5reacties

Vandaag was (voorlopig) de laatste Koninginnedag. Fotograaf Cynthia Westerveld was erbij.

Lees verder »

6reacties


Tussenstand:
2 punten: Ad én Stank
1 punt:en Blommetjes én Thom én Eefje én Els én AleBlie én Noud én Karel
1 punt:en én Hans Gruijters én Piet én JE Mulder én pim verkoelen én renate
1 punt:en én Niels Jacobs én Erik én Sjef én Hein

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
4reacties

Column Nathalie van der Zanden SP Helmond‘We gaan samenwerken met de Peelgemeenten’. Anders samenwerken, ‘6.1’ samenwerken! Dat is de strekking van de notitie die onlangs werd besproken in de commissievergadering van de gemeenteraad. De notitie is nogal positief geschreven en, buiten een opmerking ‘dat er wel rekening gehouden moet worden met de uitwerking’ was er afgelopen maandag maar één partij die kritische opmerkingen maakte, die van ons, natuurlijk. Terecht? Ja, wij vinden van wel.

Natuurlijk zijn we als SP voor samenwerking. Als we elkaar als gemeenten kunnen helpen, dan moeten we dat niet nalaten. We doen dat in de Peel ook al op verschillende gebieden bijv. op het gebied van zorg en werk. Nu wordt voorgesteld hier een forse stap verder in te gaan.
Als SP hebben we behoorlijk wat vraagtekens bij dit advies. Vragen zoals ‘wat betekent deze samenwerking voor onze democratische uitgangspunten? Hoe gaan we besluiten nemen? Welke  samenwerkingsvorm gaan we kiezen? Gaan we een nieuwe organisatie inrichten? Wat betekent dit voor het betrokken personeel? Hoe ziet het proces van planontwikkeling  en besluitvorming er de komende maanden uit? ’
We vragen ons ook af of we niet te snel willen gaan.  Al voor de zomervakantie wil men de knoop doorgehakt hebben terwijl eind maart het advies pas bekendgemaakt is. Geen geringe opgave als alle 6 gemeenteraden hier afzonderlijk over moeten besluiten. Waarom deze haast? Is het niet beter te kiezen voor zorgvuldigheid boven snelheid?
Als samenwerken straks gevolgen heeft voor de zeggenschap van de raad over bepaalde dossiers lijkt het ons verstandig zo’n besluit eerst voor te leggen aan de inwoners of op z’n minst uitleggen waarom deze samenwerking nodig is. Welke voor- en nadelen kleven hieraan en wat zijn de gevolgen ervan voor de lokale democratie?

Onlangs lazen wij nog over het beëindigen van de nauwe samenwerking tussen de gemeenten Asten en Someren. De berichten die ons daarover bereikten waren niet positief en erg lijkt veel geld over de balk gegooid.  Vooraf inzichtelijk maken welke indirecte kosten met de samenwerking gepaard gaan lijkt, alweer, een wijze les.
Hamvraag lijkt te gaan worden: hoe gaat besluitvorming in de toekomst tot stand komen? Willen we als gemeente zelf maximale zeggenschap blijven behouden, dan kiezen we voor tragere besluiten. Of gaan we voor het overdragen van bevoegdheden zoals bijvoorbeeld nu bij het SRE, en daarmee minder democratie. Wat is het belangrijkst?

Wat de SP betreft is het democratisch gehalte het belangrijkste. Wij zijn volksvertegenwoordigers van Helmond, gekozen door onze inwoners. Op het moment dat wij op belangrijke onderwerpen (jeugdzorg, AWBZ, participatiewet) de zeggenschap uit handen geven, dan kunnen wij die rol moeilijker waarmaken. Wij zijn daar geen voorstander van. Wij zien samenwerking vooral als nuttig op het gebied van de uitvoering. Je maakt als raad van Helmond beleid, kijkt om je heen en ziet dat bijvoorbeeld Deurne hetzelfde beleid heeft. Dan zeg je tegen elkaar: we willen allebei hetzelfde, laten we het samen doen!

Nathalie van der Zanden
Raadslid
SP

6reacties

Vrijdagavond stond ik tijdens de wedstrijd FC Oss – Helmond Sport in vak C tussen de Ossenaren. Tien minuten voor aanvang van de wedstrijd was het vak nog opvallend leeg. Ik vermoed dat de meeste supporters op dat moment nog in de kantine aanwezig waren. In de loop van de eerste helft namen steeds meer supporters de moeite om de kantine te verruilen voor de tribune. Het thuispubliek was in de eerste helft rustig en gelaten, net als de spelers van FC Oss. Er was maar weinig van te merken dat er nog veel op het spel staat voor de mannen uit Oss. FC Oss heeft nog alle kans om de eerste negen te halen, wat recht geeft op play off wedstrijden. Een aantal mensen uit het publiek vond het nodig om Emrullah Güvenç allerlei zaken naar zijn hoofd te slingeren. Emrullah speelde ruim 75 wedstrijden in Oss en was met zijn doelpunten mede verantwoordelijk voor het feit dat in 2011 FC Oss van de TOP klasse terug promoveerde naar het betaald voetbal. Maar dat was een klein deel van het publiek blijkbaar alweer vergeten en de kleine Belgische Turk was die avond de gebeten hond. Helmond Sport speelde ook nog eens in het blauw dus de grap ‘kleine rotsmurf’ was al vlug gemaakt door de supporters van FC Oss.

Gelukkig werd de sfeer in de 2de helft in alle opzichten beter. De Ossenaren gingen achter hun ploeg staan. Een geurmelange van frikadellenlucht, wiet en bier zorgde voor een herkenbare voetbalsfeer. Zelfs toen FC Oss twee keer achter kwam te staan bleven ze hun ploeg steunen en bleven ze “Forza TeeO Pee” roepen. Bij het eindsignaal bleef het grootste gedeelte zelfs nog even staan om de spelers van FC Oss te bedanken. De naam FC Oss ligt overigens nog steeds erg gevoelig bij de harde kern van de Ossenaren. Zoals je in Nijmegen ‘eNieSee’ (N.E.C.) en geen NEC moet zeggen. Je nek zit immers tussen je hoofd en je romp en N.E.C. zit bij iemand uit Nijmegen in zijn hart. Zo zou je in Oss geen FC Oss moeten zeggen maar TeeOPee TOP (Tot Ons Plezier). Het leuke is wel dat helemaal in het begin van de oprichting in 1928, de club uit Oss nog even KMD (Klein Maar Dapper) heeft geheten. Iets wat weer prima past bij ‘onze kleine Super Turk’. Hij scoorde ook weer tegen Oss en kreeg daarmee het publiek even stil.

Ik vrees dat we ‘de Messi van Helmond’ niet kunnen behouden, maar ik hoop dat hij altijd een warm gevoel aan Helmond Sport zal overhouden! Wat mij betreft blijft hij, net als bijvoorbeeld Jop van der Linden en Hans de Koning, altijd welkom op de Braak.

Buurman

6reacties

Op een avond, een paar weken geleden, zaten we met een twintigtal personen (de besturen van Artimond en Jazz waren er ook bij) bij Vrijwerkers te vergaderen over de toekomst van Artimond en Jazz in Catstown. Besloten is namelijk dat deze twee culturele festivals in de toekomst één cultureel festival moet worden. Dit jaar worden de festivals één week na elkaar georganiseerd en de vraag was of er al een verbinding gemaakt kon worden tussen de twee weekenden. Zo ontstond het idee om de tussenliggende week te vullen met activiteiten en er zo een 10-dagen-festival van te maken. We deden een oproep aan (cultureel) Helmond en daar werd door vrijwel alle partijen gehoor aan gegeven! Open dagen, open podia, een quiz, een talkshow, workshops en wedstrijden, erg gaaf allemaal. Ook particuliere initiatieven werden ingediend. Nu wordt er een agenda gedrukt maar er komt ook een website en als jij nog iets cultureels wilt organiseren in de week tussen Artimond en Jazz mag je dat nog altijd aanmelden via vrijwerkers@mail.com

Goed, dat was dus wat we bedacht hadden voor dit jaar. Maar voor volgend jaar zal iets nieuws moeten komen. Daarom hebben we nog iets bedacht: Een openbare brainstorm over hoe een toekomstig festival eruit moet gaan zien. Wat we zouden willen zien en beleven, wie we willen dat er op af komt, op welke plek het feest gegeven gaat worden en wie het allemaal kan regelen en doen. Een positieve brainstorm over hoe we met een nieuw cultureel festival Helmond nationaal op de kaart kunnen gaan zetten. Er wordt deze avond niks besloten of bepaald, er worden ideeën uitgewisseld. Dit is een particulier initiatief door (Helmondse) vrijwilligers.

Op dinsdagavond 28 mei van 18u30 tot 20u30 heeft het Gemeentemuseum Helmond hiervoor een zaal in het kasteel ter beschikking gesteld.
Ik nodig iedereen die een positieve bijdrage kan leveren uit om vooral te komen. Ik zal er ook zijn om de boel een beetje te begeleiden. Ik ben heel benieuwd naar al jullie ideeën!

Jan Vriends
Vrijwerkers

6reacties

Wachtende automobilisten bij de overweg op de Hoofdstraat in Mierlo-Hout werden vanochtend getrakteerd op ‘slagboomtaartjes’. Medewerkers van ProRail waren de gulle gevers. Een ludiek onderdeel van hun nieuwe landelijke campagne ‘sta even stil bij de spoorboom’ die vanochtend in Helmond startte.

Uit een succesvolle pilot in Helmond, Deurne en Vught bleek volgens ProRail, dat de dichtligtijd van overwegen in die 3 gemeenten met 15 tot 40 seconden kan worden teruggebracht.
Het is de vraag hoeveel baat de Helmondse weggebruikers hebben bij die tijdwinst. We horen regelmatig automobilisten die de spoorwegovergang tussen de Hoofdstraat en de Mierloseweg willen oversteken, klagen over het lange wachten tijdens het ‘even’ stilstaan daar. Vooral in de ochtendspits.
Dat wachten is niet van de laatste tijd. Al in 2008 opperde gemeenteraadslid Theo van Mullekom in zijn column het idee om daar een tunnel aan te leggen. “Om Mierlo-Hout te verlossen van de verkeersellende en het wachten” waarbij hij refereerde aan de sterk toenemende drukte op de Hoofdstraat. Per dag reden er toen zo’n 10.000 auto’s, ruim anderhalf keer zoveel al 5 jaar eerder.
Op RailCam kun je live bekijken hoe het is met die spoorwegovergang.

12reacties


Tussenstand:
2 punten: Ad én Stank
1 punt:en Blommetjes én Thom én Eefje én Els én AleBlie én Noud én Karel
1 punt:en én Hans Gruijters én Piet én JE Mulder én pim verkoelen én renate
1 punt:en én Niels Jacobs én Erik én Sjef

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
19reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondNog een klein jaar…. 19 maart 2014… het nadert…
Voor de meeste lezers van de Weblog van Helmond zal het allemaal abracadabra zijn en als ze het al snappen zal het ze over het algemeen een worst wezen. Het duurt nog bijna een heel jaar!
Onder politici stijgt anders wel de koorts en naar het blijkt ook onder journalisten.
Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. U mag als inwoner van Helmond (mits minstens 18 jaar en EU-onderdaan of minstens 5 jaar legaal woonachtig in Nederland) uw stem uitbrengen op hem of haar van wie u het meest verwacht de rol te kunnen vervullen uw vertegenwoordiger te zijn in ons lokale parlement: de gemeenteraad.
De politieke partijen zijn al volop bezig met voorbereidingen: verkiezingsprogramma’s schrijven, kandidatencommissies samenstellen, bijeenkomsten organiseren en vooral profileren.
Dat laatste geldt ook voor veel politici die graag in de volgende raadsperiode willen doorgaan. Profileren, onder de aandacht komen, naamsbekendheid verwerven. En elk vogeltje doet dat zoals hij of zij gebekt is maar wel in de hoop zo veel mogelijk stemmen te kunnen verzamelen.
Niks mis mee! Bovendien geeft dit extra kansen om het raadswerk en de wijze waarop dit gebeurt duidelijker te maken.
En de koorts onder journalisten? Dit weekend waren daarvan de eerste tekenen al zichtbaar. Het ED kwam met een paginagroot artikel op de voorpagina van het Helmonds katern over de manier waarop de PvdA in Helmond de verkiezingen in gaat. Nou ja… het ging met name over de verkiezingsuitslag van 3 jaar geleden en hoe of dit allemaal anders moet…. Niks over de manier waarop de afgelopen 3 jaar de fractie heeft geopereerd, niks over politieke dompers en successen, niks over de hechte samenwerking in de fractie, de stabiliteit, de kwaliteit, de betrouwbaarheid, de eenheid. Niks over alle bewijzen die zijn geleverd om de bange vermoedens van een paar somberaars 3 jaar geleden dat “het wel weer allemaal niks zou worden” volledig teniet te doen. Onze Helmondse fractie, waarin we niet allemaal “geboren” maar toch in meerderheid “getogen” Helmonder zijn, werd opnieuw beschreven als een soort verzameling buitenaardse wezens. Het deed mijn fractiegenoot Stijn Smeulders op twitter verzuchten uit te zien naar het artikel volgende week in diezelfde ED over een beeld hoe de PvdA Helmond de laatste 3 jaar heeft gefunctioneerd.
Een nieuwsgierige Weblog van Helmond-journalist twitterde daarop snedig dat ik mijn column daarvoor wellicht zou gebruiken. Nou deels dus wel…
En ja, ook de PvdA richt zich op de komende verkiezingen. Momenteel houden we een enquête onder inwoners van het meest oostelijke deel van onze stad; in Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis.
Wij peilen hoe mensen denke over diverse zaken die hun woonomgeving direct aangaan in de komende jaren zoals een (voetbal)stadion op Berkendonk, een industrieterrein ipv een (BZOB)bos en een snelweg ipv een provinciale weg rond de wijk. De uitkomsten nemen wij mee in ons verkiezingsprogramma. Niet met de illusie het iedereen naar de zin te kunnen maken maar wel met het idee dat ons beleid zich zo veel mogelijk moet aansluiten bij de wensen en ideeën van de Helmondse inwoners. Voor hen willen we stabiel, betrouwbaar, eensgezind, en kwalitatief blijven!

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

4reacties

Het aantal keren dat ik heb moeten plassen tijdens een wedstrijd van Helmond Sport is niet te tellen. Ik kan me echter niet herinneren dat ik ooit mijn grote boodschap op de Braak heb achtergelaten. Meestal komt mijn dagelijkse persdrang rond de klok van 7:00 uur ’s morgens. Dat is erg handig want daarom hoef ik bijna nooit een wekker te zetten. Afgelopen vrijdag tijdens de wedstrijd tegen Sparta was mijn biologische klok echter van slag. Hoe boeiend de wedstrijd ook was, mijn darmen gunden het me niet om de hele wedstrijd uit te zingen, laat staan te wachten tot de volgende dag. Zo nonchalant mogelijk liep ik naar het toilet onder vak O. Op het moment dat ik goed en wel zat, hoorde ik boven mij het publiek “sta op als je voor Helmond bent” zingen. Dat vond ik op dat moment niet zo’n strak plan. Automatisch keek ik naar boven waar het geluid van het publiek vandaan kwam. In een flits dacht ik een dikke spin te zien kruipen boven de deur. Maar toen ik nog eens beter keek zag ik echter dat het geen spin maar een camera was. Als sneeuw voor de zon verdween mijn behoefte om een bruine trui te breien. Ik zag een rood lichtje op de camera aan en uitgaan. Dit kon niet waar zijn, ik word gefilmd tijdens het faxen naar Darmstad!

Zonder het karwei af te maken, snelde ik me naar een steward om mijn bevindingen te vertellen. De man reageerde nogal geschrokken en pakte onmiddellijk zijn portofoon. Na druk overleg werd ik vriendelijk verzocht om de wedstijd verder af te kijken in de VIP room van Lavans en ik zou daar uitleg krijgen over mijn bevindingen. Even twijfelde ik nog, maar dacht toen, als ze ergens een goede WC hebben dan is het wel in de VIP room van het bedrijf Lavans. Aangekomen in de ruimte werd ik voorgesteld aan Marco Louwerens, de zenderdirecteur van RTL 7. Hij legde me uit dat de real life soap van Sparta, het programma ‘Achter De Poorten Van Het Kasteel’, hem niet ver genoeg ging. Toegang tot de dug-out, de catacomben, de directiekamer en de kleedkamers was allemaal niet voldoende, het kon nog veel schokkender. Nu was ‘de mannenzender van Nederland’ proefopnames aan het maken in Helmond. Op de gekste plaatsen werden camera’s opgehangen, dus ook op de toiletten. Het bedrijf Ortec zou een grondige analyse maken in welke deel van de wedstrijd de meeste toiletbezoeken hebben plaatsgevonden.  Wat men verder met die statistieken moet wist RTL 7 ook niet, maar het klonk wel interessant.

Ik denk dat we een beetje door aan het draven zijn met al die camera’s en ik geef Henk ten Cate groot gelijk dat hij geen camera’s in de kleedkamers wil hebben. In de WC van de VIP room kon ik geen camera’s ontdekken. Ik heb er snel mijn grote boodschap gedaan waarna ik de wedstrijd heb afgekeken op vak O.

Buurman

1reactie

 

Positief nieuws is er genoeg in Helmond. Maar we vertellen het te weinig.
Fijn dat ik goed nieuws met u mag delen uit mijn agenda van de afgelopen week:

 • Mijn werkbezoek aan het eerste en tweede woonproject van de Stichting LAT, een wooninitiatief voor (jong) volwassenen met autisme is zo’n voorbeeld.
  Onder de bezielende leiding en inspiratie van Harold van der Horst is dit tot stand gekomen. En je hoeft maar in de ogen van deze mensen te kijken om te zien dat het werkt.
  Hun dochter of zoon kan met begeleiding zelfstandig wonen en dat is wat je als ouders toch het liefste wilt. Meedraaien in de maatschappij, elk op zijn of haar eigen-wijze binnen de mogelijkheden die er zijn. Mooi om dat te zien!
 • Jongeren die binnen WE CAN Young campagne zich actief inzetten voor het doel om jongeren meer respectvol met elkaar om te laten gaan. Elkaar bewust maken van grenzen als het gaat om seks en relaties.
  Niet zo gemakkelijk om hierover op de Markt in de stad te praten. Als je “A” zegt tegen je vriendje, moet je dan ook “B” zeggen? Wat doe jij?
  Een van de meiden vertelt wat ze ervan vindt. In mijn ooghoek zie ik een trotse vader die een foto neemt van zijn groot–geworden dochter…Mooi!
 • Mevrouw Jannie vd Berg en Hanni Vrins nemen na 6 jaar afscheid van het bestuur van de Activiteiten Vereniging Alleengaanden in de Fonkel.
  Een groep van ruim 30 mensen komen wekelijks bijeen in de Fonkel. Dat hebben zij bedacht en opgezet, nu nemen anderen het stokje over.
 • In gesprek met jongeren die een uitkering hebben, maar wel heel erg graag iets met hun talenten willen gaan doen. Daar gaan we mee aan de slag!
 • In gesprek met bewoners en personeel van een aantal woonzorgvoorzieningen. Ik zie tevreden bewoners, ze vertellen dat ze het ‘goed’ hebben.
  Ik zie personeel dat respectvol en betrokken met de mensen omgaat. En uiteindelijk gaat het daarom; dat je het gevoel hebt dat er naar je geluisterd wordt.

Ik zie dagelijks dat Helmonders zich inzetten voor elkaar en ook voor u. En dat noem ik echt goed nieuws!

Wethouder Margreet de Leeuw-Jongejans

8reacties

Helmond Sport is op de goede weg om de club verder financieel gezond te krijgen. De KNVB heeft aan Helmond Sport bekendgemaakt dat ze definitief in de veilige categorie II (voldoende) valt.
“We zijn blij met het feit dat we op koers liggen. Het is een stimulans voor iedereen die bij Helmond Sport betrokken is om verdere stappen te zetten ten aanzien van de financiële gezondmaking van de club”, aldus Mario Captein, algemeen directeur van Helmond Sport. “Het is een compliment richting ons bestuur en alle stakeholders; sponsoren, supporters, Stichting Belangen en de gemeente Helmond. We kunnen met vol vertrouwen de financiële toekomst van de club tegemoet zien.”
De KNVB heeft het licentiesysteem van de categorie-indelingen ingesteld om toezicht te houden op de financiële huishouding van de clubs. Aan het eind van het jaar 2013 zou Helmond Sport gepromoveerd moeten zijn van categorie I naar categorie II, maar de club heeft deze stap eerder gemaakt. Helmond Sport is nu definitief in laatstgenoemde categorie ingedeeld, omdat ze bij twee meetmomenten genoeg punten heeft behaald. Het laatste meetmoment is gebaseerd op de halfjaarcijfers van het huidige voetbalseizoen.

18reacties


Tussenstand:
2 punten: Ad én Stank
1 punt:en Blommetjes én Thom én Eefje én Els én AleBlie én Noud én Karel
1 punt:en én Hans Gruijters én Piet én JE Mulder én pim verkoelen én renate
1 punt:en én Niels Jacobs én Erik

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
4reacties

De gemeente gaat voor bijna 2,9 miljoen euro investeren om het Helmondse fietsklimaat verder te verbeteren. Voor een bedrag van bijna 1 miljoen is er al aan subsidies en bijdragen binnengehaald. Dat blijkt uit dit overzicht (pdf).
“Fietsen is fijn” twitterde onze stadsdichter vandaag (ter promotie van zijn nieuwe boek dat morgen uitkomt). Onze gemeenteraad vond dat 4 jaar geleden ook. Goed voor de luchtkwaliteit,
bereikbaarheid van de stad en de gezondheid. Er werd toen afgesproken dat de Helmonder elk jaar iets vaker (circa 1%) voor de fiets moet gaan kiezen. Tevens werd ingestemd met een heus fietsbeleidsplan, getiteld ‘Niet voor niets op de fiets’. Een pakkende titel die de lading (zoals het hoort) keurig dekt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft nu het nieuwe actieplan Fiets 2013 vastgesteld. Daarin de concrete maatregelen met de geraamde kosten die volgen uit het fietsbeleidsplan. In het actieplan is naast de aanleg/verbetering van fietspaden ook aandacht voor onder meer stallingsvoorzieningen en communicatie.

21reacties

Schietpartij vanavond in een woning aan de Ridderstraat 18 in ‘t Haagje. Er raakte 1 persoon gewond, de traumahelikopter werd daarvoor kort voor half 9 vanavond opgeroepen. Maar mensen ter plaatse zeggen dat hij per ambulance is afgevoerd.
Het is onbekend wie de dader is, de dader is gevlucht.
De politie is een uitgebreid onderzoek gestart.
Voor de 4 foto’s die werden gemaakt, kijk hier.

Zodra we meer info hebben, staat dat in een update in de reacties hieronder.

2reacties

Mahdiya Dijkhof uit Brouwhuis wordt sinds zaterdagmiddag vermist. Zij is 163 cm lang, 50 jaar en is blank. Zij draagt een zwarte houtjes touwtjes-jas, bruine rok tot haar enkels.
Dat liet de wijkagent van Brouwhuis zojuist weten.
Heb je haar gezien, bel dan de politie op 0900 – 8844.

1reactie

1979

Naw (in augustus) zie je Aktiesport en Zien eten en drinken op de Markt.
Vruuger (1979) zat daar nog net een EDAH-supermarkt. Mede door gebrek aan parkeerruimte werd die begin dat jaar gesloten, 71 jaar nadat 1 van de EDAH-oprichters daar zijn kruidenierswinkel begon. EDAH had inmiddels in 1978 het Zelfbedienings-Praktikum (waar Naw AH XL zit) geopend.

Fotopersburo van de Meulenhof BV
maakte de foto van Vruuger
10reacties


Tussenstand:
2 punten: Ad én Stank
1 punt:en Blommetjes én Thom én Eefje én Els én AleBlie én Noud én Karel
1 punt:en én Hans Gruijters én Piet én JE Mulder én pim verkoelen én renate
1 punt:en én Niels Jacobs
0 punten: Erik (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
11reacties

In alle vroegte vandaag zijn rondom ‘t Speelhuisplein de hekken verwijderd. Elke Helmonder (en ook niet-Helmonder natuurlijk) heeft nu vrije toegang tot het plein. Het spienzen door de hekken (of het bekijken van onze digitale foto’s van de aanleg van dit plein) is nu verleden tijd.
Zoals we woensdag al aankondigden, wordt ‘t Speelhuisplein zaterdag 27 april officieel geopend. Maar waarom zou je daarop wachten als je er nu al op kunt?
Frank Vincent was waarschijnlijk de eerste Helmonder die dat deed. Wim van den Broek was de eerste fotograaf ter plekke en maakte onderstaande foto’s voor de weblog van een toen nog leeg plein.
Neem een kijkje zo lang het nog kan, op termijn komen er waarschijnlijk winkels.

Lees verder »

“De verlichting onder de bloempotten op de Traversebrug werkt al heel lang niet meer” schreef vaste weblogbezoeker Peter in een mail aan de weblog.
Nog steeds niet of alweer niet? Op 15 november vorig jaar liet de gemeente immers weten dat de verlichting en de bodem van de 18 (van de 27) bloempot-boombakken uiterlijk 30 november hersteld zou zijn. Die waren kapot en met de leverancier zou er een oplossing voor dit probleem gevonden zijn.
Hieronder zie je de niet-werkende verlichting op het destijds veelbesproken Balkon van Helmond. Als je de nog wél-werkende verlichting wilt zien, kijk je hier en/of hier.