Buiten is het 13 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 108.529 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Mirjam

21reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA Helmond

U leest de weblog van Helmond en bent dus hoogstwaarschijnlijk nog niet op vakantie. Of bent u al geweest?
Maar als u nog moet gaan, is uw paspoort niet verlopen?
Bij de Stadswinkel kunt u sinds 1 januari van dit jaar alleen nog op afspraak terecht.
In het begin gaf dat veel moeilijkheden bij inwoners die wilden langskomen voor een uittreksel uit het bevolkingsregister, een rijbewijs, een paspoort enz…
De aanloopproblemen zouden over moeten zijn maar wat zijn de ervaringen van de Helmondse inwoners nu?
Wij, leden van de PvdA-fractie krijgen toch nog wel met enige regelmaat te horen dat mensen bijna letterlijk hun neus hebben gestoten aan de deur bij de Stadswinkel. Behalve het voor niks naar de Stadswinkel komen omdat je geen afspraak hebt gemaakt horen we klachten over de moeite die worden ervaren met het maken van een (digitale) afspraak, de moeite om telefonisch een afspraak te kunnen maken en de beperkte openingsuren. De Stadswinkel is niet meer open op maandagochtend. De openingstijden op maandag zijn van 12.00 – 19.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.00 uur. Bovendien is in de vakantieperiode (11 juli tot en met 15 augustus) de maandagvond-openstelling geschrapt.
Als je een gewone baan hebt van 40 uur in de week betekend dat dus 2x (!) een deel van de dag vrij nemen om je paspoort of rijbewijs te verkrijgen.
Ondanks dat we allemaal verplicht zijn elke dag een identiteitsbewijs bij ons te dragen kan ik me zo maar voorstellen dat een enkeling van u vlak voor het vertrek aar de vakantiebestemming erachter kwam dat het paspoort was verlopen. Wij horen graag van u hoe dat is opgelost. Ook andere ervaringen met de stadswinkel, zowel de negatieve als de positieve willen we graag van u horen. Heeft u b.v. geen computer ter beschikking of kent u iemand die een afspraak niet via een computer kon maken? Heeft u ervaring met de telefonische afspraak? Heeft u het wel via een computer geprobeerd maar vond u de afspraak lastig te maken omdat het programma voor u niet duidelijk was? En wat waren de ervaringen met de wachttijd in de stadswinkel? Werd u inderdaad binnen 5 minuten geholpen? Laat het ons weten zodat we kunnen nagaan of de dienstverlening bijgesteld moet worden! De weblog van Helmond is daarvoor een mooi medium maar u kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar mij bellen of mailen: 770129 of [email protected]
En als uw paspoort en rijbewijs in orde zijn wens ik u een heel fijne vakantie! Ver weg of dicht bij huis, in elk geval met rust, zon en veel plezier!

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

15reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA Helmond

Woensdag 8 juni is in gemeenteland een belangrijke dag. Een spannende dag ook.
Die dag wordt de gemeenten gevraagd in te stemmen met het z.g. bestuursakkoord. De column van Rudi van de Made van vorige week ging hier al over. Het kabinet wil daarbij een aantal taken overdoen aan de gemeenten. Onder het mom van: jullie zitten er dichter op en kunnen er dus betere beslissingen over nemen, worden o.a. jeugdzorg, de Wajong en de WSW bij de gemeenten op het bord gelegd.
Over de schutting gekieperd zeggen wij in de PvdA. Wat is er nl aan de hand?
Het budget dat het Rijk nu nodig heeft om die taken uit te voeren komt niet mee maar er wordt een z.g. efficiëntiekorting toegepast. Want, zo is de stelling, als jullie het op maat kunnen regelen kan het goedkoper. Of dat werkelijk zo is dat is nog maar de vraag. Maar erger is dat het niet gaat om een korting van 10% maar om veel meer, al is het goed verpakt in de maatregelen. Het kan om percentages boven de 40% gaan. Als gemeenten fors te weinig krijgen om deze wetten voor de echt zwakkeren uit onze samenleving uit te voeren betekent dat een groot deel van de mensen de bijstand ingeduwd worden, achter de geraniums komen zitten, zich niet meer maatschappelijk nuttig kunnen maken laat staan maatschappelijk kunnen meedoen.
Onaanvaardbaar vindt de PvdA. Juist Helmond is een uiterst kwetsbare gemeente op dit vlak!
Afgelopen november hebben we hiervoor al gewaarschuwd en een motie ingediend. Die zei: Het bestuursakkoord op dit punt niet aanvaarden zonder voldoende financiën voor de gemeente. Het college dacht daar op dat moment hetzelfde over en nam de motie over.
Inmiddels hebben al veel gemeenten laten weten niet akkoord gaan met het bestuursakkoord zonder een forse verbetering op deze punten. Veel gemeenteraden hebben hun vertegenwoordigers de opdracht meegeven "nee, tenzij…" of "ja, mits…" te stemmen. Het kabinet, bij monde van CDA-minister Donner, zegt dat het een alles of niets akkoord is. Het college in Helmond is nu diezelfde mening toegedaan en wil vóór stemmen.

