Buiten is het 15 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.918 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Onze Helmondse politici

4reacties

Column Theo van Mullekom Helmond Aktief

U zou er van opkijken als u kon zien hoeveel papier een raadslid iedere maand krijgt toegestuurd. Tientallen kilo’s papier liggen iedere maand gereed om gelezen te worden waarna de fractie van Helmond Aktief een oordeel moet vellen over alles wat in de voorstellen, rapporten en nota’s staat vermeld. Het raadslid dat alles bewaart kan in ieder geval reeds na enkele maanden zijn eigen huis niet meer in of uit omdat al het papier de doorgang verspert.

In het afgelopen weekeinde heb ik echter het papier en de dossiers gelaten voor wat ze zijn. Niet omdat ik geen belangstelling zou hebben voor wat er in Deelnota XXVI op pagina 27 sub A in de derde alinea staat vermeld, nee, 140 gezinnen met een kind met een beperking hebben samen een onvergetelijk verwenweekend beleefd. Het grootste Europese evenement op dit gebied is gehouden op recreatiepark Prinsenmeer waar 140 gezinnen vanaf vrijdag tot en met zondag volledig gesponsord drie dagen helemaal in de watten zijn gelegd. Van de vroege morgen tot de late avond heeft het niemand aan iets ontbroken met als klap op de vuurpijl aan het einde van het weekeinde een gigantische loterij waar de vonken vanaf spatten.

Het organiseren van dit evenement, dat ook al landelijke bekendheid begint te genieten, is een gigantische klus. Maar het plezier van alle aanwezige kinderen spat je het hele weekeinde tegemoet. Het geeft mij een warm gevoel als ik ouders met hun kinderen buiten in de zon zie genieten van het fraaie Prinsenmeer. Ouders van een kind met een beperking die een jaar lang niet met hun kind er uit kunnen, hebben dit weekeinde drie dagen lang alle zorgen van zich af te zetten. Hopelijk is hun accu opnieuw genoeg opgeladen om er weer een jaar lang mee vooruit te kunnen.

Tevens is het hartverwarmend om te kunnen vaststellen dat de vele sponsors uit voorgaande jaren wederom hun hart wagenwijd opengezet hebben ter ondersteuning van dit initiatief terwijl toch ook het bedrijfsleven het zelf moeilijker begint te krijgen.

Wat kunnen we tenslotte nog leren van zo'n verwenweekend? Eigenlijk heel veel maar vooral dat mensen samen sterker komen te staan wanneer ze gezamenlijk werken aan oplossingen voor problemen op een manier waarbij niet het eigen-ik voorop staat. Op het Verwenweekend was er tussen de vele deelnemers een prettige wederzijdse uitwisseling van gedachten en ervaringen zonder het hebben van een eigen verborgen agenda. Deze goede en saamhorige sfeer was volop aanwezig tijdens het gehele weekend en heeft het derde verwenweekend gemaakt tot opnieuw een tof evenement!

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter Helmond Aktief

16reacties

Column Mohammed Chahim PvdA

De afgelopen maanden wordt het nieuws gedomineerd door de kredietcrisis. Nadat vele banken de supprime-crisis ("hypotheek" crisis in USA) hadden overleefd begonnen nu dan echte de koppen te rollen. Eerst betrof het wat Amerikaanse banken, maar al snel raasde het geweld richting het Europese vaste land.

In Nederland werd in het begin vooral gesproken over de neergang van Fortis, maar door goed ingrijpen van de overheid werd deze bank min of meer gered. De vraag bleef of spaargeld van mensen wel veilig stond op de bank. Door het faillissement van Icesave, een online IJslandse spaarbank, was het antwoord op deze vraag bijna "ja". Nou ja bijna, dankzij de Nederlandse overheid worden bedragen tot €100.000 gegarandeerd, maar deze garantie geld alleen voor particulieren en niet voor overheidsinstellingen en -organen. 

Neem nou de gemeente Asten, deze had 1 miljoen euro staan bij het zwaar getroffen Landsbanki (moederbank van Icesave). Dit bedrag dreigt totaal te verdwijnen want het betreft hier een overheidsorgaan.  Je vraagt je of hoe dit gat in de begroting wordt hersteld. Het is niet te hopen dat dit via lokale belastingen wordt ingehaald. Het is ook vreemd dat de rijksoverheid niet te hulp schiet om het laatste te voorkomen.

Ook de provincie Zeeland heeft een bedrag van 5 miljoen euro verloren zien gaan in aandelen van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Volgens de verantwoordelijke gedeputeerde gebeurde dit via de Bank der Nederlandse Gemeenten (BNG) een bank waar alleen overheden zaken doen. Dit allemaal maakt mij nieuwsgierig naar het effect van de financiële crisis in Helmond.

Tijdens de technische behandeling van de begroting 2009 kwam het even ter sprake. Een aantal raadsleden vroegen zich terecht af of Helmond ook te lijden heeft aan de gevolgen van de kredietcrisis. Er werd ons verteld dat Helmond in ieder geval geen geld had in staan bij een IJslandse bank. De effecten van de crisis voor een gemeente zijn moeilijk meetbaar. Toch zou een dergelijk onderzoek goed zijn, niet alleen om helder te krijgen war de financiële situatie is van de Helmond voor de raad, maar ook om vertouwen en zekerheid te creëren bij gewone Helmonders. We zijn immers een ondernemende stad met veel ambities. Het zou jammer zijn als we die ambities hierdoor niet kunnen halen.

Mohammed Chahim
Raadslid PvdA

6reacties

Column Paul SmeuldersZoals bekend wordt Brandevoort doorkruist door twee hoogspanningsmasten. De gemeente Helmond is van plan om de 380kV en de 150kV masten op een tracé samen te voegen. Nadat me hierover enkele signalen bereikten van verontruste bewoners, toog ik woensdagavond 24 september naar Brandevoort om de informatieavond over de gemeentelijke plannen bij te wonen.

Het lukte de gemeente niet om de twijfels van de toehoorders weg te nemen. De elektriciteitskabels brengen namelijk nogal wat gezondheidsrisico’s met zich mee. Zo kunnen de magnetische velden volgens de Gezondheidsraad elektrische stroompjes in het lichaam opwekken. Die kunnen de werking van zenuwen en spieren verstoren of voor lichtflitsen in het oog zorgen. Verder is uit internationaal onderzoek gebleken dat er een statistisch verband bestaat tussen het langdurig verblijven in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen (scholen, crèches, kinderopvang of woningen) en het percentage waarin leukemie (bloedkanker) voorkomt bij kinderen tot vijftien jaar. Het ministerie van VROM adviseert gemeenten en provincies bij de vaststelling van bestemmingsplannen nieuwe situaties te voorkomen waarin kinderen langdurig bij spanningslijnen verblijven.

In Nederland is het niet duidelijk welke afstand masten minimaal moeten hebben ten opzichte van bebouwing. Toch pleit het niet voor de Helmondse situatie dat het nieuwe tracé dichter bij de bebouwing komt te lopen dan in veel Europese landen is toegestaan.

Minder belangrijk, maar toch ook het vernoemen waard is dat de lelijke masten storend zijn voor de kwaliteitsuitstraling van de wijk, in het bijzonder in de nabijheid van woningen. Komt bij dat de locaties van de masten in de loop der tijd door de gemeente zijn gewijzigd, zodat mensen die in 2001 bewust gekozen hebben voor een appartement waar geen mast direct voor de deur staat, daar nu wel mee geconfronteerd worden. Het mag duidelijk zijn: de gemeente Helmond maakt in dezen geen sterke indruk.

Elders in het land worden steeds meer electriciteitskabels ondergronds gelegd. Ik vind dat deze optie in Brandevoort serieus moet worden bekeken. Het ondergronds leggen van de kabels is immers zowel beter voor de veiligheid als voor het uitzicht. En het ondergronds leggen van de kabels mag dan weliswaar in aanleg duurder zijn, het onderhoud is voordeliger.

De Helmondse gemeenteraad moet waarschijnlijk eind dit jaar een finaal besluit nemen over de hoogspanningsmasten in Brandevoort. Dit is de laatste mogelijkheid om tot een geschikte oplossing te komen voor een probleem dat eigenlijk al vóór de realisatie van Brandevoort had moeten zijn verholpen.

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

10reacties

Column Michael Rieter Helder Helmond

Ik word regelmatig door Helmonders aangesproken wat ik vind van de Islam in relatie tot Helmond. En dan meer in het bijzonder de West-Europese vrijheden ten opzichte van de Islamitische beperkingen. Althans dat is dan de strekking van de vragen aan mij. De eerlijkheid gebiedt dat ik zelf ook regelmatig over dit onderwerp nadenk. Ik vraag mij daarbij af of onze eeuwenlange opgebouwde Joods-Christelijke-Humanistische traditie niet bedreigd wordt door de Islamitische. Simpeler gesteld of de Islam niet bij voorbaat een probleem vormt voor onze Helmondse maatschappij. En dan niet uit angst maar louter als gegeven.
Persoonlijk ben ik voor een burkha-verbod. Ik schrok me laatst rot toen ik in de lift van het Elekerliekziekenhuis oog in oog – wel héél erg letterlijk! – stond met een vrouw in/met een burkha. En toen ik er onlangs ook een zag rennen in de Bindersestraat dacht ik : "Het moet toch niet gekker worden!" Maar je kunt je ook afvragen of de discussie rondom het dragen van hoofddoeken eveneens terecht is? Het was Ataturk zelf die op 29 oktober ergens in de jaren '20 van de vorige eeuw bepaalde dat men in Turkije in het openbare leven, o.a. universiteiten en parlement, géén hoofddoek mocht dragen. Pas recentelijk is daar na 80 jaar overigens – tijdelijk? – verandering in gekomen. Is het dan gek dat er ook in Helmond regelmatig geluiden opkomen om ook hier hoofdoeken te verbieden? Los nog van de vraag of vrouwen het sowieso vrijwillig of verplicht moeten doen? Ik zou van Helmondse Moslima wel eens willen weten of zij er zelf achter staan. Of is het ook een beetje Helmonders plagen?
Persoonlijk ben ik geen voorstander van Islamitische scholen in Nederland en dus ook niet in Helmond. Weliswaar voorziet artikel 23 van de Grondwet hierin maar het is mijns inziens niet bevorderlijk voor de integratie.
Uiteraard zijn moskees niet weg te denken in Nederland. Integendeel. Al was het alleen maar vanwege de godsdienstvrijheid. Maar zouden deze niet een meer Westerse architectuur mogen hebben, wordt mij dan gevraagd? Theoretisch zouden toch bijvoorbeeld onze vele leegstaande kerken daarvoor gebruikt kunnen worden. Maar zowel het bisdom enerzijds en volgens mij de eigen wens anderzijds maken dat onmogelijk. Het Islamitisch Centrum in de Blinkertsestraat is een mooi voorbeeld hoe het wel kan. En wel in de voormalige danszaal van Bocken die daardoor voorlopig als belangrijk Helmonds cultuurhistorisch gebouw behouden blijft.
Persoonlijk zet ik vraagtekens bij de integratie van Islam. Ik vind dat integreren aanpassen betekent en dan bedoel ik, ook politiek, dat onze allochtone mede-Helmonder zich meer aan ons zou mogen zelfs zou moeten aanpassen. Ik denk echter dat hooguit het meest haalbare is het wederzijds respect hebben voor elkaars eigen identiteit. En dat is vooralsnog vaak heel ver te zoeken. En dat is mede-reden voor de aanhang van zowel Geert Wilders 'Partij voor de Vrijheid' als Rita Verdonks 'Trots Op Nederland'. Zien we deze partijen straks ook in de Helmondse raad? Ik mis in die zin een kritische – al dan niet positieve – beschouwing bij Helmondse linkse partijen. Mede doordat deze alleen maar de mond vol hebben van solidariteit en niet ingaan op de gevoelens en vaak niet uitgesproken mening van een groot deel – misschien zelfs wel overgroot deel!? – van de Helmondse bevolking, zou dit mijns inziens de rechtse krachten in Helmond wel eens in de kaart kunnen spelen! Heldere politieke standpunten zijn hierin dan ook meer dan wenselijk!

Michael Rieter
FractievoorzitterHelder Helmond

6reacties

Column Theo van Mullekom Helmond Aktief

Helmond Aktief feliciteert speerwerper Pieter Gruijters die op de Olympische Spelen in Tokio een gouden medaille won! Gruijters wierp de speer maar liefst 42,27 meter ver en bezorgde zich met deze prestatie eeuwige roem in Helmond. Benieuwd of het college tussen al het gekwebbel over het plaatsen van een paar geraniums langs de Traverse nog tijd heeft gevonden Pieter een gelukstelegram te sturen.

Wie echter geen felicitaties van Helmond Aktief krijgen, zijn achtereenvolgens oud-wethouder Ruud van Heugten en de huidige wethouder Trix Houthooft. Van Heugten beloofde Helmond een groene golf zodat het voor de automobilisten een pretje zou zijn over de Kasteeltraverse door Helmond te rijden. Een voornemen dat zoals iedereen weet wederom een fiasco in de loopbaan van Van Heugten is geworden. En Trix Houthooft is tijdens haar lange carrière als wethouder nooit op het idee gekomen ook maar één stoplicht in Helmond op non-actief te zetten. Mijn fractie heeft al herhaaldelijk aangetoond dat er in Helmond teveel stoplichten staan die er voor zorgen dat automobilisten na het stoppen voor stoplicht A binnen enkele meters weer moeten stoppen voor stoplicht B. Een van de hoogtepunten op het gebied van feestverlichting is de Heeklaan waar het verkeer op nota bene een voorrangsweg herhaaldelijk tot langdurig stoppen kan worden gedwongen door één toevallig passerende auto vanuit een zijstraat. Alsof de bestuurder van deze laatste auto geen rijles heeft gehad en niet zou weten hoe een voorrangsweg op te rijden.

Kijk, dat het college niet weet welke stoplichten er weg kunnen is nog tot daar aan toe. Van een college dat zich meer druk maakt over de vraag of de vismarkt om half een of twintig over elf dicht moet en welke kleur geraniums op de Traverse moeten komen, kun je niet alles verwachten. Vandaar dat Helmond Aktief pleit voor een enquête waarin u voorstelt welke stoplichten beslist weg moeten, waar een rotonde kan komen en of de stoplichten op voorrangswegen voortdurend op groen moeten staan om slechts kort(!) op rood te gaan bij kruisend verkeer. Laat het Helmond Aktief maar vast weten welke oplossingen u zou bedenken om van deze stad een prettige stad voor automobilisten  en fietsers te maken.

