Buiten is het 16 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.681 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

Mirjam

4reacties

Maandag beginnen we weer met de columns van onze politici. Nadat duidelijk was hoe de hazen in politiek Helmond gingen lopen, zijn we de nieuwe ‘columnistenploeg’ gaan samenstellen. Met trots kondigen wij hen nu aan: Henriëtte Verouden (Helder Helmond), Antoinette Maas (GroenLinks), Berry Smits (Helmond Aktief), Gaby van den Waardenburg (D66), Lonneke Maráczi (SP) en Maarten Janssen (SDOH-Helmondse Belangen). Naar ons idee een mooie mix uit coalitie- en oppositiepartijen en van nieuw en ouder.
De nieuwe ploeg betekent ook dat we om diverse redenen afscheid hebben moeten nemen van 5 columnisten. Nathalie van der Zanden, Mirjam van der Pijl, Ling Ko, Serge van de Brug en Michael Rieter, dank voor al jullie columns die gelukkig vaak tot discussie leidden. Een speciale vermelding verdient Michael Rieter. Want hij was er onafgebroken bij sinds de weblog in 2007 begon met de columns van Helmondse politici.

27reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondHet ging er al vaker over in de (politieke) columns hier op de Weblog van Helmond: De Ruit.
Met de Ruit bedoelen we in Helmond voornamelijk het verdubbelen en opwaarderen tot snelweg van de N279, de Wolfsputterbaan. De PvdA Helmond is tegen de verdubbeling van de N279. Vanaf het begin al tegen geweest. Nut en noodzaak zijn nooit ondubbelzinnig aangetoond. De aanleg van 2 extra rijstroken zorgt ervoor dat er veel meer verkeer langs Brouwhuis, Rijpelberg, Helmond-Noord en Dierdonk raast. Wij zijn van mening dat de aanleg van 2 extra rijstroken niet noodzakelijk is, de knelpunten op de N279 kunnen anders worden opgelost. Dit scheelt de provincie en gemeente honderden miljoenen euro’s.
Lees verder »

22reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondOnder een goed gesternte, –er hingen 2 verlichte engelen boven onze kraam die in de muziekkoepel stond en er scheen een heerlijk zonnetje-, is afgelopen zaterdag op de Markt de campagne van de PvdA-gemeenteraadskandidaten gestart in Helmond. We hebben 550 rood-geglazuurde slagroomsoesjes en ruim 750 nieuwjaarskaarten mogen uitdelen. Uiteraard werden die door zowel mee- als tegenstanders van de PvdA goed ontvangen. Nou ja, behalve dan door die enkelen die duidelijk zichtbaar hun hoofd afwenden, een niet te missen signaal dat wij niet de club zijn waar deze persoon bij wil horen. Veel vaker hoorden we echter positieve reacties en dan niet alleen over onze soesjes en kaarten maar ook over de politiek, zowel landelijk als die van onze fractie in Helmond. Lees verder »

30reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondBij de vergadering waarin de raad de begroting voor 2014 moest vaststellen, hebben we als PvdA-fractie een motie ingediend die we Motie Wietkaart/Hennepgeurkaart hebben genoemd.
Wij hebben in deze motie voorgesteld te besluiten om in Helmondse wijken en industriegebieden waar illegale hennepteelt veel voorkomt een wietkaart/hennepgeurkaart te verspreiden. Dit zal dan in overleg, en zo mogelijk cofinanciering, met de politie, de taskforce drugsbestrijding, de nutsbedrijven, en de woningcorporaties moeten gebeuren.
Lees verder »

4reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondAfgelopen dinsdag stond de verordening doelgroepen sociale woningbouw op de raadsagenda. De PvdA heeft hier als enige fractie tegengestemd. Het waarom leg ik u graag uit aan de hand van het betoog van fractievoorzitter Jos Boetzkes.
Al in de commissie RF van 24 sept. j.l. hield hij een bijdrage waar vooral aandacht gevraagd werd voor de woningzoekenden met lage inkomens. Wethouder Stienen gaf toen aan het verhaal van Jos m.b.t. de sociale huur te delen en dat we daar voldoende woningen voor moeten realiseren. Jos betoogt dat het hier gaat over 80% van de woningzoekenden die een jaarinkomen hebben lager dan € 20.000,- en dat het realiseren van de sociale koop niet interessant is. Lees verder »

6reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondOver het algemeen ben ik positief ingesteld en probeer ik altijd de zon achter de wolken te zien.
In een economische crisis als deze die al een aantal jaar duurt en die steeds meer mensen, bedrijven en instanties in de financiële problemen brengt, is dat niet altijd makkelijk.
Toch lijken zich voorzichtig lichtpuntjes aan te dienen. We zijn er nog lang niet maar het consumentenvertrouwen lijkt iets aan te trekken, de huizenverkoop neemt een klein beetje toe en hier en daar zijn er zelfs huizenprijzen aan het stijgen. De bankrentes voor hypotheken lijken iets te gaan dalen. Er zijn nog steeds bedrijven die winst maken, zelfs banken. Er zijn nog steeds sectoren waar vacatures zijn, vooral in de techniek en die sector is in onze regio sterk vertegenwoordigd.
Ook in de Helmondse politieke crisis die net bezworen is, was het niet altijd makkelijk positief te blijven denken. Goed dat we als raadsleden met elkaar daarover in reflectie gaan binnenkort met medewerking van oud-Tweede Kamer voorzitter Gerdi Verbeet. Dat vind ik ook een lichtpuntje.
Lees verder »

20reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondHelaas blijkt dat na alle vette jaren die vanaf het einde van de jaren 90 van de vorige eeuw de periode van magere jaren nog even voortduurt. Bezuinigen is daarom nog steeds het woord dat de politiek beheerst, zowel landelijk als op gemeentelijk niveau.
Vorige week werd al bekend dat Helmond volgend jaar ruim 2 miljoen minder krijgt van het Rijk. Daarin was nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de aangekondigde 6 miljard bezuinigingen van het Rijk. Het kabinet heeft er op de valreep voor het vakantiereces toch een akkoord over weten te bereiken. En zoals verwacht: dat zal ook de gemeenten weer treffen in hun inkomsten.
Ook de gemeente Helmond moet dus opnieuw bezuinigingsposten zien te vinden. Dat wordt natuurlijk steeds lastiger, en er zijn al zo veel pijnlijke maatregelen getroffen….
Nu stuitten we vorige week in onze fractie op een artikeltje waarin een nieuw, slim, elektronisch systeem werd beschreven om inwoners van een gemeente te voorzien van berichten rondom gemeentelijke diensten, waaronder de afhandeling van gemeentelijke belastingen. Dit systeem heeft in een aantal gemeenten, waaronder Eindhoven, proefgedraaid en blijkt uitstekend te werken. Voor een luttel instapbedrag kan een gemeente aansluiten bij dit systeem. Matchen de computerprogramma’s en de software dan hoeft het maar 5100,= te kosten.
Dat is snel terugverdiend! Minder brieven verzenden is minder papierkosten en minder portokosten. Het is ook nog eens milieuvriendelijker en bovendien overzichtelijker en efficiënter.
U begrijpt dat wij direct enthousiast waren. Uiteraard hebben we het college verzocht om dit systeem zo snel mogelijk ook in Helmond toe te passen!
In onze slimme regio moeten we zoveel mogelijk slim bezuinigen en daarbij dus goed gebruik maken van slimme oplossingen die op de dienstverlening en op de portemonnee van onze inwoners zo weinig mogelijk effect hebben. Wij houden, zoals van raadsleden verwacht mag worden, de oren en ogen open, ook in de vakantie!

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

14reacties

Mirjam stuurde onderstaande column zondagavond keurig op tijd in. Dus vóór het bekend worden van de val van het college. Vanwege de hectiek vandaag staat haar column nu pas op de weblog. Toch blijkt haar column actueel.
                                                                     De weblog van Helmond

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondPolitiek kan hectisch zijn. Soms is het de waan van de dag, soms zijn er ernstigere, dringendere zaken die ineens een deel van je vrije tijd opslokken.
De meeste raadsleden waren van plan dit weekend, naast de vele mooie Helmondse evenementen te bezoeken, voornemens zich helemaal op de voorjaarsnota te storten. Maar een alarmerend hoofdartikel in het Eindhovens Dagblad van zaterdag gooit alle plannen van de Helmondse politici voor een aantal dagen heftig om.
U kunt het niet gemist hebben, het artikel in de ED met als kop: Op kosten Helmond naar café.
Over drie pagina’s wordt uitgeweid over de declaraties van taxikosten die wethouder Tielemans heeft ingediend in deze raadsperiode. Volgens ED is een groot deel van deze kosten gemaakt voor ritten die privé en dus niet voor rekening van de gemeente (gemeenschap) zouden moeten komen.
Vele extra vergaderingen zijn er geweest het afgelopen weekend. Veel fracties hebben met elkaar besproken hoe te reageren en inmiddels weten we dat ook het college op zondag een extra vergadering belegde.
De fracties van SP en Helder Helmond dienden al op zaterdag vragen bij het college in. Helder Helmond verzocht daarbij ook om een extra raadsvergadering op korte termijn.
Ook de PvdA-fractie heeft, na veelvuldig met elkaar bellen en sms-en, een extra vergadering gehouden. Volgens de daarin gemaakte afspraken is daarna een brief aan het college en de raad verzonden. In de brief werd aangesloten bij de vragen zoals de beide andere fracties die zaterdag al instuurden. Bovendien werd daarin het verzoek om een extra raadsvergadering gesteund.
Het college heeft, zei het niet voltallig, in samenspraak met het presidium op zondag besloten om op dinsdagavond een extra raadsvergadering te plannen. Bij de uitnodiging daarvoor aan de raadsleden beloofde het college morgen (maandag, vandaag) te komen met antwoorden op de gestelde vragen.
Integriteit is in deze kwestie het centrale thema. Een thema dat de laatste tijd toch al in de volle schijnwerpers staat vanwege diverse elders in het land en in Europa spelende zaken. Ook onze nieuwe burgemeester zette dit thema bij haar aantreden nadrukkelijk op de agenda.
En terecht! Bestuurders horen integer te handelen. Zij gaan immers over het wel en wee en over de financiën van de gemeenschap! Een fout van één bestuurder straalt op alle bestuurders af en zet de politiek als geheel in een kwaad daglicht.
Daarom is het heel goed dat op heel korte termijn mogelijk wordt gemaakt dat alle betrokkenen zich in deze zaak kunnen uitspreken en zich waar nodig kunnen verdedigen. De conclusies kunnen we pas daarna trekken.
Maar: een beetje integer kan niet. Dit is een beroemde uitspraak van een oud PvdA-minister van Binnenlandse Zaken, Ien Dales. Zij deed deze uitspraak in 1992 en werd daarmee voorvechtster en boegbeeld van de integere politicus.
De conclusie kan er maar één zijn: Wie niet integer handelt hoort niet thuis in het openbaar bestuur.

