Rond Carnaval dacht ik: De volgende heldin die ik ga beschrijven is Toos den Bok. Wie lag er nou meer voor de hand tijdens die dagen?!

Maar toen kreeg ik bericht uit Australië dat mijn tante Narrie, ons moeder haar twee jaar jongere zuster naar het ziekenhuis moest omdat er een tumor in haar linker hersenhelft geconstateerd was. Die tumor maakte het haar steeds lastiger om te lopen. Lees verder »

28reacties

Stadion De Braak verdwijnt. Althans, de naam. Betaald voetbalclub Helmond Sport maakte gisteren bekend dat de stadionnaam ‘De Braak’ met ingang van het nieuwe seizoen niet meer gebruikt wordt. Een ‘Helmonds familiebedrijf’ wordt stadionsponsor en daarmee de komende 3 jaar de naamgever van het stadion.
Welk familiebedrijf dat is, is nog niet bekend. Dat wordt dinsdag 6 april bekend gemaakt. Het gaat om een nieuwe geldschieter die een grote bijdrage gaat leveren aan de ontwikkeling van de club. “Het vergroot onze mogelijkheden om Helmond Sport verder te professionaliseren,” zo laat de voetbalclub weten. Nemen club en ‘familiebdrijf’ hiermee een voorschot op een nieuw te bouwen stadion?
Wie zou dit familiebedrijf kunnen zijn? In het wereldje worden al de namen genoemd van de Koninklijke Nederlandse Textielfabrieken J. A. Raymakers & Co. BV, Gebr. Gerrits Metaalhandel Helmond B.V. en Janssen-Fritsen die recent in onze kennisquiz voorbijkwam. Dat kan dus een lange stadionnaam worden …
En om de zoveel jaar wellicht weer een nieuwe stadionnaam of juist weer de oude… Die kans is reëel. Zie bijvoorbeeld wat er gebeurde aan de andere kant van de provincie bij een andere club uit de Jupiler League. Tot november 2000 speelde RBC Roosendaal haar thuiswedstrijden in stadion De Luiten. Er kwam een nieuwe stadion dat het Vast & Goed Stadion (naar de sponsor Vast & Goed) ging heten. In 2005 veranderde de naam naar RBC Stadion. Tot het seizoen seizoen 2007/’08. Toen kreeg het als naam het Rosada Stadion (naar de nieuwe sponsor Rosada). Het MariFlex Stadion is sinds dit seizoen de stadionnaam omdat Mariflex de nieuwste stadionsponsor is.
Wie de nieuwe stadionsponsor in Helmond ook wordt, sinds de oprichting in 1967 speelt Helmond Sport op ‘De Braak’. Dat zal dus binnenkort veranderen. Goed voor de sponsorinkomsten, maar een stukje Helmondse historie gaat met de naam verloren.

In de reacties hieronder staat een update.

1reactie

Column van Ellen Niessen van de VVD HelmondOp zaterdagavond hebben we als oude raad afscheid genomen van de raadsleden die niet meer zullen terugkeren. Het feest vond plaats in het kasteel alwaar op de binnenplaats de laatste groepsfoto van deze oude raad werd genomen. Burgemeester Jacobs reikte aan de vertrekkende leden een tinnen beeldje uit dat ‘vriendschap’ moest uitbeelden. Jacobs meldde in zijn speech dat hij vond dat deze raad eigenlijk best heel vriendschappelijk met elkaar was omgegaan. Hoe fel de verbale strijd die in de raadzaal gestreden werd ook mocht zijn, na afloop viel er nooit een onvertogen woord en werd op gebroederlijke wijze het glas in de kroeg geheven.  In de loop van de avond werd het ‘beste dames en heren’ verwisseld voor ‘vrienden en vriendinnen’ om de relationele band die wij met elkaar zouden hebben te illustreren.
Nu begrijp ik best wat de burgemeester ons hiermee duidelijk wilde maken. Het afglijden van de omgangsvormen zoals we dat in Den Haag zien gebeuren is ons inderdaad deze periode vreemd gebleven. Hoezeer we het ook met elkaar oneens waren qua politieke opvattingen, we bleven beleefd en met respect voor andermans visie. En dat we er voor moeten blijven waken dat we niet vervallen in ordinair geschreeuw moge duidelijk zijn.
Toch zou ik zelf de afgelopen vier jaar dat ik raadslid was niet willen typeren als een soort vriendschappelijke wedstrijd. Ook raadsleden kunnen zich namelijk schuldig maken aan het niet nakomen van afspraken, draaien of het hebben van een dubbele agenda. In tegenstelling tot vrienden reken ik dat raadsleden veel sterker aan omdat het belang van de stad hiermee in het geding komt. En voor het dienen van het belang van de stad zit men immers in de raad. Ikzelf opteer daarom veel meer voor een zakelijkere houding tot de andere raadsleden wat niet wegneemt dat je voor sommige van hen veel sympathie kan hebben.  Maar als het er eenmaal op aankomt neemt een ieder zijn positie in zonder rekening te houden met andermans persoonlijk of partij program en ik kan u verzekeren dat de vriendschap dan soms ver te zoeken is. En nogmaals, daarvoor zijn we drie weken geleden ook niet door u voor gekozen.

Ellen Niessen
Raadslid
VVD

6reacties

Helmond


Tussenstand:
2 punten: wilma én Els
1 punten: Ad én Arjen én Mien én Anita én Jeroen Sanders én Niek
-1 punten: Michael Rieter (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
3reacties

Naw zie je op de Noord-Koninginnewal rechts Cafetaria de Wal. In het linker deel van dit pand zitten volgens de Kamer van Koophandel vandaag 4 ondernemingen: Die 2 Helmond BV, Jona Voetverzorging, Coffeeshop Carpe Diem en Vosmeer & Van den Bogaard Holding BV. Over de aankomende coffeeshop-bestemming is veel te doen. Tot woensdag kon je de gemeente je mening laten weten. Bij het log Tweede coffeeshop aan de Wal kun je dat natuurlijk blijven doen.
Vruuger (1965) was het eenvoudiger. Rechts zat toen cafetaria Van Harsel, links slager Nooijen (later kwam daar onder meer café-bar Tuf-Tuf).

We hebben een raad, we hebben een College en we hebben zelfs een soort collegeprogramma. Niet te ver dichtgetimmerd; dat niet. Want de PvdA moest uit het College. Wat raar is, want je zou denken dat met het klaarblijkelijk in de vorige periode (te) ver ‘dichtgetimmerde’ programma, alle partijen netjes op een lijn zouden zitten. Politiek blijft een wonderbaarlijke zaak; een kwestie van morrelen in de marge’s van de nuance.
Naast de politiek en maatschappelijke ontwikkelingen, ligt dat zeker ook aan de media. Die duiken steeds meer op incidenten alleen om die op te kloppen in plaats van voor goede berichtgeving te zorgen. Een nauwelijks te stoppen ontwikkeling ben ik bang.
De verkiezingskoorts heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat een paar punten weer stevig op de agenda staan. De minstens ironisch ‘groen’ genoemde Peelvallei, stadsontwikkeling en de ontsluiting van de stad, om de grootste hangijzers maar te noemen.
Opvallend is dat vrijwel alle partijen zich qua verwacht zetelaantal rijk rekenden, de PvdA misschien wel voorop. Het probleem van die partij is vooral dat de openheid leidt tot onevenredig veel aandacht. In elke partij speelt wel eens wat. Zo wordt de benoeming van Magreet van Leeuwen tot wethouder ook binnen het CDA gezien als wegpromoveren. Zonder dat iemand dat durft hardop durft te zeggen of schrijven. CDA, VVD en andere partijen zijn heel wat beter in de zaken in achterkamertjes achter gesloten deuren houden dan de PvdA. Of dat zo goed is voor de democratie en het zo geheten transparant bestuur?

Lees verder »

5reacties

Elco Brinkman Helmond, foto door René van den Burg

Elco Brinkman ziet af van betaling voor zijn advieswerk in Helmond. De voorzitter van Bouwend Nederland is sinds 22 januari voorzitter van de Adviesraad Kanaalzone Helmond. Deze raad adviseert en begeleidt de gemeente het uitwerken van plannen voor de kanaalzone. Brinkman was minister van WVC in de kabinetten Lubbers I en II en daarna fractievoorzitter van het CDA. Tegenwoordig is hij voorzitter van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Bovendien heeft hij nog vele nevenfuncties (pdf), waaronder bij ondernemingsorganisatie VNO-NCW, adviesbureau BMC en het in de bouwwereld actieve Van Nieuwpoort Beheer.
Over zijn benoeming in Helmond is commotie ontstaan vanwege al zijn banden met de bouwwereld. Volgens de SP is de kans groot dat de schijn van belangenverstrengeling ontstaat.
De adviesraad bestaat verder uit ir. Adriaan Geuze (landschapsarchitect in Rotterdam), ir. Carel de Reus (voormalig directeur van een projectontwikkelaar en o.a. voorzitter Habiforum), prof. Friso de Zeeuw (o.a. hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft) en prof. Hugo Priemus (hoogleraar volkshuisvesting TU Delft). Namens de stad zitten burgemeester Fons Jacobs en wethouder Frans Stienen in de raad. De overige leden ontvangen gezamenlijk een vergoeding van in totaal ca. € 12.000,– per jaar. De adviesraad is voor 3 jaar ingesteld en komt 2 à 3 maal per jaar een paar uur bij elkaar.
De gemeente benadrukt dat deze zwaargewichten nodig zijn om "ook buiten Helmond (m.n. in 'Brussel') draagvlak te ontwikkelen en zoveel mogelijk nieuwe kennis op dit terrein aan te trekken." Om richting de SP te vervolgen: "Wij nemen dan ook met kracht afstand van de suggestieve opmerkingen, die door u in de richting van de heer Brinkman zijn weergegeven."
Fractievoorzitter Erik de Vries van de SP heeft in een brief aan B&W gezegd grote bezwaren tegen de benoeming van Elco Brinkman te hebben omdat hij dubbele petten op heeft. "Door zijn vele functies kan Brinkman nooit onafhankelijk spreken en kan een schijn van belangenverstrengeling ontstaan,"aldus de SP.

Berkendonk HelmondZowel de N279 (Beek en Donk – Helmond – Ommel oftewel Wolfsputterbaan) als de weg tussen Deurne en Helmond (N270) worden op termijn vierbaans. Die aankondiging werd gisteravond gedaan bij de informatiebijeenkomst over de Groene Peelvallei. Beide wegen zijn te klein om de verwachte hoeveelheid verkeer te kunnen verwerken. Vreemd genoeg is de verbreding van de Wolfsputterbaan wel in de milieu-effect-rapportage meegenomen en een verbreding van de Deurneseweg niet.
De milieu-effect-rapportage (MER) voor het gebied tussen Deurne en Helmond is nodig omdat de plannen daar voorzien in meer dan 250.000 bezoekers en een gebied beslaan van meer dan 25 ha. De MER heeft 5 alternatieven doorgerekend, van klein naar groot, met al dan niet een nieuw voetbalstadion en een bungalowpark van 200 tot 600 ‘verblijfseenheden’ en niet te vergeten een themapark met 100.000 tot 300.000 bezoekers per jaar.
Helmond en Deurne hebben grote ambities met het nu nog groene tussengebied. Opvallend is dat daarbij uitgegaan wordt van een aantal kennelijk al vastliggende gegevenheden. Recreatiepark de Bikkels in Vlierden breidt niet uit, het hippisch centrum Paardenwereld in Deurne wel. Ook de vestiging van Driessen Transport op het voormalige MOB-complex staat niet meer ter discussie, net zo min als de aanleg van een themapark bij Berkendonk. Nog opvallender is misschien dat het hier gaat om een 1-2-tje tussen Helmond en Deurne. Gemert-Bakel en Asten houden zich zorgvuldig buiten de discussie en trekken hun eigen plan.
‘Versterking van natuur en landschap’ is 1 van de uitgangspunten van het plan.  Het zal echter niemand verbazen dat alle 5 de varianten juist daarop een negatieve invloed hebben. Uiteraard zwaarder tot sterk negatief naarmate de varianten groter en ‘zwaarder’ worden. Ook gaat de rapportage uit van behoud van waardevolle elementen van landschap en cultuurhistorie, zoals lijnen in het landschap en vleermuisroutes. Over hoe dat gaat gebeuren echter geen woord. Met name de archeologie is in alle varianten de pineut.
De meningen over de plannen blijken verdeeld. De 1 wil een nul-optie oftewel niks doen, de ander vrij baan voor landbouw en economie, een 3e ziet een waar Disneyland verrijzen bij de Berkendonkse plas. Bestuurders willen de toekomst graag veilig stellen, kritische burgers vinden het “geldverspilling en onrustzaaierij.” Wat het wordt, zal de toekomst leren.
De MER ligt tot 30 april in Deurne en Helmond ter inzage om ‘zienswijzen’ in te dienen. Daarna is het woord weer aan de bestuurders.

9reacties

Kermis Helmond

“Alweer een winnaar, kinderen altijd prijs, nieuwe ronde, nieuwe prijzen.” Wordt jij al warm? Deze kreten zullen vanaf vrijdag tot en met donderdag 1 april (nee dat is geen grap) weer rondgalmen in de binnenstad. Alle kermisliefhebbers – en dat zijn er nogal wat in Helmond en omgeving – kunnen hun hart weer ophalen.
Het belooft dit jaar in ieder geval een spannende kermis te worden. Ouderwets griezelen in een gloednieuw spookhuis, over de kop gaan in de good-old Booster Maxxx, kinderen gillend naar beneden op de mega-slide en voor de jeugd de botsauto’s. Met mooi weer (check de weersverwachting) kan het dan niet meer stuk.
Of toch? Sinds vorig jaar hebben we het ouderwetse rondje kermis weer terug: Markt, Ameideplein en Noord-Koninginnewal. Maar tegelijkertijd heeft de kermis veel van haar glans verloren. Want in plaats van 2 grote pleinen, hebben we door de bouw van de nieuwe bibliotheek nu nog maar 1 echt plein waar de kermis kan staan. Dat betekent minder plek voor de grote publiekstrekkers, bijvoorbeeld een groot reuzenrad of achtbaan. Waar wijze mensen bedacht hebben dat de voorjaarskermis (met grotere kans op slecht weer) net zo groot moet worden als de zomerkermis, is het voortaan sneller bekeken op de kermis. Bij de laatste zomerkermis was je daar te vlug overheen, zo luidde een vaak gehoorde klacht.
De Helmondse zomerkermis heeft zich aan moeten passen aan de begindatum van Tilburg. Omdat veel kermisexploitanten van Helmond doorgaan naar de kermis van Tilburg, begint en eindigt de zomerkermis in Helmond een dag eerder. Een ander nieuwtje is dat de komende zomer een flink deel van de Watermolenwal bij de kermis wordt getrokken, zodat naast het rondje Kermis een uitstulping tot voor de nieuwe bibliotheek ontstaat. Dat biedt ruimte voor minstens 1 grote attractie extra.
O ja, zoek je extra informatie op de officiële kermissite van Helmond, bespaar je de moeite. Die draait ook dit voorjaar niet. Maar kermiscoördinator Kees Snijders heeft ons beloofd dat die voor de zomerkermis geheel vernieuwd terug zal komen.
Waarmee de vraag blijft: is Helmond nog steeds dé kermisstad en zijn we tevreden met onze kermissen?

13reacties

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 in HelmondZojuist presenteerde formateur Frans Stienen het nieuwe college van van burgemeester en wethouders. De coalitiepartijen CDA, VVD en de gezamenlijke fractie SDOH-D66-Helmondse Belangen maakten we eerder al bekend.
De verdeling van de wethoudersportefeuilles volgt nu:

  • Frans Stienen (CDA) met Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Grondbedrijf en City Marketing
  • Magreet de Leeuw-Jongejans (CDA) met Zorg (inclusief Wmo), Welzijn, Jeugd en Jongeren, Onderwijs
  • Jan van den Heuvel (SDOH-D66-Helmondse Belangen) met Cultuur en evenementen, Sport, Vastgoed, Middelen
  • Peter Tielemans (SDOH-D66-Helmondse Belangen) met Centrumplan, Hoofdwegenstructuur, Verkeer en Vervoer, Stedelijk Beheer
  • Yvonne van Mierlo (VVD) met Werk en Inkomen, Economie en arbeidsmarktbeleid, Brainport, Financiën en Belastingen

Deze 5 personen worden als wethouder voorgedragen. De meerderheid van de gemeenteraad zal hen op dinsdag 6 april kiezen. Hoewel dat besluit een formaliteit is, is dat formeel de gang van zaken.

Hoewel inhoudelijk gereed, werd het coalitieprogramma nog niet bekend gemaakt. De naam al wel: ‘Samen Daadkrachtig’. Stienen had de samenhang, het met elkaar samen optrekken van de coalitie de afgelopen 4 jaar gemist en wil dat de komende 4 jaar wel zien. Door deze verdeling van de portefeuilles zou dat geborgd moeten zijn. Het akkoord is op hoofdlijnen en niet tot in de details dichtgetimmerd. Aardig detail, er zijn ook enkele programmapunten in verwerkt van partijen die niet in de coalitie zitten.

5reacties

Column Michael Rieter Helder HelmondDe 4-jaarlijkse slag om de Helmondse kiezer zit er weer op. De kruitdampen van woensdag 3 maart zijn inmiddels opgetrokken. Opvallend was dat het aantal toeschouwers (thuisblijvers) dit jaar groter was dan het aantal deelnemers (stemmers). Met een dramatisch laagte-record van 44,67 %. Helmond staat daarmee zelfs samen met Eindhoven (éérste) en Tilburg (vierde) met een vijfde plek met drie van de zogenaamde B-5 gemeentes (de 5 grote Brabantse gemeenten) in de top 5 van slechtst scorende gemeenten van Nederland! Óf de kiezer in Brabant heeft er alle vertrouwen in dat de lokale politiek hier met al die uit de zandgrond getrokken politici het prima doet. En toont daarmee dat een gang naar de stembus bijna overbodig is. Óf we doen het hier als lokale politici in Brabant – in ieder geval in de ogen van de kiezer – zó slecht dat men niet eens meer de moeite neemt om überhaupt nog te komen stemmen! In het gevecht om de kiezersgunst heeft toch menig Helmondse partij de afgelopen jaren zijn of haar best gedaan om zich op te kaart te zetten of te houden. Dus daar kan het niet aan gelegen hebben. Helder Helmond had ondanks dat er ruim 10 % minder Helmonders zijn gaan stemmen (we gingen terug van circa 50 naar minder dan 45 procent) bijna 1000 stemmen méér dan 4 jaar geleden! En ging daarmee van 2 naar 3 zetels! Dus aan hen lag het niet. Maar waaraan dan wel?
Het is voor mij als lokaal politicus altijd onduidelijk gebleven waarom er bij de Tweede Kamer-verkiezingen veel meer mensen gaan stemmen dan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale raadsleden staan toch dichter bij het volk dan al die Haagse dames en heren? In Helmond is dat eigenlijk ook zo. Want net als 4 jaar geleden kregen de Helmondse lokale partijen samen weer 10 van de 37 zetels. Toch goed voor zo’n 30 % van alle Helmondse stemmen. En daarvan zullen er 6 zeer waarschijnlijk vertegenwoordigd worden in het nieuwe Helmondse college van Burgemeester en Wethouders. Helaas geen Helder Helmond; snik, snik. Alhoewel! Met een groei van 2 naar 3 zetels kan deze Helmondse volkspartij van en voor álle Helmonders verder bouwen en groeien. Want wij zijn er niet alleen vlak voor de verkiezingen maar door het hele jaar heen. Vier jaar lang. En gelukkig zijn we niet de enige.
Maar hoe kunnen we er nu de komende 4 jaar voor zorgen dat in maart 2014, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, we weer boven de 50 % uitkomen? Liefst zelfs richting 60 %! Want zelf zeg ik altijd tegen mensen dat ik hoop dat men in ieder geval gaat stemmen! Want in een groot deel van de wereld is dat geweldige democratische recht om te mogen en kunnen stemmen een illusie! En zeker een Helmonder zou toch moeten gaan stemmen. Want hij of zij wil toch graag mauwen! En wie wil mauwen moet ook gaan stemmen! Met al die niet-stemmers wordt er in ieder geval de komende 4 jaar minder gemauwd. Of voel je je nu aangesproken? Tot mauws.

Michael Rieter
Fractievoorzitter
Helder Helmond

5reacties

logo of embleem van Helmondse HeldenHet is bijna niet meer voor te stellen maar amper een halve eeuw geleden waren priesters de belangrijkste mensen in de stad. De hiërarchie was: 1. de deken, 2. de fabrikanten en 3. de burgemeester. Ook onder die top bekleedden geestelijken, zowel seculieren als regulieren, gewichtige functies. Zij verzorgden het onderwijs op de lagere scholen, zij bemanden het ziekenhuis en elke vereniging kende een eigen moderator. Met hun hoofddeksels, pijen en soutanes vormden ze een vertrouwd onderdeel in het straatbeeld: meestal sneller lopend dan de rest en het oog principieel afgewend van wereldse verleidingen.
Er zaten lieverds tussen die individuele gelovigen veel troost en hulp schonken; maar ook engerds voor wie iedereen sidderde. Vooral nonnen toonden zich vaak bits, alsof ze vonden dat leken eigenlijk niet deugden. Over het algemeen waren het getalenteerde en ontwikkelde mensen, persoonlijkheden, die gezag genoten omdat ze de idealen van de geloofsgemeenschap hooghielden. Je zou hen vandaag nog weleens willen ontmoeten – of toch maar niet? Want hoe voelen zij zich na alle deconfessionalisering? Als helden zonder glorie, die voor niets offers hebben gebracht? Lees verder »

23reacties

Jordi Versteegden bij Stadsradio HelmondZoals elke gemeente, krijgt ook Helmond geld van ‘Den Haag’ voor haar lokale omroep, Stadsradio Helmond. Dat bedrag wordt vastgesteld naar rato van het aantal aansluitingen, zeg maar huizen, en zou anno 2010 volgens richtlijnen van de organisatie van lokale omroepen moeten uitkomen op zo’n 45.500 euro per jaar. Maar de stadsradio krijgt jaarlijks niet eens de helft. Wat de vraag opwerpt waar de rest van het geld blijft.
Het is geen geoormerkt geld zoals dat heet. Dat betekent dat de gemeente dit rijksgeld in de grote pot kan storten en daar bijvoorbeeld lantaarnpalen van kan kopen. In december 2006 heeft de gemeenteraad besloten tot en met 2010 elk jaar de totale rijkssubsidie, een kleine 25-duizend euro, door te geven aan de omroep. Daarnaast betaalt de gemeente ruim 35-duizend euro per jaar voor het uitzenden van gemeente-tv, de uitzendingen van de gemeente zelf dus.
Intussen is de stad gegroeid en de situatie veranderd. Kanaal Helmond heeft zich gemeld als de televisie-poot van de omroep. Dit televisie-avontuur heeft de Stadsradio echter alleen maar luisteraars gekost en niets opgeleverd. De radio-uitzendingen zijn namelijk niet meer achter de kabelkrant te horen en lokale televisie komt alsmaar niet van de grond. Een weekjournaal moest na 3 maanden alweer stoppen. Alleen als de gemeenteraadsleden zelf op tv mogen, is er opeens wel 7.500 euro voor hun eenmalige televisie-uitzending. Ook plannen voor “gemeenteraad in beeld”, die tienduizenden euro’s per jaar zouden gaan kosten, zijn nog niet echt van tafel.
Intussen zitten we met een Stadsradio Helmond die gedreven wordt door meer dan honderd vrijwilligers maar permanente geldnood heeft. Er is niet eens geld om het gebouw een beetje op te knappen, laat staan voor nieuwe apparatuur. Hoe de geldstromen precies lopen, blijft voor buitenstaanders onduidelijk. Maar het lijkt er verdacht veel op dat Stadsradio Helmond minder krijgt dan ze verdient. Tijd dus voor een nieuwe discussie over de toekomst van de stadsradio? De laatste in de gemeenteraad dateert alweer van 4 december 2006.

1reactie

Naw zie je supermarkt EM-TÉ (sinds kort EMTÉ) aan de 2e Haagstraat.
Vruuger (1987) was dit 1 van de gymzalen van het Carolus Borromeus College.
In het voorste deel van dit gebouw zat de ruimere entreehal van de gymzaal.
Dat deel werd gesloopt waardoor de EM-TÉ daar een nieuwe gevel kreeg.

2reacties

GGG Helmond

Al jaren kampt Amsterdam met vele technische problemen met hun Noord/Zuidlijn. Steeds gaat het weer mis bij het graven van de ondergrondse tunnels. Het zoeken naar dé oplossing duurt al vele jaren.
In heel het land werd zij gezocht, in Helmond werd zij gisteren gevonden. Dure gereedschappen of graafmachines zijn zelfs niet meer nodig. Kortom: een revolutie in de tunnelwereld en dat blijkt geen grootspraak!

voor haar meest recente goed gedocumenteerde klus.
.

22reacties

HelmondWaarop moet de gemeente de komende 4 jaar bezuinigen? Dat is de belangrijkste vraag waarover een select groepje gemeenteraadsleden nu onderhandelt. Zij zijn, richting een nieuw college van burgemeester en wethouders, het nieuwe collegeprogramma met begroting aan het samenstellen.
Het 54 pagina tellende overdrachtsdossier (pdf) is daarbij een belangrijk startpunt. Daarin staat dat er 15,7 miljoen euro moet worden bezuinigd. Er moet besloten worden van welke kostenposten een onsje, een pond of zelfs een paar kilo af gaat. Ga er maar aanstaan!
Een week of 3 voor de verkiezingen stelden wij alle politieke partijen de vraag “Als u op één zaak moet, kunt of wilt bezuinigen, wat zou dat dan zijn?” Geen moeilijke vraag aan mensen die hiervoor in gehuurd willen worden. Tenminste, dat dachten wij. Want het klinkt wellicht raar, maar 6 van de 11 partijen wisten ons geen antwoord te geven. Opvallend genoeg (op de SP na) allemaal partijen die buiten de coalitieboot lijken te gaan vallen. De partijen (op de VVD na) die naar verwachting wel in het gemeentebestuur gaan komen, wisten het wel. Een kwestie van voorbereid zijn op het besturen van onze stad?
Hoe dan ook, de grootste bezuiniging voor D66 moet bij de ‘centrumontwikkeling’ liggen. De SP was het met D66 eens en voegde daar de plannen voor de Kanaalzone aan toe. SDOH en CDA gaven beide als antwoord dat het gezocht moet worden in het bezuinigen op de interne organisatie, de bestuurs- en ambtelijke kosten in onze gemeente. En Helmondse Belangen tenslotte, zij vinden dat er absoluut bezuinigd moeten worden op bosbouw.
Wil jij de lokale politiek een goede, andere, betere bezuinigingspost aan de hand doen? Dit is jouw kans ze te helpen door nu kleine of grote posten voor te dragen. Kortom: waarop vind jij dat Helmond moet bezuinigen?

5reacties

geluidsniveaumeters in HelmondOm de geluidsoverlast in het centrum beter te kunnen bestrijden heeft de gemeente Helmond op een aantal plaatsen vaste geluidsniveaumeters geïnstalleerd. Dat biedt de mogelijkheid om meteen in te grijpen als dat nodig is.
Vorig jaar werd een poging van de gemeente om de geluidsoverlast op het Havenplein aan banden te leggen nog verijdeld. De uitgevoerde geluidsmeting waren niet nauwkeurig genoeg, zo oordeelde de Raad van State. De 10 cafés aan de Havenweg en Kasteellaan die het betrof waren D’n Aanloop (nu De Gouverneur), De Penning (nu InTenZ), La Mariposa, Plaza, De Vlinder, Het Pakhuis, Café Franske, De Kapper, De Vlegel en Stadsherberghe De Kei. Zij waren content want de aan hen opgelegde voorschriften waren weer van tafel.
Want omdat rokers (door de invoering van het rookverbod) langere tijd buiten staan, zetten de kroegbazen vaak hun deuren en ramen open en zelfs geluidsboxen buiten om hun daar rokende klanten ook van muziek te voorzien. De gemeente wilde dat verbieden vanwege de geluidsoverlast, maar daar stak de bestuursrechter dus een stokje voor. De gemeente en omwonenden bleven zitten met de toenemende klachten van geluidsoverlast bij het Havenplein.Ook bij evenementen (zoals bij de Kasteeltuinconcerten) zullen de nu geïnstalleerde geluidsniveaumeters worden gebruikt. Het gemeten geluid wordt dan zowel real-time doorgestuurd naar de handhaver van de gemeente als naar de geluidstechnicus van het evenement.
De metingen worden 24 uur per dag, 7 dagen per week uitgevoerd en kunnen online bekeken en geanalyseerd worden. Dit geluidsmeetsysteem werd geleverd door Munisense uit Leiden.
De gemeente hoopt dat deze nieuwe aanpak mede leidt tot een structurelere oplossing voor de geluidsoverlast.

 

                                                                                                                                                                                                     

Hierboven een weergave van wat de traditionele media hebben bericht over onze verslaglegging van de gemeenteraadsverkiezingen 2010. Die media zijn het Eindhovens Dagblad, De Trompetter, de Traverse en Omroep Brabant. Klik op de items die je wilt lezen of horen.

15reacties

Helmond


Tussenstand:
2 punten: wilma én Els
1 punten: Ad én Arjen én Mien én Anita én Jeroen Sanders
-1 punten: Michael Rieter (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
2reacties

De Winterstraat Helmond

Gisteravond omstreeks 22.00 uur heeft zich een drama afgespeeld in de De Winterstraat in Helmond-Oost. Een vrouw is van de 6e verdieping van de flat naar beneden gesprongen. Zij is daarbij dodelijk verwond.   
Het ambulancepersoneel van de 2 ambulances die ter plekke waren heeft geprobeerd om de vrouw te reanimeren maar dat heeft niet mogen baten. Een in allerijl opgeroepen traumahelikopter kon onverrichter zake terugkeren.
Volgens buurtbewoners zou het gaan om een 16-jarige vrouw. Zij zoeken de reden van het naar beneden springen in de privé- of relationele sfeer. Er is vooralsnog geen sprake van een misdrijf.
Het drama trok veel politie en omstanders, de politie heeft tot op heden geen nadere informatie vrij gegeven.