Nog even terug naar die formidabele 42,27 meter van Pieter Gruijters op de Olympische Spelen. Hopelijk kunnen de Helmonders in de toekomst met de voortvarendheid van zijn speer reizen in onze stad, niet gehinderd door vijf stoplichten binnen deze afstand.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter Helmond Aktief

10reacties

Column Mohammed Chahim PvdA

De laatste tijd komen er steeds meer jongeren naar mij toe die klagen over een agent in de stad die maar al te graag (volgens de jongeren) boetes uitdeelt. Volgens de jongens let hij erg veel op hun en beboet hij ze voor het allerkleinste. Op zich doet de agent slechts zijn werk, maar de jongeren raken steeds meer geïrriteerd. Ze denken dat hij het op hen gemunt heeft en zijn (zoals jongeren nou eenmaal zijn) begonnen met een tegen offensief. Een aantal probeert via jongerenwerkers, raadsleden, collega agenten te bemiddelen en met elkaar te blijven praten. Een ander groep is begonnen met terug irriteren, door bijvoorbeeld hem uit te schelden als hij zich net omdraait.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik alleen het verhaal van de jongeren ken (en inmiddels wat ouderen die ook zijn begonnen met klagen) en nog niet met hem of wie dan ook van de politie te hebben gesproken. Ongetwijfeld zal hij vinden dat hij slechts zijn werk doet en dat de schuld ligt bij (in zijn ogen) de rotjongeren. Waar het is begonnen en wie er schuldig aan is weet ik niet, maar wat ik zie is dat het steeds erger wordt. Oké, ik moet toegeven dat er een aantal vervelende jongeren tussen zitten. De vraag blijft wat je met deze jongeren dan doet. In Nederland wachten we vaak totdat ze iets crimineels doen en gooien ze dan in de (jeugd)gevangenis.

Deze jongeren in Helmond kun je blijven beboeten (je raakt daarmee vaak alleen maar de portemonnee van de ouders). Echter denk ik dat hierdoor de afstand tussen ons en deze jongeren nog groter wordt. We kunnen ook als samenleving er voor kiezen om ze dichter bij ons te halen. Ik ben er van overtuigd dat sommige van deze vervelende jongeren om te bouwen zijn tot een goede straathoekwerker, jongerenwerker of zelfs agent. Wie weet beter hoe met vervelende jongeren moet omgaan die iemand die het zelf is geweest!

Het probleem is dat we vaak te laat zijn. Immers met strafblad kom je nergens aan de bak. Deze jongeren kunnen een toegevoegde waarde hebben in onze maatschappij, we moeten alleen onze ogen openen en toekomst in ze blijven zien. Wellicht zouden we ze de keuze moet voorleggen (volgens mij gebeurt dit in Amerika) tussen een gevangenisstraf of het volgens van een opleiding bij het leger/ de politie. Maar ik denk dat we in Nederland nog lang niet zo ver zijn.

Mohammed Chahim
Raadslid PvdA

8reacties

Column Paul Smeulders

In de politiek neemt een kleine groep politici besluiten die veel mensen aangaan. Het is van belang dat deze beslissingen kunnen rekenen op brede steun vanuit de gemeenschap. Als politicus is het daarom erg belangrijk voeling te houden met de achterban. Voor veel mensen is het een hoge drempel om de trappen van Boscotondo te beklimmen om een raadsvergadering te bezoeken of een fractievergadering bij te wonen. Contact houden met 'de burger' gaat dus niet vanzelf. Iedere politieke partij worstelt er dan ook mee om in contact te komen en te blijven met de mensen in het land, de provincie of de gemeente.

Zo ook GroenLinks in Helmond. Toen we hard nadachten over hoe de kloof tussen politiek en burger te verkleinen, opperde iemand plots een creatief idee: politieke picknicks! Ik zal toegeven dat ik in het begin de nodige twijfels had. Picknicks? Wie komt daar nu op af? Maar het verhaal klonk goed. Vraag interessante sprekers om te praten over zijn / haar werk, bezigheden of visie, omkader dit met live muziek en nodig voor deze bijeenkomsten niet alleen leden van GroenLinks uit, maar maak de picknicks toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Zo wordt de Helmondse burger op een laagdrempelige manier in contact gebracht met de politiek, en andersom.

Ondanks dat niemand ooit politieke picknicks georganiseerd heeft, besloten we het proberen. En waarom ook niet? In Noord-Amerika is picknicken in een park de normaalste zaak van de wereld.

Zoiets bedenken is een ding, het is natuurlijk de vraag hoe het uitpakt. De eerste signalen die me op mijn vakantiebestemming bereikten waren positief: de eerste twee picknicks waren blijkbaar erg leuk! Deze zaterdag was ik voor het eerst aanwezig om van dichtbij kennis te maken met het fenomeen 'politieke picknick'.

Al voordat de sprekers aan het woord kwamen, was het belangrijkste doel van de picknicks al behaald: de picknicks zijn inderdaad laagdrempelig! Het gezelschap bestond uit GroenLinks-sympathisanten, uit mensen die niets met ons op hebben maar juist de sprekers interessant vonden en uit winkelend publiek dat benieuwd was en aanschoof. De picknick ontwikkelde zich tot een sociale happening waar in totaal zo'n 25 mensen kwamen en gingen. Sommigen bleven tien minuten, andere maakten de volledige twee uur vol. De aanwezigen nuttigden een hapje en drankje terwijl ze aandachtig luisterden naar de sprekers Huib van Helmond Jong 2Gether en Rob van – jawel – De weblog van Helmond. Zij hielden een boeiend verhaal over hun initiatief, waarover vragen werden gesteld en discussies over werden gevoerd. Voor mij was de picknick in ieder geval een succes: in een relaxte setting heb ik wat opgestoken over twee interessante initiatieven en heb ik nieuwe mensen leren kennen!

Een politieke picknick in het Helmondse, dat moet natuurlijk verder groeien. Toch zijn we al erg tevreden met wat we nu bereikt hebben. Zonder overmoedig te worden – er zijn pas drie picknicks geweest – lijkt GroenLinks een manier gevonden te hebben om mensen samen te brengen en de politiek voor iedereen toegankelijk te maken.

Ik nodig heel Helmond hierbij dan ook van harte uit om bij de resterende vijf picknicks gezellig aan te schuiven en mee te kletsen, luisteren en lachen. De komende weken komen ondermeer de directeur van de Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond (SMO) Jürgen Feuerriegel, voormalig wethouder Jan van den Heuvel en voorzitter van de jongerenorganisatie van GroenLinks Jesse Klaver langs.

Wees welkom!

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

3reacties

Column Michael Rieter Helder Helmond

Deze heldere stelling wil ik – uiteraard enerzijds ludiek maar anderzijds ook cynisch – met drie voorbeelden nader onder uw aandacht brengen.

Allereerst voor wat betreft zowel de Helmonders als het 'Hellemonds'. Recente cijfers leren ons dat vandaag de dag nog maar de helft van de Helmonders uit Helmond komt. Dat betekent dat op een bepaald moment in de wellicht al nabije? maar toch zeker verre toekomst er geen Helmonder meer in Helmond zal wonen. En dat zelfde geldt nog veel erger voor het gesproken Helmonds. Van de 'echte' Helmonders spreekt nog geen 10 procent ons dialect.

Een tweede voorbeeld om deze stelling te onderbouwen is de almaar verdergaande sloop van het karakteristieke deel van Helmond. Uiteraard groeide Helmond met nieuwe wijken als Rijpelberg en Brouwhuis. En heeft inmiddels zelfs een welhaast beroemde diagonaal met Dierdonk, Boscotondo en Brandevoort maar het oude Helmond verdwijnt daarentegen ook! Wie op dit moment zich in de binnenstad waagt, waant zich in een of ander binnenstedelijk oorlogsgebied. Hoewel fraaie vernieuwing als Zonnekwartier en Vossenberg er voor in de plaats komt. Laat onverlet dat typische Helmondse woningbouw – indertijd landelijk vermaard als het Mekka van de Volkshuisvesting – zoals Zonnehof, Tolpost of Karel Raymakersstraat daarvoor heeft moeten wijken!

En tot slot zou het niet zo kunnen zijn dat tussen 2025 en 2050 Helmond verworden zal zijn tot een stadsdeel van Groot Eindhoven? En of dat nu ligt aan het mogelijk ontbreken van bestuurlijke kwaliteit in Helmond of juist uit de voortvarendheid van Eindhoven, laat ik dan nog even in het midden. Misschien komt er wel landelijk beleid – mede vanwege een zowel groter Europa als de wereld-economie om grootschaliger te gaan werken. Daarbij zou Nederland nadrukkelijker verdeeld kunnen worden in een aantal grotere regio's waarvan Zuidoost-Brabant – lees: Groot-Eindhoven? – er een van is: wég Helmond!

Ik merk dat de buitentemperatuur de laatste paar dagen is gestegen. Zo ook de warmte naar mijn hoofd. Een zonnesteek? Laat onverlet dat we zuiniger op ons Helmond mogen zijn. Wat zeg ik? 'moeten zijn!'

Ik wens u allen een prettige vakantie hetzij thuis of ergens op de camping of in het buitenland. Hawdoe.

Michael Rieter
FractievoorzitterHelder Helmond

5reacties

Column Theo van Mullekom Helmond Aktief

De wethouder van Stedelijk beheer, Verkeer en Milieu, mevrouw Houthooft- Stockx (VVD) heeft een paar weken geleden het toch weer voor elkaar gekregen om in het college een volstrekt onzinnig plan te berde te brengen, het zogenaamd 'Trix rollend tapijt' tussen Suytkade en NS station Helmond centraal. Dit terwijl Trix toch echt voor kwaliteit gaat en wie het niet gelooft, kijkt zelf maar naar haar eigen website.

Onderhand gaat deze wethouder toch echt door het leven als de wethouder van Volstrekt Onzinnige Zaken (VOZ). Waarom zult U zich afvragen, nou vooruit dan maar. Duur extern onderzoek was nodig voor een ijsbaan in Helmond. Vervolgens zou de Segway haar intrede moeten krijgen voor Suytkade.

Staan er voor ons Helmonders nog meer verrassende en fantasievolle plannen te wachten, een en ander uiteraard na duur extern onderzoek? Ja, natuurlijk College en geachte Helmonders. Helmond Aktief doet bij deze ook een voorstel, zeer meegaand met het wel en wee van de Suytkade bewoners: Helmond Aktief wil helikopters tussen Suytkade en 't station. Bij grotere drukte driemaal daags een Boeing 747 en tijdens het absolute spitsuur een Toepolev. Maar wat nu het absolute spitsuur is, dat kan ik als raadslid ook niet zo simpelweg uitrekenen. Zou u, geacht College, daarom misschien wel toch eerst aan de raad willen vragen of er geld van de Helmonse burgers vrij gemaakt kan worden voor een extern onderzoek ter beantwoording van deze vraag? De kosten hiervan zullen dit keer hopelijk wel meevallen, want het gaat slechts om deze ene vraag.

Misschien wilt u, geacht college, tegelijkertijd ook nog een forse bijdrage leveren aan de bestrijding van de werkloosheid in Helmond? Ook daar heeft Helmond Aktief aan gedacht. Niet ver van ondergetekende vandaan, staan volop riksja's te koop. Misschien willen de echte Oliemolers uit de Annawijk, die het harde werken gewend zijn, zich nogmaals inzetten om de gegoeden uit Suytkade met riksja's naar het station en weer terug te vervoeren. Dit wel helaas voor een karige beloning. Maar als dit project eenmaal een groot succes is, is het wel uit te breiden naar de Groene Loper, de Oranjebuurt, Stiphout en Dierdonk.

Af en toe kan ook onze burgemeester mee in de riksja, zingend…….. Helmond

De kat wat is ie mooi zeg,
de kat wat is ie mooi,
waar is m'n kat nou gebleven?

Alle Helmonders zullen het meemaken, in een mum van tijd heeft onze Fons wel vijfentwintig miauwende katjes in zijn riksja en dat is pas Helmond Promotie ten top. Om onze wethouder Trix van VOZ toch de eer te gunnen van dit initiatief zullen we de voornoemde karretjes voortaan Trixsja's noemen.

Allemaal gekkigheid, mensen. Maar laat duidelijk zijn dat Helmond Aktief het volstrekt oneens is met alle aandacht die de bewoners van Suytkade krijgen terwijl er voor de bewoners van de Annawijk nooit één poot is uitgestoken. De gemeente was nog te beroerd ten behoeve van de Annawijk een tunneltje onder het spoor aan te leggen maar is nu plotseling héél erg aktief als het om Suytkade gaat. Daar zou onze Trix graag een rollend tapijt voor aangelegd zien, het is maar goed dat dit plan even geparkeerd wordt.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter Helmond Aktief

3reacties

Column Mohammed Chahim PvdAEindelijk is het zover, Helmond heeft haar eerst HBO instelling, de automotive campus. Nou ja eerste, we hebben al enige tijd een PABO, maar goed. In het Eindhovens Dagblad werd met een beetje sarcasme gesproken over “Helmond Studentenstad”, maar wellicht zullen de komende jaren daar verandering in brengen. Helmond zal op korte termijn maar liefst drie HBO instellingen huisvesten. Naast de automotive campus en de PABO komt er een Groene Campus op Suytkade. Verder heeft de TU-Eindhoven plannen om de verdediging bij promoties op gebied van automotive in Helmond, bijvoorbeeld in het Kasteel, plaats te laten vinden.

Helmond kan dus een studentenstad worden, maar is het vandaag de dag NIET! Als B5 gemeente moeten we zeker ernaar streven en op dit moment hebben we ook de kansen die we, naar mijn mening niet onbenut moeten laten. Studenten willen maar twee dingen: 1 Goedkoop en goed kunnen wonen; 2 goed kunnen stappen. Afgelopen week stond in het Eindhovens Dagblad dat de kamerprijzen in Eindhoven het hardst stijgen. Hier zouden wij in Helmond van kunnen profiteren. Maak van al die lege kantoorpanden in het centrum kamers. Volgens mij ben je nog sneller vanuit Helmond met de trein op school in Eindhoven, dan dat je vanuit Gestel, Woensel of Strijp met de bus reist. Dan komen we bij het tweede punt, het stappen. Natuurlijk kunnen we op dat gebied niet met Eindhoven concureren, maar met de (mogelijke) komst van het Nachtnet krijg je bij huisvesting in Helmond Eindhoven er gratis bij!

Ook op cultureel gebied doen we het goed. Het aantal festivals in Helmond is door de jaren heen gestegen en worden altijd druk bezocht. Ook het centrum krijgt een flinke boost. Met de centrumplannen nu echt definitief getekend, komt er maar liefst 20.000 m2 winkel oppervlakte bij. Daarmee krijgen we een centrum waardig aan een stad als Helmond.

Kortom alle ingrediënten voor een studentenstad zijn aanwezig. Het is nu aan de gemeentebestuur om deze ambitie te realiseren.

Fijne vakantie!

Mohammed Chahim
Raadslid PvdA

1reactie

Column Paul Smeulders

Het is reces, zoals dat zo mooi heet. Na het reces is het nog anderhalf jaar tot de volgende raadsverkiezingen: in maart 2010 mogen de Helmonders naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Een mooi moment om vooruit te kijken. Er is namelijk nog genoeg te doen. Ik noem een aantal punten die voor GroenLinks belangrijk zijn.

Te beginnen bij de armoedeproblematiek. Ondanks mooie woorden van de PvdA wethouders Yeyden en Boetzkes, is er nog steeds geen Helmonds armoedebeleid. Het is de hoogste tijd dat actie wordt ondernomen en dat er een goed onderbouwd beleid komt, waar voldoende middelen voor wordt uitgetrokken. Het college mag deze mensen niet langer in de kou laten staan!

Op het gebied van milieu zijn de afgelopen jaren mooie doelstellingen geformuleerd. De Strategische Milieuvisie 2007-2011 bevat goede ambities. GroenLinks zal er bovenop zitten zodat deze ambities ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het is in Helmond namelijk niet vanzelfsprekend dat de ambities die worden gesteld, ook worden gerealiseerd.

Een treffend voorbeeld daarvan is het Helmondse fietsbeleid. Bij vaststelling van het plan 'Helmond Mobiel 2015' is op initiatief van GroenLinks, met raadsbrede steun, vastgelegd het aandeel van vervoer per fiets binnen de stad te verhogen van 30% nu tot 40% in 2015. Bij de Voorjaarsnota werden we echter zwaar teleurgesteld. Want in plaats van een forse verhoging van de 200.000 euro die Helmond jaarlijks uitrekt voor haar fietsbeleid, heeft het college het budget voor fietsbeleid gehalveerd. Of dat logisch is? Allerminst!

Ook op het gebied van openbaar vervoer ligt een pijnpunt. Het lukt het college namelijk maar niet om Helmond aan te sluiten op het Nachtnet van de Nederlandse Spoorwegen, terwijl de volledige raad de intentie daartoe heeft uitgesproken. Deze discussie wordt dit najaar vervolgd.

Een van de grootste problemen in aanloop naar 2010 lijkt zich af te gaan spelen op de woningmarkt. Helmond lijkt zich met haar eigen Woonvisie in de vingers te snijden. In deze vorig jaar vastgestelde visie is namelijk opgenomen dat Helmond in 2015 de grens van de 100.000 inwoners gepasseerd dient te zijn. Om dit inwonersaantal te bereiken worden er steeds weer nieuwe bouwplannen ontwikkeld, terwijl de markt het aanbod nu al niet meer lijkt aan te kunnen. GroenLinks pleit ervoor dat er wordt gebouwd voor de behoefte van de markt, dus minder en met het accent op betaalbare woningen.

En natuurlijk houden we ook de situatie van de thuiszorg nauwlettend in de gaten. Er spelen zich op dit vlak momenteel grote problemen af in Helmond. Wethouder Boetzkes gaf aan een half jaar nodig te hebben om de problemen op orde te hebben. Laten we hopen dat dit gaat lukken.

Genoeg werk te doen dus. Na de zomervakantie gaan Rudi en ik er weer vol tegenaan!

Rest me nog jullie een prettige vakantie toe te wensen!

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

4reacties

Column Michael Rieter Helder Helmond

In de afgelopen mei vergadering van uw raad waagde ik het mij al af te vragen of wij met de centrummanager het "38-ste" raadslid hadden! Dat afvragen werd mij terstond niet in dank afgenomen. Ter verduidelijking: de Helmondse gemeenteraad bestaat op dit moment officieel uit 37 raadsleden. En de centrummanager is ene Peter Tielemans, in de vorige raadsperiode nog een doortastend en gerespecteerd wethouder. In maart 2006 kwam aan die loopbaan bruut een einde en werd hij weer gewoon raadslid, tót 1 oktober vorig jaar, toen hij de nieuwe centrummanager werd. In die positie roert hij zich inmiddels in menig politiek dossier en komt ook nog eens regelmatig zelf met eigen suggesties. Reden voor mij om in mei dus af te vragen, publiekelijk tijdens een raadsvergadering, of we met een "38-ste" raadslid te doen hebben. Daarmee leek de kous af……..
…… ware het niet dat over de centrummanager tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota half juni wéér een opmerking werd gemaakt die mijns inziens in het verlengde lag van mijn eerdere opmerking. Het PvdA-raadslid Lodewijk den Breejen noemde om dezelfde redenen die namelijk aan mijn opmerking ten grondslag lagen, het centrummanagement een spuit 11. Dus nadrukkelijk niét de centrummanager zélf maar het centrummanagement. Dus niet de persoon maar de organisatie. Althans dat bleek uiteindelijk uit een gezamenlijke verklaring van den Breejen en Tielemans. Delicaat feit is dat den Breejen Tielemans opvolgde als raadsnestor en daarmee zowel ook als vice-voorzitter van de raad als voorzitter van het Presidium. En daarmee lijkt de kous wederom af….. Laat onverlet dat naast andere niet beschreven en aan u niet gemelde nieuwsfeiten u de afgelopen weken bijna louter en alleen via het ED deelgenoot gemaakt bent van het gekrakeel tussen beide heren.
Vraag blijft echter voor mij of 'onze' centrummanager nu wél of niét voor de muziek uitloopt of andermans muziek, zonder de rechten daarvoor te hebben betaald, regelmatig speelt.
Waar ik mij dan ook 'druk' over maakte was dat een oud-wethouder die in zijn B&W-tijd toch vanuit collegiaal bestuur mee heeft gewerkt aan de eindtijd van 16.00 uur van de zaterdagse weekmarkt, zo makkelijk nu ineens kan en mag stellen dat die tijd weer terug mag naar 12.30 uur. En dat ook nog eens naast het feit dat zijn illustere voorganger Thieu de Wit als centrummanager juist nadrukkelijk heeft gepleit voor een veel latere eindtijd. En waar ik mij ook 'druk' over maakte was nadat ik een pleidooi deed voor snel open maken van de Gaviolizaal om onze draaiorgels weer te kunnen laten draaien, 'onze' centrummanager dat pleidooi letterlijk nog een dunnetjes overdeed. Wat mij betreft is nu de kous misschien toch wel echt af.
Tot slot wellicht nog wel de belangrijkste vraag is of dat wij ons als burgers van onze stad daar überhaupt druk over moeten maken.
Of……………………

Michael Rieter
FractievoorzitterHelder Helmond

6reacties

Column Theo van Mullekom Helmond Aktief

De geluiden over slecht functionerende wethouders worden in de stad steeds luider. Niet alleen Helmond Aktief liet zich in het verleden kritisch uit over de kwaliteit van de wethouders maar nu heeft ook Rudi van der Made van Groen Links zich in de discussie gemengd. Samen met Helmond Aktief is Groen Links van mening dat de kwaliteit van de wethouders sterk onder de bestuurdersmaat is voor een stad met 86.000 inwoners.

Wethouder Yeyden bijvoorbeeld is amper in staat de balie van de Kringloopwinkel te bemensen. Wethouder Boetzkes weet zich al geen raad als hij ook maar één stap buiten zijn geliefde Helmond Oost zet, wethouder Houthooft is de gemeentelijke sneeuwruimer die alles voor zich uitschuift en wethouder Kees Bethlehem zit louter en alleen in het college voor de gezelligheid. Slechts wethouder Frans Stienen doet het volgens Helmond Aktief zelfs goed. Buiten laatstgenoemde bestuurt dit gezelschap onze stad slecht! Wat hebben wij Helmonders in hemelsnaam misdaan om over zulke wethouders te beschikken?

Helmond Aktief is daarom van mening dat aan een wethouder eisen moeten worden gesteld die recht doen aan het besturen van Helmond. Je zou een nieuwe wethouder kunnen toetsen en testen door een extern bureau én je zou voor een nieuwe wethouder een sollicitatieprocedure kunnen opstarten zodat ook mensen van buiten de politiek wethouder kunnen worden. Waarom zou een deskundige burger van buiten de politiek minder verstand hebben van armoedebestrijding dan wethouder Yeyden die nog nimmer is betrapt op ook maar één zinnige bijdrage aan het probleem en daarom over het probleem dan ook consequent de mond houdt. Een goed opgeleide man/vrouw zou minder onrust in de Helmondse samenleving veroorzaken dan wethouder Boetzkes als portefeuillehouder van Welzijn, Jeugd, Onderwijs en Sport. En waarom zou een burger minder verstand hebben dan wethouder Houthooft van een stad met absoluut teveel stoplichten die nagenoeg altijd rood kleuren? Waarom worden nieuwe wethouders altijd gezocht in de donkere spelonken van de eigen partijpolitiek waar wij burgers geen enkel inzicht in hebben om vervolgens te worden opgescheept met wethouders die slechts één belangrijke kwaliteit hebben: zij hebben de contributie van hun eigen partij altijd trouw betaald. Niet meer dan dat.
Prettige vakantie!

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter Helmond Aktief

Column Mohammed Chahim PvdA

Het zag er even naar uit dat we de pilot niet zouden verlengen omdat de Gedeputeerde Staten hier niets in zagen. Helmond moest zich aansluiten bij het provinciale voorstel en daarmee was het gezegd. Een meerderheid van de commissie was het hiet totaal niet mee eens. Waarom zou je een succes volle pilot (gratis OV voor 65+ en 12- en zaterdag voor iedereen; stijging van busvervoer in Helmond en op zaterdag met wel 300%), zomaar inruilen voor iets wat (nog) niet succes vol is.

De wethouder werd op pad gestuurd om te kijken waar er nog speling is in de spelregels van de provincie. En afgelopen commissie vergadering (Ruimtelijk Fysiek) kwam de wethouder met een nieuw voorstel: De Helmondse Pilot te verlengen met een half jaar en daarna aan te sluiten bij het Provinciale voorstel. Kort gezegd bestaat het voorstel van de provincie uit twee pilots. De eerste pilot houdt in dat ouderen (65+) en jongeren (12-) kunnen reizen voor 30 cent. De tweede pilot houdt in dat alle andere (12-65) voor 60 cent kunnen reizen buiten de spits en voor 1 euro tijdens de spits. Dit betekend dus dat iedereen goedkoper kan reizen.

Ik ben erg blij dat de wethouder met een nieuw voorstel is gekomen. Ik vind echter dat de beslissing om aan te sluiten bij de provincie nu nog te vroeg is. Deze beslissing zouden we moeten verzetten naar december om dan te kijken wat de stand van zaken is bij de provincie omdat er nu nog een aantal onduidelijkheden zijn. Binnen het SRE is er met de provincie overeenstemming gekomen m.b.t. de eerste pilot, maar (nog) niet over de tweede. Verder is het zo dat de provincie incidenteel geld heeft uitgetrokken om de pilots voor drie jaar te financieren, wat gebeurt er na die drie jaar? Ook Eindhoven is er nog niet uit, sterker nog, in de raad is er een meerderheid om het gratis OV te verlengen. Misschien moeten we afwachten hoe het zich verder ontwikkeld in Eindhoven, zodat we op dit dossier samen kunnen optrekken. Immers samen sta je sterker.

Helmond mag en kan haar eigen beleid voeren als het gaat om OV. Ik vind dat je als gemeente je beleid niet (volledig) moet laten afpakken door de Provincie. Een succesvolle pilot zou je structureel moeten financieren en bij de provinciale pilot is hier geen sprake van.

Mohammed Chahim
Raadslid PvdA

4reacties

Column Paul SmeuldersNaar alle waarschijnlijkheid stelt de gemeenteraad volgende week het Centrumplan vast. Deze plannen omvatten een verdubbeling van het Helmondse Centrum. Het is een goed streven dat Helmond meer mensen uit de stad en regio aan zich wenst te binden. Bepaalde uitbreiding en upgrading is dus zeker gewenst. Toch heeft GroenLinks bij de behandeling van het Centrumplan vraagtekens gesteld bij de ambities van dit plan. De gemeente trekt bijna 24 miljoen euro uit voor de realisatie van het plan. Een enorm bedrag, terwijl er bij het plan de nodige vraagtekens kunnen worden gesteld. Zo hebben we het idee dat dit plan een teveel aan winkels en woningen omhelst en dat het teveel inzet op de aantrekking van autoverkeer naar het hart van de stad.

In perspublicaties is gebleken dat de geplande productie voor de wijk Suytkade ernstig onder druk staat. De planning voor Brandevoort raakt verder achter op. Over de verkoop van het eerste deel van De Groene Loper horen wij zorgelijke verhalen. De verkoop van nieuwe woningen in de herstructurering van de Binnenstad stagneert. En recent bereikte ons het bericht dat er in Helmond meer dan 1000 bestaande woningen te koop staan. Er is nogal wat gaande op de Helmondse woningmarkt.

Verder blijkt uit het mede door het Helmondse college opgestelde Mozaïek van BrabantStad dat Brabant, bij een ongewijzigd beleid, in de periode tot 2046 wordt geconfronteerd met een krimpende bevolking, waarbij in grote delen de krimp tot 30% kan oplopen. Er zijn dus genoeg redenen om aan te nemen dat Helmond waarschijnlijk niet snel meer groeit.

Hoe reëel is het dan om nog eens zo’n 900 huizen in het Centrum in de markt te willen zetten? Dit zullen voornamelijk appartementen zijn, waar er in Helmond al veel van zijn en waarvan er al veel van worden gebouwd. De beperkte groei van Helmond heeft ook consequenties voor het aantal winkels dat nodig is. Daar moet namelijk wel iemand gaan shoppen. Hoe verstandig is er dan om ontzettend veel gemeenschapsgeld te stoppen in het verdubbelen van het winkelaanbod?

Met de ontwikkeling van de mobiliteit roeit de gemeente met deze plannen tegen de stroom in. Er is een steeds groter wordende maatschappelijke druk om in kader van luchtverontreiniging stadscentra autoluw te maken, met transferia te werken en met openbaar vervoer. Maar wat in deze plannen vooral opvalt, zijn de ontzettend veel (2081!) parkeerplaatsen die zijn opgenomen.

Het Centrum van Helmond moet op een aantrekkelijker en hoger niveau worden getild. Maar de schaal, de maat en inhoud van dit Centrumplan is te groot en hoog gegrepen, en mijns inziens is het in financieel ook allemaal erg onzeker.

Waarschijnlijk besluit de Helmondse raad om het Centrumplan toch door te zetten. Dan is het van belang dat er voor een fasering wordt gekozen die haalbaar is en dat er voor wordt gezorgd dat het hele Centrum niet 20 jaar op zijn kop staat. De leefbaarheid van het Centrum moet centraal blijven staan.

Paul Smeulders
Burgercommissielid GroenLinks
GroenLinks

2reacties

Column Michael Rieter Helder Helmond

Als vooruitstrevende mens kijk ik graag vooruit. Ik blik graag naar voren in plaats van achterom te kijken of zelfs naar vroeger te hunkeren. Daarbij wil ik nadrukkelijk met mijn cultuur-historisch besef wél het verleden vaak meewegen! Maar soms is het toch goed om de klok eens terug te zetten zonder daarmee behoudend, conservatief of iets dergelijks te zijn. Ik ben dan ook een blij mens dat de Gaviolizaal aan de Torenstraat zeer waarschijnlijk na 4 jaar weer opengaat. Onze bij de Helmondse geschiedenis behorende orgelcollectie kan zo weer door het publiek – tot zelfs ver buiten de provinciegrenzen – worden bewonderd. Nee, als alles goed is kan er zelfs weer gedanst gaan worden. Als voorman van Helder Helmond had ik gepleit voor heropening omdat het aanvankelijke geplande orgelhuis aan de Steenweg na jaren van vertragingen uiteindelijk niet doorgaat. Maar ook het feit dat de Centrumplannen niet zo snel gaan als we meer dan 5 jaar geleden hadden verwacht. En onlangs kreeg ik dan ook van het college te horen dat ons pleidooi voor het weer openstellen van de Gaviolizaal meer dan serieus zal worden bekeken. Waarin een klein helder clubje toch ook haar betekenis kan en mag ontlenen.
Maar er zijn in het verleden meer besluiten genomen die misschien eens onder de loep gelegd mogen worden. Wat te denken van de openingstijden van de markt op de Markt? Want dat dit wekelijks terugkerende evenement op die plek thuis hoort staat als een paal boven water. De Markt heet niet voor niets Markt omdat hier al eeuwen de markt staat. Sinds mensenheugenis was de eindtijd 12.30 uur oftewel half een. Iedere Helmonder wist dat en ook de mensen die van heel ver naar onze markt kwamen. Gesprekken met zowel marktkooplui als bezoekers leren dat de vorig jaar opgerekte eindtijd met drie en een half uur naar 16.00 uur (vier uur) niet bepaald een succes zijn. Volgens mij zou de wethouder een man met karakter zijn als hij niet krampachtig vasthoudt aan die nieuwe eindtijd maar minstens een uur de klok terugzet. Misschien zelfs wel weer terug naar half een!
Zo zijn er wellicht nog meer zaken waarbij we klok zouden mogen of zelfs moeten kunnen terugzetten. Wat te denken van die vermaledijde torenflat op het Willem Prinzenplein. Waarom moeten die drie tweekappers aan de Karel Raymakersstraat toch plat?
Ik merk dat ik met het mogelijk terugzetten van de klok wel heel erg melancholisch word. Waar blijft die vooruitstrevende mens? Of zijn er meer mensen die dat gevoel van toen hebben?
Met een knipoog naar tijden van weleer dus maar gauw weer de blik op de toekomst gericht.

Michael Rieter
FractievoorzitterHelder Helmond

11reacties

Column Theo van Mullekom Helmond AktiefZoals kleine kinderen groot zijn geworden door de koeken van Liga is Helmond groot geworden door zijn stoplichten. Een in deze stad blijkbaar niet uit te roeien fenomeen en vooral een uiting van beperkt denken. Als het voor de dames en heren verkeerskundigen ook maar een ietsje te ingewikkeld wordt, is steevast de oplossing: stoplichten.
Lekker makkelijk en voorspelbaar: ze gaan dag en nacht van oranje naar rood en vandaar weer naar groen. Je hoeft ze geen eten te geven en de verkeerskundigen hebben daarna weer alle tijd gemakzuchtig achterover te leunen. Want het woord “creatief” komt in hun woordenboek niet voor. Het autoverkeer op de Hoofdstraat en de Mierloseweg in ‘t Hout groeit met de dag met als gevolg een verstikkende walm rondom de huizen van de bewoners aldaar. De oplossing? Een stoplicht! Ter hoogte van de Rabobank in de Hoofdstraat moet weer een stoplicht komen waarna, zo hopen de verkeerskundigen, het autoverkeer hier gladjes en probleemloos zal verlopen.
Ik ben van mening dat stoplichten in de Hoofdstraat niet de oplossing voor het probleem zijn en ik roep de gemeente Helmond op nu eindelijk eens creatief te werk te gaan door middel van bijvoorbeeld het aanleggen van een tunnel onder de spoorwegovergang Hoofdstraat. Plannen hiervoor heeft Helmond Aktief reeds veel eerder aangeboden aan het gemeentebestuur, het wachten is op de bereidheid van de betrokken wethouders om Mierlo-Hout te verlossen van de verkeersellende en het wachten is beslist niet op het plaatsen van het zoveelste stoplicht.

Waar ook weer een stoplicht moet komen, althans volgens de Helmondse verkeerskundigen, is op de A270, het stukje snelweg tussen Helmond en Eindhoven. Doordat Brandevoort steeds meer groeit moet deze wijk via een tweede nieuwe weg met stoplichten op de A270 ontsloten worden. Helmond Aktief denkt daar anders over en wil de A270 als snelweg geen meter inkorten, want anders doen we er straks drie kwartier over om in Eindhoven te komen. De fractie van Helmond Aktief pleit ervoor om Brandevoort via een viaduct met op- en afritten met de A270 te onsluiten. Dat is wel een duurdere oplossing, maar ook een duurzamere. Zonder stoplichten met afremmende auto’s, lange rijen wachtenden en weer optrekkende auto’s. Met alle luchtvervuiling tot gevolg! Stoplichten passen ook niet in het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad maar zorgen er eerder voor dat er geld over de balk wordt gesmeten waarna de bereikbaarheid van onze stad helemaal verloren dreigt te gaan.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter
Helmond Aktief

9reacties

Column Paul Smeulders

Afgelopen week is de Atlas voor Gemeenten weer verschenen. Voor de tiende keer op rij werden de vijftig grootste gemeenten van Nederland onderzocht op punten als economische groei, huizenprijzen, aantrekkelijkheid van de woonomgeving, en werkeloosheid. Conclusie: met de steden gaat het economisch gezien steeds beter. Er is één grote maar: er zijn te veel mensen die er niet in slagen van die economische verbetering te profiteren. Zowel in grote als in minder grote steden wonen relatief veel langdurige werklozen en werkloze jongeren die maar geen baan kunnen vinden.

Op de ranglijst van gemeenten met 'onnodige werkloosheid' (dat is langdurige werkloosheid in een omgeving met veel kansen op de arbeidsmarkt) komt Helmond er bekaaid vanaf. Van de vijftig onderzochte gemeenten scoort Rotterdam het slechtst, gevolgd door Helmond en Amsterdam. Met dat in het achterhoofd houdende verzoek ik u de onderstaande tekst goed in u op te nemen.

In onze regio geeft de Atlant Groep uitvoering aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De Atlant Groep heeft sinds 2002 jaarlijks gemiddeld een positief resultaat behaald van € 1,95 miljoen. Vanwege vermenging van WSW- en re-integratie activiteiten van de Atlant Groep, is hieruit niet direct te concluderen of de WSW-subsidie volledig wordt ingezet voor de doelgroep.

Nu blijkt uit jaarrekeningen van Atlant dat er in 2007 op re-integratie een negatief resultaat is gerealiseerd van € 930.000. WSW gaf in 2007 een positief resultaat van € 3.334.000. Tegelijkertijd telde de WSW wachtlijst eind 2007 318 personen. De gemiddelde wachttijd voor een nieuwe WSW-geïndiceerde bedraagt ongeveer 2 jaar.

De WSW-subsidie is er juist voor bedoeld om zoveel mogelijk WSW-geïndiceerden te helpen aan een passende arbeidsplaats en begeleiding. Het is voor GroenLinks dan ook onacceptabel dat het positieve resultaat in de uitvoering van de WSW in onze regio gebruikt wordt om de tekorten in de re-integratie activiteiten van Atlant te dekken, en verder gedeeltelijk terugvloeit naar de kas van de diverse gemeenten. Dit terwijl er nog honderden mensen op de wachtlijst staan, met een veel te lange wachttijd!

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Helmond van 1 april heeft GroenLinks-raadslid Rudi van der Made middels een motie gepoogd om de gemeenteraad te laten uitspreken dat (ik citeer) "het verkorten van de wachtlijst en wachttijd een hogere prioriteit heeft dan het realiseren van een positief financieel resultaat in de uitvoering van de WSW". Helaas heeft de motie geen meerderheid gekregen.

De Helmondse politiek moet zich schamen.

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

enter

4reacties

Column Michael Rieter Helder Helmond

Ik ga, denk ik, een korte film maken om de Helmonders sportiever te krijgen. We hebben vanwege onze overheersende kledij van trainingspakken en sportschoenen al het beeld van een sportief uiterlijk. Maar nu de sportieve inhoud nog!

Onder de voorlopige werktitel "Fit naw!" wat Helmonds is voor 'nú sportief!' hoop ik dat de Helmonders inzien dat 'n uiterlijk één kant van de medaille is maar dat de andere kant wordt gevormd door een sportief innerlijk. Met allerlei historisch en recent film- en foto-materiaal wil ik de Helmonder een spiegel voorhouden dat we best wel fitter kunnen en bovenal mogen zijn. Sommige mensen hebben een buikomvang alsof ze een bommengordel dragen. Uiteraard geldt dat niet voor mensen in een rolstoel want hij of zij is lam. Om "Fit naw!" op te leuken wil ik tussen de filmpjes en foto's door Helmondse gedichten en verhaaltjes plaatsen zoals "En dá hittie naw gedaon umdettie Hellemonder is" en zo. Ik verwacht dat de film zal inslaan als een bom omdat hij toch een appél doet op het binnenste van de Helmonder. Het zal voor zowel hem als haar een hele beproeving zijn.

Iedere overeenkomst met een mogelijk recente gebeurtenis berust echter op louter toeval. Want de aandachtige lezer van deze wekelijkse column zal wellicht meteen denken aan de onlangs gepresenteerde film Fitna, wat Arabisch voor beproeving betekent. Nee! Díé film gaf feitelijk in amper 15 minuten weer – weliswaar op een weinig subtiele wijze – wat de media al jaren doen: namelijk een kwalijk beeld van de Islam met haar Koran schetsen. Na 'najn eellevven' – 11 september 2001 – wordt voor en door een ruime meerderheid van de Westerse wereld de Islam nagenoeg louter geassocieerd met zelfmoordaanslagen in Irak, bermbommen in Afghanistan, opruiende presidenten in Iran en ga zo maar door. Althans als je de media mag geloven. En ook ik liet en laat mij te veel leiden door de media. Maar ook hier heeft het beeld nét als een medaille twee kanten. Toon alleen de ene kant dan speel je feitelijk de maker van Fitna in de kaart en met hem veel van zijn sympathisanten. En dan krijg je datgene wat nu met Fitna gebeurt. We moeten wél opletten dat wat het Arabisch cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor de wereld had en nog betekent niet gelijk gesteld wordt met de Islam, zoals onlangs werd verondersteld in een open brief.

Ik hoop overigens, maar dan om andere redenen, dat mijn film "Fit naw!" een brede aandacht zal krijgen. Laat dat helder zijn!

Michael Rieter
FractievoorzitterHelder Helmond

25reacties

Column Theo van Mullekom Helmond Aktief

Jongeren die over de schreef gaan moeten worden gecorrigeerd; bij grensoverschrijdend gedrag worden de jongeren zelf en hun ouders aangesproken; spijbelen wordt niet getolereerd en er moet een spijbelrechter komen in Helmond die ouders en jongeren straffen kan opleggen. Klare taal zonder ook maar één woord Frans.

Waar kunt u die klare taal terugvinden? In het verkiezingsprogramma 2006 van Helmond Aktief. Maar heeft Helmond Aktief er dan ook wat aan gedaan om die belofte waar te maken? Wis en waarachtig! Tijdens commissievergaderingen, inspraakavonden en in de gemeenteraad heb ik als raadslid voor Helmond Aktief voortdurend de aandacht gevestigd op het meer handhaven van regels en meer blauw toezicht op straat. Kortom: Helmond Aktief wilde meer veiligheid in Helmond. Ook pleitte mijn partij voor het vroeger sluiten van de cafés in Helmond. Zo ook drong de partij sterk aan op het nemen van maatregelen op het gebied van drank- en drugs en was het vooral ondergetekende die stelling nam tegen het pappen- en nathoudenbeleid in de stad.

Werd Helmond Aktief door de collega’s in de raad gesteund? Allerminst! Slap van de lach lagen bijvoorbeeld de collega’s van het CDA met tranen in de ogen van de pret voorover gebogen op hun tafels. Ondertussen als een stel kleine kinderen met hun vuistjes wild trommelend op diezelfde tafels. Dolle pret!

Waarom? Omdat Theo van Mullekom gewone en begrijpelijke mensentaal spreekt. Taal waar het CDA zich natuurlijk ver boven verheven voelt. Daar spreekt men als deelnemer aan het college van B en W liever de regententaal. Daar heeft men als leverancier van heel veel wethouders (inclusief de burgemeester(s)!) al vele jaren bitter weinig gedaan aan de problemen op het gebied van veiligheid, drank en drugs.

En nu pleit in het ED van 26 maart Margreet de Leeuw van het CDA plotseling voor een harde aanpak van drank en drugs! Kennelijk is Margreet na twee jaar eindelijk uitgelachen over de eerder gedane serieuze voorstellen van Helmond Aktief en is eindelijk bereid iets te gaan doen aan onze veiligheid!

En voor we het vergeten: wat stond er in 2006 nog meer in het verkiezingsprogramma van Helmond Aktief? Helmond Aktief wil dat jongeren in ruil voor een aanvulling op hun uitkering de plicht krijgen om maatschappelijk zinvolle arbeid te verrichten. En wat zegt het CDA in 2008?
Precies, u raadt het al!

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter Helmond Aktief