187reacties

B&W wil sportparken HVV en PVV sluiten

Helmond heeft op dit moment nog 8 sportparken waar veldvoetbal plaatsvindt. Daarbij is sprake van overcapaciteit: er zijn over de hele linie teveel velden voor het aantal voetballers. Bovendien is er sinds dit jaar minder geld beschikbaar voor het onderhoud. Daarom wil B&W Houtsdonk en De Warande binnen 3 seizoenen sluiten. Met de betrokken verenigingen HVV en PVV wordt de mogelijkheid onderzocht om samen te gaan met een andere vereniging. Dan blijven er 6 parken over, waarvan er 2 een breder gebruik kennen dan alleen voetbal: Brandevoort en het nieuw te ontwikkelen sportpark De Braak.

Op dit moment hebben de sportparken Brandevoort en Molenven juist te weinig capaciteit. Dat kan onder andere worden opgelost door op ieder sportpark een natuurgrasveld te vervangen door een kunstgrasveld dat intensiever bespeeld wordt. Dat kost in totaal 1 miljoen euro. Verder kan een aanpassing van het competitieschema uitkomst bieden zodat de velden efficiënter worden benut. Toewerken naar 6 sportparken en meer samenwerking tussen de verenigingen. Dat is de kern van de nieuwe visie (pdf) op amateurvoetbal die B&W heeft opgesteld. De gemeenteraad buigt zich naar verwachting in mei over het voorstel. Het voorstel borduurt voort op de gezamenlijke visie (pdf) van de voetbalverenigingen, die zij in het najaar van 2016 presenteerden. Daarin staat de intentie om meer samenwerking op te zoeken. Ook de clubs spraken over een ideaalbeeld van 6 accommodaties voor de langere termijn.
Sportwethouder Frans Stienen: “Het college wil uiteindelijk alleen vitale verenigingen ondersteunen. Dat zijn verenigingen die financieel gezond zijn én middenin de samenleving staan. En die bijdragen aan beleidsdoelstellingen als meedoen en gezond leven. Met deze visie zetten we daarin een belangrijke stap. Ik ben blij dat ook de verenigingen zelf de urgentie zien.”
Om de samenwerking tussen de verenigingen te intensiveren wil B&W een voetbalcoördinator aanstellen voor een periode van 3 jaar. Hij of zij moet ervoor zorgen dat de samenwerking concreet gestalte krijgt. Denk aan opleiding, talentontwikkeling, veiligheid en wijkactiviteiten. Deze coördinator (à 75 duizend euro per jaar) legt verantwoording af aan een stuurgroep, met daarin vertegenwoordigers van de gemeente, de verenigingen en de KNVB.

In de reacties hieronder staan updates.