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

7reacties

Leidt een debat tot meningsverandering? Vaak zijn in de politiek de standpunten al ingenomen voordat iets tot stemming komt en een debat verandert daar weinig meer aan. Toch blijkt dat het kan:

  • Binnen de PvdA bleek Diederik Samsom in 4 rondes de meeste PvdA-ers ervan overtuigd te hebben dat de wet die illegaal verblijf in ons land bij wet moet verbieden dan wel niet wenselijk is maar dat zijn afspraak met de VVD hierover moet blijven bestaan.
  • Een onlangs in de Helmondse raadszaal gevoerd debat bleek een deel van de raad te overtuigen om het Speelhuisplein niet langer aan te wijzen als mogelijke locatie voor het nieuwe permanente theater. Een aanvankelijk verwacht groot aantal tegenstemmen werd daarmee een klein aantal tegenstemmen.

Binnenkort wordt er een heel bijzonder debat gevoerd in Helmond, 4 debatten om precies te zijn. Deze debatten worden gevoerd door twee teams die elk bestaan uit een mix van Helmondse politici en leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege. Alle (nu nog) elf in de raad vertegenwoordigde partijen hebben raads- of commissieleden als deelnemer afgevaardigd. De deelnemende leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege maken deel uit van het schoolteam dat al aan diverse debatwedstrijden heeft meegedaan.
Met Johan Fietelaars, leerkracht aan het Dr. Knippenbergcollege, mag ik deze debatwedstrijd voorbereiden. De debatwedstrijd beoogt, naast een leuke competitie te zijn, jongeren en politiek dichter bij elkaar te brengen.
Op dinsdag 28 mei zullen deze twee teams debatteerden in de stijl van “Op Weg Naar Het Lagerhuis”, een landelijke debatwedstijd voor middelbare scholieren. Deze wedstrijd, ooit gestart door de VARA en nu in handen van HOPE XXL (een jongerenorganisatie die een nieuwe visie op de toekomst wil opstellen namens jongeren wereldwijd) Daarvoor worden voorrondes in alle 12 provincies gespeeld. A.s. vrijdag om 20.30 op NED 3 wordt de finale op tv uitgezonden. Het gaat bij zo’n wedstrijd niet om de uitkomst van het debat maar om het debatteren zelf.
Lees verder »

19reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondNog een klein jaar…. 19 maart 2014… het nadert…
Voor de meeste lezers van de Weblog van Helmond zal het allemaal abracadabra zijn en als ze het al snappen zal het ze over het algemeen een worst wezen. Het duurt nog bijna een heel jaar!
Onder politici stijgt anders wel de koorts en naar het blijkt ook onder journalisten.
Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. U mag als inwoner van Helmond (mits minstens 18 jaar en EU-onderdaan of minstens 5 jaar legaal woonachtig in Nederland) uw stem uitbrengen op hem of haar van wie u het meest verwacht de rol te kunnen vervullen uw vertegenwoordiger te zijn in ons lokale parlement: de gemeenteraad.
De politieke partijen zijn al volop bezig met voorbereidingen: verkiezingsprogramma’s schrijven, kandidatencommissies samenstellen, bijeenkomsten organiseren en vooral profileren.
Dat laatste geldt ook voor veel politici die graag in de volgende raadsperiode willen doorgaan. Profileren, onder de aandacht komen, naamsbekendheid verwerven. En elk vogeltje doet dat zoals hij of zij gebekt is maar wel in de hoop zo veel mogelijk stemmen te kunnen verzamelen.
Niks mis mee! Bovendien geeft dit extra kansen om het raadswerk en de wijze waarop dit gebeurt duidelijker te maken.
En de koorts onder journalisten? Dit weekend waren daarvan de eerste tekenen al zichtbaar. Het ED kwam met een paginagroot artikel op de voorpagina van het Helmonds katern over de manier waarop de PvdA in Helmond de verkiezingen in gaat. Nou ja… het ging met name over de verkiezingsuitslag van 3 jaar geleden en hoe of dit allemaal anders moet…. Niks over de manier waarop de afgelopen 3 jaar de fractie heeft geopereerd, niks over politieke dompers en successen, niks over de hechte samenwerking in de fractie, de stabiliteit, de kwaliteit, de betrouwbaarheid, de eenheid. Niks over alle bewijzen die zijn geleverd om de bange vermoedens van een paar somberaars 3 jaar geleden dat “het wel weer allemaal niks zou worden” volledig teniet te doen. Onze Helmondse fractie, waarin we niet allemaal “geboren” maar toch in meerderheid “getogen” Helmonder zijn, werd opnieuw beschreven als een soort verzameling buitenaardse wezens. Het deed mijn fractiegenoot Stijn Smeulders op twitter verzuchten uit te zien naar het artikel volgende week in diezelfde ED over een beeld hoe de PvdA Helmond de laatste 3 jaar heeft gefunctioneerd.
Een nieuwsgierige Weblog van Helmond-journalist twitterde daarop snedig dat ik mijn column daarvoor wellicht zou gebruiken. Nou deels dus wel…
En ja, ook de PvdA richt zich op de komende verkiezingen. Momenteel houden we een enquête onder inwoners van het meest oostelijke deel van onze stad; in Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis.
Wij peilen hoe mensen denke over diverse zaken die hun woonomgeving direct aangaan in de komende jaren zoals een (voetbal)stadion op Berkendonk, een industrieterrein ipv een (BZOB)bos en een snelweg ipv een provinciale weg rond de wijk. De uitkomsten nemen wij mee in ons verkiezingsprogramma. Niet met de illusie het iedereen naar de zin te kunnen maken maar wel met het idee dat ons beleid zich zo veel mogelijk moet aansluiten bij de wensen en ideeën van de Helmondse inwoners. Voor hen willen we stabiel, betrouwbaar, eensgezind, en kwalitatief blijven!

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

10reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondHet wordt zo vaak beweerd: er is een kloof tussen politici en burgers.
Nou ben ik al niet zo’n fan van het woord burgers, het klinkt zo ouderwets en doet denken aan heren met een gleufhoed en dames met een permanentje die met een pinkje in de lucht van hun kopje thee met een ulevel genieten in een tearoom. Niks tegen gleufhoeden en permanentjes maar ik hoop dat jullie de sfeer te pakken hebben….
Die bewering stamt volgens mij uit dezelfde tijd als de dame en heer zoals ik hiervoor beschreef.
Al heel vaak is met gedegen onderzoek aangetoond dat die kloof helemaal niet bestaat. Dat de gedachte blijft bestaan snap ik overigens wel. Als je niet alle achtergronden kent, lijken beslissingen die in de politiek genomen worden soms zo verschrikkelijk onlogisch. En, laten we eerlijk zijn, soms gebeuren er ook onlogische dingen. Soms snap ook ik het niet… en ik zit er toch dicht bij!
Maar wij politici moeten zorgen dat we benaderbaar zijn, gezien worden, problemen waarvoor de overheidsinstanties verantwoordelijk zijn oppakken en aanpakken. En als we iets doen (of níet doen) waar u niks van begrijpt dan moeten we dat wel duidelijk kunnen uitleggen.
Dat je daar je best voor moet doen en er tijd in moet steken weet ik maar al te goed. Helaas blijkt het onmogelijk iedereen te bereiken, al wil je nog zo graag. En dan bedoel ik niet dat ik het iedereen naar de zin moet kunnen maken, want die illusie heb ik gelukkig nooit gehad. Maar ik zal altijd blijven proberen die kloof vol te storten met wat ik maar kan vinden om dichter bij de mensen te kunnen komen waarvoor ik me wil inzetten.
Wat is het dan heerlijk als blijkt dat de kloof wel degelijk gedicht kan worden en dan nog wel vanaf de andere kant! Als mensen die tegen een probleem zijn aangelopen hiermee zelf flink aan de slag gaan en dan politici aanspreken om hen in hun strijd te helpen! De strijd van Roland voor een huis voor Samantha en voor een urgentiesysteem bij de woningcorporaties heeft u hier op de weblog kunnen volgen. Grote bewondering heb ik voor zijn inzet, vasthoudendheid en uithoudingsvermogen.
En hij heeft het belangrijkste doel van zijn missie inmiddels bereikt; een woning voor Samantha. Het tweede deel van zijn missie is nu ook een eind op streek!
Voor De PvdA en de SP was de actie van Roland de katalysator die zij al lang zochten om het slecht functioneren van het woonieziesysteem aangepakt te krijgen. De PvdA en de SP hebben elkaar over dit onderwerp heel gemakkelijk kunnen vinden en hebben samen opgetrokken in de strijd, die zij met Roland als inspirator, voorvechter en vooral voorbeeld hebben gestreden. De eerst succesjes zijn er, nu de rest nog!
Laat Roland ook uw inspirator zijn en zoek ons op als u iets wilt veranderen of bereiken. Schrijf, mail , bel of kom naar het PvdA Ombudsteam dat elke laatste vrijdagavond van de maand in de Fonkel te vinden is.

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

14reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondHet blijft een hot-item: “de jeugd van tegenwoordig”. Meestal in de context van niet-deugen.
De afgelopen weken weer actueel rondom de plegers van afschuwelijk zinloos geweld in het uitgaansgebied van Eindhoven. Meteen verschijnen er berichtjes over Helmondse incidenten.  Maar je zult maar slachtoffer zijn van zo’n “incident”.
Ook de oproep van minister Plasterk om de jeugd weer beter/strenger op te voeden haalde alle kranten. Daaruit valt de conclusie te trekken dat “we” vinden dat de jeugd van tegenwoordig slecht is/wordt opgevoed. Maar dat vinden “we” al vele generaties lang…..
Toch lijkt het er wel op dat agressie heviger is en dat respect en beleefdheid soms ver te zoeken zijn.
Vorige week leerde ik zelf (opnieuw) een lesje wat wel en niet werkt om jongeren op ongewenst gedrag aan te spreken.
Prachtig ijs, vermaak genoeg zou je denken. Maar een groepje jongeren vond het sneeuwballen tegen ramen gooien veel leuker dan schaatsen en ijshockeyen. Het begon ’s avonds na 21.00 uur, vanuit het donker, lekker anoniem. Na een stuk of 20 sneeuwballen was de maat vol en sommeerden we de jongens ermee op te houden. Je wilt dat wel vriendelijk doen maar dat lukt niet omdat je flink opgefokt bent. Resultaat? Uitgelachen worden.
De volgende dag en avond weer sneeuwballen. Boos worden helpt niks, ze laten zich niet wegsturen, een grote mond kunnen we krijgen. De dag erop raap ik de moed bij elkaar en ga naar de jongens toe. Ik vertel hen dat mijn boosheid voortkomt uit angst. Angst dat er een raam sneuvelt. Aanvankelijk krijg ik brutale en schampere opmerkingen als antwoord. Ik blijf echter in gesprek, rustig en niet verwijtend. Resultaat? De jongens gaan schaatsen en ijshockeyen en blijven dat ook de dagen erna doen. Geen sneeuwballen meer tegen de ramen.
Mijn conclusie? Ik liet me uitdagen maar met mijn reactie daagde ik de jongeren uit om er een schepje bovenop te doen. Immers, wie negatief benaderd wordt (sneeuwballen) zal negatief reageren (boos) en krijgt daarop weer een negatieve reactie (uitlachen, brutale mond). Alleen vriendelijkheid kan dat doorbreken. Respect werkt immers 2 kanten op! Lees verder »

9reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondDe gemeenteraad was afgelopen woensdag (12-12-12) uitgenodigd voor een bijeenkomst met de Brabantse gedeputeerde Van Heugten. Hij gaf een presentatie over o.a. een onderwerp dat 4 Helmondse wijken, bijna letterlijk, raakt: de opwaardering van de N279.
De wens van de Provincie is om de Wolfsputterbaan, vanwege een plan dat de verkeersdoorstroming in de regio moet verbeteren, van 2 naar 4 banen en mogelijk 100 km/u te brengen. U begrijpt dat dit gevolgen heeft voor Dierdonk, Helmond-Noord, Brouwhuis en Rijpelberg. Daarbij moet u o.a. denken aan ongewenst ruimtebeslag en de ongewenste toename van verkeerslawaai. Maar ook ongewenste toename van fijnstof, niet alleen door uitlaatgassen maar ook door slijtage van banden, remschijven en andere metalen voertuigdelen en slijtage van het wegdek. De zeer ongewenste trieste gevolgen daarvan staat statistisch op 12 doden. Maar er zijn ook gevolgen waar u niet zo snel bij zal stilstaan. De ontsluitingen van Dierdonk via de Coendersberglaan en de Waterleliesingel zullen, zeer waarschijnlijk, komen te vervallen. Per auto kan men dan alleen nog Dierdonk in of uit via de Bakelsedijk of door de Venuslaan. Extra verkeer door de stad dus. Is dat wenselijk?
Groot was mijn verbazing toen Van Heugten met grote stelligheid beweerde dat Helmond wel éérst moet meebetalen alvorens er een uitgewerkt plan komt voor de opwaardering van deze weg. In het uit te werken plan zal dan bekeken worden óf er mogelijkheden zijn om de gewenste compenserende maatregelen te treffen voor de overlast die Helmonders van deze weg zullen ervaren. Hoeveel er aan gewenste compenserende maatregelen wordt gerealiseerd kan pas worden bepaald als er genoeg geld bij elkaar is. En hoe die er dan uit komen zien (wegomlegging, groencompensatie, geluidswering enz.) is voorlopig dus ook een wensdroom. Vooralsnog is slechts een klein deel van de ongeveer benodigde 900 miljoen zeker. Dat is de 450 miljoen die de Provincie op de plank heeft gelegd voor dit plan. Ruim een vierde deel (zo’n 260 mio) moet komen van het Rijk. Daar vindt momenteel, vanwege de bezuinigingen, een grote heroverweging plaats welke wegen er in aanmerking komen voor Rijksbijdrage. Onzekerheid dus. Verder is er de wens dat SRE (112 mio) en de Waterschappen naast de verschillende gemeenten gaan bijdragen.
Of dit bedrag ooit bij elkaar gesprokkeld wordt? ’t Staat op het wensenlijstje van de voorstanders….

Dit is voor het jaar 2012 mijn laatste column. Mijn wens voor u is dat een mooi einde van het jaar en dat het jaar 2013 ons allen weer voorspoed zal brengen. In elk geval: Gelukkig Nieuwjaar gewenst!

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

2reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondHet was de afgelopen weken een beetje een vroeg Oud en Nieuw in Helmond.
We namen afscheid van het tijdperk “Jacobs” en daarbij werd veelvuldig teruggeblikt. Op sterke en zwakke punten van Jacobs, op sterke en zwakke punten van het gevoerde beleid in de 10-jarige periode dat Jacobs het college en de raad mocht voorzitten. Op sterke en zwakke punten die Helmond in die periode hadden gebracht waar het nu staat.
Maar er was ook vuurwerk. Vuurwerk dat prachtige kleuren en lichtjes aan het zwerk liet zien. Zoals de bijeenkomst vol mooie woorden en geweldige optredens in de Lambertuskerk, de drukbezochte receptie in het Kasteel, een geweldige show waarmee de ambtenaren afscheid namen en een afscheidsreceptie op de (door Jacobs zo vurig bepleitte) Automotive Campus. Maar ook het vuurwerklawaai ontbrak niet. Het interview met Jacobs dat in het ED verscheen veroorzaakte luide knallen! “ Verraden, verkeerd ingelicht, raad gepasseerd, dolk in de rug”…. Grote woorden vielen. Gerommel en gedonder dus. Er zal nog wel opruimwerk nodig zijn de komende tijd. Kruitdampen moeten optrekken en de straten van het Helmondse gemeentebestuur zullen worden schoongeveegd. Maar de bezem zal erdoor moeten zodat er weer normaal verkeer tussen raadsleden en collegeleden mogelijk is. Het vuil uit de hoeken en van onder de mat zal zichtbaar worden en zal moeten worden opgeruimd. Als we het laten liggen gaat het rotten….
Maar er werd vorige week ook vooruitgeblikt. Met name bij de verwelkoming van onze nieuwe burgemeester; mevrouw Elly Blanksma-van den Heuvel. In diverse toespraken werd de hoop op goede samenwerking uitgesproken. Van alle kanten de uitgestoken hand, in hoop, in verwachting en vaak in vertrouwen.
Mevrouw Van den Heuvel zelf hield een indrukwekkende toespraak bij haar installatie waarin vooral de passage over integriteit opviel. Ze maakte het meteen duidelijk: dit mensen-mens laat het niet gebeuren dat er wordt gesjoemeld, gerommeld en dat er lieden zich zullen verrijken in het openbaar bestuur en in aan overheid gerelateerde functies over de rug van anderen en met gemeenschapsgeld dat hen niet toekomt. Wat ze daarmee ook aangaf is hard te kunnen en te zullen zijn als de situatie daarom vraagt. Dit vond ik het meest indrukwekkende deel van haar speech.
Haar voornemens om alle wijken te gaan bezoeken, een blog op de gemeentewebsite bij te houden en de mogelijkheid haar 100 dagen vragen te stellen illustreren haar open houding naar de Helmonders, haar wens om de Helmonders snel te leren kennen maar ook zelf gekend te willen zijn en haar benaderbaarheid.
Helmond heeft voor het eerst in haar geschiedenis een vrouw als burgemeester. Ik ben daar blij mee, het werd tijd! Of de accenten in beleid en de bestuurscultuur zullen verschuiven is geen vraag meer. Andere personen doen het nu eenmaal anders… maar of het vrouw-zijn een verschil zal maken moet de toekomst maar uitwijzen.
Het glas werd geheven zoals we dat doen met Nieuwjaar. In dit geval jammer dat het geen champagne was. Het bruisende ervan had symbool kunnen staan voor de vooruitzichten van het komende tijdperk. Het tijdperk “Blanksma”.

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

7reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondWie een tiental jaar geleden had gezegd dat de VVD in Nederland de grootste partij zou worden zou meewarig aangekeken zijn. Wie zou hebben gezegd dat de VVD in Brabant de grootste partij zou worden zou niet goed snik worden verklaard. Wie zou hebben verklaard dat de VVD in Helmond, de voormalige industriestad met laaggeschoolde arbeiders, de grootste partij zou worden zou wellicht naar een kliniek voor psychiatrisch patiënten worden gebracht. Toch bleek het waarheid na de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Bewondering, verbazing, ongeloof en verslagenheid strijden om de hoofdgedachte in menig hoofd van niet-VVD-stemmers en leden van andere partijen.
In de turbulente (media)strijd om het premierschap, het torentje, en het worden van de grootste partij is ook de PvdA veel groter geworden dan de peilingen een paar maanden geleden deden geloven. De strijd om de grootste te worden ging duidelijk ten koste van de linker en de rechterflank van het Nederlandse politieke spectrum. SP en PVV leverden veel in ten opzichte van bestaande en in peilingen gemeten Kamerzetels. Voor Erik de Vries vind ik dat oprecht jammer.
De krantenkoppen schreeuwden dat de kiezer had gekozen voor het midden. Maar is dat zo? De traditionele middenpartij CDA verloor fors, de redelijk alternatieve middenpartij D66 won slechts licht (t.o.v. eerdere peilingen). De grote winst van VVD en PvdA laat zich gemakkelijk verklaren als de wens van veel kiezers om ofwel rechts, ofwel links aan de macht te willen. Rechts vestigde de hoop op Rutte, links vestigde de hoop op Samsom.
De formatiepoging van VVD en PvdA is een logische. Zij zijn de partijen die veel extra steun van kiezers kregen, samen hebben ze een meerderheid in de Tweede Kamer, andere combinaties van partijen tot vorming van een kabinet lijken schier onmogelijk.
Maar het is ook een zeer onlogische gezien de eerder genoemde strategische stemmen voor links danwel rechts. Ook programmatisch liggen de verschillen voor het oprapen. Anders dan voor de vorming van het paarse kabinet in 1994, toen VVD en PvdA met D66 samen al lang tevoren gesprekken hielden over wat hen bond en wat ze gezamenlijk zouden kunnen bereiken, zijn de tegenstellingen in de afgelopen verkiezingscampagne aangescherpt.
Lees verder »

7reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondHet is een haat-liefde verhouding: politici en (social) media. In augustus kwam onze burgemeester zelfs in het landelijke nieuws vanwege een (onhandige) actie op zijn facebookpagina.
Politici twitteren en plaatsen van berichtjes op bv facebook ook om de herkenbaarheid te vergroten, de drijfveren te delen en politiek handelen bekend te maken en te verklaren. Natuurlijk proberen we hiermee de sympathie van de kiezers te winnen. Ook het schrijven van columns zoals deze, op de Weblog van Helmond en in bv wijkbladen kunnen daaraan bijdragen.
Politici maken zich er mee (her)kenbaar maar ook kwetsbaar! Dat zal Fons Jacobs beamen.
Maar het zijn niet alleen acties van politici zelf, ook een interview of een (op verzoek van journalisten gegeven) commentaar maakt politici kwetsbaar. Collega’s, stadsgenoten, anonieme reaguurders (zij die zure, vinnige en soms zelfs beledigende en bedreigende reacties plaatsen via internet) … ze vallen zomaar over je heen!
Je kunt in de ogen van inwoners van je stad, je kiezers, maar ook die van je collega’s al snel een verkeerde opmerking maken of iets niet goed doen. Wethouders die te positief (!) twitteren, raadsleden die politieke standpunten innemen in columns (!), raadsleden die te weinig politieke standpunten innemen in columns, collegeleden die iets verkondigen dat niet door het college en/of de raad wordt gedeeld, raadsleden die iets aankaarten dat in hun partij niet lekker valt… En dan natuurlijk de politieke standpunten die door tegenstanders veroordeeld worden. Het kan allemaal tot onverwacht grote commotie leiden. En daarbij is de schade vaak groter dan alleen voor de persoon die het verkeerde handelen of de verkeerde uitspraak wordt verweten. De partij, de raad, het college, de stad… al gauw strekt zich de schade tot daar uit. Daarom is een cursus ‘omgaan met media’ en ‘omgaan met social media’ voor politici zeker geen weggegooid geld! Zelf nadenken blijft belangrijk; de verantwoordelijkheid (en de voorbeeldfunctie!) niet uit het oog verliezen. Lees verder »

26reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondOp deze weblog wordt de discussie ook gevoerd: moet Helmond wel of niet deelnemen aan Brabant Culturele Hoofdstad 2018 (BCH2018) of niet?
Ook onze PvdA-fractie worstelde met dit onderwerp. Uiteraard vanwege de bezuinigingen, ook op het gebied van cultuur. Daarnaast speelt het beeld van de PvdA die juist wil opkomen voor de sociaal maatschappelijke aspecten waar nu vaak op bezuinigd wordt. Wij zouden heel graag 10 miljoen inzetten voor de WMO of het armoedebeleid, om maar eens twee voorbeelden te noemen, maar dat is begrotingstechnisch niet mogelijk.

Onze fractie heeft veel voorwerk gedaan m.b.t. dit onderwerp. Diverse fractievergaderingen hebben we hieraan gewijd. Onlangs hebben we een hooravond gehouden om naar onze achterban te luisteren. Ook daar zijn de plussen en de minnen naast elkaar gezet. Belangrijkste vraag: Wordt de stad met zijn inwoners er beter van…

Dat er vanuit Provincie, Rijk en EU geld bij komt is wel zeker. Daar komt waarschijnlijk geld van sponsoren (bedrijven) bij. Dat kan allemaal gestoken worden in het verfraaien van de stad, het vermaken van de inwoners, het trekken van toeristen (inkomsten!), het aantrekken van kenniswerkers (inkomsten!). Economisch gezien biedt BCH flinke kansen, juist ook voor de werkgelegenheid. Wij willen dat er een inspanningsverplichting afgesproken wordt om arbeidsparticipatie van de Helmonders te bevorderen bij BCH2018-projecten. Juist voor de arbeidskansarmen die moeizaam of niet aan de bak kunnen komen. Helmond is een arbeidsstad met een rijk industrie- en arbeidsverleden en dat willen we in BCH2018 terug zien met een nadrukkelijke plaats in de diverse projecten, want arbeid en industrie zit in onze genen.

BCH2018 is bij veel Helmonders te onbekend en daardoor dus te onbemind.
De betrokkenheid en deelname van de Helmonders moet versterkt worden zodat er voldoende draagvlak komt. Wij denken aan een Helmonds programmaboek(je) waarin niet alleen duidelijkheid wordt wat ons programmatisch te wachten staat maar dat ook oproept en enthousiasmeert om deel te nemen en met meer ideeën te komen. Helmonders moeten mee gaan doen!
Lees verder »

4reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondVoor me liggen de Voorjaarsnota 2012 en de Rekening 2011 van de gemeente.
Veel leesvoer dat veel denkwerk vereist… Wat staat Helmond te wachten in de komende jaren nu de financiële crisis niet alleen een hoogtepunt heeft bereikt maar ook nog eens dreigt aan te houden.
De krant staat vol over de gevolgen van het Kunduz-akkoord, ook op TV is het een regelmatig terugkerend onderwerp en zelf op twitter kom ik ‘Kunduz’ regelmatig tegen. De partijen die het akkoord sloten, in recordtempo, noemen het zelf het Lenteakkkoord. Je zou haast gaan denken dat het uitblijven van het lenteweer ermee te maken heeft gehad. Het wilde maar geen lente worden! Nu de details van het akkoord meer en meer bekend worden blijkt dat met het Lentakkoord de financiële lente ook nog erg ver weg is! De echte hervormingen die zo hard nodig zijn blijven uit of worden vooruitgeschoven. De echte hervorming in de hypotheekrente blijft uit, de huidige voorstellen maken het alleen zwaarder voor de starters op de woningmarkt. De huren gaan wel omhoog en daarmee gaat ook de huurmarkt verder op slot. De hervorming in de zorg is grotendeels vooruitgeschoven en voor een ander groot deel afgewenteld op de chronisch en langdurig zieken. Dat er voor miljoenen aan “witte jassen-criminaliteit” plaatsvindt zoals onlangs in een persbericht duidelijk werd daar hoor ik niks over…. De grootste fraudeplegers in de zorg blijken degenen die rekeningen uitschrijven; specialisten, therapeuten e.d.. Het ontslagrecht wordt versoepeld, de BTW gaat met 2% omhoog…. Zo zijn er nog tal van maatregelen die u allemaal gaat voelen maar helaas de middeninkomens en AOW-ers met pensioen het hardst en de hoogste inkomens komen er (opnieuw) het mildst vanaf.
Ondertussen blijven de grote opgaven voor de gemeenten overeind: de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en de ANWBZ komen geheel voor de gemeente. De Wet Werken naar Vermogen gaat grote gevolgen hebben voor mensen die nu via bv Atlant werken en voor allen die van een uitkering afhankelijk zijn omdat zij (tijdelijk) zonder werk zitten. Zware taken die de gemeente zo goed mogelijk voor haar inwoners wil regelen maar die ook een zware wissel trekken op de gemeentelijke kas. De gemeente-rekening 2011 laat duidelijk zien dat de vette jaren over zijn, alle randjes vet die eerder wel eens overbleven blijken te zijn opgesoupeerd. De VJN is karig, sober en laat ook al diverse weggesneden posten zien. Daar moet de bezuiniging als gevolg van het Kunduz-akkoord nog overheen! We moeten echt oppassen met zijn allen niet door de bodem te zakken.
Ik zou wel willen vertellen dat de PvdA dat allemaal oplost als zij het voor het zeggen krijgt naar dat kan ik natuurlijk niet waarmaken. Bezuinigen zal moeten!
Maar ik hoop dat we de pijn eerlijker kunnen verdelen, zowel in Helmond als in heel Nederland. Daar heeft de PvdA wel ideeën over en die zullen we ook kenbaar maken. In Helmond kunt u ons via de website en twitter.

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

4reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondVorige week dinsdag, 3 april, bespraken we in de raadsvergadering het voorstel van het college om raadsbreed een commissie in te stellen die de bezuinigingen moet gaan bedenken. Bezuinigingen die Helmond moet doorvoeren nadat het geheime, niet bespreekbare en becommentarieerbare overleg in het Catshuis tot een conclusie heeft geleid waarop de regering denkt te gaan bezuinigen. Hoeveel??? Waarop??? Wanneer??? In het Catshuis wordt vergaderd met de deuren dicht en de kaken stijf op elkaar. Lang leve het open democratische proces… Dat dit een moeizaam proces is dat voorlopig nog niet is afgerond blijkt uit de relletjes en onenigheden die ín en mét de pers worden uitgevochten.

De aankondiging van het onderwerp bezuinigingscommissie op de raadsagenda was verassend. Slechts enkele dagen tevoren kregen de meeste raadsleden voor het eerst te horen van het idee van die bezuinigingscommissie, opnieuw was de raadsagenda nl niet met de afgesproken 10 dagen tevoren termijn verstuurd.

Ergerlijker was het gebrek aan informatie bij dit raadsvoorstel.
Wat moest die commissie bespreken, wat waren de uitgangspunten, hoe hoog zouden de bezuinigingen moeten uitvallen (vanuit de Rijksbegroting doen slechts speculaties de ronde), wat zou de status van de commissie worden, wat zijn ónze mogelijkheden als parttimers tegenover 6 goed betaalde fulltime bestuurders met 600 ambtenaren achter zich, hoe zouden de stemverhoudingen liggen, zou de commissie in openbaarheid gaan opereren, werd er een unanieme uitkomst verwacht, moet het eindresultaat één niet-amendeerbaar pakket zijn, ….. Tal van vragen doemden in mijn hoofd op. Maar de belangrijkste is: heeft het nut voor de PvdA om aan een dergelijke commissie mee te doen? Lees verder »

1reactie

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondWat hebben we lang gewacht…. Het was ergens in augustus dat de weblog van het scherm verdween; voor even, hooguit een paar dagen heette het toen…. Wat hebben we je gemist! Al die Helmonders met interesse in het wel en wee van hun stad, vooral die met een mening!
En wat zijn we dankbaar voor het geploeter om weer in de lucht te komen. De harde werkers achter de Weblog verdienen hiervoor alle lof en een staande ovatie!!!!!
Aan mij de schone taak om het gat in de informatie op het politieke vlak in te vullen. Onmogelijk natuurlijk. Er is in het afgelopen half jaar zoveel gebeurd dat het erover schrijven zeer waard was geweest:

  • Heroverweging maatschappelijke accommodaties (sluiting jeugdcentra en diverse wijkhuizen)
  • Begroting met alle bezuinigingen van dien en het gemis aan oplossingen voor o.a. de bibliotheekfilialen en het NMCH
  • Aanbieden van formulier voor Donorcodicil bij ophalen van een paspoort (PvdA-initiatief)
  • Sluiting brandweerpost Brandevoort
  • Coffeeshops, maar daarover komen nog schrijfkansen
  • Kinderpardon/wortelingwet (PvdA-initiatief)
  • Speelhuisbrand
  • Speelhuis slopen….

Over dit laatste zal binnenkort toch nog de Raad een zegje mogen doen. Dat gebeurt op uitdrukkelijk aandringen van raadsleden na een bewogen en emotionele commissievergadering.
De gebeurtenissen in en rondom die bijeenkomst zullen in de komende raadsvergadering zeker en vast nog uitgebreid aan de orde komen. De gang van zaken verdiende zacht gezegd geen schoonheidsprijs…
We zullen nog vele vergaderingen moeten wijden aan het Speelhuis en de vervanging (tijdelijk en permanent). Ik hoop dat deze op een gepastere en democratischer wijze zullen verlopen. Omwonenden, ondernemers in de buurt, Speelhuiswerknemers, Speelhuisgebruikers én de Helmondse bevolking verdienen beter!

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA