. de fractie Helmond Aktief is van het college, met name portefeuillehouder wethouder Van Dijk, het antwoord ontvangen dat deze fatale datum in stand blijft.
Omdat na de besluitvorming in 2017 geen uitvoeringsplan is aangereikt, terwijl mogelijk op ambtelijk niveau wel aan de uitvoering wordt gewerkt, zou ik namens de fractie Helmond Aktief wat betreft sportpark de Warande, de volgende vragen willen voorleggen:

  1. Gaat na 1 juli 2020 de ontruiming daadwerkelijk worden opgestart?
  2. Zo ja welke “attributen” gaan dan definitief worden weggehaald bijv. goals, buis afrastering, gaashekken / omheining, hoge ballenvangers, dug-outs, beregening installatie, veldverlichting, gras, drainage, bestrating etc.
  3. Wordt het terrein voor gebruik her-bestemd ? Ecologische zone? Zo ja is de procedure hiervoor al opgestart?
  4. Hoe wordt met de opstallen en overig eigenaren deel van de voetbalvereniging omgegaan?
  5. Wordt er een vereffening, ook in financiële zin, met de voetbalvereniging gedaan? De vereniging dient ook diverse contracten te ontbinden waarschijnlijk zijn hier ook kosten mee gemoeid?
  6. Worden verwijzingen in de openbare ruimte naar sportpark de Warande verwijderd? En gaat de openbare verlichting aan de Goorloopweg worden verwijderd omdat in vergelijkbare gebieden in de Goorloop zone géén openbare verlichting is toegestaan?
  7. Hoe worden de kosten van ontruiming verrekend? Via budget raadsvoorstel 26 ?
  8. Dienen nog juridische zaken worden afgehaald? Bijv. erfpachtconstructie.
  9. Kan de vereniging nog gebruik blijven maken van hun fysieke onderkomen? Kantine met aanpalende ruimten. Zo ja welke mogelijkheden zijn dan nog mogelijk?
  10. Hoe is de communicatie tussen voetbalvereniging en gemeente Helmond georganiseerd?
Beantwoorden

@De weblog van Helmond op vrijdag 8 mei 2020 om 13:55:

De voetbalvereniging RKPVV is toch al opgeheven of in ieder geval gestopt? Logisch dat dat sportpark nu terug naar de gemeente gaat. Jammer, maar dat hebben ze aan helemaal aan zichzelf te danken, vraag maar aan Berry. Ik heb het allemaal gevolgd, maar met zo’n bestuur…
Jammer voor die leuke dame in de kantine, kom bij HVV zou ik willen adviseren.

Beantwoorden
‘n Haagse boy

Update 11:
Ledenvergadering beslist over het voortbestaan van PVV
Bij PVV is donderdag 28 mei een virtuele algemene ledenvergadering (mogelijk gemaakt door de corona-noodwet). Daarin wordt beslist over het voortbestaan van de club. Volgens voorzitter Jos Slapak vanochtend zijn er nauwelijks andere mogelijkheden dan het ter ziele laten gaan van de club. De leden van deze in 1928 opgerichte amateurvoetbalclub hebben hier echter het laatste woord in.
Het derde en vierde elftal zijn al in gesprek met MULO en RKPVV 2 & 5 beraden zich (zoals dat zo mooi heet). Verder zijn er al tenminste 4 spelers die bij de KNVB een overschrijving naar een andere club hebben aangevraagd.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 12 mei 2020 om 09:11:

Bij Rood-Wit in de Rijpel waren ze niet welkom hoorde ik van de week.
Nooit geweten trouwens dat PVV zo’n oude club was.

Beantwoorden

Update 12:
Oproep aan de gemeenteraad door HVV’ers die het betaald voetbal haalden
Helmonds oudste voetbalclub, HVV Helmond, werd opgericht op 22 november 1899. De vereniging kent een roemrucht verleden. Zo speelde ze in 1935 de verloren bekerfinale tegen Feyenoord en van 1956 tot en met 1962 betaald voetbal. Verder kent de club ook een sociaal gezicht. Er liggen zonnepanelen op het dak van hun accommodatie en sinds de versoepeling van de coronamaatregel deze maand bieden ze verscheidene (jeugd)verenigingen de ruimte om te sporten.
Het is geen geheim, de club op de Houtsdonk wordt nu bedreigd in zijn voortbestaan. Onze gemeente wil de verhuur van de 3 velden aan de club stoppen. Het gevolg is dat de geel/zwarten dan nog slechts gebruik kunnen maken van 1 veld. “Want dat veld kan niet ingepikt worden omdat dat van ons is” aldus penningmeester Mike Sleegers. Volgende week dinsdag is de gemeenteraadsvergadering die beslist of de gemeente 1 veld verhuurt of niet (zie update 9 hierboven).
Voor wie het niet weet: HVV Helmond bracht bekende voetballers voort zoals ene Willy van der Kuijlen, Berry van Aerle (gemakshalve verwijzen we naar dit artikel) en Hans Meeuwsen. De laatste 2 doen samen met Joey Sleegers (ooit spelend bij Feyenoord en nu bij FC Eindhoven) ieder een oproep aan de gemeenteraad tot voortzetting van de verhuur van 1 gemeenteveld. Willy van der Kuijlen was niet in de gelegenheid om dit te doen.
Bekijk de filmpjes met de oproep van Berry van Aerle, Hans Meeuwsen en Joey Sleegers.

