96reacties

B&W wil sportparken HVV en PVV sluiten


Helmond heeft op dit moment nog 8 sportparken waar veldvoetbal plaatsvindt. Daarbij is sprake van overcapaciteit: er zijn over de hele linie teveel velden voor het aantal voetballers. Bovendien is er sinds dit jaar minder geld beschikbaar voor het onderhoud. Daarom wil B&W Houtsdonk en De Warande binnen 3 seizoenen sluiten. Met de betrokken verenigingen HVV en PVV wordt de mogelijkheid onderzocht om samen te gaan met een andere vereniging. Dan blijven er 6 parken over, waarvan er 2 een breder gebruik kennen dan alleen voetbal: Brandevoort en het nieuw te ontwikkelen sportpark De Braak.
Op dit moment hebben de sportparken Brandevoort en Molenven juist te weinig capaciteit. Dat kan onder andere worden opgelost door op ieder sportpark een natuurgrasveld te vervangen door een kunstgrasveld dat intensiever bespeeld wordt. Dat kost in totaal 1 miljoen euro. Verder kan een aanpassing van het competitieschema uitkomst bieden zodat de velden efficiënter worden benut. Toewerken naar 6 sportparken en meer samenwerking tussen de verenigingen. Dat is de kern van de nieuwe visie (pdf) op amateurvoetbal die B&W heeft opgesteld. De gemeenteraad buigt zich naar verwachting in mei over het voorstel. Het voorstel borduurt voort op de gezamenlijke visie (pdf) van de voetbalverenigingen, die zij in het najaar van 2016 presenteerden. Daarin staat de intentie om meer samenwerking op te zoeken. Ook de clubs spraken over een ideaalbeeld van 6 accommodaties voor de langere termijn.
Sportwethouder Frans Stienen: “Het college wil uiteindelijk alleen vitale verenigingen ondersteunen. Dat zijn verenigingen die financieel gezond zijn én middenin de samenleving staan. En die bijdragen aan beleidsdoelstellingen als meedoen en gezond leven. Met deze visie zetten we daarin een belangrijke stap. Ik ben blij dat ook de verenigingen zelf de urgentie zien.”
Om de samenwerking tussen de verenigingen te intensiveren wil B&W een voetbalcoördinator aanstellen voor een periode van 3 jaar. Hij of zij moet ervoor zorgen dat de samenwerking concreet gestalte krijgt. Denk aan opleiding, talentontwikkeling, veiligheid en wijkactiviteiten. Deze coördinator (à 75 duizend euro per jaar) legt verantwoording af aan een stuurgroep, met daarin vertegenwoordigers van de gemeente, de verenigingen en de KNVB.

In de reacties hieronder staan updates.

Q&AAmateurvoetbalAfgevoerd van de voorpagina
96 reacties
Reageer

De plek sluiten waar Berry, Willy, Fredje en nog zoveel anderen groot werden. :-( Dat kun je niet maken!!!

Oei andere baan zoeken.

Tamara van de Kerkhof

Da minde zal het doorgaan want da zegge ze allang

Sandra Vriens

Hoop dat het een 1-aprilgrap is

Henk Swinkels

En iedereen moet meer bewegen en nu sluiten ze de sportparken beetje wazig je kunt beter de mensen stimuleren i.p.v alles weg of dicht te doen en als het te maken heeft met te weinig mensen doe dan de prijzen omlaag en doe er meer sporten bij elkaar op de buitenvelden

Elisabeth JansSen

Enkele jaren geleden was er ook al dit plan, we hadden teveel verenigingen. Een jaar later richten ze vv brandevoort op??? Nu moeten andere verenigingen waar vele Helmonders hun voetbalcarrière zijn begonnen hun deuren sluiten. Gemeente Helmond Toppie !!! Het is gewoon te triest voor woorden

Schande wat Stienen doet, hij wil de grond van HVV inpikken voor zijn investeringvriendjes We hebben niet voor niets rollen schijtpapier als logo, Stienen veegt zijn reet af met helmond

'PVV'?

Helmond wil minder, minder, minder sportparken!

Willen ze op dat stukje grond huizen zetten of een dom stadion bouwen voor helmond frot

Johan van den Elzen

Op zich vind ik het altijd zonde als er iets van de historie verwijderd wordt. HVV is de oudste club van Helmond, opgericht in 1899! Zo'n instituut hoort gewoon bij Helmond.

Maar als ik de visie op het amateurvoetbal van het college doorblader, valt me wel op dat HVV maar 8 teams heeft en PVV maar 7. Dat zijn er erg weinig en daar verschiet ik van. Dat steekt schril af bij de andere Helmondse voetbalverenigingen die (als ik goed telde) tussen de 16 en 46 teams hebben.
Wat ik niet snap is waarom Oranje Zwart met maar 5 elftallen buiten schot blijft. Oranje Zwart is met alle vechtpartijen en dergelijke in de afgelopen jaren de paria van Helmond en omstreken geworden. Dat vond wethouder Stienen (CDA) toch ook? Of zou voormalig burgemeester Jacobs (CDA) die Oranje Zwart adviseerde zijn invloed hebben gebruikt?

Ik zou zeggen, geef de historische voetbalclub HVV de kans en streep Oranje Zwart van de lijst. Dat lijkt mij eerlijker want groter en beter voor het merk Helmond.

Een vuile corrupte zooi die gemeente
Deden ze ook met de haagse-boys. ! !!!! terrein heeft nog jaren braak gelegen

HVV Helmond en RKPVV moeten de handen ineen slaan en samen met een strijdplan komen tegen die wethouder die werkelijk nog helemaal niets voor de Helmondse sportverenigingen en dan m.n de voetbalsport gedaan en betekend heeft. Deze zelfingenomen man zie je overal speeches houden, lintjes doorknippen en winkels bouwen die voor de helft leeg staan.
HVV Helmond en RKPVV, jullie hebben een maatschappelijke functie voor Helmond West die in de plannen van Stienen het kind van de rekening wordt. Zij moeten volgens de plannen aansluiten bij Mierlo Hout en Stiphout!
Sla de handen ineen en laat je niet wegzetten door de prestigedrang van deze wethouder.

Helmond West

Op zich zie ik begrijpelijke keuzes welke gemaakt worden met betrekking tot het aanpassen van de capaciteit. Echter, ik vraag me wel af of er eventueel mogelijkheden zijn waarbij de bestaande accommodatie anders ingezet worden. Daarbij kijk ik dan vooral naar de HVV locatie aangezien deze op een niet te grote afstand ligt van de Mierlo Hout locatie waar momenteel een capaciteitstekort is.

Ik ken de situatie op de braak niet, maar als ik daar twee kleine verenigingen zie vraag ik me af in hoeverre dat houdbaar is. Echter, als ze met meerdere clubs dezelfde accommodaties delen dan valt het allemaal wel mee.

Johan van Ruijven

Johan,
Als je het rapport leest zie je dat alleen Brandevoort, Stiphout Vooruit en Mulo een capaciteitstekort hebben. Mierlo Hout wordt hierbij niet genoemd en beschreven.
Helmond West bestaat overigens niet alleen uit de Apostelwijk die inderdaad vlakbij Mierlo Hout ligt.
Bovendien beschikt van alle voetbalclubs, alleen HVV over een eigen veld en grond wat het lastiger maakt om dit sportpark te sluiten.

Helmond West

Helmond West,
Ik zat inderdaad Molenven en de Beemd door elkaar te halen inderdaad. De vraag is natuurlijk alleen wel, waar gaan de teams van HVV en RKPVV heen op het moment dat deze clubs inderdaad zouden ophouden te bestaan? Kan het zijn dat er dan een verschuiving van de bezetting plaatsvind. Maar inderdaad, Mierlo Hout lijkt dan voldoende capaciteit te hebben.

Je opmerking over "Helmond West bestaat overigens niet alleen uit de Apostelwijk die inderdaad vlakbij Mierlo Hout ligt." raakt trouwens kant nog wal en ik vraag me sterk af wat je hiermee bedoeld. Ik vind het persoonlijk wel opvallend dat gezien de ligging van de clubs de aanwas bij HVV zo laag ligt. Deze lig tegenover Helmond West (de hele wijk) best goed tegenover een aantal andere clubs. Je zou verwachten dat er meer leden zijn. Maargoed, ik ken de redenen voor de krimp bij HVV niet.

Johan van Ruijven

Wat ik met die opmerking mbt Apostelwijk bedoel is dat die wijk dichtbij Mierlo Hout ligt en dat het voor die (potentiële) leden niet een onoverkomelijk probleem is om zich aan te sluiten bij Mierlo Hout, maar voor de overige bewoners van Helmond West een iets grotere drempel wordt om je aan te sluiten bij Mierlo Hout of Stiphout Vooruit

Helmond West

Klopt, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Juist vanwege de afstand ben ik van mening dat een club als HVV kwa ligging alleen al moet blijven bestaan. Er moet gezien het leden- en elftalaantal denk ik wel gekeken worden hoe de club weer gezond kan worden. Het mooiste zou zijn als de club kon blijven.

Johan van Ruijven

Grappig, ik hoorde net dat het eerste van PVV en HVV gistermiddag tegen elkaar moesten spelen. HVV won. Ben benieuwd of er veel verzet zal komen tegen de plannen om HVV en PVV op te heffen. Of er nog echte clubliefde bestaat.

Piet de Wilde

Steun uit onverdachte hoek vandaag:

Hou vol, HVV Helmond
http://staantribune.nl/hou-vol-hvv-helmond/

Dit zat al in de planning, 10 jaar geleden. aangezien er andere prioriteiten waren is dit eerst blijven liggen Maar zoals altijd, wat in de pen zit wordt uitgevoerd. De boel wordt gewoon de nek omgedraaid. Dan wordt dezelfde smoes aangewend net als met de wijkgebouwen (De Terp) waar gespeeld is met mensen waarvan er nog steeds met een trauma thuis zitten. En zoals altijd kan dit de fijne beleids-geile gemeente Helmond geen barst schelen. Je kan protesteren, actie voeren, schelden, het heeft allemaal geen zin. Want, beleid is beleid en het wordt uitgevoerd, klaar!

CDA visie Amateurvoetbal

Na vele jaren van praten over het amateurvoetbal in Helmond is het CDA blij dat de verenigingen eind 2016 met een gezamenlijke visie zijn gekomen. Deze visie is gebruikt om de gemeentelijke visie mede vorm te geven. Over de laatst genoemde visie mogen we als politiek een uitspraak doen in de komende raadsvergadering van 9 mei.

In 2013 heeft de gemeenteraad de strategische sportvisie vastgesteld. Dit is het uitgangspunt van het CDA bij het verder vormgeven van het amateurvoetbal. De genoemde thema’s in de strategische sportvisie zijn een leven lang sporten en bewegen, sterke sportverenigingen en een goede sportinfrastructuur. Meer vertaald in CDA termen gaan we voor multifunctionele sportaccommodaties die voor velen toegankelijk zijn om georganiseerd en ongeorganiseerd te sporten. De gemeentelijke visie op het amateurvoetbal speelt daar wat ons betreft goed op in. Er zijn een drietal thema’s die we hieronder nader willen belichten.

De sportaccommodaties
Het CDA heeft altijd gepleit voor multifunctionele sportaccommodaties. We zijn blij dat de visie uitgaat van multifunctionele sportparken op de Braak en in Brandevoort. We willen uitgaan van vitale sportverenigingen die efficiënt gebruik maken van velden en publiek geld. Dit vraagt om het maken van keuzes. Er is in het amateurvoetbal momenteel een overcapaciteit aan velden en dan vooral op de Braak en aan de westkant van Helmond t.w. Warande en Houtsdonk. Voor het CDA is het geen wetmatigheid dat we perse in Helmond West een voetbalaccommodatie moeten hebben. Daarmee kunnen we instemmen met het afstoten van de sportaccommodaties waar momenteel PVV en HVV zijn gehuisvest.

