Buiten is het 11 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 89.485 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
42reacties

Helmond heeft op dit moment nog 8 sportparken waar veldvoetbal plaatsvindt. Daarbij is sprake van overcapaciteit: er zijn over de hele linie teveel velden voor het aantal voetballers. Bovendien is er sinds dit jaar minder geld beschikbaar voor het onderhoud. Daarom wil B&W Houtsdonk en de Warande binnen 3 seizoenen sluiten. Met de betrokken verenigingen HVV en PVV wordt de mogelijkheid onderzocht om samen te gaan met een andere vereniging. Dan blijven er 6 parken over, waarvan er 2 een breder gebruik kennen dan alleen voetbal: Brandevoort en het nieuw te ontwikkelen sportpark De Braak.
Op dit moment hebben de sportparken Brandevoort en Molenven juist te weinig capaciteit. Dat kan onder andere worden opgelost door op ieder sportpark een natuurgrasveld te vervangen door een kunstgrasveld dat intensiever bespeeld wordt. Dat kost in totaal 1 miljoen euro. Verder kan een aanpassing van het competitieschema uitkomst bieden zodat de velden efficiënter worden benut. Toewerken naar 6 sportparken en meer samenwerking tussen de verenigingen. Dat is de kern van de nieuwe visie (pdf) op amateurvoetbal die B&W heeft opgesteld. De gemeenteraad buigt zich naar verwachting in mei over het voorstel. Het voorstel borduurt voort op de gezamenlijke visie van de voetbalverenigingen, die zij in het najaar van 2016 presenteerden. Met daarin de intentie om meer samenwerking op te zoeken. Ook de clubs spraken over een ideaalbeeld van 6 accommodaties voor de langere termijn.
Sportwethouder Frans Stienen: “Het college wil uiteindelijk alleen vitale verenigingen ondersteunen. Dat zijn verenigingen die financieel gezond zijn én middenin de samenleving staan. En die bijdragen aan beleidsdoelstellingen als meedoen en gezond leven. Met deze visie zetten we daarin een belangrijke stap. Ik ben blij dat ook de verenigingen zelf de urgentie zien.”
Om de samenwerking tussen de verenigingen te intensiveren wil B&W een voetbalcoördinator aanstellen voor een periode van 3 jaar. Hij of zij moet ervoor zorgen dat de samenwerking concreet gestalte krijgt. Denk aan opleiding, talentontwikkeling, veiligheid en wijkactiviteiten. Deze coördinator (à 75 duizend euro per jaar) legt verantwoording af aan een stuurgroep, met daarin vertegenwoordigers van de gemeente, de verenigingen en de KNVB.

In de reacties hieronder staan updates.

42 reacties:

De plek sluiten waar Berry, Willy, Fredje en nog zoveel anderen groot werden. 🙁 Dat kun je niet maken!!!

Oei andere baan zoeken.

Tamara van de Kerkhof

Da minde zal het doorgaan want da zegge ze allang

Hoop dat het een 1-aprilgrap is

En iedereen moet meer bewegen en nu sluiten ze de sportparken beetje wazig je kunt beter de mensen stimuleren i.p.v alles weg of dicht te doen en als het te maken heeft met te weinig mensen doe dan de prijzen omlaag en doe er meer sporten bij elkaar op de buitenvelden

Elisabeth JansSen

Enkele jaren geleden was er ook al dit plan, we hadden teveel verenigingen. Een jaar later richten ze vv brandevoort op??? Nu moeten andere verenigingen waar vele Helmonders hun voetbalcarrière zijn begonnen hun deuren sluiten. Gemeente Helmond Toppie !!! Het is gewoon te triest voor woorden

Schande wat Stienen doet, hij wil de grond van HVV inpikken voor zijn investeringvriendjes We hebben niet voor niets rollen schijtpapier als logo, Stienen veegt zijn reet af met helmond

‘PVV’?

Helmond wil minder, minder, minder sportparken!

Willen ze op dat stukje grond huizen zetten of een dom stadion bouwen voor helmond frot

Johan van den Elzen

Op zich vind ik het altijd zonde als er iets van de historie verwijderd wordt. HVV is de oudste club van Helmond, opgericht in 1899! Zo’n instituut hoort gewoon bij Helmond.

Maar als ik de visie op het amateurvoetbal van het college doorblader, valt me wel op dat HVV maar 8 teams heeft en PVV maar 7. Dat zijn er erg weinig en daar verschiet ik van. Dat steekt schril af bij de andere Helmondse voetbalverenigingen die (als ik goed telde) tussen de 16 en 46 teams hebben.
Wat ik niet snap is waarom Oranje Zwart met maar 5 elftallen buiten schot blijft. Oranje Zwart is met alle vechtpartijen en dergelijke in de afgelopen jaren de paria van Helmond en omstreken geworden. Dat vond wethouder Stienen (CDA) toch ook? Of zou voormalig burgemeester Jacobs (CDA) die Oranje Zwart adviseerde zijn invloed hebben gebruikt?

Ik zou zeggen, geef de historische voetbalclub HVV de kans en streep Oranje Zwart van de lijst. Dat lijkt mij eerlijker want groter en beter voor het merk Helmond.

Een vuile corrupte zooi die gemeente
Deden ze ook met de haagse-boys. ! !!!! terrein heeft nog jaren braak gelegen

HVV Helmond en RKPVV moeten de handen ineen slaan en samen met een strijdplan komen tegen die wethouder die werkelijk nog helemaal niets voor de Helmondse sportverenigingen en dan m.n de voetbalsport gedaan en betekend heeft. Deze zelfingenomen man zie je overal speeches houden, lintjes doorknippen en winkels bouwen die voor de helft leeg staan.
HVV Helmond en RKPVV, jullie hebben een maatschappelijke functie voor Helmond West die in de plannen van Stienen het kind van de rekening wordt. Zij moeten volgens de plannen aansluiten bij Mierlo Hout en Stiphout!
Sla de handen ineen en laat je niet wegzetten door de prestigedrang van deze wethouder.

Op zich zie ik begrijpelijke keuzes welke gemaakt worden met betrekking tot het aanpassen van de capaciteit. Echter, ik vraag me wel af of er eventueel mogelijkheden zijn waarbij de bestaande accommodatie anders ingezet worden. Daarbij kijk ik dan vooral naar de HVV locatie aangezien deze op een niet te grote afstand ligt van de Mierlo Hout locatie waar momenteel een capaciteitstekort is.

Ik ken de situatie op de braak niet, maar als ik daar twee kleine verenigingen zie vraag ik me af in hoeverre dat houdbaar is. Echter, als ze met meerdere clubs dezelfde accommodaties delen dan valt het allemaal wel mee.

Johan van Ruijven

Johan,
Als je het rapport leest zie je dat alleen Brandevoort, Stiphout Vooruit en Mulo een capaciteitstekort hebben. Mierlo Hout wordt hierbij niet genoemd en beschreven.
Helmond West bestaat overigens niet alleen uit de Apostelwijk die inderdaad vlakbij Mierlo Hout ligt.
Bovendien beschikt van alle voetbalclubs, alleen HVV over een eigen veld en grond wat het lastiger maakt om dit sportpark te sluiten.

Helmond West,
Ik zat inderdaad Molenven en de Beemd door elkaar te halen inderdaad. De vraag is natuurlijk alleen wel, waar gaan de teams van HVV en RKPVV heen op het moment dat deze clubs inderdaad zouden ophouden te bestaan? Kan het zijn dat er dan een verschuiving van de bezetting plaatsvind. Maar inderdaad, Mierlo Hout lijkt dan voldoende capaciteit te hebben.

Je opmerking over “Helmond West bestaat overigens niet alleen uit de Apostelwijk die inderdaad vlakbij Mierlo Hout ligt.” raakt trouwens kant nog wal en ik vraag me sterk af wat je hiermee bedoeld. Ik vind het persoonlijk wel opvallend dat gezien de ligging van de clubs de aanwas bij HVV zo laag ligt. Deze lig tegenover Helmond West (de hele wijk) best goed tegenover een aantal andere clubs. Je zou verwachten dat er meer leden zijn. Maargoed, ik ken de redenen voor de krimp bij HVV niet.

Johan van Ruijven

Wat ik met die opmerking mbt Apostelwijk bedoel is dat die wijk dichtbij Mierlo Hout ligt en dat het voor die (potentiële) leden niet een onoverkomelijk probleem is om zich aan te sluiten bij Mierlo Hout, maar voor de overige bewoners van Helmond West een iets grotere drempel wordt om je aan te sluiten bij Mierlo Hout of Stiphout Vooruit

Klopt, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Juist vanwege de afstand ben ik van mening dat een club als HVV kwa ligging alleen al moet blijven bestaan. Er moet gezien het leden- en elftalaantal denk ik wel gekeken worden hoe de club weer gezond kan worden. Het mooiste zou zijn als de club kon blijven.

Johan van Ruijven

Grappig, ik hoorde net dat het eerste van PVV en HVV gistermiddag tegen elkaar moesten spelen. HVV won. Ben benieuwd of er veel verzet zal komen tegen de plannen om HVV en PVV op te heffen. Of er nog echte clubliefde bestaat.

Steun uit onverdachte hoek vandaag:

Hou vol, HVV Helmond
http://staantribune.nl/hou-vol-hvv-helmond/

Dit zat al in de planning, 10 jaar geleden. aangezien er andere prioriteiten waren is dit eerst blijven liggen Maar zoals altijd, wat in de pen zit wordt uitgevoerd. De boel wordt gewoon de nek omgedraaid. Dan wordt dezelfde smoes aangewend net als met de wijkgebouwen (De Terp) waar gespeeld is met mensen waarvan er nog steeds met een trauma thuis zitten. En zoals altijd kan dit de fijne beleids-geile gemeente Helmond geen barst schelen. Je kan protesteren, actie voeren, schelden, het heeft allemaal geen zin. Want, beleid is beleid en het wordt uitgevoerd, klaar!

CDA visie Amateurvoetbal

Na vele jaren van praten over het amateurvoetbal in Helmond is het CDA blij dat de verenigingen eind 2016 met een gezamenlijke visie zijn gekomen. Deze visie is gebruikt om de gemeentelijke visie mede vorm te geven. Over de laatst genoemde visie mogen we als politiek een uitspraak doen in de komende raadsvergadering van 9 mei.

In 2013 heeft de gemeenteraad de strategische sportvisie vastgesteld. Dit is het uitgangspunt van het CDA bij het verder vormgeven van het amateurvoetbal. De genoemde thema’s in de strategische sportvisie zijn een leven lang sporten en bewegen, sterke sportverenigingen en een goede sportinfrastructuur. Meer vertaald in CDA termen gaan we voor multifunctionele sportaccommodaties die voor velen toegankelijk zijn om georganiseerd en ongeorganiseerd te sporten. De gemeentelijke visie op het amateurvoetbal speelt daar wat ons betreft goed op in. Er zijn een drietal thema’s die we hieronder nader willen belichten.

De sportaccommodaties
Het CDA heeft altijd gepleit voor multifunctionele sportaccommodaties. We zijn blij dat de visie uitgaat van multifunctionele sportparken op de Braak en in Brandevoort. We willen uitgaan van vitale sportverenigingen die efficiënt gebruik maken van velden en publiek geld. Dit vraagt om het maken van keuzes. Er is in het amateurvoetbal momenteel een overcapaciteit aan velden en dan vooral op de Braak en aan de westkant van Helmond t.w. Warande en Houtsdonk. Voor het CDA is het geen wetmatigheid dat we perse in Helmond West een voetbalaccommodatie moeten hebben. Daarmee kunnen we instemmen met het afstoten van de sportaccommodaties waar momenteel PVV en HVV zijn gehuisvest.

Maar daarmee zijn we er niet, omdat er tegelijkertijd capaciteitsproblemen zijn op de parken Brandevoort en Molenven. Maar dan een tekort aan velden.
Het sportpark op Brandevoort kent vanaf de start al de beperkingen van de locatie, nl. Ecozone, hoogspanningskabels en de bebouwing. De opties die gepresenteerd worden, zoals een kunstgrasveld i.p.v. natuurgras en een andere competitievorm, zijn voor het CDA acceptabel. Met een verdere groei van Brandevoort willen we wel blijvend inzetten op de sportmogelijkheden in de wijk. Immers we willen als Helmond een aantrekkelijke stad blijven. In dat licht willen we het college vragen om de ontwikkelingen van de andere sportparken goed te monitoren. Met name Sportpark De Beemd zou immers het overlooppark kunnen worden van Brandevoort.
Ook voor sportpark Molenven geldt dat er een tekort is aan velden. Ook daarbij kunnen we als CDA instemmen met het voorstel en verder te onderzoeken wat de beste optie is voor het park, of een extra natuurgrasveld of een uitruil van een bestaand natuurgrasveld met kunstgras. Uiteraard gaan we er vanuit dat het college in gesprek blijft met de gebruikers van Molenven.

Overgangstermijn
Er wordt in de gemeentelijke visie gesproken over een overgangstermijn van 3 jaar om vorenstaande te realiseren. We vinden deze termijn alleszins redelijk. Als er een wil is om te gaan samenwerken dan moet je dat voortvarend ter hand pakken. Een termijn van 3 jaar is daarbij een stok achter de deur voor de verenigingen. We praten al vele jaren in Helmond over het amateurvoetbal en nu is de tijd rijp om door te pakken voor het CDA. Een langere periode is wat ons betreft vragen om vertraging en mogelijk uitstel. Temeer omdat we dan wederom diverse collegeperioden verder zijn met alle gevolgen van wisselende samenstellingen van dien.

Voetbalcoördinator
Met het realiseren van de gewenste sportparken en de verenigingen die er gebruik van gaan maken is het wenselijk er een voetbal coördinator aan te verbinden die dat proces gaat begeleiden. Ook deze coördinator zal 3 jaar worden ingezet en dat is wat het CDA betreft een goede keuze. De voetbalcoördinator speelt niet alleen een belangrijke rol bij de samenwerking van verenigingen, maar gaat ook een rol spelen bij het verder professionaliseren, zoals bij opleidingen en waarden en normen.

We zijn als CDA verheugd dat er na vele jaren van praten eindelijk een visie ligt hoe we omgaan met de sportparken in Helmond. De ontwikkeling op de Braak stemt ons gelukkig, maar ook de gemaakte keuzes voor de andere parken zijn wat ons betreft logisch en acceptabel.
We hopen dat de andere partijen nu, een jaar voor de verkiezingen, net als het CDA, keuzes durven te maken in dit dossier wat met veel emoties gepaard gaat. Uiteindelijk zullen we stappen vooruit moeten zetten en nu geen besluit is een doodlopende weg !

Update 1:
Sportparken van HVV en PVV worden gesloten
De gemeenteraad heeft vanavond ingestemd met het B&W-voorstel waarmee de sportparken van HVV (Houtsdonk) en PVV (de Warande) binnen 3 seizoenen worden gesloten. De fracties Senioren 2013, plan!, CDA, Lokaal sterk en VVD stemden daarmee in. GroenLinks, D66, Helder Helmond, Helmond Aktief en de SP (minus Ger Klaus) stemden ook in. Alleen de PvdA stemde tegen.
Michael Rieter (Helder Helmond) wilde het PVV-sportpark behouden, zie het bijbehorende amendement (voorstel tot wijziging). Antoinette Maas (GroenLinks) wilde PVV verplaatsen naar het HVV-terrein. Mohammed Chahim (PvdA) diende (mede namens GroenLinks, D66 en SP) daartoe een amendement in. Daarin het voorstel het HVV-sportpark voorlopig niet te sluiten. Noureddine Zarroy (D66), Ger Klaus (SP) en Jan van Aert (Helmond Actief) sloten zich bij dat betoog aan. Beide amendementen werden echter verworpen.
Wethouder Frans Stienen liet in reactie op die verworpen wijzingsvoorstellen weten, dat hij HVV en PVV niet ziet opstaan in die periode van 3 jaar, want dat is in het verleden ook niet gelukt.

Zonde!!

Toon van Laarhoven

Schande!

Zelfs de gemeente moet met haar lange vingers van andermans eigendom afblijven en Sportpark Houtsdonk is gelukkig voor een belangrijk deel eigendom van HVV Helmond. Dus sluiting van Sportpark Houtsdonk is wat HVV betreft absoluut niet aan de orde.

schande die stienen moet met zijn poten van HVV afblijven

Ongekend. Het hvv terrein zullen wel woningen op komen. Hebben we niet het schitterende suitkade daarvoor? Maak dat eerst maar eens af evenals brandevoort. En Pvv zal wel omgetoverd worden tot hockey complex. En stienen moeten ze op een kanon zetten

Patrick Bijsterveld

Wie gisteravond de vergadering heeft bijgewoond kon zien en horen dat deze zelfingenomen wethouder dit hoe dan ook erdoor wil drukken. Het gaat niet om de verenigingen maar puur om de sportparken volgens hem. Als er vanuit de raad een aantal reacties komen over m.n. de wijk gerichte functie van Hout stonk, gaat het plotseling wel om de verenigingen die volgens hem niet vitaal genoeg zijn en hij ook geen perspectief ziet om deze vitaal te maken. Dit hadden volgens deze wethouder voormalige voorzitters als Luijben en v. Berlo ook al jaren tevergeefs geprobeerd. In dit verhaal m.b.t. vitaliteit mis ik dan Oranje Zwart; zijn zij dan wel vitaal genoeg?
Ook maakt deze gladjanus de opmerking dat het niveau van het amateurvoetbal in Helmond te laag is; diverse vaandelteams staan in het rechterrijtje. Kunnen we hieruit opmaken dat (kleine) sportverenigingen die sportief een minder seizoen draaien of op een lager niveau acteren moeten vrezen voor hun voortbestaan?
Kinderen die niet de sportieve kwaliteit of ambitie hebben op een hoog niveau te sporten moeten dan maar op het aan te leggen Krajicek-veldje ongeorganiseerd gaan sporten of zich vermaken in Speeltuin Helmond West. Want dat blijft er over in Helmond West als buitensportaccomodaties en dat is voor die wijken (West, Binnenstad West, Annawijk en Suytkade) voldoende.
Wat een lachwekkende situatie

@Helmond West op woensdag 10 mei 2017 om 07:57:

Helemaal met je eens! Ik zag gisteren helaas niet het hele debat omdat het agendapunt naar voren was geschoven.
Ik zei het hierboven al, dat probleemclub Oranje Zwart met 5 elftalletjes mag blijven en en de historie van HVV in de prullenbak gaat: on-be-grij-pe-lijk. Pluim voor de PvdA die als enige partij hun rug recht hielden en tegenstemden.

Eerlijk is eerlijk, HVV heeft dan wel een eigen veld, maar qua elftallen/leden zijn zij nog wel het minst vitaal ten opzichte van Oranje Zwart en RKPVV

is daar nog iets tegen te doen tegen dat besluit van de gemeente wordt er iets opgezet voor hvv om dit te voorkomen zoja waar kan ik me melden ben zelf ook oud hvver

Onbegrijpelijk dat het weblog teksten als dat Stienen op een kanon moet laat staan…maar dit terzijde.

De twee genoemde clubs hebben jarenlang de kans gehad om een gezond ledenbestand op te bouwen, en dat is helaas niet gelukt. Het kost de gemeente (en daarmee dus de gemeenschap) handenvol met geld om de terreinen te onderhouden. Dit terwijl er maar een handjevol teams gebruik van maakt. Verenigen die hun zaken wel op orde hebben kampen met tekort. Dan is het toch niet meer dan logisch dat je daar aan gaat sleutelen. Grond is schaars en dus mag je best kritisch zijn wat er met de beschikbare ruimte gebeurd. Ik ben er juist voor dat sentimenten in dit geval minder wegen dan sociaal-economische motieven. En zeg nou zelf: Helmond voetbalstad, met amper 2000 toeschouwers voor Helmond Sport bij één van de belangrijkste wedstrijden van het jaar en amateurverenigingen die in de krochten van het amateurvoetbal vertoeven.

Beste Roel,
Ben je op de hoogte van het feit dat er eigendomsrechten zijn bij HVV, dwz dat een groot deel van de grond van de vereniging zelf is. Dus je opmerking betreffende grondschaarste is helemaal niet van toepassing op Houtsdonk/HVV.
Dat zou in jou visie betekenen dat als jij een huis met omliggende grond hebt en deze niet volledig benut, bij geval van woningschaarste, dit onteigend zou worden en jij maar bij iemand in moet trekken. Dit kan natuurlijk niet en is onrechtmatig.
Wel ligt er een feit dat zowel HVV en RKPVV zouden moeten kijken of er een mogelijk zou zijn om het sportpark beter te kunnen benutten, en wellicht vitaliseren dmv meer bredere buitenactiviteiten daar te kunnen ontplooien.

@jan van grootel op woensdag 10 mei 2017 om 09:14:

Volgens mij is dat definitief en ben je nu te laat. Tot gisteren had je jouw invloed kunnen aanwenden. Volgens mij kon je zelf nog als burger inspreken bij die vergadering.

Was Berry van Aerle maar raadslid geworden, dan was het nooit zover gekomen.

Net als met klein Arsenal , dat moest ook weg nu ligt er al jaren een grote berg zand . Ons belasting geld wordt verkwanseld aan projecten waar de helmonder niet beter van wordt.

Beter Helmond sport opdoeken

@Helmond West
Wat heb je aan eigen grond als je financieel niet daadkrachtig genoeg bent om het noodzakelijk onderhoud van bijv. opstallen etc uit te kunnen voeren?

@Roel op woensdag 10 mei 2017 om 11:52:

Ik denk dat je je beter moet laten informeren. De kleedaccomadatie wordt opgeknapt (deel van het dak is al gerenoveerd), de kantine krijgt een onderhoudsbeurt (al een nieuwe keuken, koelingen worden vervangen en schilderwerk gaat gebeuren) Ook je opmerking mbt onvoldoende financiële daadkracht is wat voorbarig. De begroting en jaarcijfers worden door een onafhankelijk accountantsbureau nagekeken en goedgekeurd.
Maar dat is niet waar het om gaat; ten eerste moet het gedeelte van Helmond waar HVV en RKPVV liggen, ook een buitensportaccomodatie hebben, die er dan overigens al ligt op Houtsdonk en ten tweede is het juridisch gezien lastig om voorbij te gaan aan iemands eigendomsrechten

@Patrick Bijsterveld op woensdag 10 mei 2017 om 07:18:

De suytkade zou al met de bouw zijn begonnen we merken er weinig van we hebben er genoeg van met die loze beloftes wat ze doen

Anita van de Kerkhof

@De weblog van Helmond op dinsdag 9 mei 2017 om 21:50:

Zou Stienen ook weten dat nog niet zo lang geleden wethouders en notabelen zich op zondagmiddag lieten vollopen op Houtsdonk overigens ook zij staken hun poot niet uit als ze om een gunst gevraagd werd tenslotte zijn ambtenaren er niet voor ons maar vooral toch voor zichzelf. HVV moet haar grond met hand en tand verdedigen tegen dit waardeloos gemeente bestuur

Gistermiddag: Ollandia – HVV Helmond: 13-0 !!
Lijkt me duidelijk dat we van die club geen wonderen meer hoeven te verwachten.

Update 2:
Komende seizoen is het laatste seizoen dat voetbalclub Oranje Zwart een accommodatie heeft op sportpark De Braak. Dat en de reden waarom liet B&W vanmiddag per brief (pdf) aan de leden van de gemeenteraad weten.
Of de inmiddels betaalde schuld eind vorig jaar en/of de incidenten tijdens een uitwedstrijd en de daarop volgende brief van het bestuur van Oranje Zwart eerder dat jaar enige invloed hebben gehad, weten we niet.