‘De Muws’ vormde samen met Berry van Aerle en Hans Vincent eind jaren 70 de beroemdste rechterflank die HVV ooit had. Ze maakten reeds op jonge leeftijd hun debuut op de Houtsdonk. Berry haalde het Nederlands Elftal, werd Europees kampioen, speelde onder andere bij PSV en won dat jaar ook de Europacup 1. Hans Vincent speelde bij Helmond Sport, Willem II en MVV.
De andere Hans voetbalde ook bij Helmond Sport en Willem II. De Muws is een cultfiguur. Van kinds af aan noemen ze hem al De Muws, hij weet eigenlijk niet waar die bijnaam vandaan komt. Vol enthousiasme met af en toe een kwinkslag vertelde hij vanochtend over zijn tijd bij HVV. Hij kende in Hans Lintermans de beste jeugdcoach die hij ooit heeft gehad. “Wij waren vrijbuiters uit het Haagje en Lintermans bracht ons discipline bij en respect voor elkaar.” De Muws was bij PVV begonnen maar verkaste al na een jaar naar de geel/zwarten omdat hier zijn vrienden Hans Vincent en Berry van Aerle voetbalden. “Ik en Hans woonden in dezelfde straat, de Haaglaan, en Berry een straat verderop. We lieten Berry maar meedoen, dan hadden we tenminste een bal hahaha.” Hans vertelt dat ze buiten schooltijd niets anders deden dan het voetballen. Op het grasveldje achter de kerk waar je als speler moest slalommen tussen de pleintjes die er aanwezig waren. “Door veel te voetballen word je automatisch een betere speler!” Mede bij HVV is de basis gelegd voor zijn profcarrière. Zijn kinderen hebben geen interesse in voetbal maar zijn kleinzoon van 1½ wel. “Dat kan een goeie voetballer worden. Die heeft nu al interesse in de bal.” Hans zou het jammer vinden als de gemeente geen velden meer zou verhuren aan de geelzwarten. “1 Veld ligt braak, laten ze die dan gebruiken voor voetbal. De club wil het onderhoud daarvan zelf doen, dus het kost de gemeente niks. Het heeft dan een functie en HVV is ermee geholpen!”

Beantwoorden

1 ding Hvv helmond 1899 moet blijven bestaan gr hanske hvv !

Beantwoorden

Als lid van HVV Helmond heb hier toch een mening die ik niet heb gehoord. Zelf ben ik bij PVV begonnen in de jeugd op de voetbalveld met de naam Pea-Park daar waar nu het hertenkamp is gevestigd. Toen ik B jeugd voetballer werd bij ik naar de grotere broer HVV gegaan. Ik ben daar gebleven tot HVV stopte met semiprof voetbal. Ook mijn 2 kinderen hebben hetzelfde gedaan als ik. Mijn jongste zoon is nog altijd lid al meer dan25 jaar.
Al je het verhaal van mij hebt gelezen is het zo dat HVV heel belangrijk is voor het stadsdeel Helmond- West. ( sociale functie). HVV is belangrijk zodat de jeugd kan voetballen in de wijk Helmond-West na het wegvallen van PVV.

Beantwoorden

HVV de voetbal club van mijn vader in 1938 kampioen van zuid Nederland en ik heb er gevoetbald en nog vele ,dat ze de club willen laten verdwijnen is wel al te gek voor woorden. Dat ze dan maar Helmond sport op doeken is mijn mening. Die elk jaar onderaan bengelen, ik hoop dat ze daar rekening mee houden.
Het is voor veel hellemonders belangrijk.

Beantwoorden

Update 13:
De allerlaatste poging
Komende dinsdag dienen 3 politieke partijen een motie in. Daarmee hopen zij dat ze HVV het benodigde trainingsveld bezorgen. Ondersteunt de gemeenteraad deze motie (pdf) van Helder Helmond, Helmond Aktief en PvdA, dan is sportpark Houtsdonk voorlopig gered. Tenminste, mits sportwethouder Harrie van Dijk daar dan ook mee instemt.
“De gemeente kan Houtsdonk niet volledig afstoten omdat een gedeelte van HVV Helmond is. Het is natuurlijk absurd om dan 3 velden af te stoten en de club met slechts 1 veld achter te laten. Hiermee benadeel je naast HVV, ook vele andere maatschappelijke verenigingen die hier actief zijn. En deze belangrijke functie voor Helmond West moet zeker behouden blijven!” Dat liet Martijn Rieter van Helder Helmond ons weten toen we hem een toelichting vroegen.
Tot dinsdag zal elk gemeenteraadslid weten dat HVV behouden moet blijven. Dat liet een HVV-liefhebster eerder deze week in ‘iets’ andere bewoordingen aan een weblogmedewerker weten. Wat zij daarmee precies bedoelt? Wij weten het echt niet. Dat wilde de goedlachse en strijdlustige dame namelijk niet zeggen. Ze wil graag anoniem blijven omdat het dit keer niet om haar gaat.

Beantwoorden

Ik hoor en zie laatste dagen alleen maar weer “gemeente, gemeente en gemeente”. Ze komen weer geld tekort, coronacrisis kost miljoenen etc. Als ze nu eens menselijk nadenken en logisch verstand gebruiken dan zullen ze inzien dat de oudste club van Helmond voor velen een begrip is en voor Helmond en zeker de wijk belangrijk is. Begin eens met opschorten nieuw gemeentehuis (levert veel geld op), hou eens op met gezeur over paar m2 Helmond Sport (kost veel teveel geld dat geneuzel) en verhuur gewoon velden aan HVV (levert geld op). Velden liggen er, en eentje van die velden blijft toch voor altijd van “ons” Hellemonds clubke!!!! 😉 Veel mensen blij en gelukkig en de Helmonder hoeft niet op te draaien voor klote geld van de gemeente. En HVV in stand houden doet credo Heel
Helmond Sport doet naam eer aan.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 21 mei 2020 om 06:59:

Zo een club mag niet verloren gaan

Beantwoorden
Bert van Scherpenzeel

Laat HVV Helmond gewoon drie velden houden. Twee huren en één van zich zelf.
De afstand Helmond Oost (De Braak, Rood Wit en Bruheze ) naar Mierlo Hout, Stiphout en Brandevoort is te groot.
Dat zie je in geen enkele stad.
Laat HVV deze leegte in het midden van de stad invullen.

Cor vd Burgt en Pieter Vervoort zullen het bovenstaande toch wel kunnen beamen als weldenkende mensen.

Beantwoorden

Als je.mag kiezen tussen investeren in De Braak en laagdrempelige sport in de wijken??…..

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 19 mei 2020 om 11:55:

“En waarom een foto vd muws in w2 tenue?” vroeg Maze Uit Helmond van de week. Wilbert Verkoelen zorgde voor een foto van de muws in het juiste tenue. “Tis niet de allerbeste foto, maar wel in juist tenue” schreef hij daarbij.

Beantwoorden

Update 14:
Ook Frank Lammers maakt zich hard voor HVV Helmond
Acteur Frank ‘Jumbo’ Lammers vindt dat HVV een instituut is en moet blijven. Historisch verantwoord meldt hij in een videoboodschap (met een knipoog): “Het is de kraamkamer van Willy van der Kuijlen en Berry van Aerle.” Na Berry, Hans en Joey (zie update 12 hierboven) maakt ook hij zich hard voor Helmonds oudste voetbalclub. Dinsdag beslist de gemeenteraad…

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op zaterdag 23 mei 2020 om 19:29:

Zeker weten we knokken er voor ze nemen het niet van ons af

Beantwoorden

Jazeker keep it going

Beantwoorden
Patrick Waarsenburg

Ongelofelijk dit… de oudste club van helmond moet sluiten terwijl er wel andere clubs mochten komen zoals brandenvoort en bruheze krijgt een compleet nieuw terrein. Schandalig dit … HELMOND WAAR BEN JE MEE BEZIG. Je moet trots zijn op zon club die best wat mensen groot heeft gemaakt zoals willy vd kuilen. Berrie v aerle. Joey sleegers hans vincent jonas altunel en dan de mensen die net niet de geluk hebben gehad om door te breken
HELMOND WORD WAKKER IPV HELMOND SPORT

Beantwoorden

Lammers, simpele Jumbo caissière. Zo jammer, dat een boer uit Mierlo zich moet profileren.
Waar woon jij nu, Brabantse icoon?
Des te meer respect voor de échte Brabanders.
Frank Lammers, lachertje.

Beantwoorden

Alle volkse clus bijna om zeep gebracht. Haagse Boys, Klein Arsenal, RKPVV en nu weer HVV. Klassepolitiek. Schande. Gemeenteraad doe nu eens iets verrassed. Wees eens dualistich en loop als raad nietcsteeda achter het colege aan.