Lees verder »

3reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA Helmond

Afgelopen donderdag mochten we de voorjaarsnota in ontvangst nemen. De voorjaarsnota geeft de richting aan die de begroting van het komende en de daarop volgende 3 jaren zal opgaan. Wat met de voorjaarsnota wordt besloten ligt de komende jaren vast.
In het licht van de bezuinigingen natuurlijk een bijzonder belangrijk document.
Wat ik al had begrepen was dat Helmond de bezuinigingen al in een vroeg stadium had ingezet. De voorjaarsnota bevestigd dit. Daarin wordt zelfs gezegd dat veel gemeenten pas het komende jaar de bezuinigingen gaan doorvoeren. In Helmond heeft het college, en in navolging daarvan de raad, niet gewacht op de uitkomsten van herberekeningen van de z.g. algemene uitkering door het Rijk aan de gemeentes. Die berekening werd pas december 2010 definitief. Veel gemeentes hadden het idee dat "de soep wel niet zo heet gegeten zou worden als ze werd opgediend" en hebben daarom gewacht met de zware bezuinigingen tot 2012. De berichten die ik heb kunnen nagaan duiden inderdaad op een wat afgekoelde soep. Daar waar anderen nog een klein financieel voordeel konden inboeken eind december voor het jaar 2011 constateert men in Helmond echter dat er een tekort dreigt op de eerdere berekeningen. Wel hangen er nog steeds vele onzekerheden in de lucht die voor de gemeentes en dus ook voor Helmond een zware financiële aderlating kunnen betekenen. Zo gaat er o.a. op het gebied van de jeugdzorg, de AWBZ en de onderkant van de arbeidsmarkt veel veranderen. De gemeente krijgt deze taken direct te verrichten maar krijgt daarvoor slecht 90% van de financiële middelen mee die er nu mee zijn gemoeid. Daarnaast zijn we weliswaar uit het dal van de crisis aan het kruipen maar de overheidsfinanciën blijven flink onder druk staan.

Lees verder »

3reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA Helmond

De onrust in het middenoosten drukken ons met de neus op de luxe die we in ons land hebben: democratie! De mensen daar willen dat zo graag verwerven! De dag voor de PS-verkiezingen werden bij het tv-programma P&W zelfs oproepen uitgezonden van strijdende mensen uit Libië aan ons, Nederlanders, om toch vooral te gaan stemmen. Dat heeft mij diep geraakt moet ik u zeggen. Democratie blijkt toch niet zo vanzelfsprekend te zijn als wij doorgaans denken.
Begin maart is in de Helmondse raad een vernieuwd reglement aangenomen voor de vergaderingen van de Helmondse raadsleden.
Wat heeft dat nou weer te maken met het voorgaande hoor ik u denken… Veel kan ik u zeggen.
Het Nederlandse woord democratie stamt af van de Griekse woorden dèmos, "volk" en krateo, "heersen, regeren" en betekent dus letterlijk "volksheerschappij". Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten of het volk kiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in ons land. Het moet wel duidelijk zijn waarop zij hun beslissing baseren. Openheid, transparantie zijn daarvoor sleutelwoorden. Vergaderingen moeten openbaar zijn zodat iedereen kan meemaken hoe het besluitvormingsproces te tot stand komt. Daar zit een knelpunt met het aangenomen nieuwe reglement. Voor een van de vaste commissies, het Presidium, is bepaald dat zij altijd in beslotenheid vergadert. Nou kan er een goede reden zijn om iets in beslotenheid te bespreken; mogelijke schade voor een persoon of een financieel nadeel van de gemeente. Dat gedeelte van de vergadering kan besloten worden gehouden maar de rest kan allemaal openbaar! De democratische regel van openheid wordt mijns inziens overtreden als tevoren wordt bepaald dat alle vergaderingen van een commissie besloten worden gehouden.

Lees verder »

2reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA Helmond

Binnenkort mag u weer naar de stembus. Op 3 maart worden de nieuwe leden gekozen voor de Provinciale Staten. Menigeen denkt dan: wat heb ik daar nou mee, laat maar….
Toch zijn deze verkiezingen van belang, dit keer zelfs meer dan ooit. Voor één stem kunt u deze keer 2x een eerlijker Brabant krijgen. Via de 1ste Kamer en via PS. Dus 2 voor de prijs van 1! Via uw stem op een Brabantse PS kandidaat kiest u ook voor leden van de 1ste Kamer.
De PvdA Brabant biedt u een actieve overheid die zorgt voor werk voor iedereen en die goed zorgt voor onze Brabantse natuur en cultuur. De provincie investeert 60 miljoen in zo'n 20 projecten in Helmond, o.a. de cacaofabriek en de foodtechnologiecampus. De PvdA wil dat de provincie actief beleid voert op die ontwikkeling en op het versterken van de Brabantse steden. In overleg met gemeente en bewoners kiest de PvdA voor de meest optimale oplossing inzake de N279. De PvdA kiest voor een gezond buitengebied zonder nieuwe megastallen.
Het kabinetsbeleid met bezuinigingen op het gebied van zorg, natuur, cultuur, onderwijs en regionale economie komt ook keihard in Brabant terecht. Een linkse meerderheid in de 1ste Kamer kan hier een dam tegen op werpen. Als u nooit eerder uw stem gaf aan een de PvdA is het deze keer toch zeer het overwegen waard als u graag wilt dat de partij waar u eerder voor koos een andere koers gaat varen! Ontevreden over de samenwerking met de PVV (CDA), de uitzending naar Kunduz (GL, D66, CU)? Was u het eens met de schreeuw om cultuur, de studenten- of zelfs professorenbijeenkomsten in Den Haag? Ergert u zich ook aan de kortingen op de gezondheidszorg, maakt u zich zorgen over hoe het verder moet met natuurbehoud, bent u het ook niet eens met de uitsluiting van vele jonge mensen met een handicap?
Op 1 februari organiseert het vrouwennetwerk van PvdA Helmond e.o. en PvdA Geldrop/Mierlo een informatieavond over jonggehandicapt zijn onder de noemer:
Jonggehandicapt, geef onze jongeren de ruimte

Lees verder »

6reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA Helmond

Aan het eind van het jaar worden traditioneel lijstjes gemaakt.
Wie is de beste, wat maakte de meeste indruk, wie heeft het meeste, wat is de mooiste…..
Ik wil in mijn laatste column van dit jaar aan deze traditie meedoen en zal mijn persoonlijke lijstjes van 2010 presenteren.
Het mooiste Helmondse evenement:
3. de kasteeltuinconcerten, heerlijke muziek, voor jong en oud, voor elk wat wils, gezellig en nog gratis ook
2. Helmond Winterstad, een nieuw sfeervol evenement voor alle Helmonders op een prachtlocatie
1. het kasteel van Sinterklaas, ik heb er maar één woord voor: ontroerend!
Het Helmondse politieke hoogtepunt:
3. de begrotingsvergadering omdat het nu eenmaal traditioneel het politiek hoogtepunt van het jaar is
2. de saamhorigheid in de PvdA-fractie
1. voor mij dan toch het mogen toetreden tot de gemeenteraad
Het Helmondse politieke dieptepunt:
3. het niet in het college komen van de PvdA
2. het grote aantal PVV-stemmers (omdat dit uitdrukking geeft aan heersende grote ontevredenheid)
1. het moeten onderduiken van burgemeester Jacobs vanwege lafhartige bedreigingen
Helmonds grootste trots:
3. Helmonds collectie kunst in de openbare ruimte
2. de talloze vrijwilligers die heel veel geweldige evenementen in Helmond tot een waar feest weten te maken
1. Helmond heeft de Beste Markt van Nederland
Helmondse man van het jaar:
3 Paul Smeulders van GroenLinks, de jongste lijsttrekker voor de Statenverkiezingen van 3 maart a.s.
2. burgemeester Jacobs die met zijn vrouw moest onderduiken vanwege lafhartige bedreigingen
1. Mohammed Chahim, hij stond zijn raadszetel af omdat hij vindt dat er een vrouw in de PvdA-fractie thuishoort
Helmondse vrouw van het jaar:
3. als eerbetoon: oud-wethouder Trix Houthooft-Stocks die afscheid nam van de Helmondse politiek
2. Ling Ko van GroenLinks als aanstormend politiek talent
1. Annegien Wijnands, de PvdA lijsttrekker voor de Statenverkiezingen op 3 maart a.s.
De grootste Helmondse schok:
3. de explosie in de flat op de Suytkade
2. de aanslagen op de coffeeshop op de Ameidewal
1. de bedreiging van have en leven van onze burgemeester door criminelen
De grootste Helmondse opluchting:
3. er was net genoeg strooizout….
2. het taxivervoer voor rolstoelgebruikers dat in de nacht van oud op nieuw mogelijk blijft
1. het thuiskomen afgelopen zondag van burgemeester Jacobs en zijn vrouw

Ik wens alle lezers prettige, vredige kerstdagen en een heel mooi positief spraakmakend 2011!

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

4reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA Helmond

A.s. donderdag is het een spannende dag. Niet alleen voor de leden van het College van B&W maar zeker ook voor de Raadsleden. De begroting van 2011 moet namelijk die dag worden vastgesteld.
Dat betekend dus ook een spannende dag voor talloze organisaties, verenigingen en met name inwoners van Helmond. Immers er staan heel veel bezuinigingen die vele Helmonders zullen raken in deze begroting. Wij als PvdA-fractie zijn nogal verbolgen over de bezuinigingen die met name in de "zachte sector" vallen. De investering in mensen van de afgelopen jaren, die juist de laatste tijd duidelijk bewees haar vruchten af te werpen, dreigt teniet te worden gedaan. Wij zullen niet alleen kiezen voor solidariteit maar er ook onze nek voor uitsteken! Over de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheken is erg veel commotie ontstaan. Over de mogelijke sluiting van de filialen als gevolg van deze bezuiniging zijn inmiddels tientallen brieven verstuurd, honderden e-mails verzonden, duizenden handtekeningen verzameld (en deels al ingediend bij de verantwoordelijk wethouder). Ook de mensen, met name vanuit scholen, die vrezen voor het voortbestaan van het Natuur en MilieueducatieCentrum hebben massaal van zich laten horen om maar niet te spreken over de gepikeerde hondenbezitters die de rekening van de crisis wel heel erg oneerlijk op hun bordje krijgen. Zij mogen rekenen op verzet vanuit de PvdA tegen deze voorgenomen maatregelen. Wij als PvdA-fractie denken dit beter te kunnen oplossen!
Wij gaan hiertegen in oppositie en rekenen erop dat we daarin niet alleen zullen staan. Waar we op hopen is dat de coalitiepartijen opnieuw een rechte rug kunnen tonen tegenover de collegeleden. Afgelopen dinsdag heeft de Raad unaniem gestemd tegen de uitbreiding van het bedrijventerrein BZOB in het BZOB-bos. Op de SP en GL na, die helemaal tegen uitbreiding van bedrijventerreinen zijn, stemde de Raad voor het eerder door de Raad en ook het College ingenomen standpunt om Diesdonk als uitbreidingsterrein aan te wijzen. Na 3 amendementen tegen de Collegevoorstellen van de coalitie verzuchte onze fractievoorzitter Jos Boetzkes dat het erop leek dat de coalitie ons de oppositierol niet eens gunde…. Maar alle gekheid op een stokje, we waren natuurlijk erg blij met deze eensgezindheid. Hopelijk kunnen we ook eensgezind de vele onzalige bezuinigingsvoorstellen van tafel vegen. De raad heeft ten slotte het laatste woord, de macht zo u wilt.