Maar daarmee zijn we er niet, omdat er tegelijkertijd capaciteitsproblemen zijn op de parken Brandevoort en Molenven. Maar dan een tekort aan velden.
Het sportpark op Brandevoort kent vanaf de start al de beperkingen van de locatie, nl. Ecozone, hoogspanningskabels en de bebouwing. De opties die gepresenteerd worden, zoals een kunstgrasveld i.p.v. natuurgras en een andere competitievorm, zijn voor het CDA acceptabel. Met een verdere groei van Brandevoort willen we wel blijvend inzetten op de sportmogelijkheden in de wijk. Immers we willen als Helmond een aantrekkelijke stad blijven. In dat licht willen we het college vragen om de ontwikkelingen van de andere sportparken goed te monitoren. Met name Sportpark De Beemd zou immers het overlooppark kunnen worden van Brandevoort.
Ook voor sportpark Molenven geldt dat er een tekort is aan velden. Ook daarbij kunnen we als CDA instemmen met het voorstel en verder te onderzoeken wat de beste optie is voor het park, of een extra natuurgrasveld of een uitruil van een bestaand natuurgrasveld met kunstgras. Uiteraard gaan we er vanuit dat het college in gesprek blijft met de gebruikers van Molenven.

Overgangstermijn
Er wordt in de gemeentelijke visie gesproken over een overgangstermijn van 3 jaar om vorenstaande te realiseren. We vinden deze termijn alleszins redelijk. Als er een wil is om te gaan samenwerken dan moet je dat voortvarend ter hand pakken. Een termijn van 3 jaar is daarbij een stok achter de deur voor de verenigingen. We praten al vele jaren in Helmond over het amateurvoetbal en nu is de tijd rijp om door te pakken voor het CDA. Een langere periode is wat ons betreft vragen om vertraging en mogelijk uitstel. Temeer omdat we dan wederom diverse collegeperioden verder zijn met alle gevolgen van wisselende samenstellingen van dien.

Voetbalcoördinator
Met het realiseren van de gewenste sportparken en de verenigingen die er gebruik van gaan maken is het wenselijk er een voetbal coördinator aan te verbinden die dat proces gaat begeleiden. Ook deze coördinator zal 3 jaar worden ingezet en dat is wat het CDA betreft een goede keuze. De voetbalcoördinator speelt niet alleen een belangrijke rol bij de samenwerking van verenigingen, maar gaat ook een rol spelen bij het verder professionaliseren, zoals bij opleidingen en waarden en normen.

We zijn als CDA verheugd dat er na vele jaren van praten eindelijk een visie ligt hoe we omgaan met de sportparken in Helmond. De ontwikkeling op de Braak stemt ons gelukkig, maar ook de gemaakte keuzes voor de andere parken zijn wat ons betreft logisch en acceptabel.
We hopen dat de andere partijen nu, een jaar voor de verkiezingen, net als het CDA, keuzes durven te maken in dit dossier wat met veel emoties gepaard gaat. Uiteindelijk zullen we stappen vooruit moeten zetten en nu geen besluit is een doodlopende weg !

Update 1:
Sportparken van HVV en PVV worden gesloten
De gemeenteraad heeft vanavond ingestemd met het B&W-voorstel waarmee de sportparken van HVV (Houtsdonk) en PVV (de Warande) binnen 3 seizoenen worden gesloten. De fracties Senioren 2013, plan!, CDA, Lokaal sterk en VVD stemden daarmee in. GroenLinks, D66, Helder Helmond, Helmond Aktief en de SP (minus Ger Klaus) stemden ook in. Alleen de PvdA stemde tegen.
Michael Rieter (Helder Helmond) liet tijdens de vergadering weten het PVV-sportpark te willen behouden, zie het bijbehorende amendement (voorstel tot wijziging). Antoinette Maas (GroenLinks) wilde PVV verplaatsen naar het HVV-terrein. Mohammed Chahim (PvdA) diende (mede namens GroenLinks, D66 en SP) daartoe een amendement in. Daarin het voorstel het HVV-sportpark voorlopig niet te sluiten. Noureddine Zarroy (D66), Ger Klaus (SP) en Jan van Aert (Helmond Actief) sloten zich bij dat betoog aan. Beide amendementen werden echter verworpen.
Wethouder Frans Stienen liet in reactie op die verworpen wijzingsvoorstellen weten, dat hij HVV en PVV niet ziet opstaan in die periode van 3 jaar, want dat is in het verleden ook niet gelukt.

Zonde!!

Toon van Laarhoven

Schande!

Maikel Fransen

Zelfs de gemeente moet met haar lange vingers van andermans eigendom afblijven en Sportpark Houtsdonk is gelukkig voor een belangrijk deel eigendom van HVV Helmond. Dus sluiting van Sportpark Houtsdonk is wat HVV betreft absoluut niet aan de orde.

schande die stienen moet met zijn poten van HVV afblijven

jan van grootel

Ongekend. Het hvv terrein zullen wel woningen op komen. Hebben we niet het schitterende suitkade daarvoor? Maak dat eerst maar eens af evenals brandevoort. En Pvv zal wel omgetoverd worden tot hockey complex. En stienen moeten ze op een kanon zetten

Patrick Bijsterveld

Wie gisteravond de vergadering heeft bijgewoond kon zien en horen dat deze zelfingenomen wethouder dit hoe dan ook erdoor wil drukken. Het gaat niet om de verenigingen maar puur om de sportparken volgens hem. Als er vanuit de raad een aantal reacties komen over m.n. de wijk gerichte functie van Hout stonk, gaat het plotseling wel om de verenigingen die volgens hem niet vitaal genoeg zijn en hij ook geen perspectief ziet om deze vitaal te maken. Dit hadden volgens deze wethouder voormalige voorzitters als Luijben en v. Berlo ook al jaren tevergeefs geprobeerd. In dit verhaal m.b.t. vitaliteit mis ik dan Oranje Zwart; zijn zij dan wel vitaal genoeg?
Ook maakt deze gladjanus de opmerking dat het niveau van het amateurvoetbal in Helmond te laag is; diverse vaandelteams staan in het rechterrijtje. Kunnen we hieruit opmaken dat (kleine) sportverenigingen die sportief een minder seizoen draaien of op een lager niveau acteren moeten vrezen voor hun voortbestaan?
Kinderen die niet de sportieve kwaliteit of ambitie hebben op een hoog niveau te sporten moeten dan maar op het aan te leggen Krajicek-veldje ongeorganiseerd gaan sporten of zich vermaken in Speeltuin Helmond West. Want dat blijft er over in Helmond West als buitensportaccomodaties en dat is voor die wijken (West, Binnenstad West, Annawijk en Suytkade) voldoende.
Wat een lachwekkende situatie

@Helmond West op woensdag 10 mei 2017 om 07:57:

Helemaal met je eens! Ik zag gisteren helaas niet het hele debat omdat het agendapunt naar voren was geschoven.
Ik zei het hierboven al, dat probleemclub Oranje Zwart met 5 elftalletjes mag blijven en en de historie van HVV in de prullenbak gaat: on-be-grij-pe-lijk. Pluim voor de PvdA die als enige partij hun rug recht hielden en tegenstemden.

Eerlijk is eerlijk, HVV heeft dan wel een eigen veld, maar qua elftallen/leden zijn zij nog wel het minst vitaal ten opzichte van Oranje Zwart en RKPVV

is daar nog iets tegen te doen tegen dat besluit van de gemeente wordt er iets opgezet voor hvv om dit te voorkomen zoja waar kan ik me melden ben zelf ook oud hvver

jan van grootel

Onbegrijpelijk dat het weblog teksten als dat Stienen op een kanon moet laat staan...maar dit terzijde.

De twee genoemde clubs hebben jarenlang de kans gehad om een gezond ledenbestand op te bouwen, en dat is helaas niet gelukt. Het kost de gemeente (en daarmee dus de gemeenschap) handenvol met geld om de terreinen te onderhouden. Dit terwijl er maar een handjevol teams gebruik van maakt. Verenigen die hun zaken wel op orde hebben kampen met tekort. Dan is het toch niet meer dan logisch dat je daar aan gaat sleutelen. Grond is schaars en dus mag je best kritisch zijn wat er met de beschikbare ruimte gebeurd. Ik ben er juist voor dat sentimenten in dit geval minder wegen dan sociaal-economische motieven. En zeg nou zelf: Helmond voetbalstad, met amper 2000 toeschouwers voor Helmond Sport bij één van de belangrijkste wedstrijden van het jaar en amateurverenigingen die in de krochten van het amateurvoetbal vertoeven.

Beste Roel,
Ben je op de hoogte van het feit dat er eigendomsrechten zijn bij HVV, dwz dat een groot deel van de grond van de vereniging zelf is. Dus je opmerking betreffende grondschaarste is helemaal niet van toepassing op Houtsdonk/HVV.
Dat zou in jou visie betekenen dat als jij een huis met omliggende grond hebt en deze niet volledig benut, bij geval van woningschaarste, dit onteigend zou worden en jij maar bij iemand in moet trekken. Dit kan natuurlijk niet en is onrechtmatig.
Wel ligt er een feit dat zowel HVV en RKPVV zouden moeten kijken of er een mogelijk zou zijn om het sportpark beter te kunnen benutten, en wellicht vitaliseren dmv meer bredere buitenactiviteiten daar te kunnen ontplooien.

@jan van grootel op woensdag 10 mei 2017 om 09:14:

Volgens mij is dat definitief en ben je nu te laat. Tot gisteren had je jouw invloed kunnen aanwenden. Volgens mij kon je zelf nog als burger inspreken bij die vergadering.

Was Berry van Aerle maar raadslid geworden, dan was het nooit zover gekomen.

Net als met klein Arsenal , dat moest ook weg nu ligt er al jaren een grote berg zand . Ons belasting geld wordt verkwanseld aan projecten waar de helmonder niet beter van wordt.

Peter van Hoof

Beter Helmond sport opdoeken

Eric van Creij

@Helmond West
Wat heb je aan eigen grond als je financieel niet daadkrachtig genoeg bent om het noodzakelijk onderhoud van bijv. opstallen etc uit te kunnen voeren?

@Roel op woensdag 10 mei 2017 om 11:52:

Ik denk dat je je beter moet laten informeren. De kleedaccomadatie wordt opgeknapt (deel van het dak is al gerenoveerd), de kantine krijgt een onderhoudsbeurt (al een nieuwe keuken, koelingen worden vervangen en schilderwerk gaat gebeuren) Ook je opmerking mbt onvoldoende financiële daadkracht is wat voorbarig. De begroting en jaarcijfers worden door een onafhankelijk accountantsbureau nagekeken en goedgekeurd.
Maar dat is niet waar het om gaat; ten eerste moet het gedeelte van Helmond waar HVV en RKPVV liggen, ook een buitensportaccomodatie hebben, die er dan overigens al ligt op Houtsdonk en ten tweede is het juridisch gezien lastig om voorbij te gaan aan iemands eigendomsrechten

@Patrick Bijsterveld op woensdag 10 mei 2017 om 07:18:

De suytkade zou al met de bouw zijn begonnen we merken er weinig van we hebben er genoeg van met die loze beloftes wat ze doen

Anita van de Kerkhof

@De weblog van Helmond op dinsdag 9 mei 2017 om 21:50:

Zou Stienen ook weten dat nog niet zo lang geleden wethouders en notabelen zich op zondagmiddag lieten vollopen op Houtsdonk overigens ook zij staken hun poot niet uit als ze om een gunst gevraagd werd tenslotte zijn ambtenaren er niet voor ons maar vooral toch voor zichzelf. HVV moet haar grond met hand en tand verdedigen tegen dit waardeloos gemeente bestuur

Gistermiddag: Ollandia - HVV Helmond: 13-0 !!
Lijkt me duidelijk dat we van die club geen wonderen meer hoeven te verwachten.

In reactie op de bovenstaande reacties die over Oranje Zwart gingen:
Komende seizoen is het laatste seizoen dat voetbalclub Oranje Zwart een accommodatie heeft op sportpark De Braak. Dat en de reden waarom liet B&W vanmiddag per brief (pdf) aan de leden van de gemeenteraad weten.
Of de inmiddels betaalde schuld eind vorig jaar en/of de incidenten tijdens een uitwedstrijd en de daarop volgende brief van het bestuur van Oranje Zwart eerder dat jaar enige invloed hebben gehad, weten we niet.

