10reacties

Helmond


Tussenstand:
2 punten: Ad
1 punt:en Blommetjes én Thom én Eefje én Els én AleBlie én Noud
-1 punt:en Erik (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
5reacties

Hoewel veel Helmonders het zich niet realiseren, is de provincie Noord-Brabant best belangrijk voor onze stad. Daarom is het prettig dat we vanaf vandaag geïnformeerd worden als daar iets belangrijks speelt voor Helmond. Door 2 specialisten bij uitstek, want zowel Annegien Wijnands als Stijn Smeulders zijn én Helmonder én beslissen als Statenlid mee wát er gaat gebeuren. 


Als de Helmondse leden van Provinciale Staten zullen we in deze column op de weblog verslag gaan doen van gebeurtenissen in de provincie die voor Helmond van belang zijn. Er gebeurt namelijk geregeld wat op provinciaal niveau, waarbij Helmond betrokken is of wat voor Helmond van belang is. Iedereen kan zich bijvoorbeeld het Kerktheater nog herinneren, waaraan de provincie een financiële bijdrage heeft geleverd en wat dagen het onderwerp van gesprek was in Helmond.
Via deze column willen we de Helmonders graag informeren over wat de provincie allemaal doet. Als Statenleden weten we dat veel Brabanders niet goed weten wat de rol van de provincie nu eigenlijk precies is. Wij begrijpen dit, de Brabander heeft namelijk maar weinig direct contact met de provincie. Met de gemeente Helmond heeft een Helmonder vaker contact, bijvoorbeeld voor de aanvraag van bouwvergunningen, het verkrijgen van een rijbewijs of een paspoort of in relatie met de zorgtaken van de gemeente. Daardoor is het voor burgers vaak wel duidelijk wat de gemeente doet en minder duidelijk waar de provincie nu eigenlijk voor verantwoordelijk is.
Helmond is niet onbelangrijk in Brabant. De stad mag ontzettend trots en blij zijn met de status van B5-stad die het samen met de andere grote Brabantse steden Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch heeft. De provincie heeft vanwege de B5-status de laatste jaren tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd in Helmond. Er is in de stad dan ook bijna geen groot project te vinden wat niet mede mogelijk is gemaakt door de provincie. Zo zijn naast het veelbesproken kerktheater ook de culturele HotSpot in de Cacaofabriek, het nieuwe stationsplein en de tunnel onder het station, de nieuwe afrit bij Brandevoort, de upgrade van de kanaalzone, de groene campus en automotive campus mede mogelijk gemaakt door de provincie.
De provincie heeft de laatste jaren dus een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van onze stad. Ze heeft niet meer de financiële mogelijkheden om Helmond nogmaals van zo’n enorme impuls te voorzien, maar toch blijft de provincie ook de komende jaren van belang voor Helmond. Zo bepaalt de provincie of er een nieuw stadion voor Helmond Sport kan komen op Berkendonk of dat Berkendonk groen blijft en hoe provinciale wegen zoals de N279 en het Wilhelminatracé worden aangelegd. Daarnaast heeft de provincie een belangrijke rol in het stimuleren van de regionale economie, bij het toewijzen van bedrijventerreinen (bijvoorbeeld BZOB-bos) en de leefbaarheid van het buitengebied (megastallen). Er is dus genoeg om over te schrijven en dat zullen we dan ook graag gaan doen!

Annegien Wijnands
Stijn Smeulders

Update: 
Op 25 april werd Annegien wethouder in Nuenen. Daarom is zij geen lid meer van Provinciale Staten en kan zij dus geen verdere bijdragen leveren aan deze rubriek Brabant Best Belangrijk. Helaas voor de weblog, maar ‘n mooie functie voor haar.
Stijn zal daarom als enige Helmonder in de Staten nu deze kar moeten trekken.

15reacties

Column Maarten Janssen Raadslid D66 (lid fractie SDOH-D66-Helmondse Belangen) HelmondHet is ons land en dus ook in onze stad een heel normale zaak dat we over tal van onderwerpen afspraken maken met elkaar. Afspraken die we maken om onze samenleving op een nette manier in te richten. Afspraken om ervoor te zorgen dat we elkaar niet voor de voeten lopen. Afspraken om ervoor te zorgen dat de kosten daar komen te liggen waar ze thuis horen. Eenieder van u kent er voorbeelden van.

Maar toch schijnen we niet op alle dossiers heldere afspraken te maken met elkaar of tenminste de gemaakte afspraken te handhaven.
Zo word ik geregeld geconfronteerd met vragen rond parkeerproblemen. Ik heb het dan niet alleen over niet functionerende parkeermeters die, tot ongenoegen van parkeerders stevige parkeerboetes opleveren.
Neen het gaat dan met name over het stallen van fietsen op plaatsen waar dit niet is toegestaan. Ongetwijfeld kent u ze ook wel zoals voor de ingang van de voormalige meubelzaak van Dirkx aan de Zuid-Koninginnewal of aan de Havenweg, het Havenplein en wat de denken van de voorzijde van het voormalige belastingkantoor bij het station.
Plekken waar het stallen van fietsen niet is toegestaan.
Een inwoner van onze stad sprak me onlangs aan met de vraag waarom we hierbij niet handhavend optreden. Hij meldde me dat tot zijn verbazing op bepaalde plekken zelfs de waarschuwingen dat ‘men hier geen fietsen mag stallen’ zijn verdwenen en dat zulks dus een vrijbrief kan betekenen om er wel fietsen neer te zetten.
Deze medestadsgenoot vroeg me dan ook of dit nieuw beleid is ? Want ja wel roepen dat iets niet mag, vervolgens de spelregels niet volhouden en niet toezien op naleving is natuurlijk vragen om problemen.

Een terechte klacht van deze betrokken Helmonder want we maken met elkaar toch afspraken om het leven in onze stad in goede banen te leiden en het voor eenieder prettig en leefbaar te houden. Handhaving is dus een kernbegrip en mocht men het er niet mee eens zijn dan moeten we eerst andere afspraken maken en er niet met een bocht om heen lopen.
Wel moeten we er dan voor zorgen dat er voldoende ruimte is om je fiets netjes te stallen anders vraagt men natuurlijk om problemen.

In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 23 februari 2013 stond een artikel over ‘Talent Verplicht’ en zomaar een ideetje om een deel van het project in te vullen met dit concreet onderwerp. Men zou b.v. de verkeerd geplaatste fietsen netjes af kunnen voeren naar een centrale plek waar men deze weer op kan halen. Door actief te handelen blijven we ervoor zorgen dat het fijn leven en wonen blijft in Helmond.

Maarten Janssen
Raadslid
D66 Helmond

25reacties

Vandaag is de weblog weer precies 1 jaar online. Natuurlijk, we bestaan al bijna 8 jaar, maar in de periode van 24 augustus 2011 tot 24 februari 2012 waren we noodgedwongen stil.
De herstart na die periode was voor het weblogteam een bevrijdende maar zeker ook spannende gebeurtenis. Want zou alles technisch goed werken? Zouden alle vrijwilligers hun bijdragen nog willen leveren en last but not least: zouden de Helmonders de weblog weer weten te vinden op internet?
De kopzorgen over de werking van de totaal andere software zijn onterecht gebleken, mede dankzij het uitvoerig testen vooraf. De nieuwe WordPress-software biedt zelfs veel extra mogelijkheden.
Een andere vraag was of alle columnisten, fotografen en andere helpende Helmonders wel zouden blijven? Want zonder hun bijdragen is de weblog niet mogelijk. Helaas bleken er 4 van de 29 om diverse redenen af te zijn afgevallen, maar intussen waren er ook weer 2 bijgekomen.
So far so good. Maar de hamvraag en onze grootste angst: weten de Helmonders de weblog na 6 maanden afwezigheid weer te vinden? Het antwoord is een volmondig ja. Tot onze grote vreugde én verbazing waren er in de eerste volledige maand (maart 2012) meteen al meer bezoekers dan in een gemiddelde maand het jaar ervoor! ‘Beginnersgeluk’ dachten we even. Maar nee: de kijkcijfers bleven goed. De gemiddelde bezoekersaantallen en pageviews per maand maken 2012 zelfs tot het beste weblogjaar ooit!
In onderstaand staafdiagram staan de maandelijkse unieke bezoekersaantallen vanaf de start in mei 2005 tot en met januari 2013.

