32reacties


Tussenstand:
4 punten: Erik
2 punten: skruwlelik én case én Stapper
1 punt:en Dan én Ad én mien én Mark én stank én Johan én peer én Erwin
2 punten: Els (winnaar vorige ronde start automatisch met 2 minpunten)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
1reactie

De inkoop van alle vormen van jeugdhulp is tijdig geregeld in de Peelgemeenten. Gemeenten moesten de inkoop voor 1 november (morgen dus) rond hebben, omdat zij vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp. Vandaag tekenden de wethouders Jeugd van alle 6 Peelgemeenten en de eerste aanbieder de contracten voor de inkoop van jeugd- en gezinswerkers en specialistische ondersteuning. Kinderen die nu hulp of ondersteuning hebben, houden die zorg in 2015 en kunnen bij hun eigen zorgaanbieder blijven.
In de afgelopen periode is er veel ophef ontstaan over de veranderingen in de jeugdzorg. Wethouder Margreet de Leeuw: “Ouders en jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp hoeven zich geen zorgen te maken. 2015 is een overgangsjaar. De zorg die zij hebben loopt door in 2015 en zij hoeven niet naar een andere zorgaanbieder. Ook voor nieuwe zorgvragen geldt dat kinderen en jongeren altijd de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.”
De gemeente maakt zich wel zorgen over de kosten. Gemeenten moeten vanaf januari namelijk alle jeugdhulp betalen, maar het is de vraag of het door het rijk toegekende budget toereikend is. Als dat niet zo is, moeten de gemeenten mogelijk veel geld bijleggen. Naar schatting zou dat mogelijk tot 15% kunnen zijn. Dat is een groot financieel risico waar ook andere gemeenten mee worstelen. “Daarover zijn we in gesprek met de staatssecretaris. Maar dat is niet het probleem van ouders en kinderen. Zij kunnen er op vertrouwen dat de juiste ondersteuning er is.” aldus de wethouder.
De Peelgemeenten kochten een deel van de jeugdhulp zelf in. Daarbij gaat het om jeugd- en gezinswerkers en om specialistische ondersteuning. Jeugd- en gezinswerkers zijn jeugdprofessionals die gezinnen begeleiden als zich meerdere (vaak zware) problemen voordoen. Bij specialistische ondersteuning gaat het om verschillende vormen van ambulante zorg, zoals behandeling, dagbesteding en begeleiding. Daarbij kan het gaan om grote zorgaanbieders, zoals ORO, Bijzonder Jeugdwerk Brabant, Herlaarhof en GGZ Oost Brabant, maar ook om kleine aanbieders, zoals psychologenpraktijken en zorgboerderijen.
Vandaag zijn de overeenkomsten dus getekend door de Peelwethouders en symbolisch door de eerste zorgaanbieder. Ook andere zorgaanbieders kunnen de overeenkomsten tekenen als zij de zorg tegen de gestelde tarieven kunnen leveren en aan de voorwaarden voldoen. De overeenkomsten zijn tot stand gekomen door een bestuurlijk aanbestedingstraject, waarbij de gemeenten, zorgaanbieders en andere partijen gezamenlijk invulling geven aan de overeenkomsten.
De zwaardere en duurdere vormen van jeugdzorg, zoals zorg met verblijf in een instelling en geestelijke gezondheidszorg wordt regionaal ingekocht. De gemeente Eindhoven leidt het inkooptraject voor de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, waaronder de Peelgemeenten. Deze week hebben de colleges van de Peelgemeenten ingestemd met de voorlopige gunning van de contracten die medio november definitief gegund worden.
Op de website Peel 6-1.nl staan onder meer veel gestelde vragen over de veranderingen in jeugdhulp in de Peelgemeenten. In november en december ontvangen alle ouders met kinderen jonger dan 18 jaar in de Peelgemeenten informatie in de brievenbus.

15reacties

Uitgaan is HOT, vooral om de hoek, bij onze grote buurman. Eindhoven. Danceclubs zijn er voor het uitzoeken op vooral Stratum. Arcade, Ikzie, zijn weer enkele voorbeelden van onlangs geopende Danceclubs in Eindhoven.
Echter in Helmond, wil het allemaal niet zo vlotten met de wat grotere dance/uitgaansgelegenheden. Alhoewel de jeugd wel zit te springen op een mooie dance tempel in Helmond. Vroeger JimBim, Cheers, LaMirage, Hotnews, allen stampvol in de weekenden.
Waarom zijn er zo weinig uitgaansmogelijkheden in Helmond? Heerst er het alleenrecht van een ondernemer, die enkele horecagelegenheden op de Haven heeft? U mag het zeggen, en discussieer mee over dit toch wel omstreden onderwerp.

Adrie Bijsterveld

4reacties

Sinds deze week is het telefoonnummer 14 0492 van de gemeente Helmond slecht bereikbaar. Dat komt omdat het druk is door veel vragen over de Wmo en over Werk en Inkomen. Daarbovenop is er een technische storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing en er wordt extra personeel ingezet om de telefoon op te nemen.
Door de technische storing krijgen mensen die bellen geen melding van hoe lang zij nog moeten wachten. Ook kunnen de medewerkers van het Klant Contact Centrum, die de telefoon opnemen, niet zien hoeveel mensen er in de wacht staan. Daardoor is het lastig inschatten hoe lang de wachttijd is en hoeveel mensen er op dat moment bellen naar de gemeente.
Er wordt gewerkt aan een oplossing. Naar verwachting is de technische storing in de eerste week van november opgelost. Op het moment dat je 14 0492 belt en merkt dat je lang moet wachten, is het advies het later nogmaals te proberen. Mogelijk is het dan rustiger en kom je er sneller door. Tenslotte meldt de gemeente dat veel zaken ook online met de gemeente geregeld kunnen worden. Bijvoorbeeld het maken van een afspraak in de Stadswinkel, het doorgeven van een melding over bijvoorbeeld kapotte straatverlichting of losliggende stoeptegels of het doorgeven van een adreswijziging.

1reactie

Op de Kanaaldijk Zuid West hield de politie vannacht een 36-jarige automobilist staande op verdenking van het rijden onder invloed van drugs. Het rijbewijs van deze Helmonder werd ingevorderd. Dat liet wijkagent Henny Gehem vanochtend weten.
Alle hard- en softdrugs (dus ook ‘partydrugs’ als XTC en amfetamine) in het verkeer zijn taboe. Drugsgebruik is aan te tonen via een bloed- of urineproef. Die moet je als verdachte bestuurder verplicht ondergaan. De straffen zijn maximaal een gevangenisstraf van 3 maanden of een geldboete van 7.800 euro. Tevens kan je rijbevoegdheid voor maximaal 5 jaar worden ontzegd.

3reacties

Gisteren kwam het tv-programma Opgelicht met het nieuws dat DigiD bij 24 gemeenten kwetsbaar is geweest. Dat kwam doordat hun DigiD-toegang wagenwijd open zou hebben gestaan voor mogelijke hackers. Volgens het programma Opgelicht had ook de gemeente Helmond sinds september 2013 hun beveiliging niet op orde. De gemeente ontkent dat: gebruikers van DigiD bij de gemeente Helmond hebben geen risico gelopen. “Wij betreuren dat dit is gesuggereerd door Opgelicht.”
DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je gebruikt DigiD om je te legitimeren op internet. Zo weten organisaties dat ze ook echt met u te maken hebben. Bij onze gemeente gebruik je het bijvoorbeeld op het Digitale Loket.
Het door Opgelicht genoemde lek werd begin oktober ontdekt. De gemeente Helmond laat weten dat toen direct onderzocht is of dit lek ook bij hen aanwezig was. Dat was niet het geval, hetgeen de landelijke Informatiebeveiligingsdienst Gemeenten (IBDG) heeft bevestigd. Het lek zat in een bepaalde versie van de website-applicatie die de gemeente Helmond niet heeft. Voor DigiD werkt de gemeente Helmond bovendien met een heel ander systeem, waardoor het DigiD gebruik volgens hen nooit in gevaar is geweest. Volgens Opgelicht hadden 24 gemeenten hun standaardwachtwoord niet aangepast. Dat is voor Helmond eveneens niet het geval. “De gemeente Helmond werkt niet met standaardwachtwoorden.”
De uitzending van Opgelicht op NPO1 had gisteren 1,4 miljoen kijkers.
De overheid legt uit hoe je je beschermt tegen identiteitsfraude.

1reactie

De Arbeidsmarktregio Helmond-de Peel kan rekenen op een bijdrage van bijna 1,5 miljoen euro van het ministerie van SZW voor de uitvoering van het sectorplan. Die bijdrage komt uit de Regeling Cofinanciering Sectorplannen, die het ministerie in het leven riep naar aanleiding van het sociaal akkoord uit 2013. Daarin hebben het Kabinet en de sociale partners afspraken gemaakt om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Het sectorplan Helmond-de Peel bevat een samenhangend pakket van concrete initiatieven om knelpunten in de regio aan te pakken. De initiatieven zijn met name gericht op het creëren van kansen voor jongeren om in een bedrijf te leren werken en op de instroom, doorstroom en scholing van personeel.
De arbeidsmarktregio Helmond-de Peel is 1 van de 2 arbeidsmarktregio’s binnen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). De regio kent (net zoals iedere arbeidsmarktregio) specifieke uitdagingen, waarvoor oplossingen op maat gezocht moeten worden. In nauwe samenwerking met het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RAP) heeft de arbeidsmarktregio daarom een sectorplan opgesteld. Daarin is aandacht voor de knelpunten in de regio en de oplossingsmogelijkheden die het aanwezige bedrijfsleven daarvoor biedt. Het SRE treedt daarbij als aanvrager op.
RAP-voorzitter en wethouder van de gemeente Helmond Yvonne van Mierlo: “In de regio Helmond-de Peel werken gemeenten, Atlant, UWV en werkgevers constructief samen; het sectorplan is een goed voorbeeld daarvan. Samen werken aan werk: ik ben ervan overtuigd dat dat dé manier is om onze arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.”
Het doel van het sectorplan is helder: eind 2015 moeten 250 BBL-trajecten, 200 startersbeurzen, 40 trajecten voor begeleiding van werk naar werk en loopbaanoriëntatie en 200 scholingsvouchers gerealiseerd zijn. Een deel van de maatregelen is specifiek bedoeld voor jongeren: de BBL-trajecten (leerwerktrajecten) en de Startersbeurs geven jongeren de kans om ervaring op te doen op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er maatregelen om de in- en doorstroom van personeel te bevorderen: zo kan een medewerkers met een mobiliteitsvoucher begeleiding krijgen bij het vinden van ander werk of een bijdrage in de kosten van scholing. Werkgevers kunnen begeleiding krijgen bij het herontwerpen van bedrijfs- en productieprocessen, waardoor andere banen ontstaan voor specifieke medewerkers, door taken uit verschillende andere functies samen te brengen tot 1 takenpakket (het zogenaamde ‘jobcarving’). De totale begroting van het sectorplan bedraagt 7,6 miljoen euro. De uitvoering van het sectorplan wordt belegd bij het regionale werkbedrijf dat wordt opgericht in het kader van de Participatiewet, in nauw overleg met alle regionale samenwerkende partijen.
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben Kabinet en sociale partners afspraken gemaakt die de Nederlands arbeidsmarkt bestand moeten maken voor de uitdagingen van de toekomst. Door tijdelijke cofinanciering van maatregelen van sociale partners in sectorplannen wil het kabinet de inspanningen van sociale partners ondersteunen.

1reactie

Vanmorgen heeft de politie een drugs- en wapencontrole gehouden op het ROC Ter AA aan de Keizerin Marialaan. Met een drugshond werd deze middelbare school doorzocht. In totaal werden 150 schoolkluisjes doorzocht. Wijkagent Rob Matthijsse liet dat vanmiddag weten en maakte de bijgaande foto’s. Het resultaat van deze controle waren 2 gripzakjes drugs en een weed grainer.
Ter preventie worden dergelijke controles op Helmondse scholen met enige regelmaat gehouden. Volgens het ROC Ter AA zorgde de controle voor goede reacties van studenten en docenten.

Geen kortebaanwedstrijden voor de draverij meer in Helmond. Die zijn vanaf volgend seizoen van de kortebaankalender verdwenen. Die koers stond in eerste instantie nog op de conceptagenda van 2014, maar werd dit afgelopen seizoen uiteindelijk niet verreden. De annulering van deze koers blijkt nu definitief, de editie in 2013 was daarmee de laatste in Helmond.
De Helmondse organitatie heeft de stekker er definitief uitgetrokken. Jaap Poelstra, samen met Martin Eeken verantwoordelijk voor de organisatie, liet voor aanvang van het afgelopen seizoen al doorschemeren dat door het terugtrekken van 2 bestuursleden en de grote sponsor Helicon Opleidingen (die buiten een financiële bijdrage ook mankracht ter beschikking stelde) organiseren vrijwel onmogelijk was geworden.
Zodoende werd de koers over de Kanaaldijk Noord-West langs het kanaal in totaal 4 keer verreden. Na de eerste editie in 2009, met Yours or mine (Wim van der Mespel) als winnaar, werd de volgende editie in 2011 verreden. Deze meeting staat bekend als de ‘Nacht van Helmond’, met pas even voor middernacht de huldiging van winnaar Tusee JL, die met Aad Pools op de sulky zijn titel een jaar later prolongeerde. Zephir met Denise Pennekamp won vorig jaar de laatste editie.

De politie hield vannacht rond 04.00 uur op de Beekseweg in Aarle-Rixtel 2 Helmonders (beide 22 jaar) en een Mierlonaar (21 jaar) aan die mogelijk verantwoordelijk zijn voor een woninginbraak in Beek en Donk. Deze 3 mannen zitten nu vast.
Het drietal reed in een auto door Aarle-Rixtel. Ze trokken de aandacht van een politiesurveillance door de rijstijl van de chauffeur. Bij een controle bleek er inbrekersgereedschap in de auto te liggen, waarvoor ze werden aangehouden. Vervolgens bleek dat in de voorafgaande uren bij tenminste 1 woning in Beek en Donk was ingebroken. De mannen zitten vast voor nader onderzoek naar hun mogelijke betrokkenheid bij die inbraak.

1reactie

Vannacht om 00.15 uur betrapte een bewoner van de Willem van der Zaenstraat in Helmond Oost 2 dieven in zijn schuur. Hij belde de politie en volgde 1 van de daders te voet.
Die verdachte werd ter hoogte van de Evertsenstraat (een straat verderop) aangehouden. Deze verdachte zit nu in verzekering op het politiebureau. De tweede dief is (nog) voortvluchtig. Dat liet wijkagent Johan Meeuwsen vanochtend weten.

2reacties

Een 9-jarig jongetje heeft vanmorgen in de Rijpelberg een oud vuurwapen gevonden. Dat vuurwapen vond hij toen hij naar lege blikjes aan het zoeken was in de bosjes naast het fietspad nabij de Achterste Straakven en Baroniehof.
Hij had door de zwaarte snel door dat het geen speelgoedpistool was en bracht het naar zijn ouders. Zijn ouders die in de buurt wonen, alarmeerden de politie. De politie gaat het wapen onderzoeken. Experts bekijken of het wapen geregistreerd staat en gaan onderzoek doen naar de herkomst.
Het is niet duidelijk hoe lang het wapen in de bosschages heeft gelegen.

1reactie

Vanuit de Sjef van Schaijkstraat in de Binnenstad is een 13-jarig meisje vermist. Zij is te voet en wordt sinds 12 uur vermist zo liet Burgernet 9 minuten geleden weten.
Dit licht getinte meisje heeft een lengte van 160 cm. Ze heeft een slank postuur en lang rood/zwart haar. Ze draagt een lange zwarte jas en bruine schoenen.
Heb je tips, bel dan nu 112.

1reactie

Vannacht heeft een onbekende scooterrijder een groot aantal autoruiten ingeslagen. Omstreeks 02.50 uur meldde een omwonende van de Bernadettestraat in Helmond Oost dat een scooterrijder met zwarte helm ruiten van diverse auto’s aan het inslaan was. Met meerdere auto’s kwam de politie op de melding af, maar kon de scooterrijder niet achterhalen. Kort daarop kwam de melding dat vermoedelijk dezelfde scooterrijder ruiten van personenauto’s insloeg op de Kluisstraat in het centrum.
Zover het de politie bekend is, werden er geen goederen weggenomen. De politie verzoekt benadeelden van de vernielingen aangifte te doen, dat kan via internet. Heb je iets gezien of gehoord? Bel dan de politie via 0900-8844 of bel anoniem met M. 0800-7000.

4reacties

Mohammed Chahim, Mirjam van der Pijl, Neco Kaygisiz, Roy Boermeester en Hans de Mare van de PvdA stelden dit weekend schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Vandaag hieronder hun 3 vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Wij hebben uit interne PvdA berichten begrepen dat minister Asscher namens de regering centrumgemeenten van de arbeidsregio’s heeft aangespoord om gebruik te maken van de ESF-middelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Het ESF-thema actieve inclusie biedt subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een mooie manier onze regio de kansen van jongeren te vergroten!
Als in onze gemeente mooie, leuke en inspirerende activiteiten plaatsvinden om de jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden kan hiervoor subsidie aangevraagd worden. In de periode 2014-2016 wordt hiervoor vanuit het Rijk 114 miljoen euro ter beschikking gesteld.
Gemeenten die tot 31 oktober 17.00 uur een aanvraag indienen voor het thema actieve inclusie kunnen een bijdrage ontvangen voor activiteiten die er op gericht zijn om jongeren een handje te helpen.

  1. Is de gemeente op de hoogte van de ESF gelden voor actieve inclusie?
  2. Maken we in onze gemeente gebruik van deze subsidie om jeugdwerkloosheid te bestrijden?
  3. Zo nee, is het college van plan om alsnog voor 31 oktober een aanvraag in te dienen?
1reactie

De straatverlichting van de nieuwe Kasteelherenlaan (gereed in 2016) gaat innovatieve sensoren krijgen. Deze sensoren zorgen ervoor dat de lichten dimmen wanneer er geen verkeer is. Alfred Groote, adviseur en beheerder Openbare Verlichting bij de gemeente: “ze gaan niet helemaal uit, maar we brengen het lichtniveau wel sterk terug. Zodra er verkeer nadert, gaat de eerste lamp aan en gaan er signalen naar de volgende lantaarnpalen. Deze innovatie verdien je binnen een paar jaar terug, omdat je minder energie verbruikt. Daarnaast blijft de groene zone zo mooi groen, zonder onnodig veel kunstmatig licht. We lopen voorop in Helmond West, wie weet kunnen we dit ooit in de hele stad toepassen.”
Eerder kreeg Helmond West al ‘slimme’ straatverlichting onder meer in de Binnendongenstraat (zie de foto rechtsboven), 3e Haagstraat en de Cortenbachstraat. In deze wijk waren de oude lampen aan vervanging toe. “Bijzonder aan wat we er nu hebben neergezet, is het duurzame karakter. Door milieuvriendelijke materialen en LED-verlichting, verlengen we de levensduur. Goed voor het milieu, en goed voor de portemonnee. Je probeert in ons vak ook altijd te streven naar een optimale lichtverdeling: overal in de straat evenveel licht. Door de technieken die we hebben gebruikt, is dat nu in Helmond West prima geregeld. Het valt de meeste niet eens op, maar zulke maatregelen zijn erg belangrijk voor de veiligheid” aldus adviseur Alfred Groote.
In juli kreeg ook de Kasteel Traverse duurzame LED-verlichting.

10reacties

Tijdens de commissievergadering van 19 juni 2014 werd de gemeenteraad d.m.v. een presentatie geïnformeerd over het beleid op het gebied van jeugd en veiligheid. Tijdens deze presentatie werd er ook door twee jongeren(opbouw)werkers een toelichting gegeven op de praktijk van alledag.
Hun verhaal en werkwijze spraken mij erg aan en dat heeft me doen besluiten om me daar eens verder in te verdiepen.

Hangjongeren zijn er al generaties lang. Ook ik ben vroeger een hangjongere geweest! Voor veel jongeren hoort dat verkennend rondhangen bij het opgroeien. Jongeren zoeken nieuwe ervaringen. Lees verder »

8reacties


Tussenstand:
4 punten: Erik
2 punten: skruwlelik én case én Stapper
1 punt:en Dan én Ad én mien én Mark én stank én Johan én peer
2 punten: Els (winnaar vorige ronde start automatisch met 2 minpunten)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
1reactie

De politie hield zaterdagavond rond 20.45 uur een 16-jarige en een 18-jarige Helmondse jongen aan op de Deurneseweg.
Wat eerder had een 20-jarige plaatsgenoot zijn fiets opgehaald op het station in Helmond en fietste naar huis. Ter hoogte van de Henri Dunantunnel werd hij daarbij ingehaald door drie jongens die ook op de fiets waren. Zonder duidelijke aanleiding begon het drietal de man uit te dagen. Eerst verbaal, maar later ook door tegen zijn fiets en tegen de man zelf te trappen. Daarbij beschadigden ze de fiets van de man dusdanig dat deze op de Deurneseweg, ter hoogte van de brug over het kanaal moest stoppen. Het slachtoffer is daarop weggevlucht, met achterlating van zijn fiets. Deze werd door het drietal nog verder vernield en uiteindelijk van de brug gegooid. De gealarmeerde politie kon kort daarna twee van hen aanhouden. Ze zijn meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

13reacties

Beste dames en heren van de Helmondse oppositie,

Gezien uw prestaties de afgelopen maanden voel ik mij genoodzaakt u tot de orde te roepen. U presteert namelijk niet(s).

Zoals een enkeling van u wellicht weet komt het woord oppositie (vermoedelijk via een Franse omweg (ruikt u de guillotine al?)) voort uit het Latijnse “oppositiō” dat vertaald kan worden met ‘verzet, tegenstand’, en daarvan afgeleid ook het werkwoord “oppōnere “: zich verzetten tegen, zich opstellen tegen’. Let wel: werk(!)woord. Lees verder »