Lees verder »

8reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA Helmond

Afgelopen vrijdag is hij gepubliceerd: de concept begroting voor 2011 van de gemeente Helmond. Op een sobere bijeenkomst werd hij in Boscotondo door wethouder van financiën, mevrouw Yvonne van Mierlo gepresenteerd. Haar aanstekelijk enthousiasme zorgt er bijna voor dat je er de moed in gaat houden maar de cijfers vielen niet mee.
Natuurlijk, we zijn met zijn allen al lang op de hoogte dat er bezuinigd zal moeten worden. In de voorjaarsnotitie was de lijn al uitgezet. En de afgelopen weken druppelden enkele voorgenomen bezuinigingen al door.
De mogelijke sluiting van de wijkfilialen van de bibliotheek hebben al veel losgemaakt bij Helmondse burgers. Het bibliotheekbestuur zal het voortaan met 3,4 ton minder moeten doen. De lidmaatschapstarieven moeten daarnaast omhoog, daarmee moet 60.000,= extra binnenkomen zodat ook dit bedrag door de gemeente kan worden bezuinigd op de subsidie. U heeft er vast al eerder van gehoord. Veel leners/lezers die hun boeken halen bij het filiaal in Helmond-Noord, Brouwhuis of Mierlo-Hout hebben de moeite genomen om de raadsleden te bestoken met mailtjes waarin zij bijna smeken om de filialen te behouden. Hun argumenten zijn sterk en valide: voor jonge kinderen, minder mobile ouderen en lichamelijk beperkten wordt het wel erg moeilijk te blijven lenen als zij op de bieb op de Watermolenwal zijn aangewezen. En hoe belangrijk lezen is ga ik u niet meer uitleggen, medecolumniste Ling Ko schreef daar eerder een boeiende column op dit weblog over. Daarbij komt ook het argument van de sociale functie die de bieb in de wijken vervult.
Het motto van het college bij de bezuinigingen is: versterken van zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen. Dat klinkt goed! Zelfredzaamheid en eigen kracht betekend dat je het zelf kan. Dat levert zelfvertrouwen en meer plezier in het leven. Hele positieve dingen dus. Maar zelfredzaamheid en de eigen kracht betekend ook dat je het zelf moet doen, je eigen broek moet ophouden. Dat kan helaas niet iedereen en de kans bestaat dat dadelijk blijkt dat er een grotere groep is ontstaan die dat niet meer kan doordat een hoop (financiële) hulpmiddelen zijn wegbezuinigd. Hulp in het huishouden door bezuinigingen op de WMO, hulpmiddelen als scootmobielen die onbereikbaar werden door de eigen bijdrage, hulp in de vorm van hulpverlening door gemeentelijke instanties die het met minder ambtenaren en geld moeten doen en dus hun hulpverstrekking verminderen moeten. Zo zijn er nog wel een paar te verzinnen.
Bezuinigen zal moeten, daarover geen misverstand. En dat zullen we ook allemaal merken en daar zullen we niet blij van worden, dat is zeker. Maar bezuinigingen moeten eerlijk gespreid worden. Wie meer kan missen zal iets meer moeten inleveren dan diegenen (personen, organisaties en bedrijven) voor wie het water toch al aan de lippen staat. Als PvdA-fractie zullen we de bezuinigingen daarom ook niet beoordelen op de behaalde bedragen maar op de geboden oplossingen om die bezuiniging op te vangen.

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

2reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA Helmond

De vakantie is bijna om. De meeste reizen zitten er op, een enkeling mag nog gaan genieten (die heeft het dan wel verdiend na al die weken regen). Maar velen van ons (Nederlanders, Brabanders, Helmonders) hebben al een mooi kleurtje gekregen. Was het niet in een ver, altijd zonnig oord, dan was het wel gewoon in de achtertuin in de maanden juni en juli…..
Met de moderne communicatiemiddelen is het zelfs aan de andere kant van de wereld tegenwoordig mogelijk het nieuws uit je woonplaats te volgen. Waar je ook bent, internet bied je die kans. Ik kon dat natuurlijk niet laten en klikte dus regelmatig het ED aan op een beschikbare computer. Nou, ook al niet om van achterover te vallen… Tja, een vervelende brand maar verder? Fietsendieven, mannen die hun vrouw slaan, dronken automobilisten….. Ernstig, daar niet van, maar niks nieuws onder de vakantiezon. Een klein beetje triest nieuws is er ook. Had u al eerder afscheid moeten nemen van de bloggers Paul Smeulders en Mohammed Chahim, onlangs namen we afscheid van Theo van Mullekom en nu ook van Ron Peters. Gezien de reacties heeft u hun columns zeer gewaardeerd. Ik waardeer het dat zij de Helmondse politiek op deze manier onder uw aandacht hebben gebracht. Het goede nieuws is dat na Ling Ko en mijzelf er weer nieuwe columnisten zullen aantreden. Wie dat zijn zult u als trouwe lezer van de weblog wel ontdekken.
De afgelopen weken was er van alles dicht; scholen, bedrijven, winkels. Vele bureaustoelen bleven onbezet. En toch draaide het leven volop door. Zij het vaak op een lager tempo of met minder intensiteit. De brievenbus bleef bv ook wat leger. Met name bij de raadsleden vielen wat minder en vooral minder dikke enveloppen door de brievengleuf.
Maar deze week gaat ook het gemeentebestuur weer volop aan de gang. De inhoud van eerste dikke enveloppen is al weer gelezen, de commissievergaderingen staan voor de deur.
Daarin wel goed nieuws voor de vakantievierders van de komende jaren. Voor allen die ons mooie Helmond wel eens wat beter willen leren kennen en voor alle Helmonders die hun vakantie liever vlak bij huis vieren. De gemeente wil nl dat het aantal hotelkamers, bed-and-breakfast gelegenheden en vakantiewoningen wordt uitgebreid. Ook wordt nagedacht over pleziervaart op "de Knaal". Het lijkt me dat de gemeenteraad hieraan, met hier en daar wat restricties t.a.v. groen en natuur, zeker de medewerking zal verlenen. Volgende vakantie dus in Helmond Haven, aan de "Costa del Elmon" of in "Zum Hinterstrasse"?????

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

5reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondHelmond heeft de Beste Markt van Nederland!
Met recht een felicitatie waard. Aan alle marktkooplui, aan de marktmeesters, aan marktkoopman Fons van de Vorst die een betere markt initieerde, Thieu de Wit die de verlenging van de openingstijden en een andere opstelling bepleitte en natuurlijk aan oud PvdA wethouder Seyit Yeden die met verve het plan door alle tegenwind loodste en daardoor de markt maakte tot wat hij nu is. Aan wethouder Yvonne van Mierlo de mooie en schone taak om deze bijzondere klassering vast te houden.
Vanuit de hele regio is er belangstelling voor de Helmondse zaterdagmarkt. Ik snap dat wel.In mijn vorige column vertelde ik al een nieuwkomer te zijn is deze stad. Mijn eerst bezoek aan de markt deed mij de kin op de borst zakken en de ogen uitpuilen. Wat groot, wat een assortiment en wat een bijzondere voedingsmiddelenmarkt! Om te watertanden!
Helmond heeft na het meest gastvrije ziekenhuis van Nederland binnen een paar weken alweer iets om apetrots op te zijn.
Nog iets om trots op te zijn is de gratis bus op zaterdag. Helaas heeft het college het plan dit gratis vervoer naar de winkels en de weekmarkt in het centrum op te heffen.
Wat een dom plan!
Een eerste evaluatie liet een positief effect zien van de pilot Gratis Openbaar Vervoer op Zaterdag. Onlangs zijn de effecten niet gemeten of geëvalueerd en ondanks het feit dat het College deze pilot een succes noemde besluit ze toch tot stopzetting.
In deze tijd van economische crisis moet de overheid stimuleren dat consumenten met name bij de plaatselijke middenstand hun uitgaven blijven doen. Het gratis busvervoer is daarbij een uitstekend middel dat ook nog eens milieuvriendelijk is, parkeerdruk vermindert, gunstig is voor onze senior-inwoners en heel handig is voor ouders met jonge kinderen.
PvdA, GroenLinks en SP hebben gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend om dit gratis vervoer op zaterdag de komende vier jaar te behouden. Voor de benodigde financiële dekking hebben ze een oplossing gevonden. Dinsdag 6 juli wordt dit voorstel in de gemeenteraadsvergadering behandeld. De inwoners van Helmond, de Helmondse economie, de centrumwinkeliers en met name de kooplui van de Beste Markt van Nederland verdienen het dat dit voorstel de steun krijgt van de gehele Raad.

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

9reacties

Vanaf vandaag heeft PvdA-raadslid Mirjam van der Pijl hier elke 6 weken haar column met haar bespiegelingen over Helmond. Wij wensen Mirjam alle succes.
_______________________________________________________________________________

Column Mirjam van der Pijl PvdA Helmond

In de politiek ben ik geen nieuweling. In Helmond wel!
In mijn eerste weblog op dit echt Helmonds en interactief informatiekanaal zal ik me dan ook eerst even aan jullie allen voorstellen.
Mijn naam is Mirjam van der Pijl, raadslid voor de Helmondse PvdA. Ik ben geboren in 1956 (je vraagt tenslotte een vrouw niet naar haar leeftijd), ik ben getrouwd en ik ben mijn echtgenoot al ruim 35 jaar trouw en we hebben samen 3 volwassen zoons die op zichzelf wonen. Echtgenoot Wil is najaar 2008 fulltime in Eindhoven gaan werken en dat was de reden om naar deze kant van het land te verhuizen. Dat deed ik graag want 35 jaar geleden werd ik in Eindhoven 2x verliefd; op mijn huidige man en op Brabant! Dat het Helmond werd was min of meer toeval, maar ja, als je het mooiste woonplekje van Brabant kunt kopen en het staat in Helmond, dan ben je gauw verkocht.
Mijn kennismaking met Helmond en de Helmonders is me heel erg goed bevallen. Ik vind het echt geweldig om hier te wonen.
Mijn wieg stond in Hilversum en daar ben ik ook opgegroeid. Na een kort maar hevig verblijf van 3 jaar in Eindhoven zijn Wil en ik naar Duiven verhuisd want Wil ging bij de Kema in Arnhem werken. In Duiven ben ik lang politiek actief geweest. Ik was er onder meer 12 jaar raadslid waarvan 4 jaar wethouder. Ook heb ik een aantal jaren deel uitgemaakt van de Provinciale Staten van Gelderland. Je zou zeggen dat ik wel weet hoe de hazen lopen in de politiek.
Toch heeft de Helmondse politiek me verbaasd. Dat uit zich namelijk in het vergaren van veel voorkeurstemmen, het van de ene naar de andere partij gaan, en met name het oprichten van nieuwe lokale partijen. De reden van het fenomeen is me nog steeds niet helemaal duidelijk; is het een groot ego-gehalte, de ons-kent-ons mentaliteit, een straatvechters-inslag of een uiting van strijdbaarheid? Feit is dat politici in Helmond heel goed voor zichzelf kunnen opkomen. Soms beter dan voor hun eigen partij en daarmee voor de Helmonders. Dat laatste vind ik zorgelijk. Binnen de PvdA heerst nu gelukkig het gevoel dat we de les wel hebben geleerd. We vormen een hecht team en jullie zullen ons als eenheid zien optreden de komende 4 jaar! Ik hoopte even dat ook bij andere partijen was doorgedrongen dat de versnippering in de politiek niet goed werkt. Bij de coalitievorming gingen drie partijen op in één fractie, dat leek een positief signaal op weg naar minder splinterpartijen. Jammer dat de samenwerking geweld aan gedaan wordt door het constante hameren van de fractieleden van deze samenwerkingsfractie op de naamsvermelding van hun club. Het moet voluit: Esdeeoohaadeezessenzestighelmondsebelangen!

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA