5reacties

Een 39-jarige vrouw loopt met haar kinderwagen zaterdagmiddag om 15.30 uur op de Matthijs Vermeulenstraat (bij de City Sporthal). Plots komen er 2 jongens van ongeveer 15 jaar op haar af. De ene jongen bedreigt de vrouw met een mes en eist geld. De andere jongen trekt de handtas van de vrouw van haar kinderwagen. Vervolgens gaan de jongens er vandoor. Lees verder »

8reacties

Helmond


Tussenstand:
2 punten: wilma
1 punten: Ad én Arjen
-2 punten: Michael Rieter (met 2 minpunten gestart als vorige rondewinnaar)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
1reactie

Helmond Naw zie je het CDA Huis met 2 geldautomaten van ABN AMRO. In 2006 en 2007 zat daar het tijdelijk kunstproject Hermitage Helmond.
Vruuger (1966) was de Algemene Bank Nederland daar gevestigd. Links (niet op de foto) stond het pand van modehuis Maison Jansen. Nadat dat werd gesloopt, werd op die grond het bankgebouw uitgebreid tot de huidige grootte.

6reacties

Maria van de Looverbosch Helmond

Maria van de Looverbosch heeft zich ook teruggetrokken als kandidaat-gemeenteraadslid voor de PvdA. Zij steeg door het vertrek van anderen van plaats 12 naar 9 maar besloot zich op het laatste moment terug te trekken.
Als reden noemt zij het 'haantjesgedrag en gebrek aan samenwerking binnen de PvdA die zij onder meer bemerkte tijdens een openbare vergadering.  "Ik ben anders gaan kijken toen Peter van Stiphout Rita Bevers bij de kandidaatstelling 'mannelijk gedrag' verweet. Waar zijn we dan mee bezig? Ik zie binnen die partij al tijden mannelijk gedrag door mannen. Maar een vrouw wordt dat verweten. Ook vind ik het niet goed dat mensen voornamelijk voor zichzelf werken. Allemaal mannetjes die zich alleen sterk maken voor hun eigen toko, hun eigen raadszetel. Ik heb dat nog een paar maanden aangekeken maar daarna besloten dat het voor mij meer dan genoeg is."
Van de Looverbosch heeft er vooral problemen mee dat in de partij een ieder-voor-zich-mentaliteit heerst, om toch vooral een raadszetel te veroveren. "Mensen zijn niet bereid om samen te werken om een consequent en structureel beleid van de grond te tillen."
Het vertrek van Maria van de Looverbosch is opmerkelijk omdat zij nog maar kort actief was binnen de Helmondse afdeling. Bovendien heeft zij een groot aandeel gehad in het partijprogramma, met name waar het gaat om het meer 'groen' en milieubewust maken van het programma.
Zij blijft overigens wel lid van de PvdA en wil na de verkiezingen een vrouwennetwerk oprichten om de partij meer 'vrouwvriendelijk' te maken.

10reacties

De Infopagina’s van de gemeente Helmond zoals die onder meer in De Trompetter verschijnen, lijken geschreven te worden door de jongste stagiair bij de afdeling communicatie. Of in ieder geval door mensen die heel erg weinig van de stad afweten. Per week neemt het aantal fouten en slordigheden toe.
De Infopagina van gisteren spant daarbij voorlopig weer de kroon. We benoemen hier een aantal zaken die ons opvielen. Mocht De Trompetter al bij het oud papier liggen, kijk dan hier) voor de infopagina’s op de website van de gemeente.
Het Elkerliek ziekenhuis schijnt opeens aan de Wesselmanstraat in plaats van aan de -laan gehuisvest te zijn. In het bericht over ‘winterse soepmaaltijd op Groene Campus’ komen in de laatste zin de ‘kooktalenten uit de Annawijk en Suytkade’ om de hoek kijken. Waar die opeens vandaan komen, blijft een raadsel. Het stuk over het aanpakken van de geluidsoverlast van de trein wordt opnieuw afgedrukt, omdat op 20 januari de bijbehorende kaart niet in kleur in De Trompetter was afgedrukt. Helaas, ook dit keer vult de kaart een halve pagina, opnieuw in zwart/wit! Het bijzonder ambtelijke verhaal daarbij verduidelijkt trouwens ook bijzonder weinig.
De infopagina’s hebben sowieso een steeds hoger ambtelijk gehalte. Bijvoorbeeld: weet behalve de incrowd iemand waar ‘commissie MO&E’ of ‘ABA’ voor staat?
Ook opvallend is dat mensen die naar de bijeenkomst over Q-koorts willen gaan, zich tevoren aan moeten melden, zelfs met het aantal mensen waarmee ze denken te komen. Aanmelden kan echter alleen via het internet. Wat te doen als ik wel wil gaan maar geen internet heb? De rubriek van de stadswachten kan leuk zijn om te weten waar bonnen uitgeschreven zijn. Maar wat een slordige opmaak en tekst. Het lijkt wel opgerekte bladvulling. Dat kan ‘n stuk leesbaarder en smeuïger. Het enige lekker leesbare stuk in deze hele Infopagina’s is zo bijna het sonnet ad fundum van stadsdichter Bert Kuijpers.
Slordig en niet erg communicatief dus van een onlangs gereorganiseerde afdeling. Is dit tekenend voor de nauwkeurigheid van het gemeentelijke beleid? Het is te meer wrang omdat je als je voor de gemeente ‘n formulier moet invullen voor pakweg een vergunning of uitkering, je tot op de millimeter achter de komma nauwkeurig moet zijn. Het omgekeerde is kennelijk niet het geval.
We willen niet op elke slak zout leggen maar het wordt per week erger met de Infopagina’s. Deze week is wel het toppunt, vandaar dat we het nu op ‘n rij gezet hebben. We zijn benieuwd wat de toekomst ons brengt aan snelle, nauwkeurige en correcte informatie.

1reactie

HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Een van de sterke troeven waarmee overheden onze regio willen opstoten in de vaart der volkeren. De afgelopen jaren kwamen er al dingen voorbij als het flitsfietspad van Jan van der Zanden en niet te vergeten het langlopende drama Phileas. De ‘trambus’ Phileas staat zelfs in haar niet-innovatieve versie meer stil dan dat die rijdt. En zo zijn er meer ‘ov-perikelen’. Autobussen van en naar Stiphout zijn al sinds jaar en dag een steeds terugkerend item en als het een beetje sneeuwt willen de treinwissels weer niet.
Hoe innovatief en hoogwaardig kun je zijn? Net als ‘kwaliteit’ zijn het buzzwords geworden die steeds minder inhoud of betekenis hebben. Afgezien van het feit dat al die hightech oplossingen in het algemeen of niet blijken te werken, of veel duurder worden dan gedacht, of zelfs allebei… Denk ook maar eens aan het drama van de onbegrijpelijke strippenkaart die nu zo nodig door een nog foutere ov-chipknip opgevolgd dient te worden.
Daarom hier weer eens geheel gratis twee wel uitvoerbare ideeën. Niet zo hightech misschien maar wel echt innovatief.
Om te beginnen: laten we de trambaan ‘s-Hertogenbosch – Helmond – Asten en terug nieuw leven inblazen. Dat verbindt Helmond voortreffelijk met de regio en ontsluit hele gebieden die er nu qua openbaar vervoer maar bekaaid van af komen. Het tracé en de techniek bestonden al in de jaren dertig, dus zo moeilijk of duur kan dit niet zijn.
Wilt u meer hightech? Dan hier voorstel twee: een monorail van Deurne via Helmond naar vliegveld Welschap (oh nee ‘Eindhoven Airport’) en terug. Deze kan grotendeels het tracé van de Nederlandse Spoorwegen volgen, zelfs boven de bestaande rails gebouwd worden. De techniek is kort over de grens in Duitsland behoorlijk uitgetest en onze automotive bedrijven in Helmond kunnen hier leuk mee scoren.
En oh ja: openbaar vervoer is een nutsvoorziening die m.i. (vrijwel) geheel gratis dient te zijn! Politiek, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen: aan de slag dus!

                                                          Was getekend,

 

 


PS Voor wie het niet meer weet: Al sinds 1999 is sprake van het aanleggen van fietssnelwegen tussen Helmond en Eindhoven en tussen Utrecht en Amsterdam. Dat moesten supersnelle verbindingswegen worden voor fietsende forensen, skaters en ligfietsers. De Tweede Kamer gaf in een motie steun aan de plannen voor deze ‘flitsfietspaden’. Daarna werd het stil…

8reacties

cafetaria New Boemerang Helmond

Een gebied rond cafetaria New Boemerang aan de 3e Haagstraat in de Helmondse wijk Helmond West is aangewezen als een gebied waarbinnen gebiedsverboden kúnnen gelden. Dat hebben burgemeester en wethouders van Helmond besloten. Eerder deden zij dat al voor de city en het horeca-uitgaansgebied.Directe aanleiding voor dit besluit is de overlast die de exploitant van cafetaria New Boemerang heeft van jongeren, waarvoor zij aandacht heeft gevraagd van het gemeentebestuur. In een gesprek vorige week woensdag heeft zij hierover gesproken met de burgemeester en de politie. Besloten is om samen op te trekken om de overlast – veroorzaakt door een gemengde groep jongeren – terug te dringen.
Naast de inzet van het straathoekwerk is een gebiedsverbod een mogelijkheid om de overlast terug te dringen. Met een aantal jongeren heeft burgemeester Jacobs inmiddels een gesprek gehad. Hun rol bij de overlast is daarbij aan de orde gesteld. Gevraagd is of zij zich zelf willen inspannen om de overlast te beperken. Zij hebben aan de burgemeester toegezegd dat zij uit de buurt zullen blijven van de cafetaria. Burgemeester Jacobs heeft gemeld dat, als zij zich niet aan hun woord houden, zij er rekening mee moeten houden dat daadwerkelijk een gebiedsverbod wordt opgelegd. Dat is vandaag ook schriftelijk bevestigd aan de vier betrokken jongeren.
Burgemeester Jacobs liet eerder weten dat de exploitante zelf maar haar zaakjes moest regelen en wellicht 'te onervaren' was. Na stadsbrede verbazing hierover, tapt hij nu uit een ander vaatje en komt de friettent toch te hulp…

7reacties

Column Theo van Mullekom Helmond Aktief

U leest het hier: Vorige week zegt het CDA raadslid Ron Peters in deze weblog, dat wij het tijdperk van pappen en nathouden maar eens definitief achter ons moeten laten. Er moet een "lik op stuk" beleid komen. Mensen nog aan toe, weer lopen de grote partijen in het Helmondse achter een kleine partij aan. Toen ik verleden jaar als woordvoerder van Helmond Aktief in de raadszaal zei: De boefjes en tuig dat onze samenleving terroriseert moeten  keihard aangepakt worden, LIK OP STUK BELEID. Maar nee hoor, de coalitie in het Helmondse, CDA, VVD, PvdA en ook geen enkele andere partij deed zijn mond open toen burgemeester Jacobs tegen mij zei: je moet deze woorden van tuig hier door jou gezegd, terugnemen. Natuurlijk heb ik dat niet gedaan. Maar wat me wel teleurstelde is dat geen enkele partij mij steunde. Opvallend in deze is wel dat Helmond Aktief reeds in 2006 in haar verkiezingsprogramma "LIK OP STUK BELEID" had staan. Oordeel zelf. Goed zou zijn dat alle partijen in deze gezamenlijk een front zouden vormen. 
Opnieuw komt Helmond Aktief weer met een primeur in haar verkiezingsprogramma: Wij willen de ambachtschool terug hebben. Voor alle kinderen is de lagere school de basis. Men heeft er lezen, schrijven en rekenen geleerd. Het vervolg onderwijs telt voor kinderen die graag met hun handjes werken niet mee, men ziet al die theoretische vakken, die niets met het ambacht te maken hebben en dus niet ter zake doende zijn helemaal niet zitten. Misschien ligt hier ook wel een basis van spijbelen. Helmond Aktief is voor het onderwijs van de ouderwetse LTS of ook genoemd de AMBACHTSCHOOL. Het bedrijfsleven zal er enorm blij mee zijn en dit is tevens een goede impuls voor onze jeugdwerkloosheid. Helmond Aktief stelt hierbij klasverkleining voor en praktijk en vakgerichte docenten. Je zult zien veel kinderen zullen weer graag dit soort onderwijs gaan volgen. Kinderen die anders en door willen leren, kiezen uiteraard de exacte vakken. Helmond Aktief werd hierin bijgevallen door columnist dr. B. Smalhout. Helmond Aktief citeert uit zijn verhaal het volgende: Al meer dan 40 jaar is onze samenleving in toenemende mate de weg kwijt. Dit betreft zowel justitie als onderwijs, normen en waarden. Velen maken zich daar grote zorgen over. Ook onze overheid. Doch alle voorstellen tot verbetering verzonken bij oeverloze discussies meestal in een moeras van dubieuze politieke ambities. Maar er gloort thans een klein doch hoopvol lichte aan de nog duistere horizon: "DE AMBACHTSCHOOL KEERT TERUG".
Laten we in Helmond er gezamenlijk onze schouders onder zetten.
Met vriendelijke groet en laat uw stem 3 maart a.s. niet verloren gaan,

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter Helmond Aktief