Sinds de eerste dag van de weblog tot vandaag werden er in totaal 758.316 bezoekers geteld. Samen bekeken zij 2.020.387 pagina’s. Zij gaven 43.550 reacties via 4.084 verschillende ip-adressen. Het aantal ip-adressen is een indicatie van het aantal verschillende mensen dat reageerde. Een indicatie omdat sommigen reageren via meerdere ip-adressen (bijvoorbeeld vanaf thuis en werk) en anderen (bijvoorbeeld werknemers in 1 bedrijf) juist via hetzelfde ip-adres.

9reacties

Helmond


Tussenstand:
2 punten: Ad
1 punt:en Blommetjes én Thom én Eefje én Els én AleBlie
-1 punt:en Erik (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.

Bierbrouwer AB InBev opende gisteren om 17.00 uur officieel haar nieuwe distributiecentrum aan de Gerstdijk. Vanuit deze toepasselijke straatnaam op het Bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant (BZOB) gaat hun gerstenat naar de horeca in zuidoost Nederland.
AB InBev Nederland is onderdeel van bierbrouwer Anheuser-Busch. Dit van oorsprong Amerikaanse, beursgenoteerde bedrijf is met ruim 200 merken en zo’n 116.000 medewerkers de grootste bierbrouwer van de wereld. In Nederland zijn ze de nummer 2 (na Heineken) met een marktaandeel van circa 17%. Voor merken als Budweiser, Beck’s, Jupiler, Stella Artois, Leffe, Hertog Jan, Dommelsch en Hoegaarden moet je bij deze brouwer zijn.
Hun nieuwe distributiecentrum bestaat uit een 12 meter hoge bedrijfsruimte van 4200 vierkante meter. Daarbij hebben ze een kantoor van 2 verdiepingen met 375 vierkante meter kantoorruimte. In dit distributiecentrum is een aantal kleinere distributiecentra in de regio ondergebracht. Die distributiecentra in Geldrop, Den Bosch, Blerick en Sittard zijn inmiddels gesloten.

7reacties

Sinds vanmiddag hebben de Helmondse UPC internetabbonnees last van een zeer trage verbinding. Dit blijkt zich in de hele provincie Noord-Brabant voor te doen.
Deze trage internetsnelheid is bij UPC bekend en zij zeggen hun uiterste best te doen om dit probleem z.s.m. op te lossen.
Door deze storing kun je ook geen gebruik maken van Horizon TV. Met deze nieuwe dienst kun je televisie kijken op al je apparaten overal in huis.
Toeval of niet, vannacht tussen 01.00 en 07.00 uur voert UPC in delen van Helmond onderhoudswerkzaamheden uit om de kwaliteit van hun netwerk te verbeteren.

11reacties

Maandag wordt begonnen met werkzaamheden aan het kruispunt Torenstraat – Oostende. Dit verkeersinfarct in de spits wordt aangepast zodat het verkeer vanuit de Torenstraat beter kan doorstromen. Er wordt ook gewerkt aan de fietspaden en trottoirs aan het Oostende en aan de gasleiding. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot half mei waardoor er tijdelijk flinke extra overlast zal ontstaan.
Tijdens deze werkzaamheden is de Torenstraat tussen Oostende en de Anna van Eekerenstraat in beide richtingen helemaal afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid met de gebruikelijke gele borden.

In april wordt het Oostende gedurende 2 weken afgesloten tussen Kanaaldijk Noordoost en Noordende. De rijbaan richting Noordende is dan gesloten, de 2 rijbanen richting de Kanaaldijk blijven open. Het verkeer wordt omgeleid. Het Tango-tankstation blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar via een doorsteek door de middenberm.
Om de doorstroming van het verkeer vanuit de Torenstraat te bevorderen, wordt een extra opstelstrook gemaakt. Daarvoor wordt de straat verbreed. Een deel van de groenstrook wordt opgeheven, 2 bomen worden verplant en enkele andere bomen worden gekapt. Op die manier komt er ruimte om de weg te verbreden. Ook moeten enkele kabels en leidingen worden verplaatst.
De trottoirs en fietspaden naast het Oostende, aan de zijde van de Torenstraat, worden vanaf de Kanaaldijk Noordoost tot aan het Noordende opnieuw bestraat. Ook vanaf Noordende tot aan de St. Hubertusstraat komt een nieuw trottoir.
In de Torenstraat en een deel van het Oostende worden begin maart de gasleiding vervangen. Door dit werk te combineren met de herinrichting van de straat, hoeft de weg slechts 1 keer te worden opgebroken en afgesloten.
Voorafgaand aan het werk zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Hierbij is op een gedeelte van de groenstrook in de Torenstraat een bodemverontreiniging aangetroffen. Deze wordt verwijderd. De mensen die er werken, dragen beschermende kleding. Voor de omgeving is er geen gevaar.

7reacties

Bij een explosie bij het bedrijf Reynaers aan de Maisdijk zijn vanavond tenminste 2 gevonden gevallen. De explosie vond rond 19.15 uur plaats, vermoedelijk in een elektriciteitskast.
Na de explosie brak brand uit in het bedrijf. Inmiddels is sprake van uitslaande brand. Hoe erg de slachtoffers er aan toe zijn, is nog niet bekend. Tenminste 3 brandweerwagens en ook ambulancewagens zijn ter plaatse.
Bij het bedrijf Reynaers worden voor de bouw aluminumsystemen gemaakt voor ramen, deuren, schuifsystemen, vliesgevels, serres en zonwering.
Onderstaande foto werd gemaakt door Michen.

Zodra we meer info hebben, staat dat hieronder.

21reacties

Column Michael Rieter Helder HelmondHet wordt tijd dat we ons als lokale overheid in Helmond goed gaan herbezinnen. Want we hebben zo’n tien jaar geleden naar nu pas blijkt toch een te grote broek aan willen trekken. Zowel door de financieel-economische crisis maar vooral ook door allerlei nieuwe ontwikkelingen én inzichten wordt het tijd om de bakens te gaan verzetten. Of althans in ieder geval unaniem het lef hebben om bestaande plannen en andere voornemens tegen het licht te houden. Want om alleen maar de Helmondse inwoner te wijzen op meer eigen verantwoordelijkheid met minder of geen middelen is èn kort door de bocht maar toont ook geen respect voor diezelfde inwoners wanneer we zelf niet het goede voorbeeld geven! Waarom wordt er bijvoorbeeld zoveel gesloopt? Er ontstaan alleen maar enorme kale vlaktes (Obragasterrein, ’t Speelhuis, De Bleek) en er komen er als we er geen stokje voor gaan steken nog een aantal bij! Ja om te kunnen bouwen wordt er dan gezegd. Maar het gerucht gaat dat bijvoorbeeld XperienceWorld al bezig zou zijn om de pas verworven grond weer te willen verkopen? En is er wel een markt om nieuwe winkels te bouwen terwijl er tientallen leegstaan? En daar komen er nog meer bij want naar het schijnt gaat de gemeente proberen de uitzendbureaus te enthousiasmeren te verhuizen naar het Werkplein! En waarom zou de Gaviolizaal plat moeten als we de komende jaren op die plek misschien toch nog niets gaan doen? Kan het orgelmuseum sowieso nog een paar jaar blijven waar het is. Komt bij dat we bij de vaststelling van de Stadsvisie 2030 hebben afgesproken dat we het CentrumPlan eens heel kritisch moeten gaan bekijken. Is dat nog wel van deze tijd? En hoe zit het met de grote bouwplannen Groene Loper, Brandevoort2, en Suytkade? Laten we in ieder geval de binnenstad afbouwen en vernieuwen. En wat te denken van een nieuw theater? Ik was bij de eerste voorstelling in onze Speelkerk (jammer dat deze Speelhuis heet want dat blijft voor mij het kubussen-complex van Piet Blom met de markante tentdoekbeschildering van Har Sanders). Kunnen al meer mensen in dan in ’t Speelhuis! Dus dat kan en mag van mij een blijvertje worden. Kunnen we ons gaan bezinnen op bijvoorbeeld de herbestemming van de CitySporthal in 2014, inclusief de eronder liggende parkeergarage. Niet óók slopen maar juist omvormen tot een multifunctionele vlakke vloertheater dat tevens gebruikt kan worden voor congressen en beurzen en andere evenementen. Kortom het is tijd om ons te gaan herbezinnen en opnieuw te beginnen.

Michael Rieter
Fractievoorzitter
Helder Helmond

8reacties

1957

Naw kiekte de fotograaf de Markt en Veestraat. Het witte pand aan de linkerkant herbergt Il Borgo, de beste horecazaak van het centrum.
Vruuger (1957) begonnen die 2 straten met een rotonde, waarbij auto’s vanaf deze kant niet de Veestraat in mochten. Waar Naw aan de rechterkant gesloopt wordt, zat Albert Heijn.

9reacties

Boekhandel Selexyz dominicanen in Maastricht is sinds 2006 gevestigd in de ruim zevenhonderd jaar oude Dominicanenkerk, gelegen in het hart van Maastricht. Selexyz dominicanen is hiermee de mooiste boekwinkel van de wereld.
Gebruik maken van oude kerken? Dat kunnen wij ook! In plaats van het platgooien van de OLV kerk is gekeken naar andere mogelijkheden voor dit prachtige pand. De OLV kerk waar we gedoopt zijn, onze plechtige communie nog gedaan hebben, onze ouders getrouwd zijn en opa en oma hun begrafenis hadden, is het nieuwe Speelhuis. Het principe om een nieuwe invulling te geven aan een leegstaand (monumentaal) pand is, zoals in dit geval, een prachtige oplossing. Als de kerk dan toch voortaan te weinig bezocht wordt, waarom niet?
Het gebouw naast de OLV kerk, de Mariaschool, is de school waar wij vroeger les hebben gehad. Ook de Mariaschool gaat van deze plaats verdwijnen en ook voor dit pand zou gekeken moeten worden naar een goede nieuwe invulling waarbij we de gemeente misschien een handje kunnen helpen. Uiteraard allemaal in het belang om de stad extra uitstraling te geven!
Helmond is Helmond en dat dorpse karakter wat het nu eenmaal heeft en ook zal houden mogen we best koesteren. Een dorps karakter voor wat betreft de betrokkenheid is prachtig maar het mag echter de eigenschappen en uitstraling van een grote stad gerust hebben. Met bijna 90.000 inwoners zijn we dat immers wel aan het worden.
Ons idee
De Keiebijters-kletsavonden bezoeken we trouw met onze familie en daar gaan we met veel plezier naartoe. De locatie waarin die avonden gehouden worden vinden we net als vele anderen verre van ideaal en misschien is het dus een idee om van de Mariaschool een mooie platte zaal te gaan maken. Daar naast ons nieuwe theater een leuk “zalencentrum” en het Brabant house in deze culturele driehoek gelegen waar een goede uitbater de scepter kan gaan zwaaien. Dit biedt mogelijkheden voor kunst, cultuur en uiteraard gezelligheid, allen vereisten om Helmond als stad te laten groeien en bloeien. Tja, dit is maar een idee..
Via deze weg willen we jullie vragen je eigen plan voor de Mariaschool kenbaar te maken. We horen graag de reacties van iedereen die vindt dat Helmond het verdient om gezien te worden en wellicht dat we de gemeente een eindje op weg kunnen helpen.

Fransje en Ellen de Kimpe

11reacties

Helmond


Tussenstand:
2 punten: Ad
1 punt:en Blommetjes én Thom én Eefje én Els
-1 punt:en Erik (met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
44reacties

Column Nathalie van der Zanden SP HelmondDe unieke collectie draaiorgels, nu nog te vinden in de Gaviolizaal, verdwijnt uit Helmond als het aan het college van B en W ligt. Dat mag niet gebeuren. Helmond moet de draaiorgels behouden!

De collectie bestaat uit zeven draaiorgels. De ouderen onder ons zullen zich herinneren dat ze vroeger in de Paterskerk in de Molenstraat stonden. Daar moesten ze weg vanwege de uitbreiding van de Jan van Brabant school. Ze verhuisden naar de Gaviolizaal.

Behalve dat de orgels van zichzelf bijzonder zijn, hebben vele Helmonders er prettige herinneringen aan. Ze horen bij het cultureel erfgoed van de stad. En noemde de huidige wethouder Tielemans niet in 2008, toen hij centrummanager was, de orgels de “culturele identiteitdragers voor Helmond”?

Kortom, het belang van de orgels is onomstreden. Vorig jaar nam de gemeenteraad unaniem een motie aan met de opdracht aan het college om “een maximale inspanningsverplichting te doen om de monumentale draaiorgels voor Helmond te behouden en op een nader te bepalen plaats in Helmond te herhuisvesten”.

Toch ligt er nu een voorstel om de orgels uit de stad te laten verdwijnen. Ja, twee blijven hier en gaan naar de Cacaofabriek, maar de overige vijf verhuizen naar Cranendonck. Aldus het voorstel van het college.

Twee jaar geleden speelde een pijnlijke discussie rondom de sluiting van de filialen van de bibliotheek. Helmond wil Culturele Hoofdstad worden en daar een flinke berg geld aan uitgeven, maar de filialen openhouden? Ho maar! De discussie wordt nu zo mogelijk nog gênanter. Want welke Culturele Hoofdstad stuurt haar “culturele identiteitsdragers” nou de laan uit, om met de woorden van wethouder Tielemans te spreken?

Is het een fluitje van een cent om de draaiorgels te behouden? Nee, huisvesting moet aan allerlei voorwaarden voldoen (ruimte, temperatuur, vochtigheidsgraad). Maar is het onmogelijk? Natuurlijk niet. Behoud van deze unieke collectie draaiorgels voor Helmond lijkt mij een mooie opdracht in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.

Nathalie van der Zanden
Raadslid
SP

Column Serge van de Brug Raadslid VVD HelmondOnlangs is er in de commissie MO&E het voorstel gedaan een werkbezoek te brengen aan onze zusterstad in Polen. Het eerste wat er bij mij opkwam, was wat de toegevoegde waarde van dit werkbezoek zou kunnen zijn voor onze taak als raadslid en of de investering die dit met zich meebrengt dit werkbezoek zou rechtvaardigen. Intussen hebben ook andere raadsfracties hier hun bedenkingen over uitgesproken met als resultaat dat de plannen voor dit “verre” werkbezoek zijn afgelast.
Waarom zouden we de “kennis” van zo ver halen, als er genoeg kennis uit de directe regio te halen is? We zijn toch niet voor niets gekozen tot slimste regio in 2012? Laten we daarom werkbezoeken bij voorkeur in de regio plannen, zodat we als raadsleden ook naar andere mensen kunnen uitdragen dat we zo’n prachtige bedrijven in ons midden hebben, welke we zoveel mogelijk zouden moeten faciliteren om nog meer werkgelegenheid te creëren.
Op 12 december jl. hebben MO&E commissieleden bijvoorbeeld een werkbezoek gebracht aan AAE B.V. in onze eigen stad. AAE is een gerenommeerd specialist, actief op het gebied van de machinebouw. Het bedrijf is sinds de oprichting in 1976 gevestigd in Helmond, waar ruim 160 medewerkers in dienst zijn.
Ik was onder de indruk van het werkbezoek aan dit specialistische bedrijf. Het is een bedrijf waarop we als Helmond trots mogen zijn!
Tijdens dit werkbezoek werd wederom het belang duidelijk van techniekeducatie. Het beeld dat bestaat bij de techniek is veelal negatief. Dit is ten onrechte, vandaar dat ik het zo goed vind dat bedrijven als AAE de deuren openzetten en laten zien wat er binnen daadwerkelijk gebeurt.
Volgens de heer William Pijnenburg (CEO van AAE) wordt Techniek echt miskend. Het zou zwaar en vies zijn. Niets is minder waar, als je bijvoorbeeld de “cleanroom” bij AAE in ogenschouw neemt. Techniek is niet altijd gemakkelijk en vereist studie.
Als VVD spelen wij hier al jaren op in door het indienen van moties inzake techniekeducatie. Met als doel: jongeren te enthousiastmeren; en bewust voor de techniek te laten kiezen. Techniekeducatie zou een structurele inbedding in het onderwijs moeten krijgen. De arbeidsmarkt kent namelijk een groot tekort aan technisch geschoold personeel. Ik vind het dan ook belangrijk dat jongeren opgeleid worden in sectoren met toekomstperspectief en kans op een baan. De techniek is zo’n sector!

Serge van de Brug
Raadslid
VVD

Tussen 2007 en 2011 kregen 3026 Helmonders een boete voor hufterig asociaal gedrag. Al die boetes samen zijn goed voor 339.913 euro. Dat blijkt uit onderzoek van gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau door RTL Nieuws.
Per 10.000 Helmonders 340 hufterboetes, daarmee staan we op plek 106 in de landelijke lijst van 415 gemeenten. Den Haag (met 1049 bonnen) voert die lijst aan, Eindhoven scoorde er 432 en Hengelo had met 30 bonnen per 10.000 inwoners het laagste aantal.
In de categorie verkeer begingen Helmondse hufters de meeste overtredingen: 1191 stuks. Dat leverde in totaal 173.525 euro op. In deze categorie zitten onterecht parkeren op parkeerplaatsen voor invaliden en rechts inhalen.
In 5 jaar gingen 666 Helmonders op de bon voor wildplassen, dat maakten hen in totaal 58.439 euro lichter. Voor vandalisme kregen 463 Helmonders een bon, die hen een schade opleverden van 48.284 euro. 47 Keer was vuurwerk de reden voor een bon: 2.860 euro opbrengst. De vuurwerkschade voor de gemeente rondom de afgelopen jaarwisseling bedroeg bijna 45.000 euro.
Verder werden er 308 hufterboetes in de categorie afval uitgeschreven, 164 voor dronkenschap en 114 voor geluidshinder. Slecht 48 keer werd er een hondenpoepbekeuring uitgeschreven en 25 keer kreeg een scheldende Helmonder een bon.
Het goede nieuws tenslotte: in de 10 huftercategorieën zaten we alleen bij geluidshinder (nummer 29) en vuurwerk (38) bij de slechtst scorende 50 gemeenten. EN in 5 jaar tijd werd er geen Helmonder gepakt voor naaktloperij.

5reacties

Sinds 10.31 uur is er een stroomstoring in Brandevoort.
Het netwerkbedrijf Enexis laat weten dat er monteurs onderweg zijn. Zij verwachten dat de storing om 13 uur verholpen zal zijn.

Hieronder in de reacties het verloop en de afloop.

12reacties

Het aangegeven tijdstip in de tweet is onjuist, dat moet 8.13 uur zijn.
Dit deel van de Molenstraat wordt op dit moment onderzocht door een team van het Forensisch Technisch Onderzoek. Zie onderstaande foto van Harrie Grijseels:

Dit deel van de Molenstraat is vlakbij de drukke zaterdagmarkt vandaag
Wat er aan de hand is weten we nog niet, in het belang van het onderzoek wil de politie daar nu geen mededelingen over doen.
Zodra we meer foto’s en/of meer informatie hebben, laten we het je weten in de reacties hieronder.

26reacties

Carnavalsvereniging de Durzetters viert dit jaar geen carnaval in Wijkcentrum de Boerderij in Helmond-Noord. Er is gezocht naar een andere residentie voor hun Prins Richard d’n urste. Zonder resultaat. “Daarom zijn wij genoodzaakt deze hartverscheurende beslissing te moeten nemen” aldus het bestuur van cv de Durzetters. Waarom zij daar niet terecht kunnen is ons op dit moment onbekend. Wie het weet mag het zeggen. Ondanks deze domper wensen zij alle kattenmeppers een fijne carnaval toe.

Een groot deel van Helmond is al druk met alle noodzakelijke voorbereidingen.
De bouwers van de carnavalswagens zijn met de laatste voorbereidingen bezig,
carnavalskleding wordt gekocht, kroegen worden versierd en kopen voor de zekerheid wat extra bier in, de gemeentelijke kantoren zijn 2 dagen gesloten, straten worden tijdelijk afgesloten en de politie waarschuwt voor inbrekers.

En morgen begint het dan: carnaval 2013.
Om 13.00 geeft onze nieuwe burgemeester voor haar eerste keer de Stadssleutel tijdelijk uithanden, zondag om 14.30 begint natuurlijk de Grootste Optocht van het Zuiden.
We wensen iedereen een heel fijnfisje. Alaaf!!
Zie de foto’s in de reacties hieronder.

11reacties

Helmond

Hierboven staan de bovenste delen van 3 foldertjes van Helmondse horecazaken. Waar elk folderdeel eindigt, staat de naam van die zaak in steeds 1 woord.
Die 3 woorden schrijf je in de juiste volgorde onder elkaar. Dat mag met kleine letters, hoofdletters of een combinatie daarvan. Maar zoals altijd: schrijf die 3 namen wel goed.


Tussenstand:
1 punt: Blommetjes én Thom én Ad én Eefje én Els
-1 punt: Erik (als winnaar van de vorige ronde met 2 minpunten gestart)

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.