Update 2:
Gemeente zegt huurcontract van de sportparken HVV en RKPVV op
Na dit seizoen zullen de thuiswedstrijden van voetbalvereniging HVV en PVV niet meer gespeeld worden op hun huidige sportparken. De huurovereenkomst van HVV met betrekking tot de huur van voetbalvelden op Sportpark Houtsdonk is namelijk per 1 juli 2020 door de gemeente opgezegd. Hetzelfde bericht kreeg R.K. PVV met betrekking tot de huur van hun voetbalvelden op Sportpark De Warande.
Dat besluit werd eerder deze maand door B&W genomen. Daarmee geven zij een vervolg aan het in 2017 genomen besluit (zie update 1) om deze 2 sportparken binnen 3 seizoenen te sluiten. B&W laat weten dat er later nog een persbericht komt waarin de context wordt aangegeven waarbinnen deze besluiten zijn genomen. Zodra wij dat persbericht binnen hebben, plaatsen wij dat in een update hieronder.

@De weblog van Helmond op zondag 29 september 2019 om 10:00:

Het is toch wat.
Ze zullen het zolang HVV treiteren totdat ze de grond van HVV af kunnen pakken.
Wat volgens mij moeilijk kan gaan lukken omdat het eigendom is van de sportclub is.

En daarbij ook om zo geld door te kunnen sluizen naar de herontwikkeling van De Braak.

Beetje creatief boekhouden noemen we dat.

Stienen waar ben jij in godsnaam mee bezig 😡
Weer 2 clubs naar de klote
Géén supportershome bij helmondsport
Gaat lekker denk dat ze je net als bij roda heel snel de deur moeten wijzen en een plaatsje moeten gaan zoeken in keijzerinnendael 😡😡😡

Dejavu met klein Arsenal destijds. En kijk hoe dat terrein er na al die, jaren bij ligt... Had m'n man met z'n maten nog jaren gezellig potje voetbal kennen spelen.... 🤔

Jolanda van Os

Schandalig sporten motiveren en dan alles weghalen baba stienen

Heel triest

Diep triest

Ellen Verspaget

@Wim op zondag 29 september 2019 om 10:24:

Dat besluit werd eerder deze maand door B&W genomen, dat schrijft de Weblog toch. Niet dat ik Frans Stienen moet, maar die is geen wethouder meer. Wie zijn taak heeft overgenomen weet ik niet.

Oudste club van Helmond met meeste succes in het verleden en geweldig voetballers opgeleverd vd kuylen van aerle Vincent Meeuwsen en zal er nog wel vergeten zijn van vroeger ik hoop dat beide clubs blijven

Cor Verhoeven

@frank

Was Stienen zijn idee !!!

Heel Helmond Sport ?

En zo blijkt maar weer dat een stelletje amateurs in het gemeentebestuur meer kapot maakt dan je lief is

De gemeente stopt al het geld in de braak en laat kleine clubs kapot vallen dus de gemeente is alleen voor het grote geld schandalig ,wij als oldstars huren ook een veld van hvv maar wij willen gewoon blijven voetballen gemeente denkt tog eens na wat jullie beslissen

Hans van Hoof

Update 3:
50PLUS pleit voor het behoud van Sportpark Houtsdonk. Daarvan zouden dan zowel voetbalvereniging HVV als PVV gebruik kunnen maken. Dat lieten Frans Mol, Jan van Aert, Jan Karel van de Zanden en René van Lierop van deze politieke partij B&W weten via schriftelijke vragen aan B&W.
Hieronder hun volledige pleidooi, zodra we de reactie van B&W hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

In de afgelopen week ontvingen wij als fractie 50PLUS een uitvoerig schrijven (pdf) van de voorzitter van HVV. Deze brief met als onderwerp de perikelen rond de velden op het HVV complex was naast uitvoerig ook informatief en leerzaam: hier spreekt/schrijft een voetbalhart in en voor Helmond.
En detail worden we meegenomen in het wel en wee van HVV; en passant wordt ook de relatie met PVV gelegd. Die koppeling is er niet alleen uit de Visie op het voetbal in Helmond, maar richt zich ook op de overeenkomsten van beide verenigingen qua ontstaan en geschiedenis.
Juist deze aspecten brengt het beraad in de fractie van 50PLUS er toe om zijn zorg uit te spreken over de toekomst van beide verenigingen onder het regime van de huidige voetbalvisie.
Tegen deze achtergrond pleit de fractie van 50PLUS voor voortschrijdend inzicht op die visie teneinde deze beide verenigingen de kans te bieden om de voetbalsport in Helmond West te blijven beoefenen. Concreet verzoekt de fractie van 50PLUS het college om het daarheen geleiden dat het complex van HVV in de huidige omvang zijn functie blijft behouden en dat gesproken wordt met beide verenigingen over de optie om deze verenigingen gebruik te laten maken van dit complex.
Juist gelet op hun overeenkomsten is naar het oordeel van de fractie het samen voetballen op het complex HVV een PLUS voor alle partijen.

@De weblog van Helmond op dinsdag 1 oktober 2019 om 15:39:

Top 50 Plus, dank je wel dat jullie ons wel proberen te helpen!

Prachtig brief van de HVV-voorzitter, maar ik ben bang dat het allemaal veel te laat is. B&W komen echt niet terug op dat besluit van 2 jaar geleden. :-( Eeuwig zonde!

Mooie brief Cissy, ben benieuwd wat de politiek hiermee doet. Misschien moeten we de boeren vragen om met hun tractoren te komen? Zoals we vandaag konden zien lijkt dit wel te werken. Politici die plotsklaps in andere mening hebben. Helmondse politici iets voor u om zieltjes... stemmen te winnen.

Mien wandelt

@Hans van Hoof op zondag 29 september 2019 om 17:38:

lijkt er op Hans dat we volgend jaar dan maar moeten gaan kamperen op de Houtsdonk om die gekken van de gemeente tegen te houden

jan van grootel

Update 4:
B&W blijft bij besluit om per 1 juli 2020 de huurcontracten op te zeggen
Dat antwoordde B&W op de brief van 50PLUS met een pleidooi voor het behoud van Sportpark Houtsdonk (zie update 3 hierboven).
Hieronder het volledige antwoord van het stadsbestuur.

Op 30 september ontvingen wij het verzoek van uw fractie van om het complex van HVV op Sportpark Houtsdonk in huidige omvang en functie te behouden. Daarnaast het verzoek dat er samen met HVV en R.K. PVV gesproken dient te worden om beide verenigingen gebruik te kunnen laten van Sportpark Houtsdonk.
.
Op 9 mei 2017 is middels een raadsbesluit de “visie op amateurvoetbal Helmond” vastgesteld. Deze visie is het uitgangspunt voor een integraal en samenhangend plan met als doel een toekomstbestendige, vitale en financieel gezonde voetbalsector, effectieve en efficiënte inzet van publieke middelen en het behouden/realiseren van 2 multifunctionele en 4 wijkgerichte sportparken. Sportpark “Houtsdonk” (HVV) en Sportpark "de Warande" (R.K. PVV) dienen, conform voornoemde visie, binnen 3 seizoenen (uiterlijk 1 juli 2020) te worden afgestoten. Kort na dit raadsbesluit heeft er een bestuurlijk overleg plaats gevonden en daaropvolgend zijn er verschillende overleggen geweest over het vervolg.
.
Het college is van mening dat er voldoende mogelijkheden zijn voor inwoners om te kunnen voetballen in Helmond. Wij zien op dit moment geen aanleiding om de visie te herzien. Het besluit om toe te werken naar robuuste sportparken conform voetbalvisie wordt door het college nog steeds onderschreven en ziet geen argumenten om hiervan af te wijken.

@De weblog van Helmond op woensdag 30 oktober 2019 om 18:11:

Het ziet ernaar uit dat de gemeente bezig is om heel Helmond om zeep te helpen..

Jolanda Meulendijks

Gelukkig heeft hvv een veld en kantine wat eigendom is dus kan de gemeente vrij weinig

Ik dacht dat heel helmond móest sporten ze sponsen toch ook de club met heeeeel helmond sport

Te gek voor woorden. Er blijft niks meer over hier, in ons eens zo mooie Helmond met alles erop en eraan.

Hier zie je de gemeente wil geen sportpark helmond west .dit Is nu discriminatie , ze geven liever heel veel geld uit aan loze dingen , dan 1euro aan voetbal veld in helmond west ,dit moet kunnen !!!!!!

Deze gemeente raad is helmond aan het slopen ze schildere wa op een muur of brug en een voetbalveldje maaie vinde ze te duur maar hvv helmond blijft bestaan zekers .

Hans van Hoof

dit is een historisch verkeerde beslissing. HVV en PVV zouden er verstandig aan doen een intensieve samenwerking aan te gaan op de terreinen van HVV. En de gemeenteraad zou terug moeten komen op dit voornemen vwb de HVV terreinen. En wel in deze volgorde. Wie de Hellemondse voetbalhistorie echt kent zou zo’n besluit niet nemen. In en jn triest Maar de bal ligt wel bij de clubs!

Pvv terrein moet verdwijnen voor het hockey. Sport voor de welgestelden uit de oranje buurt (dit is ook Helmond West). Evenals het Haagje waar Helmond is ontstaan.

Joseph Gruyters

Je kunt ook die "loosers"-club bij de Braak dichtmaken. Ook een oplossing. Iedere cent daar naartoe, is één cent te veel!

Allemaal doorgedrukt door stienen 4 jaar geleden zij hij dat helmond sport geen bestaansrecht had en nu is is hij voorzitter en nieuw stadion (zonder kantine) die smeerlap

Hennie van Rijt

Eindelijk een iets minder geld naar dat eeuwige voetbal. Wie het stuk echt gelezen heeft weet ook best dat er mogelijkheden genoeg zijn om te voetbalken. Daarmee wordt niets om zeep geholpen. De clubs kunnen gewoon door op andere plekken.

Lenie Weijnen

@De weblog van Helmond op woensdag 30 oktober 2019 om 18:11:

Bah bah. Op https://twitter.com/jackledoux/status/1189673252974727168 staat ze met het PSV-shirt voor brainpoort. :-( Vur welleke club bende gai?
Vanavond komen we met velen!

Vur welleke club bende gai?

Update 5:
'Heroverweeg het afstoten van sportpark Houtsdonk en Warande'
Vandaag wordt de motie 'Opschorten van het afstoten van sportparken Houtsdonk en Warande' (pdf) ingediend door de PvdA en Helder Helmond. Zij willen die sportparken van respectievelijk voetbalvereniging HVV Helmond en RKPVV voorlopig behouden. Zo krijgen HVV en PVV de gelegenheid gezamenlijk "een financieel gezonde, vitale en maatschappelijk actieve voetbalfaciliteit op 1 sportpark te ontwikkelen" zo is de gedachte van die 2 politieke partijen. Tot gisteravond laat lieten Helmond Aktief, Bach Plus en 50PLUS weten deze motie te ondersteunen. Met de PvdA en Helder Helmond erbij hebben die 5 oppositiepartijen 9 van de 37 raadsleden.
Vorige week meldde B&W bij haar besluit te blijven om per 1 juli 2020 de betreffende huurcontracten op te zeggen (zie update 4). Daarmee voert het stadsbestuur het in 2017 genomen gemeenteraadsbesluit uit waarin bepaald werd dat die 2 sportparken binnen 3 seizoenen zouden worden gesloten (zie update 1).
De motie vandaag tijdens de belangrijkste gemeenteraadsvergadering van het jaar is waarschijnlijk de laatste strohalm voor deze voetbalverenigingen. HVV riep gisteren via Facebook haar spelers, bestuur en/of wie de club een warm hart toedraagt op om vanavond in HVV-shirtjes naar Boscotondo te komen "ter ondersteuning van deze motie ter behoud van het sportpark en HVV".
Zondag plaatste Helder Helmond op haar website de stelling "Het afstoten van sportparken Houtsdonk en Warande moet worden uitgesteld!" Met 1 muisklik kun je daar aangeven of je het eens of oneens met die stelling bent. Dat deden tot nu toe 806 personen: 625 stemden eens en 181 oneens. "Mooi om te zien dat de stelling al zo vaak is ingevuld. Dit toont wel aan dat het onderwerp leeft in Helmond." Dat liet Martijn Rieter van die partij desgevraagd aan ons weten. Hij roept elke Helmonder op om ook te gaan stemmen op http://helderhelmond.nl/?p=6826. Kortom: er kan vandaag gestemd worden door én de raadsleden én de Helmonders.

Niemand last van laat open..Helmondsport nieuw veldje daar hebben jullie wel geld voor. Maar de jeugt niet 😠😥
Dus oneens gestemd 😠

Groenlinks en SP..Zijn vergeten waarvoor zij staan..Doe je plicht als de Ware Volksvertegenwoordigers.Beken kleur..

Het voetbalspel is begonnen op 22 november 1899, dit jaar 120 jaar geleden. Het begin was het voorbeeld voor groeiend Helmond en er volgden in de jaren daarna zeker 12 voetbalverenigingen. Daar is Helmond Sport er ook een van. Zonder dit begin hadden we geen voetbal in Helmond. Hoe is het mogelijk dat de mensen van de Gemeente dit niet zien of begrijpen. Een goede boom die vruchten af werpt en zorgt dat er meer bomen komen, die kap je niet om.
Dus laat voetbalvereniging HVV Helmond zijn voetbalspel voortzetten samen met hun 92 jarig vriendje RKPVV uit de dezelfde wijk. Als we Helmond bekijken zonder de oud-dorpen Mierlo-Hout, Stiphout en Bruheze (als je hun vraagt waar ze vandaan komen dan noemen ze, in plaats van Helmond, de naam van hun dorp) dan hebben we nog de jongere club Rood wit'62 (wijk Rijpelberg) en de nieuwe wijk Brandevoort ( zij zeggen dat ze uit Mierlo komen bij Eindhoven). Dus Gemeente Helmond "ben trots op je 2 oudste verenigingen van Helmond. Brand je mooie historie niet af en waardeer de oudheid die nog steeds met de toekomst bezig is.

Een echte inwoner van Helmond

Heel Helmond politiekt!
Nieuw duur groot gemeentehuis.
Is wel geld voor!
Waarom al die partijen? Dan ook gewoon opdoeken... 2 Grote partijen vind ik genoeg!
Het geld wat de gemeente aan deze voetbalclubs kwijt is,
is verwaarloosbaar t.o.v. alle andere sportuitgaven aan kunstgras en aan de Braak.

Voor wie het niet wist, je kunt live meekijken naar deze vergadering over het huishoudboekje: het politieke hoogtepunt van het jaar. De betreffende motie is hiervan een onderdeel.

Update 6:
1000 Stemmers gaven inmiddels hun mening op de stelling van Helder Helmond:

Update 7:
Op het laatste moment toch nog een allerlaatste kans voor HVV en PVV
Míts HVV én PVV snel in actie komen én de gemeenteraad halverwege 2020 die actie ziet zitten, kúnnen die 2 voetbalclubs op 1 of andere manier gaan voetballen op waarschijnlijk sportpark Houtsdonk. Dat is kort samengevat de uitkomst van de raadsvergadering vanavond. Vanaf 5 uur 58 minuten en 17 minuten kun je dat deel van de raadvergadering terugkijken. Ga er maar eens voor zitten.
Toeval of niet, maar 3 weblogcolumnisten speelden de hoofdrol in die 'wedstrijd'. Rond 22.43 uur (tijdens de laatste wedstrijdminuten) kwam GroenLinks fractievoorzitter Thomas Teurlings na een time-out (in de politiek heet dat een schorsing) met die verrassende mogelijkheid. Volgens ingewijden zouden de HVV- en PVV-voorzitter net ervoor een fusie of iets dergelijks ineens wel zien zitten. Daardoor kon de motie (zie update 5) van PvdA-raadslid Nathalie Peijs (zie foto) en Martijn Rieter van Helmond Helder van tafel en hoefde die niet in stemming gebracht te worden.
De supporters van HVV en PVV op de tribune konden tevreden zijn. Zij waren echter al huiswaarts gekeerd. Waarschijnlijk niet wetende dat er voor hen toch nog een laatste kans aan zat te komen. Maar eerlijk gezegd, dat wás ook door de weblogredactie niet voorzien na de veelvuldige betogen van Nathalie Peijs, Michael Rieter, Berry Smits en Jan van Aert. Zij leken die strijd voorafgaand aan de time-out kansloos te verliezen van de coalitiepartijen en wethouder Harrie van Dijk. Maar ook bij deze wedstrijd in Helmond liep het anders...

@De weblog van Helmond op woensdag 6 november 2019 om 01:41:

Kan wel zijn ,maar wij kantinebeheerders van rkpvv zijn hier wel de dupe van 😥

Tamara van de Kerkhof

Flikker op met die zooi in burgemeester en wethouders. Totaal geen verstand van Sport. Maken alles kapot. Bestuurlijk gezien met voorop dat CDA vrouwtje, geen verstand. Centrum kapot, sport kapot. Zorg dat je daarin het geld steekt. Zakkenvullers!!!

John van Neerven

Als lid van de voetbalvereniging Rood Wit '62 wil ik de oudste voetbalclub van Helmond feliciteren. Want wat zou het zonde zijn geweest als jullie zouden hebben moeten stoppen. Voor alle Helmondse voetballers en eigenlijk voor heel Helmond.
Ik weet dat PVV een probleemkindje is en eigenlijk al zowat failliet is, maar pak ze erbij of ga in ieder geval aan het vrijen. De PvdA en Helder Helmond hebben volgend jaar geen poot meer om op te staan als het dan niet geregeld is. En ik kan het weten wat ik ben lid. :-)

Lid van Rood Wit

Rare opmerking over RKPVV

@Lid van Rood Wit,
Waarom is RKPVV een probleemkindje? Ik heb sterk het idee dat de buitenwereld -onterecht- een heel ander (vooral negatief) beeld heeft van deze prachtige club. Het is een club waarbij het 'wij-gevoel' uniek is ten opzichte van andere verenigingen in Helmond. Ja, ze hebben maar vijf seniorenelftallen maar dat is naar ons inziens geen probleem.. de rekeningen worden immers netjes betaald. Ik zou zeggen kom allemaal eens langs en maak het mee (voordat je oordeelt).. de gezelligheid, diversiteit, saamhorigheid maar bovenal kwalitatief hoogstaand voetbal. Jammer dat de gemeente quantiteit als graadmeter neemt om de vitaliteit van een vereniging te beoordelen, want het verdwijnen van RKPVV op sportpark de Warande doet heel veel mensen pijn in het hart.

Waarom is RKPVV een probleemkindje? Ik heb sterk het idee dat de buitenwereld -onterecht- een vertekend (vooral negatief) beeld heeft van deze club. Ja, ze hebben maar 5 seniorenelftallen waar waarom is dat een probleem? Ze betalen toch netjes hun rekeningen? Bovendien zijn er op korte termijn geen plannen voor de locatie van het sportpark. Ik zou zeggen ga allemaal eens een kijkje nemen op een zondagmiddag en maak het mee (voordat je oordeelt)... de gezelligheid, diversiteit, saamhorigheid maar bovenal kwalitatief prima voetbal. Jammer dat de gemeente het aantal leden als graadmeter neemt om een vereniging te beoordelen. Al denk ik zelf dat het een buitenkansje was voor B&W om dat als argument aan te voeren in plaats van de ware reden: Volksclubs moeten nu eenmaal wijken voor de 'versjieking' van Helmond. Als het slecht afloopt moeten kinderen in de wijk Helmond-West naar SV Brandevoort fietsen, in plaats van dat de kinderen in Brandevoort naar RKPVV mogen fietsen. Wel veel geld steken in het oprichten van een nieuwe vereniging, maar lak hebben aan de al bestaande verenigingen in die omgeving. Het past allemaal bij het degelijker maken van onze stad. Met het verdwijnen van sportpark de Warande gaat er weer een stukje identiteit van Helmond verloren, een cultuur die niet na valt te bootsen door geen èèn andere vereniging in Helmond. En dat doet veel mensen pijn in het hart.

Maikel van Rijt

@Maikel van Rijt op woensdag 6 november 2019 om 22:05:

Ik denk dat zowat heel Helmond (wat zeg ik? misschien wel zowat heel Nederland) van HVV houdt. De club van Willy en Berry mag echt niet verdwijnen!!!
Genoeg over het verleden. Je bent zo te horen niet aanwezig geweest bij die gemeenteraadsvergadering. Ik ook niet, maar ik had vannacht een rustige dienst dus ben die vergadering terug gaan kijken. :-) Advies van mij om dat ook te doen. Want luister maar eens naar de woorden van oa Rieter, Peijs, Teurlings en van Dijk. Dan hoor je ook dat zij allemaal weten van die financiële problemen van PVV. Anders vraag het eens aan jullie penningmeester, die weet het waarschijnlijk ook wel. ;-)
Verder is er niks mis met PVV, een mooie club waartegen ik vaak voetbalde op de Warande. Maar wees er als PVV-er toch eens trots op dat een roemruchte club als HVV iets met jullie wil en je samen verder kunt! Maar als ik de verschillende vooral oudere PVV-leden afgelopen jaren hoor over een fusie met HVV, dan gaat dat er niet van komen vermoed ik. De krachttermen die ze daarbij gebruiken, zul jij ook wel kennen. Dat zou eeuwig zonde zijn, want daardoor gaat helaas ook de club van Willy en Berry verloren. :-(

Karel, oud-lid van MULO

@Karel, oud-lid van MULO op donderdag 7 november 2019 om 04:41:

Welke krachttermen? Nee... die tijd is geweest

@De weblog van Helmond op dinsdag 5 november 2019 om 05:05:

Ik heb gestemd: oneens.

Het nieuwe stadion voor Helmond Sport (herindeling De Braak) moet kosten wat kost slagen en daarvoor gaat de gemeente over lijken.
Door geld uit te sparen komt de droom voor een zeer klein groepje Helmonders steeds dichterbij.

Minder subsidies voor evenementen is ook zo'n bespaaractie.

Het wordt voor de gewone inwoners van Helmonders een stuk saaier.
Er zijn al veel elementen omzeep geholpen.
Dit jaar geen schaatsbaan.
En er wordt nog wel geroepen dat de jeugd meer moet bewegen.

Karin van der Werff

Update 8:
HVV en PVV gaan niet fuseren, PVV bekijkt nu de mogelijkheid om naar Sportkomplex de Rijpel te verhuizen. Daar ligt een veld dat Rood-Wit '62 niet meer gebruikt. Dat is plusminus de laatste stand van zaken. De allerlaatste kans die de Helmondse politiek de 2 aan het begin van deze maand bood (zie update 7) wordt terzijde gelegd. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

@De weblog van Helmond op dinsdag 26 november 2019 om 23:58:

Begint wel een soap te worden zeg! :-(

@De weblog van Helmond op dinsdag 26 november 2019 om 23:58:

🤬 Laat ik maar eerlijk zeggen: dat vind ik helemaal niks!
En ik zal niet de enige bij Roo-Wit zijn die dat vindt! 🤬

Afbraak hoort blijkbaar tot de "werkzaamheden" van Gemeente en politiek.
Ik heb niets met voetballen, maar om HVV de nek te willen omdraaien? Foei!!

@Karin van der Werff op zaterdag 9 november 2019 om 01:54:

Minder subsidies voor evenementen? De gemeente heeft sinds vorig jaar juist bijna drie keer zoveel geld voor evenementen gereserveerd. Van 150.000 naar ruim 400.000 euro... Maar er zijn zoveel evenementen dat zelfs 400.000 nog niet genoeg is. Maar dat is toch juist een goede ontwikkeling?!

@De weblog van Helmond op dinsdag 26 november 2019 om 23:58:

Als er bij hvv niet betaald wordt hebben ze niet eens een 1ste elftal hvv wil wel met rkpvv fuseren maat niet andersom ?

Wat als de 100 actieve leden van rkpvv daar 20 procent van ZOU komen heb je het over maximaal 20’man ben je. Daar dan mee geholpen

Gewoon stoppen het wordt toch niet wat het geweest is

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: