3reacties

Gisteravond omstreeks 20.00 uur werd op de Broekwal in Helmond Oost een 10-jarig meisje mishandeld door een 14-jarige jongen. Deze jongen werd later thuis door de politie aangehouden.
Dat meldde wijkagent Johan Meeuwsen (foto) vanochtend.

9reacties

Vervlogen tijden komen we nog elke zondag tegen bij de Kaasboerin in Postel waar de vrolijke draaiorgelklanken menig voetje van de vloer brengt en er lustig een pintje wordt genuttigd. Het doet denken aan de tijden van weleer toen zaal Bocken nog de thuishaven was van de draaiorgels. Dankzij de gift van de familie Bocken is deze fraaie collectie draaiorgels nog steeds Helmonds bezit. SDOH – Helmondse Belangen vindt dat dit zo ook moet blijven, tot in lengte van jaren maar dan dienen we er wel slim mee om te gaan. Immers ‘houden om te hebben’ kan geen doel zijn.

Na de bewogen commissievergadering van februari 2013 is een nieuw bestuur aan het roer komen staan bij de draaiorgelstichting. In augustus 2013 is er in de Gaviolizaal gesproken met een groot aantal positieve maar ook kritische raads- en commissieleden. Daarna werd het erg stil tot begin juni het College met een voorstel is gekomen. Lees verder »

7reacties

Vandaag is het zover: de officiële bekendmaking wie de eerste helft van 2014 van De kennisquiz over Helmond won. Deze ronde werden er 26 vragen gesteld. 20 Verschillende Helmonders scoorden 1 of meer punten omdat ze 1 of meer vragen goed beantwoordden.
Zoals elke ronde, won ook deze keer de beste. De Helmonder die dit half jaar de meeste juiste antwoorden gaf en dus de meeste punten haalde, mag zich met recht een kenner van Helmond noemen. Al was het maar omdat zij dat voor de vierde keer flikte. Haar naam is Els.

Lees verder »

59reacties

Het hier onderstaande relaas is een korte geschiedenis van meer als drie jaar. Al de hier onderstaande beweringen zijn middels documenten aantoonbaar.

April 2011 hebben wij restaurant Berlaer overgenomen op basis van omzetcijfers die niet deugden. Omzetten die ook niet haalbaar zijn, de toezegde omzet bedroeg 340000. Achteraf bleek dat de Gemeente (eigenaar pand) al lang wist dat de te realiseren omzet max 100000 bedroeg. Meer is er mis naar bleek later. Offertes voor dit pand op naam van bv´s die nooit bestaan hebben, gewoon op Gemeente papier. Ook is er met de Bibob toets gerommeld. Zo heeft een medewerkster (afdeling BJZ) het nodig gevonden een belangrijk deel van mijn financiële gegevens te overhandigen aan de vorige eigenaar. Ze sprak later van een foutje. Lees verder »

2reacties

Vorig jaar werden in Helmond 31.885 boetes voor te hard rijden uitgedeeld. Dat leverde de staatskas 2.074.928 euro op. Alle automobilisten in Nederland betaalden in totaal 467 miljoen euro aan snelheidsboetes. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van gegevens van het CJIB. Gemiddeld bedroeg zo’n boete in Helmond 65,08 euro en gemiddeld reden zij 8,91 km te hard. Hoewel in de buurten niet de meeste boetes vanwege snelheidsovertredingen worden gegeven, bleek deze maand dat te hard rijden zowel in 2012 als 2013 het meest genoemde Helmondse buurtprobleem is.

71reacties

Mohammed Chahim en Mirjam van der Pijl van de PvdA stelden schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de brandbrief deze week van de Stichting Vluchteling als Naaste. Die stichting biedt in Helmond tijdelijk onderdak en begeleiding aan vluchtelingen die geen recht hebben op regulier onderdak en begeleiding in bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum. Om hun werk na 1 september voort te kunnen zetten, is 100.000 euro per jaar nodig.
Vandaag hieronder hun vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die in zijn geheel in de reacties.

De PvdA fractie is erg geschrokken van de brandbrief (pdf) van Stichting Vluchteling als Naaste. We vrezen dat door de financiële nood bij de stichting veel asielzoekers op straat komen te staan. In geval van wegvallen van deze stichting dreigt die kwetsbare Helmondse groep zonder begeleiding, zonder onderdak en zonder enige vorm van levensonderhoud te komen staan.
Wij vinden dat het stadsbestuur verantwoordelijkheid heeft en moet blijven dragen voor deze mensen. De PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Hoe lang lopen er al gesprekken met St. VaN en wat maakt dat de onderhandelingen niet willen vlotten?
  2. Is het college het met ons eens dat een dergelijke voorziening voor Helmond noodzakelijk is, m.a.w.: is de insteek van college continuering van deze stichting en haar werkzaamheden?
  3. Is het college het met ons eens dat, gezien de grotere instroom van vluchtelingen op dit moment in Nederland, te verwachten is dat in de toekomst vaker behoefte zal zijn aan het opvangen en begeleiden bij terugkeer naar het land van herkomst van uitgeprocedeerde asielzoekers?
  4. Is het college het met ons eens dat het zowel niet in het belang van de stad als van de betrokkenen zelf is als deze mensen op straat gaan zwerven?

Deze problematiek vraagt om snel handelen en wij dringen erop aan dat het college dit dossier urgent behandeld. Wij vragen het college creatief te zijn in het bedenken van (financiële) oplossingen zodat de vele vrijwilligers hun onmisbare werk voor deze kwetsbare groep mensen kunnen voortzetten.

Burgemeester Elly Blanksma heeft besloten het tijdelijk cameratoezicht op de Molenstraat te verlengen tot 1 november 2014. Daarna zal het waarschijnlijk beëindigd worden.
In maart liet de burgemeester die tijdelijke camera plaatsen op de Molenstraat tegenover de Kloostersteeg. Daarnaast werd de reeds aanwezige camera aan het einde van de Ameidestraat gedraaid richting de Molenstraat. Met name ondernemers in de Molenstraat wilden dat graag vanwege de overlast en criminaliteit van jongeren.
Het besluit tot verlening van het cameratoezicht, nam de burgemeester op 2 juni, na overleg met politie, stadswacht, bewoners en ondernemers. “Alle betrokken zijn van mening dat we, met alle maatregelen die genomen zijn, op de goede weg zijn op de Molenstraat. De overlast op straat is afgenomen. Deze opwaartse lijn willen we met elkaar doorzetten. Het cameratoezicht helpt daar bij” aldus Blanksma.
In de zomermaanden zijn, met mooi weer, meer mensen op straat, ook in de Molenstraat. Om die geboekte vooruitgang ook voor de toekomst te behouden, blijft de camera tijdens die maanden hangen.
Er loopt momenteel een evaluatie van het gehele cameratoezicht in Helmond. Begin juli komen de fractievoorzitters bijeen om alle wensen en ideeën over het cameratoezicht te delen. In oktober worden de gemeenteraadsleden betrokken bij het proces en uiteindelijk zal de burgemeester hen in november een visie en een beleidskader voorleggen. De camera op de Molenstraat wordt daarin meegenomen. Hierop vooruitlopend verwachten betrokkenen op dit moment dat de camera in november zijn dienst bewezen heeft en weggehaald kan worden.

29reacties

Vrijdag gaat ijssalon Nemanja weer open. Afgelopen zaterdag besloot de exploitant de deuren aan de Hoofdstraat Mierlo-Hout te sluiten. Familie De Brouwer, exploitant: “Het was een bewuste keuze de ijssalon te sluiten. Zo is het nu ook een bewuste keuze van ons om weer open te gaan.”
De exploitant doet er een schepje bovenop om volledig aan de eisen ten aanzien van overlast uit de vergunning te voldoen. “Wij zijn verantwoordelijk voor onze onderneming en het gedrag van de bezoekers van onze zaak en de overlast die dat gedrag veroorzaakt. We willen de situatie zo snel mogelijk normaliseren. Voor ons is dat: in een fijne sfeer een mooi product verkopen.”
Voorlopig heeft de ijssalon een gecertificeerde beveiliger in en om de zaak. Vanwege onder meer het mishandelen van een gemeenteambtenaar, werd die beveiliger een extra eis van de gemeente op de vergunning van de ijssalon. Dat zag de familie in eerste instantie niet zitten en besloot toen zaterdag de deuren te sluiten. De gemeente en de ijssalon zijn nu met elkaar in gesprek om tot een structurele oplossing te komen.
Naar aanleiding van het breed en landelijk uitgemeten conflict met de buurman, sprak burgemeester Elly Blanksma begin deze week met de betrokkenen. “De afgelopen dagen heb ik als burgemeester van Helmond gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. De ijssalon gaat weer open en er wordt gewerkt aan een duurzame oplossing.”

10reacties

Let op: Tot morgenmiddag 15.30 uur maximaal 3 antwoorden per deelnemer!


Tussenstand:
4 punten: Els
3 punten: ad
2 punten: case én Buurman
1 punt:en Tim én Perry Vermeulen én Michiel van Geel én Jan én Mark
-1 punten: én peter én Cees én Patrick én Karel én Sjef én Stapper én Ad
-1 punten: én Mary én Godfried én RoelAdriaans
-1 punt:en Hein (winnaar vorige ronde start met 2 minpunten)

Kijk hier voor meer informatie over De kennisquiz over Helmond.
18reacties

11-06-2014 “Savant zorg Helmond: honderden ontslagen”
Deze krantenkop bracht de gevolgen van de bezuinigingen die gepaard gaan met de decentralisatie van de zorg wel erg dichtbij. Ook Helmond wordt opgezadeld met een onmogelijke taak. Geen enkele gemeente in Nederland is in staat om deze bezuinigingen op te vangen zonder een enorme kaalslag aan zorg en banen.

In het coalitieakkoord staan de volgende uitgangspunten van onze gemeente bij de drie decentralisaties: Lees verder »

14reacties

Jan Weijers uit Stiphout mailde ons unieke kleurenfoto’s die in of rond 1962 werden gemaakt vanaf de toren van de Lambertuskerk. In de komende weken zullen we die vogelvluchtfoto’s in een drieluik op de weblog plaatsen. Stadshistoricus Giel van Hooff benoemde een aantal gebouwen. Weet jij meer of beter, fijn om dat in de reacties hieronder met de rest van Helmond te delen.

Lees verder »

16reacties

In een steegje van de Marktstraat:

5reacties


Tussenstand:
4 punten: Els
3 punten: ad
2 punten: case én Buurman
1 punt:en Tim én Perry Vermeulen én Michiel van Geel én Jan én Mark
-1 punten: én peter én Cees én Patrick én Karel én Sjef én Stapper én Ad
-1 punten: én Mary én Godfried
-1 punt:en Hein (winnaar vorige ronde start met 2 minpunten)

Kijk hier voor meer informatie over De kennisquiz over Helmond.
3reacties

Deze zomer vinden aan de atletiekbaan van de Helmondse Atletiek Club (H.A.C.) grote renovatie- en onderhoudswerkzaamheden plaats. Zijn die reeds lang geplande werkzaamheden gereed, dan voldoet deze baan in bossen aan de rand van Stiphout weer aan alle eisen van de tijd. Als eigenaar/verhuurder van de accommodatie betaalt de gemeente de 658.000 euro daarmee gemoeid zijn.
H.A.C. beschikt over 1 van de oudste en snelste kunststof-atletiekbanen van Nederland. Hun baan is aan een grote renovatie toe. Dat blijkt onder meer uit het feit dat het Instituut voor Sportaccommodaties (ISA Sport) heeft aangegeven dat bij de herkeuring in 2016 de baan zeer waarschijnlijk wordt afgekeurd.
Eind 1971 nam H.A.C. op sportpark Molenven in Stiphout een sintelbaan in gebruik. Toen in 1980 bleek dat de gemeente Helmond geld te besteden had vanwege de verkoop van Obragas, kon het bestuur van H.A.C. hen overtuigen dat geld deels te gebruiken om de sintelbaan tot een volwaardige kunststof accommodatie te maken. Nu, na 32 jaar, wordt de volledige toplaag vervangen. Ook worden de baan en technische nummers geschikt gemaakt voor minder validen. Omdat het aanleggen van de kunststoflaag alleen bij mooi weer kan worden uitgevoerd, vindt de renovatie plaats in een periode van 6 tot 8 weken in juni, juli en augustus.

7reacties

In de nacht van zaterdag op zondag hebben 6 jongens op de fiets voor een aantal vernielingen gezorgd in Brouwhuis. Gelukkig voor de gedupeerden (maar pech voor die 6) zijn zij en hun daden vastgelegd op ‘n video die Zaal Vissers maakte.

Hier kun je de 6 jongens in close-up zien. Lees verder »

2reacties

Bij het voetgangersverkeerslicht aan de Kasteel Traverse bij het politiebureau zijn aanpassingen aangebracht. Die verkeerslichten staan op de speciale route voor visueel beperkten tussen het NS-station en het centrum.
Deze oversteek is voor visueel beperkten verbeterd. Zij krijgen een lange oversteektijd van 25 seconden. Visueel beperkten kunnen hiervoor gebruik maken van een speciale drukknop aan de onderkant van de drukknopunit. Het zogenaamde ‘pratende verkeerslicht’ geeft dan een stemsignaal af dat aangeeft op welke oversteek je bent. Vervolgens wordt bij groen licht een piepsignaal gegeven, zodat de visueel beperkte veilig kan oversteken.
Ook voetgangers die slecht ter been zijn, kunnen gebruik maken van de speciale drukknop voor een langere oversteektijd, net als Helmonders die niet tot de doelgroep behoren en de drukknop weten te vinden.
Dit innovatieve Helmondse pratende verkeerslichten project kreeg vorig jaar landelijke aandacht. Een mooie manier waarmee Helmond zich kan profileren als proeftuin voor vernieuwingen op het gebied van automotive.
Aan de instelling van dit verkeerslicht is nog een tweede aanpassing aangebracht. Als een voetganger bij dit verkeerslicht groen licht krijgt, krijgt een voetganger die in tegengestelde richting wil oversteken, geen automatisch groen meer. Een voetganger die vanaf de andere kant wil oversteken, moet zelf eerst zelf ook op de drukknop drukken om groen te krijgen.
Het voordeel van deze nieuwe instelling is dat hiermee wordt voorkomen dat het groene licht vanuit de andere looprichting soms onnodig op groen springt, terwijl er vanuit die richting niemand oversteekt. De aanpassing levert een kleine tijdwinst op, waardoor auto’s op de Kasteel Traverse sneller groen licht krijgen. Dit leidt tot een vlottere doorstroming van het verkeer.

4reacties

Beste lezer,

Voordat ik mijn eerste column op de weblog van Helmond begin, stel ik mij graag even kort voor. Mijn naam is Gaby van den Waardenburg, ik ben 27 jaar en gespecialiseerd in het ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht. Als raadslid ben ik onder andere actief in de commissie Ruimtelijke Fysiek van de gemeente Helmond, een commissie die zich voornamelijk bezighoudt met de ruimtelijke ontwikkeling. Als raadslid zet ik me dagelijks in voor de gemeente Helmond en haar inwoners. Via dit blog deel ik graag met jou, als lezer, mijn ervaringen en de laatste politieke ontwikkelingen. Lees verder »

17reacties

Jozef Israelsstraat Adriaen Brouwerstraat Wethouder Ebbenlaan 1e Haagstraat Kruisbekstraat Koekoekstraat Gaaistraat Anne Frankplein Hortensialaan

José van Belkom maakte de (te vergroten) foto’s.

10reacties

Vanochtend raakte een fietser gewond omdat hij over een overstekende kat viel. Dat gebeurde op de Lieshoutseweg in Stiphout.
De hulpdiensten werden om 11.13 uur gealarmeerd. De fietser is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is ons onbekend.
Harrie Fotografie maakte de onderstaande foto.

1reactie

De politie hield gisteravond rond 19.50 uur op de Broekdalerbaan in Beek en Donk een 28-jarige en een 32-jarige man uit ‘s-Gravenhage aan. De twee worden er van verdacht betrokken te zijn bij een diefstal op het industrieterrein in Helmond.
Getuigen zagen verdachten, met een bestelbus, kunststof pallets wegnemen bij een bedrijf aan de Achterdijk. Daarna gingen zij er met grote snelheid vandoor.
Die bestelbus werd even later door agenten gezien in Beek en Donk. De twee verdachten werden aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.