Beantwoorden
Lodewijk den Breejen

@Erik Beniers op zaterdag 23 mei 2020 om 20:51:

Precies dit is waarom HVV moet blijven bestaan. We voetballen niet eens in Nederland, maar nu al laadt de jaloezie in Helmond op bij deze MULO-man. Zijn club heeft met Willy en René twee mooie vedettes en toch die rivaliteit. Skitterend!!
Ik zou willen dat we in Mierlo-Hout zo iemand als Frank, Berry of Willy hadden… Zou een stuk minder gekonkel in de achterkamertjes betekenen en zeker voor extra sponsors zorgen! Wat hebben wij nou, de Krul…

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op zaterdag 23 mei 2020 om 19:29:

Scheer apparaat kwijt 😳😳😳
Ik dacht ook dat de kappers weer open waren ??

Beantwoorden
Peetje Sleegers

hoi gemeent ik als hansku egte hvver ,laat ons egt een veld bij huren voor te trainen anders liggen er zodadelijk 3 velden braak ,waar ik veel huis vuil al heb opgeruimd op 1 van het veld dat al 5 jaar braak ligt ,en nu heden daags er al veel rommel in de natuur word gedumt en dan ook op de andere veleden die ook braak komen liggen dan word het een vuilinis belt ,dat willen hullie tog ook niet denk na en geef een trainings veld te huur van ons hvv!

Beantwoorden

deze keer heeft die frank gelijk

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 21 mei 2020 om 06:59:

Het zou mooi zijn als ze geholpen zouden kunnen worden. Ut zou zuund zin.

Beantwoorden

Wat een gemeenteraad.
Volgende verkiezingen weer afvragen waarom er zo weinig mensen komen stemmen.
De reden is zojuist geleverd. Omdat jullie niet luisteren. In verkiezingstijd zeggen jullie het wel te doen.

Geen enkel gevoel voor de stad en haar inwoners.
Alleen voor hun eigen portemonnee.

Ik hoop dat alle actieve HVV-ers zich voor 15 juni gaan aanmelden bij de club van de heer C vd Burgt.

Eens kijken wat zijn reactie is bij de begrotingsbehandelingen in november.

Beantwoorden

Update 15:
HVV-motie verworpen door gemeenteraad: geen extra veld
Vanavond werd met een telling van 26 stemmen tegen en 7 voor de HVV-motie verworpen (zie update 13). Het behoud van verhuur van minstens 1 veld op de Houtsdonk gaat dus niet door. Helmond Aktief, Helder Helmond en Partij van de Arbeid hadden de motie ingediend. Zij kregen slechts de fractie Bach Plus mee.
Wel werd erkend dat de velden niet braak moeten blijven liggen zoals in het verleden bij Klein Arsenal is gebeurd. Dat zou een vorm van kapitaalvernietiging zijn. De politiek wil het bestemmingsplan echter wijzigen en de 3 velden ergens anders voor gaan gebruiken. De sociale functie die HVV heeft in Helmond West, werd niet als afdoende beschouwd. Wat belangrijk werd bevonden door de tegenstemmers is dat HVV volgens KNVB-normen kan blijven voortbestaan. Het heeft 1 veld, een accommodatie en meer dan de 50 vereiste leden.
Opvallend is dat er niet over de lichtmasten werd gesproken. Die zijn namelijk geen eigendom van de geel/zwarten. Ze staan namelijk op 1 van de verhuurde velden. Wat gaat er nu gebeuren? Zonder lichtmasten kan er immers in de avonduren niet getraind worden? Gaat HVV die lichtmasten zelf aanschaffen? Sterker nog, gaan de club uit West de motie aanvechten? Helaas was HVV-voorzitter Cissie Maas na de gemeenteraadsvergadering niet bereikbaar voor een reactie.

Beantwoorden

Diep en diep triest dit😔

Beantwoorden

Deze die dit niet hvv gunnen zijn geen egte hellemonders , maar wij blijven bestaan 100 % zeker

Beantwoorden

Dit wordt het einde van de oudste Helmondse voetbalvereniging! Schandalig!

Beantwoorden
Hans vd Vijfeijken

Diep en diep triest..

Beantwoorden

ze moeten nog meer geld gaan brengen naar da nep helmond brandenvoord genaamd.

Beantwoorden

Diep triest man

Beantwoorden

aanvechten desnoods bij de rechter

Beantwoorden

Update 16:
PVV officieus ontbonden echter niet officieel
Donderdag werd unaniem besloten tot ontbinding van voetbalclub PVV. Het was een virtuele vergadering waarin de beslissing met hand opsteken werd genomen. De beslissing is echter niet rechtsgeldig want het aantal leden dat behoort te stemmen hierover werd niet gehaald. Er zal binnen 2 weken tijd een nieuwe (allesbepalende?) Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. RKPVV-voorzitter Jos Slapak stond de weblog netjes te woord maar klonk alsof hij even geen behoefte had aan de pers. Hij bevestigde dat de club weliswaar nog niet officieel ophoudt te bestaan maar wel officieus.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op zaterdag 23 mei 2020 om 19:29:

Mooie aktie Frank, inderdaad we verloren er nooit met ons top team, maar eens HVV moet blijven.

Beantwoorden

de gemeente sluit hvv never !

Beantwoorden

Update 17:
HVV overweegt juridische stappen
HVV Helmond gaat niet akkoord met het raadsbesluit (waarover we in update 15 hierboven onder meer schreven). De voetbalclub overweegt juridische stappen te gaan ondernemen tegen de gemeente. Hoe dit in concreto vorm gaat krijgen is nog niet duidelijk. Mogelijk wordt na het weekend meer bekend. “We denken juridisch sterk te staan en hebben er alle vertrouwen in”, aldus penningmeester Mike Sleegers.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 4 juni 2020 om 21:43:

Jazeker ,vecht er voor 👌👏

Beantwoorden

niet meer als normaal ,de gemeente heeft op andere sportparken over belast en wil velden niet meer verhuren aan hvv , als wij als hvv helemaal moeten stoppen kunnen de spelers die bij hvv zijn nergens meer voetballen want alle andere sport parken zitten vol ,hoe wilde ze dat op lossen !

Beantwoorden

we vechten tot het bittere eind ,alle andere voetbal clubs zitten tot hun nek toe vol ,als alle leden van hvv ,als hvv niet meer zou bestaan nergen anders meer kunnen voetballen wnt die zitten allemaal vol ,dus makelijk verhuur een trinings veld aan ons hvv helmond 1899 ,en het is op gelost ,hvv betaald zelf de onderhoud ,dus de gemeente krijgt ook nog de huur van dat veld ,want zoals de gemeeente zegt we laten het toch braak liggen ,want de gemeente heeft geen bestemings plan ,teminste zeggen ze ,dus!!!!

Beantwoorden

Gemeente kan dit niet maken om de kindertjes van helmond west en omgeving dit af te pakken sluit die hockey en tennisvelden maar neee moeten ze de kinderen van het haagje afpakken schandaliggg

Beantwoorden

Update 18:
PVV houdt officieel op te bestaan
Gisteren is er een ledenvergadering geweest van vereniging PVV. Er werd nagenoeg unaniem besloten (slechts 1 persoon stemde tegen) om de voetbalclub op te heffen. Zie ook update 16 en eerdere updates hierboven.
Juridisch blijft RKPVV echter voorlopig bestaan omdat bepaalde zaken afgehandeld moeten worden. Zo moet er over de beëindiging van de erfpachtovereenkomst (die loopt tot 2030) nog worden onderhandeld en hetzelfde geldt wat betreft de huurovereenkomst met de gemeente, aldus voorzitter Jos Slapak. Verder zijn er ook nog andere lopende zaken die tot een goed einde moeten worden gebracht. Na 92 jaar houdt dus 1 van de oudste voetbalclubs op te bestaan. Een stukje Helmondse voetbalhistorie gaat dus verloren.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 9 juni 2020 om 10:10:

Vreselijk die rotgemeente, mooie club de nek omgedraaid

Beantwoorden

Bah bah alles maken ze kapot 😡

Beantwoorden

Wat erg… 😒

Beantwoorden

En bedankt gemeente helmond

Beantwoorden

Club was onderweg naar de 2e klasse, eeuwig zonde..

Beantwoorden

Kan iemand mij uitleggen wat de gemeente eraan kan doen dat de club PVV te weinig leden heeft?

Beantwoorden

Zal ze niet missen

Beantwoorden

De kleine clubs moeten gewoon verdwijnen. Ben sowieso voorstander van minder clubs dan krijg je de kans om tegen andere teams te spelen in plaats van elk jaar hetzelfde

Beantwoorden
Angelo Klokgieter

Schande om elke voetbalclub uit een gemeenschap te verliezen, vooral een van de oudste.

Beantwoorden
Ian Chapman from Burnley

Motto heel helmond sport 🖕🏽 ongelofelijk wat een gemeente😡 jammer mooi cluppie

Beantwoorden

@Roland een criteria die de gemeente zelf in het leven heeft geroepen om haar zin te krijgen. RKPVV was niet groot maar wel gezellig en niemand had last van het voetbal en de gezelligheid op de Warande. Alles staat in verband met het fiasco van het nieuwe stadion van HS. En of dat nou zo veel recht heeft op voortbestaan…

Beantwoorden

Zonde, mooie tijden gehad

Beantwoorden

Cees saarloos als jij kapot ga zal ik jou ook niet missen en Angelo klokgieter met nog minder club kan jij met jou talent beter stoppen met voetballen want dan is er voor jou geen elftal meer waar je met mee kan

Beantwoorden

Kei zuuuunt jaren geweest en was er altijd gezellig

Beantwoorden
Astrid Adriaansen

Nu hvv nog weg en dan hebben ze hun zin

Beantwoorden

@Martijn Rieter. Jij hebt met je club in de gemeenteraad en je vriend Teurlings jullie veel te weinig laten horen in de raad en commissies.

Mijn stem krijgt die club van je nooit meer.
Ik hoop dat meer mensen dit in zien.

Niet capabel voor de gemeenteraad.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op zaterdag 30 mei 2020 om 07:59:

Waar moeten de kinderen dan sporten is toch zo goed voor iedereen geld voor hvv en pvv wat belachelijk kut gemeente blijf van de gewone burger zun sport af ruim die tennis en hockye velden maar op dan moet je ze horen vuil flikkers

Beantwoorden

Update 19:
HVV spant kort geding aan
Clubicoon Hanske van Hoof deed deze week in een video een emotionele oproep aan de gemeente. Hij wil dat de gemeente 1 veld blijft verhuren aan de geel/zwarten. Hans (61 jaar oud) begon op zijn negende met voetballen bij de geel/zwarten. Het clubicoon is 12 jaar vlagger geweest bij het eerste en is nu al 10 jaar materialenman. De HVV’er sport na hartklachten nog 2 keer per week op Sportpark De Houtsdonk met All Stars. Daardoor voelt hij zich fysiek ook fitter. De clubman noemt De Houtsdonk zijn tweede thuis en het is voor hem een manier van leven om voor de vereniging actief te zijn. Hanske noemt HVV een sociale volksclub. Er zal veel voor hem wegvallen als de plannen van de gemeente doorgaan. Hij heeft er enkele nachten slecht van geslapen. Vele geel/zwarten zijn dan ook heel erg boos, aldus de materialenman. Ze voelen zich door de gemeente in de steek gelaten. Bestuurslid Mike Sleegers laat de weblog weten dat HVV een kort geding aan gaat spannen. De geel/zwarten hebben een advocaat in de arm genomen. De volksclub toont zich strijdbaar en zal alles op alles zetten voor het behoud van een trainingsveld.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op vrijdag 3 juli 2020 om 15:15:

Hans, ik ken je niet, maar wat maakte jij een geweldige video voor jouw club. Mensen als jij maken de club van Willy en Berry tot de cultclub die inderdaad nooit mag verdwijnen uit onze stad. #respect
Succes gewenst met de rechtszaak!

Beantwoorden

Goed zo zet hem op Hans en de rest we laten het niet van ons afpakken

Beantwoorden

Dus als ik ‘t goed begrijp laat de gemeente liever de zooi verpauperen dan dat ze de mensen fijn laten sporten terwijl ‘t netjes wordt onderhouden en betaald? Maar wel 40 miljoen voor ‘n gemeentehuis op tafel leggen waar niemand waarde aan hecht. Denk ze liever de jeugd op straat zien hangen dan zien voetballen. Zal wel weer een bestemmingsplan zijn om een weg neer te leggen, zal alleen een beetje moeilijk worden in een gebied waar beschermde diersoorten leven….

Beantwoorden

Hans,
Hopelijk wordt jouw inzet naar waarde ingeschat en werpt het vruchten af.
Gemeente moet gewoon veld verhuren, dan levert het de gemeente nog wat geld op. Anders ligt het te verpieteren. Gij geel zwarte kleuren, gij siert de naar van HVV. 😉

Beantwoorden

Succes. Inzet toch nog niet voor niets geweest Hans van Hoof

Beantwoorden

Zet hem op Hans. Het is ook mijn clubke jarenlang geweest onder leiding van Cissie Maas. Jammer en triest. Blijf altijd een geel zwarte van HVV. 🍀💪

Beantwoorden

Het is heel simpel, Helmond wil die grond hebben en verzinnen de ene treitercampagne na de andere treitercampagne om hun zin door te drammen.

Hou vol!
Misschien kunnen jullie een bod doen op de grond.
Verkopen ze toch niet, maar terug treiteren mogen jullie wel van mij.

Beantwoorden
Karin van der Werff

De gemeente heeft gekozen voor 6 robuuste sportparken in Helmond om alles betaalbaar te houden voor iedereen. Bij mijn weten kan HVV gewoon blijven bestaan en ook blijven voetballen op eigen terrein. Alleen wil de gemeente geen extra veld meer verhuren, vanwege de gemaakte keuze door de raad.

Beantwoorden
Guido van Dooren

Beste Guido, de gemeente heeft gekozen voor 6 GEMEENTELIJKE sportparken. HVV zal zeker kunnen blijven voetballen alleen is er volgens de KNVB normen een trainingsveld benodigd. Wat ook logisch is. Je kunt immers niet alles op een veld doen een heel seizoen lang.
De gemeenteraad van Helmond heeft een besluit genomen op basis van onjuiste informatie. En voor wat betreft de kosten daar heeft HVV verschillende malen aangegeven zelf het onderhoud te doen. Dus kost het de gemeente niets meer. Maar hier heeft de gemeente nooit iets van willen weten. Wordt vervolgd.

Beantwoorden

Update 20:
HVV verliest kort geding
HVV heeft het aangespannen kort geding (zie update 19) verloren en gaat niet in hoger beroep. De gemeente moet op haar eigen kosten wel de lichtmasten verplaatsen naar de zijkant van het hoofdveld. De geel/zwarten gaan een herstructureringsplan opzetten. De Houtsdonk wordt zo heringericht dat er alsnog getraind kan worden. Nu de lichtmasten worden verplaatst zal dit mogelijk blijven. Na de vakantie (begin augustus) komt de werkgroep van de voetbalclub bij elkaar om te bekijken hoe ze dit vorm gaan geven. Deze groep bestaat onder andere uit bestuur en vrijwilligers. Wat er ook gebeurt, HVV Helmond zal blijven bestaan.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op zaterdag 18 juli 2020 om 07:55:

jammer.

Beantwoorden

5x hiephiephoera voor die braszooi van een gemeente

Beantwoorden

Doorgaan aanhouder wint

Beantwoorden

Al het geld zal wel naar helmond sport gaan …nieuwe stadion…..

Beantwoorden

Wel met geld smijten voor een nieuw gemeente huis en een politiebureau.oo ja nie vergeten voor da reuzenrad.

Beantwoorden

Wat jammer dat er geen overeenkomst is te maken met de gemeente. Zolang het veld niet word gebruik laat HVV dan toch er gebruik van maken.
Het onderhoud gaat HVV dan zelf doen. Dus geen kosten van de gemeente. De kosten die hierop worden gespaard kunnen zij bijleggen bij het stadion voor Helmond-Sport. De begroting die hiervoor is gemaakt valt toch duurder uit aan het einde van de rit. Dit is gebruikelijk bij aanbestebegingdn van de overheid.😂😂😂😂

Beantwoorden

Update 21
HVV kijkt naar de toekomst
Gisterenavond was er een extra ledenvergadering waar het bestuur van HVV Helmond de plannen presenteerde inzake de aanpassingen op Sportpark De Houtsdonk. Plusminus 35 mensen bezochten de meeting en op de gepresenteerde ideeën van het bestuur werd positief gereageerd. Er werd toegelicht dat er 8 lichtmasten verplaatst zullen worden naar het hoofdveld. Dit speelterrein blijft verder ongewijzigd. Het voordeel is dat er nu eventueel ook op zaterdagavonden wedstrijden gespeeld kunnen worden.
De speeltuin wordt weggehaald en de toestellen zijn voor verkoop beschikbaar gesteld. Deze strook wordt afgegraven en opnieuw ingezaaid. Dit gedeelte van het terrein in orde maken kent de hoogste prioriteit. Het veld zal onder andere gebruikt gaan worden door de kleinste jeugdelftallen van de vereniging en de lagere seniorenelftallen. Tevens is er voor de Oldstars Helmond een mogelijkheid om hierop te trainen en/of wedstrijden te spelen. Bij dit nieuwe ingezaaide veldje komen 2 lichtmasten te staan die beschikbaar worden gesteld door de gemeente Helmond. Het opleveren van dit veldje en de 2 lichtmasten dient echter te gebeuren door vrijwilligers in samenwerking met een loonbedrijf. Helaas voor de geel/zwarten is dit perceel te klein om er nog een tweede voetbalveld van te maken.
De strook achter het hoofdveld met de 3 lichtmasten blijft gewoon hetzelfde. Mogelijke aanpassingen worden in een later stadium bekeken. Vooralsnog kan hierop getraind blijven worden.
HVV blijft sterk en strijdvaardig.

Beantwoorden

ze krijgen hvv niet klein!!!

Beantwoorden

Afgelopen week heeft Helder Helmond haar buurtcafé gehouden in de sportkantine van HVV Helmond. Met als onderwerp de gebiedsvisie Houtsdonk: herontwikkeling Heboma-flats, sportpark HVV Helmond en het natuurgebied Groot Goor. Omtrent sportpark HVV Helmond was natuurlijk al bekend dat ze met maar 1 veld bijna niet kunnen functioneren. De club kan bijna niet groeien, alhoewel er komend seizoen mogelijk 2 teams, waaronder één damesteam bijkomen. Dit kan je met recht een knappe prestatie noemen. Wat wel groot nieuws was, is dat de gemeente heeft erkent dat de voetbalvisie niet kan worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk gedacht. Het hoofdveld, kantine en Lichtinstallatie is namelijk eigendom van HVV Helmond. Daarmee is de oorspronkelijke voetbalvisie met maximaal 5 (voetbal)sportparken nu van tafel. Deze visie is namelijk aangepast naar maximaal 5 gemeentelijke (voetbal)sportparken. Mooi succes voor de oudste voetbalclub van Helmond die in al haar doen en laten zich niet laat wegjagen. Ook hier kan je alleen maar respect voor hebben. We kijken terug op wederom een succesvol buurtcafé. De volgende zal na het zomerreces plaatsvinden.

Beantwoorden

Update 22:
HVV hoopt dat gemeente anticipeert op de groei van de club
Zoals Helder Helmond in een reactie hierboven al meldde, hielden zij woensdag 29 juni een buurtcafé in de kantine van HVV. Op De Houtsdonk waren ook de HVV-velden onderwerp van gesprek. Naar aanleiding daarvan spraken we gisteren met HVV-bestuurslid Mike Sleegers.
Mike vertelde dat er bij de geel/zwarten in ieder geval 1 veteranenelftal bijkomt en mogelijk, in de loop van dit seizoen, ook nog 1 heren seniorenelftal. Dan heeft HVV zondags 4 seniorenelftallen spelen. “Dat betekent dat wij in samenspraak met de KNVB alles in het werk stellen om iedere zondag 2 elftallen thuis en 2 uit te laten spelen. Ook gaat er door de herontwikkeling van de naastgelegen HeBoMa-flats in de nabije omgeving flink gebouwd worden. Hierdoor zullen er over enkele jaren veel kinderen en volwassenen woonachtig zijn die dan mogelijk dicht bij huis willen sporten. Door HVV in ieder geval weer 1 veld te verhuren, zou de gemeente hier heel goed op kunnen anticiperen”, aldus Mike Sleegers.

Beantwoorden

Mooie praatjes van HVV. Er moet met geld spelers voor het eerste elftal geronseld worden anders kunnen ze zelfs daar geen spelers voor krijgen. Zorg eerst maar eens dat ze zich gedragen want ze zorgen overal voor problemen.

Op dit moment staan er 3 seniorenteams en 1j jeugdteam ingeschreven voor het nieuwe seizoen ingeschreven voor komend seizoen. Zelfs met deze teams kunnen ze door allerlei oorzaken zelfs het seizoen niet afmaken.

Vroeger was het een mooi clubje maar het is allemaal veranderd. Je krijgt het nooit meer terug. Iedere euro die je hier investeerd, is er een teveel

Beantwoorden

Nou het is en blijft een schande wat sommigen reactie schrijven , het zijn schrijvers die zelfs niet weten wat er bij hvv speeld en. Praten elkaar allemaal na , het liefst negatieve, houd je mond aub , als je er helemaal niks van weet , antie hvvers , een voetbal club als hvv help vele andere verenigingen, ik weet wel dat ze graag bij hvv onderdak willen hebben ,bv spelen op egt gras , andere helemondse clubs hebben te weinig velden en een grote lijst met leden die geeens kunnen voetballen , alleen trainen zelfs heel vaak op zondag , en nooit geen wedstrijden kunnen spelen , ik dacht de clubs helpen elkaar , maar nee ze denken alleen aan hun eigen , als zij ze maar hebben , help elkaar en breek elkaar niet af , maar dat willen ze niet , duwen het liefst de kleineren clubs in helmond af , zoals kleinarsenal helmond noord (oranjezwart) pvv hvv haagseboys dijkseboys , schandalig , en de dorpen rond helmond mogen gewoon blijven bestaan , en krijgen alles van de gemeente helmond , discriminatie noemen ze dat , maar daar willen ze niks over horen , hvv helmond blijft bestaan , jammer dat de gemeente mee speeld met die dorpjes , hvv helmond blijft bestaan wat er ook gebeurt , jammer voor die hvv haters

Beantwoorden

@Hanskuh hvv op vrijdag 5 augustus 2022 om 00:44:

Behalve dat je het woord discriminatie ten onrechte gebruikt, ben ik het van A tot Z met je eens. Als het enigszins mogelijk is en dat ís het zeker wel: laten we deze prachtige cultclub behouden voor het culturele erfgoed van Helmond. Natuurlijk verliezen ze wel eens en natuurlijk is er ook daar ooit gerotzooi, maar zoals mijn voornaamgenoot in de allereerste reactie 5 jaar geleden al zei “De plek sluiten waar Berry, Willy, Fredje en nog zoveel anderen groot werden. 🙁 Dat kun je niet maken!!!”

Beantwoorden

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-174324.html

De gemeente zet de volgende fase in, je weet waar dit naartoe gaat. Over 3 jaar ligt er een bestemmingsplan en gaat de gemeente over tot onteigening.

Eergisteren stond de wethouder te pronken bij de Braak, de ene na de andere partij heeft hier in columns de mond vol van hoezeer ze verenigingen steunen maar het is allemaal maar heel selectief. Sommige delen van Helmond sporten, de rest kan verrekken.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *